Astrologie

                            Astrologické zajímavosti


MAKEMAKE 136472

Makemake je uznávaná trpasličí planeta v Kuiperově pásu. Je mnohem větší než Ceres, jediná trpasličí planeta v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Makemake byla objevena teprve v roce 2005, pojmenována v roce 2008 a zároveň klasifikována jako trpasličí planeta. Jelikož je v současnosti třetí největší uznávanou trpasličí planetou (po Plutu a Eris), měla by být zohledněna i v astrologii, proto je zde zkoumána a je předložen její interpretační význam.

Astronomická fakta

Makemake byl poprvé vyfotografován 31. března 2005 v 06:13:30 UTC na observatoři Palomar Mountain v Kalifornii. Objeviteli jsou Mike Brown a jeho tým, Chad Trujillo a David Rabinowitz.

Průměr Makemake je asi 1430-1470 km, což je necelé 2/3 průměru Pluta. Na rozdíl od Pluta však zřejmě nemá měsíc ani žádnou znatelnou atmosféru, jak ukázaly nedávné studie. Podle snímku je povrch načervenalý.

Nejbližší bod dráhy Makemake ke Slunci (perihelium) je přibližně stejný jako střední vzdálenost Pluta od Slunce, tedy 39 AU (astronomických jednotek). V aféliu je od Slunce mnohem dále než Pluto, a to 57 AU. Z toho vyplývá poměrně dlouhá oběžná doba téměř 310 let. Délka pobytu ve znamení zvěrokruhu se pohybuje mezi 16 a 40 lety. Stejně jako u mnoha jiných objektů Kuiperova pásu je i dráha Makemake poměrně silně skloněna k ekliptice, v jejím případě je to necelých 29°. Makemake má také měsíc o průměru 175-250 km, jehož objev byl oznámen 26. dubna 2016.

Z astrologického hlediska je zřejmě významná poloha Makemake perihelia - mohla by poskytnout informace o jeho domicilu. Nachází se na 18°30' Berana, byl dosažen v roce 1991 a teprve v roce 2134 se ocitne naproti v aféliu, které je v opozici na 18°30' Vah.

Horoskop objevu (=doba prvního fotografického důkazu) má ascendent ve znamení Střelce, což znamená velkou rozhodnost, nadšení, ale stejně tak silný smysl pro právo a spravedlnost. Z tohoto ascendentu promlouvá vnitřní touha, neodradí ho ani neúspěšné pokusy.

Slunce je v ohnivém znamení, impulzivním a podnikavém Beranu, navíc v neobvykle přesné konjunkci s Venuší, orb je pouze 0°2'. Zde jsou v popředí témata sebelásky a lásky k bližnímu. Oba póly musí být naplněny, aby se splnilo jejich poslání. U konjunkce Slunce-Venuše lze také vždy předpokládat šťastnou ruku v tom, co člověk dělá, stejně jako schopnost získat ostatní pro sebe a své ideály. Spontánní a impulzivní cesta může vždy vést k chybným krokům, proto je trigon na Ixion velmi užitečný v tom, že podporuje uvědomění si vlastní omylnosti a zároveň otevírá nové příležitosti.

Luna je ve stejném znamení jako Ascendent, což horoskopu propůjčuje nebezpečí rychlé, ohnivé vznětlivosti. Sextil s Neptunem je přínosný, protože vnáší do hry vodní složku, která často dává podnět ke kreativitě. Neptun ve Vodnáři ukazuje na velkou vynalézavost.

Makemake sám je v horoskopu blízko MC v 10, což se hodí pro horoskop objevů a přináší zemský prvek - je umístěn v Panně, která podporuje důkladnost, trpělivost a také smysl pro pořádek. Uzemnění je obzvláště důležité při tak velkém množství ohně, aby bylo dosaženo trvalosti.

Celkově se horoskop jeví jako velmi vhodný pro tvůrčí činnost. Nadšení, spontánnost, snílkovská intuice a důkladnost v provedení jsou téměř ideálními "ingrediencemi". Postavení Slunce-Venuše může také naznačovat velkou lásku k vlastním výtvorům.

Mytologie

Příběh o stvoření Rapa Nui

Makemake je bůh stvořitel a bůh plodnosti starší kultury Velikonočního ostrova. Mýtus o stvoření tam vypráví: Když Makemake stvořil zemi, cítil, že mu něco chybí. Toho dne uviděl svůj odraz v kalabase naplněné vodou. V tu chvíli mu na rameni přistál pták a on uviděl jeho tvář s křídly a zobákem. Podle jiných verzí vdechl tomuto obrazu život, podle jiných verzí vstříkl do vody své semeno a obraz se stal jeho prvním stvořením. Následně chtěl stvořit tvora, který by uměl mluvit jako on - vdechl život vodě a stvořil rybu. S výsledkem však stále nebyl spokojen a vdechl život kameni na souši tím, že se s ním spářil. Tak Rapa Nui vysvětluje množství děr v kamenech na ostrově a zároveň se stal prvním člověkem. Makemake viděl, že je tento muž osamělý, a stvořil pro něj ženu. Dal jim Velikonoční ostrov jako jejich zemi.

Posvátná lebka

Na plošině Ahu na Velikonočním ostrově prý kdysi ležela posvátná lebka, kterou střežila kněžka. Lebku smetla obrovská vlna do moře, kněžka plavala za lebkou plovoucí na vodě několik dní, aby ji zachránila. Nakonec se vyčerpaná vydala na sousední ostrov Motu Motiro Hiva (tento ostrov se dnes jmenuje Sala y Gomez a je vzdálen 380 km od Velikonočního ostrova). Vyčerpaná odpočívala na sousedním ostrově, když se jí zjevil bůh Haua, který se jí zeptal, co hledá. Následně jí prozradil, že lebka, kterou zachránila, patří velkému bohu Makemake. Haua jí řekl, aby se vrátila a naučila svůj lid, jak se modlit a přinášet oběti jemu a Makemake. Kněžka sdělila obyvatelům ostrova, aby před každým jídlem odložili část pro bohy a obětovali ji se slovy: "Makemake a Haua, to je pro vás!".

Méně je známo, že Makemake nabízel nejen jídlo, ale i děti, které kněží ukradli rodičům a také válečné zajatce.

Ptačí kult

Makemake a Haua hledali bezpečné místo pro hnízdění ptáků. Musel být bezpečný zejména před lidmi, protože jedli jejich vejce. Jedním z míst, kde to zkoušeli, byla Kauhanga (Nový Zéland?), ale ta se ukázala jako nevhodná. Dalším místem byl Vai Atare na Velikonočním ostrově, ale ani zde ptáci neměli klid. Nakonec se oba bohové rozhodli pro neobydlený ostrov Moto Nui u Velikonočního ostrova. Makemake byl proto hlavně považován za ochránce ptáků.

Na samotném Velikonočním ostrově už pravděpodobně žádní ptáci nežili, protože byli nadmíru obtěžováni lidmi. Každoročně se konala soutěž, v níž zvítězil ten, kdo jako první přinesl ptačí vejce z ostrova Moto Nui. Tato osoba byla v daném roce korunována Ptáčníkem a vládla ostrovu Rapa Nui. Soutěž byla pravděpodobně zavedena poměrně pozdě, až od 16. století. Protože skály na ostrovech mají ostré hrany a v moři plavou žraloci, byla soutěž spojena s velkým nebezpečím a nejeden závodník při ní zahynul. Někteří z nich se dokonce navzájem zabíjeli, aby vítězství padlo na jejich osobu.

Astrologický výklad

Makemake znamená kreativní, tvůrčí přání, které nezná omezení typu "to stejně nepůjde", nebo: "to se nikdy nemůže podařit".Tam, kde je tato síla aktivní však neznamená pokaždé trefu do černého. Majitel horoskopu se může v oblasti, kde má Makemake aktivní jevit jako neskutečný snílek nebo mrzout. Mnoho významných nápadů, vynálezů a také uměleckých děl však vzniká právě z tvůrčího naladění, které nepodléhá žádným zákazům myšlení. Energie Makemake pravděpodobně probouzí silnou potřebu realizace, manifestaci snů, tj. aby určité věci (naznačené postavením Makemake v horoskopu) nebyly možné pouze v představách, ale aby byly přivedeny do tohoto světa jako skutečnost. Obvykle se zaměřuje na hravou radost a nadšení. Tam, kde Makemake působí může převládat jistá neokázalost, kterou těžko odradí i zjevně záludné nápady. Zvláště když je nesena téměř nezvratným přesvědčením a nadšením.

Lze předpokládat, že tam, kde Makemake umožňuje kreativitu, dochází současně k velkému ztotožnění - spojení lásky k tomu, co vzniká a přichází na svět.

Rolf Liefeld

překlad Pavla Aligová 19.04.2022


NESSUS

Nessus je nové, třinácté těleso v astrologickém systému dvanácti malých planet. Pro mnohé neznámý a překvapivý. Nedříve byl objeven Chiron, následně Pholus a další z řady pro doplnění výkladu horoskopu přišel kentaur Nessus.

21. březen je vždy koncem a novým začátkem zvěrokruhu, Beran ztělesňuje začátek. Číslo 13 znamená 12 plus 1, konec a nový začátek nové astrologické historie a začátek nové éry. Nessus má za úkol rozpoznávat, osvětlovat a zpochybňovat mnoho neřestných věcí v naší společnosti. Stejně jako je znamení Ryb časem zakrývání, mlžení a nejasností, tak musí znamení Berana neúnavně odhalovat a pranýřovat překročení.

Navzdory své poněkud neomalené povaze není tak exotický, jak se zdá. Jeho domicilem je Beran. Nessus znamená: la Naissance, což symbolizuje « zrození ». Princip počátku je principem Berana a projevuje se každé jaro se zrodem pupenů. Nessus je tedy planeta znovuzrození, protože v astrologii má za úkol poznání, které je pokračováním starého, beraního, opakujícího se úkolu tady a teď. Analogicky nám to ukazuje, že při každém znovuvtělení pracujeme na starých příbězích v nových situacích, na nových místech, s novými lidmi a v novém oblečení. Když už mluvíme o oblečení, můžeme si velmi dobře všimnout krátkodobých (z Nessova pohledu), cyklických opakování v módě. Znovu se setkáváme s lidmi a věcmi z dřívějších dob a zároveň směřujeme k něčemu novému. Aktualizujeme to, co již existuje, přidáváme něco nového k dřívějším vynálezům a poznatkům.

Mnoho vynálezců, průkopníků, tvůrců světa, diktátorů nebo společenských provinilců má ve svém horoskopu dominantně postavený Nessus.

Potíž spočívá v zadání vzhledem k tomu, že všech 12 znamení zvěrokruhu má své denní a noční vládce, zdá se, že je tedy Nessus zbytečný - vůbec ne ! Protože se den skládá z 3 krát 8 hodin, v astrologii i kdekoliv jinde - jde o analogii, budou zde také tři úkoly. Konkrétně den, noc a soumrak. Zadání ve znamení Berana je tedy následující: Jako denní planeta Mars 8 hodin (práce), jako noční planeta Pluto 8 hodin (odpočinek) a jako soumračná planeta Nessus 8 hodin (volný čas, vzdělávání). Nessus je tedy přiřazen k Beranu jako planeta soumraku a obsahuje směs Pluta a Lilith se sluneční a stínovou stranou. Při tranzitu se projevuje velmi konzistentně a obvykle odhaluje to, co v jiných planetách vidět nebo najít nelze. Nessus - ten znovuzrozený, nám ukazuje novou, dosud neznámou úroveň astrologie. Je nositelem síly zrození nového pohledu a za určitých okolností je velmi užitečný při zkoumání karmy.

Kdykoli jsou objevena nová, nebeská tělesa, mají souvislost s kolektivními událostmi naší doby. S Neptunem to byla chemie, s Uranem elektřina, s Plutem krach na burze a freudovské myšlenky, s Chironem automatizace prostřednictvím pracovních strojů, s Pholusem globální problém vztahů. Nessus podle současných zjištění žádá, abychom se zbavili starých návyků a chování - 6. dům, ve kterém se nachází skrze prací na sobě. Co se týče aktuálních zjištění, má za úkol zpracovat, projít a odpracovat staré věci ve světě. Konjunkce Urana a Neptuna v Kozorohu a 9. domě radixu objevení naznačuje, že astrologie se jeho prostřednictvím může revolučně zmodernizovat. Komunikace, vyšší Já, dopravní prostředky, cestování i létání musí zcela změnit svůj dosavadní koncept.

Astronomické údaje

Nessus byl objeven 26.4.1993 v 06:46 v Tucsonu, Arizona, USA Davidem I. Rabinowitzem. Jedná se o velmi malou planetu o průměru pouhých 58 kilometrů. Jeho astronomická dráha je mezi Saturnem a Plutem, jeden oběh trvá 121 let a 258 dní. Proto má na lidstvo v závislosti na znamení, silný kolektivní vliv po celé generace. Jeho apogeum je v Beranu, perigeum ve Vahách. Pomalu přechází z Ryb do Býka a rychle z Raka do Střelce. Ve znamení Ryb, kde se nachází od dubna 2014, stráví až 18 let, ve znamení Berana až 27 let. Mezi znameními zvěrokruhu Raka a Vodnáře se pohybuje pouze v rozmezí dvou až pěti let na znamení.

Dle nejnovějších poznání lze tvrdit, že je Nessus výzvou a závažným tématem ve výkladu horoskopu. Zejména pro generace, které ji mají v horoskopu narození jako pomalou planetu a rovněž jeho pomalý tranzit. Protože je tak malý a má silné apogeum, má také silný karmický vliv. Siegfried Schmid sleduje tuto planetku od roku 2000. Studuje a porovnává nespočet radixů známých osobností, politických a společenských událostí i lidí z konzultační praxe. Schmid interpretuje Nesse podle charakteristik příslušnosti ke znamení, obsazení domu a méně podle mytologického pojmenování.

Podle Schmidových zjištění má Nessus za úkol přeměnu, nutkavost uvažování, vztah ke kosmickému svědomí, mezi velkými antagonisty lidstva, mezi JÁ a TY. Ukazuje skrytou i otevřenou sebepropagační egománii dneška. Pokud stojí velmi výrazně, tj. prostřednictvím aspektů nebo rohových domů, může mít obrovské účinky. Stojí-li v konjunkci s jinou planetou, má důležitý životní úkol v horoskopu jedince nebo v událostech. Další výrazná konjunkce nastane ve středu 1. března 2022 s Jupiterem v Rybách. Tento aspekt umožňuje nadprůměrné úspěchy ve společnosti. V osobním horoskopu může naznačovat vzestup s politickým pozadím nebo mandátem. Právní otázky mohou zvláštním způsobem zasahovat do života a při kvadrátech naznačovat ztráty nebo zisky ze soudních sporů. Zde je působení pozitivní, protože je s Jupiterem pozitivně aspektován. Vše se kladně vyvíjí a iniciativa se vyplácí.

Při současném výkladu nás tato pozice upozorňuje na téma práva, být v právu, a protože se odehrává ve znamení Ryb, mohou se nepříjemně manifestovat zanedbané úkoly. Zejména v oblasti medicíny, chemie, péče, životního prostředí a jeho poškozování. Dále pokrytectví a omyly v politice, boje náboženství a ideologií. Mimochodem, komunismus vznikl v době, kdy Nessus procházel znamením Ryb. Nessus také poukazuje na úkol reformovat.

Významné postavení Nessa najdeme u bratří Wrightů a jejich prvního letu. Mezi známé osobnosti s touto pozicí patří Hosni Mubarak, Thomas Edison, Frederic Chopin, Theo Lingen, Hermann Hesse a Georges Westinghouse.

Sarah Kündig

překlad Pavla Aligova

16.04.2022


NESSUS - II.

Nessus symbolizuje temný, radikální bod v charakteru člověka. Bod, který by každý z nás raději obešel, zapřel, vytlačil z vědomí vlastní existence. Kentaur Nessus ztělesňuje díky nepravidelné oběžné dráze mezi Jupiterem (právo a spravedlnost) a Plutem (moc, manipulace, sexualita, smrt) téma těchto dvou nebeských těles v životě člověka. Jednou z nepřehlédnutelných charakteristik Nessa je zmobilizování všech sil před jeho definitivním skonáním. Nessus neakceptuje svoji prohru a snaží se zmanipulovat (vlastnost Pluta) poslední momenty vlastního života ve svůj prospěch v podobě pomsty Heraklovi. Znásilněna Dejanira, novomanželka Herakla uvěří naléhání Nessa. Zrealizuje jeho návod-rituál na věrnost Herakla, čímž následně způsobí smrt svého novomanžela. Nessus se tedy mohl pomstít protivníkovi-Heraklovi i po své vlastní smrti. Tématem kentaura je tedy pomsta, vlastní lstí zvrhnou běh událostí ve svůj prospěch, přemluvení druhé osoby k závažnému činu s následky úmrtí, násilí, nenávist, hořkost porážky. V konečném efektu se v naší, lidské přítomnosti průběžně odvíjí události, za kterými se mohou skrývat pohnutky - pomsty zemřelých a zároveň i naše bezohledná, lstivá cesta k vytyčenému cíli. Nepromyšleným jednáním zasáhneme protějšek smrtelnou ránou přímo do srdce.

Nessus má průměr přibližně 58 kilometrů a Slunce oběhne za 121,4 let. Díky svému, nepravidelnému pohybu se zdrží 18 let v Rybách, v Beranu 27 let a ve znamení Býka 23 let. Od znamení Lva směrem ke Střelci zrychlí na 2-5 let.

Nessus v domech

1.dům - princip Marse

Všeobecný pocit jistoty pojící se z vodními toky - řekami, mořem, tekutinami se může obrátit v těžkou zkoušku. Nedbalé jednání a na něj navazující skutky se sečítají a budou mít patřičné následky, proto je nezbytné zvážit pohnutku, která vede k činu. Odvaha by měla vyvažovat tendence k rizikovému jednání a záliba v rychlosti (Mars) by měla být ve spojení s opatrnou bdělostí. Výchozí pohnutka osobního prospěchu se dříve či později prolíná s pocitem nespokojenosti a v případech překračování zákona jednotlivce doběhne i přiměřené potrestání. Osud či zákon se nedají obejít.

2.dům - princip Venuše

Díky utrpení prožitého ve spojení s pocitem jistoty, materiálních i finančních záležitostí se člověk dostává do stavu přehnaných obav být o ně připraven. Doslova ztuhne ve svém přesvědčení a mnohem později se mu otevře informace o lpění na iluzorních představách a pohnutkách. Loajalita a věrnost je mu vlastní a je s nimi konfrontován - zkoušen po celý život. Proto není lehké znovu získat ztracenou důvěru, pokud jsou zklamáni. Možná je to však opětovný začátek přehodnocení vlastních pohnutek týkajících se rizika a zodpovědnosti, které byly v minulosti zlehčeny a obcházeny. V přehodnocení vlastních pohnutek, tendenci k nedbalosti, se skrývá skutečná ochrana před nepředvídanými událostmi. Nelze si přivlastnit, co mi bylo svěřeno, ale nepatří mi.

3.dům-princip Merkura

Opětovná konfrontace s předstíráním, přemlouváním a jinými, komunikačními technikami, kterých si však dotyčný není vědom. Nedostatky v komunikaci, nedbalá informovanost, zadržování informací, přehnaná opatrnost v předávání informací. Obezřetná komunikace z důvodu - následků vlastní nedbalosti, kterou jsme způsobili v minulosti, prolínající se do přítomnosti a rozpínající se i do budoucnosti. Tendence k rychlé, nedomyšlené komunikaci vedoucí k úplnému přerušení kontaktu s protějškem, který byl terčem nepromyšleného vyjádření. Při postavení Nessa ve 3.domě nebo ve spojení s Merkurem je nutná komunikační bdělost a míra zvědavosti zabývat se tématem, zvažovat příčiny a následky vyřčeného. Tímto je možno předejít blokádám v komunikaci či následkům nezodpovědně vyřčených mínění, rozsudků i předsudků zůstávajících i nadále v informačních polích příštích generací (rodinné - morfogenetické pole). Pro mne osobně představuje morfogenické pole svědomí rodinného systému. Obsahuje všechny úspěchy i křivdy, které se táhnou generacemi a přispívají ke kvalitě existence-funkci rodinného systému, na který jsou napojeni všichni jeho členové bez rozdílu.

Je doporučená opatrnost v komunikaci, svěřování se druhé osobě. Je lepší si nechat informace pro sebe, což zabraňuje vmanévrování vlastní osoby do nepříjemných situací. Nedodržení rychlosti při jízdě, pohybu na vodě, ledu i ve vzduchu zapříčiňuje nehody s dalekosáhlými následky.

4.dům-princip Luny

Nezodpovědné zacházení a nedbalost v citové oblasti, otázce senzibility, pocitu lunárně-emocionálních jistot a zabezpečení. Vyžadování věrnosti, přemlouvání k loajalitě, což vede až do stádia nezdravých vztahů založených na výhradně slepé, manipulativní poslušnosti s výhledem na vlastní prospěch.V touze po dosažení osobního prospěchu je možné způsobit i smrt rodinného příslušníka. Nessus byl zasažen otráveným šípem Herakla přímo do srdce. V řeči symbolů je možné přeložit tragickou událost z mytologie jako hořkost srdce, otrávená srdce předků z důvodu podvodného jednání blízkých příbuzných, nejčastěji partnera. Obrazně řečeno se s krví spojuje šlechtický či jiný původ i rodinné tradice.

Nessus ve 4.domě a ve spojení s Lunou naznačuje nebezpečí lehkovážného jednání, jehož následky budou rozeznány a pochopeny mnohem později, čímž mohou být přeneseny (následky) i do příštích generací. Možnost přemlouvání, lstivost ze strany příbuzných. Podněty jednání v momentě působení nebývají odhaleny a zdají se být prospěšné pro rodinný systém. Časem se mohou proměnit v katastrofický scénář. Je nutné být pozorným a zkoumat pohnutky, zvyky, tradice příbuzných a spolubydlících. Nebezpečí může postihnout i domací zvířata, užitkový dobytek, studny, potoky, moře a tekutiny všeobecně.

5.dům-princip Slunce

Cestu ega a vlastní důležitosti filtruje schopnost prozření rizik vyplývajících z nepromyšlených akcí směrem k osobnímu profitu.

Obezřetnost je důležitá ve spojení s dětmi a jejich ochranou před nebezpečím z vody a tekutin.Cesta vykoupení od zahořklých srdcí předků k solárnímu, kreativnímu vědomí zbaveného podvodných manévrů vůči bližním.

Do 5.domu je možno přiřadit i zlomená srdce systému (Slunce - srdce), která jsou symbolem nenaplněné lásky. V pátém domě Slunce se skrývá láska otce k dítěti. Zde je srdce dítěte zasaženo otráveným šípem otce. Srdce dítěte si vytvořilo ochranný pancíř proti zranění, zasažení, násilí a zneužití ze strany otce i praotců rodinného systému.

6.dům-princip Chirona (zařazen ke znamení Panny)

Tendence k perfekcionismu a jistotám s ním spojených vede ke snažení tyto kontrolní systémy vědomě vypínat, jelikož přehnaná opatrnost vede ke zbytečným chybám a přehmatům v kontrolním systému vlastní osoby. Hrozí zde nebezbečí přehnané sebekontroly, která velmi omezí svobodné a přirození chování. Přílišná sebekontrola může být stejně škodlivá jako lehkovážná neopatrnost.

S tímto postavením Nessa je na místě zvážit pohnutku, která nás vedla k činu, jelikož následky se budou promítat do každodenního života. Původ chybného jednání se většinou skrývá v komunikaci. Držet se zpátky ve vyjádření myšlenkových pochodů má své výhody a chrání před nedorozuměním. Na druhé straně však může způsobit závažné situace založené na nedostatku informací nutných v pracovním procesu, v medicíně (lékařská diagnóza) a pod.

Je nutné počítat ze ztrátou důvěry a poznáním-rozvíjením vyvážené komunikace vedoucí k oboustranné ochraně.

7.dům-princip Venuše

Zde dochází k častým otřesům vzájemné důvěry. Následkem je oslabená důvěra v protějšek i okolí, člověk má tendenci stát se samotářem. Jedním z doporučení je se zamýšlet nad pohnutkami protějšku, což má za následek pochopení jeho chování a odlehčení celé situace. Na povrch se dostává téma nevěry a loajality, které však dřímá po dlouhou dobu v zákulisí vztahu a zasáhne zcela neočekávaně přímo do srdce, které ochrne zásahem z bolestí a šoku uvědomění- ztráty milované osoby. Co dokáže váš partner, dokážete však i vy. Proto je nutné být obezřetným, avšak nikoliv podezřívavým či dokonce manipulovat s partnerem nebo okolím. Někdy máte pocit, že vás osud trestá mnohem častěji než ostatní.

Dalším aspektem je pozitivní vztah k vodě, nutnost být obezřelým a nepodstupovat riziko, které se nevyplácí.

8.dům-princip Pluto

Osobnost vyzařující zvláštní, tajuplnou sílu, která je jí dána rovněž k dispozici. Je nutné si tuto schopnost uvědomit a nezneužívat ji k vlastnímu prospěchu a manipulaci, jelikož může následovat odplata v podobě osudové rány. Zde se pojí téma moci, žárlivosti, pomsty, lsti, zápletky, zrady v manželství, symbolické i doslovné únosy a přemlouvání k netradičním, sexuálním praktikám. Dotyčný s Nessem v osmém domě může být spouštěčem nezvratných situací, na kterých se aktivně podílí nebo být jejich pasívní součástí.

9.dům-princip Jupitera

Cosi vás spojuje s mořem, vodními toky nebo vodou všeobecně, možná máte srdce mořeplavce nebo reálně ovlivňujete správu vodních zařízení.

Princip Jupitera a Nessa zabarvuje vědomí práva a spravedlnosti pojící se s dávno zapomenutými skutky, které začínají nést plody teprve po promlčené lhůtě. Překvapivá konfrontace a tlak na odčinění minulých provinění se stává překvapivě aktuální a přivádí mnohé do rozpačitého postoje. Spravedlnost však nezná pojem času a dřímá i po dobu neurčitou. Právo a spravedlnost se nedá obcházet.

Přehnaný optimus a neopatrnost je třeba držet v mezích reálných možností a není radno se pouštět do zbytečného rizika, které může mít i smrtelné následky a energicky ovlivnit i příští generace.

10.dům-princip Saturna

Nedbalost je tichá a nenápadná společnice, která jen zlehka našlapuje po boku nedbalého člověka. Následky nedbalosti se mohou proměnit v životní katastrofy širokého měřítka. Reálná možnost setrvávání v dlouhodobé situaci, která se stává rutinou a ukolebává k příjemné letargii bez vzruchů a překvapení. Vlastním chybám či pochybení nebylo dopřáno konstruktivního náhledu, možná pozornosti vůbec.Do hry však vstoupí událost nebo zpráva, která přehodí dosavadní styl zaběhnutého života do zcela jiných kolejí a minulost začne doběhávat přitomnost. Dává jasné kontury věcem promeškaným, lehkovážně přehlíženým, zastrčených ve vědomí. Kostlivci začnou pomalu vykukovat ze skříně a rozhlížet se po jejich energetickém tvůrci. Zdánlivý pocit bezpečí i jistoty zabezpečení se stane motorem k neustálému strachu o ně přijít a spouští vzorce chování zabezpečit se v každém ohledu a za každé situace. Nastupuje maratón strachu s názvem: Zabezpečení a Jistoty. Východiskem je nezaměňovat trpělivost, důslednost, koncentraci a vytrvalost za zdánlivě pohodlné a přínosné kompromisy, které se mohou po létech proměnit v nepohodlnou noční můru. Je potřeba neustále zvažovat pohnutku, která vede k činu a zhodnotit možné následky pokud by pohnutka nebyla v souladu prospěchem všech zůčastněných. Nessus se těšil vážnosti okolí a do jeho rukou byly doslova svěřovány lidské životy. Byl symbolickým převozníkem z jednoho břehu řeky na druhý. Symbolizuje přerod vědomí, pohled na celek, sílu důvěry a pohnutky srdce.

11.dům-princip Urana

Zábava, volnost, výzkum na poli nových poznatků mohou ukrývat svá nebezpečí, jelikož jejich následky a působení ještě nejsou známy. Je nutno mít na zřeteli hlavně následky ještě neprozkoumaných oblastí, které mohou být natolik překvapivé, že se budou vymykat schopnosti racionálního zpracování - kapacitě pozemského myšlení člověka. Za odvahou člověka být objevovatelem se však často skrývá možnost čelit následkům objevů a jejich působení. Je nutné nezaměňovat odvážného a zvídavého ducha za lehkovážnost, která se nevyplácí.

Téma důvěřuj, ale prověřuj se určitě vyplatí. Ochrání jedince před zbytečným zklamáním v kruhu přátel i okolí, přestože občas zavání rolí samotáře. Zdravý odstup od lidí i názoru ostatních prospívá osobní originalitě a schopnosti jít vlastní cestou. Do jaké míry je člověk schopen zachovat věrnost a loajalitu věci, myšlence, projektu a v neposlední řadě i příteli?

Odrazit se od Země, zda mentálně či doslovně v letadle nebo raketě je nepodstatné. Odvážný duch objevovat neobjevené, zkoumat neprozkoumané se musí snoubit se zodpovědností opětného, bezpečného přistání a tedy rovněž zodpovědnosti za zúčastněné. Pilot na palubě letadla je schopen umožnit desítkám lidí přechod do jiné reality bytí v podobě nezapomenutelné dovolené. Nezodpovědným jednáním je rovněž schopen převést na druhý břeh (stejně jako Nessus) spoustu lidí, po kterých zůstanou pouze truchlící pozůstalí.

Mytologický příběh se denně opakuje v životě každého z nás.

12.dům-princip Neptuna

Jste v pravém smyslu slova převozníkem lidských duší na jinou úroveň vědomí. Rádi se zdržujete u vody řek i oceánů. Voda vám dává pocit jistoty a rovnováhy, jste velmi úzce emocionálně spojení.

Není radno se bezhlavě vrhat do vln nebo se i nerozvážně chovat na palubě člunu nebo lodi. Při potápění je třeba pravidelně kontrolovat dýchací přístroje a nepouštět se do rizika v neprobádaných oblastech. Při aspektaci Nessa s jinými planetami v horoskopu je třeba brát v úvahu riziko, které spojení, charakteristika přináší. Je na místě být obezřetným a chránit se před možným "mlžením" a nejasnostmi, které spojení Nessa s 12.domem přináší. Je třeba prozkoumat pohnutky, ze kterých vycházíme, možná chceme mlžit pro vlastní prospěch nebo budeme obětí neupřímné pohnutky druhého.

Pavla Alligová 2018
 

Tranzitní vstup Lilith do znamení Raka 15.04.2022

Lilith v Raku - tajné impulsy ze tvé duše

Lilith ztělesňuje věci, které nemůžeme vnímat racionální myslí. Je to tajemná, nevědomá, temná síla přímo z hlubin duše. Neúnavně vyžaduje, abychom se vypořádali se svým potlačeným stínem. V tomto článku se dozvíme, jaké signály a prožitky vysílá Lilith ve znamení Raka.

Lilith, Černá Luna, která není planetou, vstoupila 15. dubna 2022 do znamení zvěrokruhu Raka, což je její domicilové znamení - pokud lze citlivému bodu vůbec přiřadit domicil. Zde zůstává 8 měsíců a 24 dní. Jedná se o ohnisko nebo citlivý bod, který se počítá mezi apogeem (nejvzdálenějším bodem Země) a Zemí na dráze Měsíce. Tam je střední a oscilující Lilith. V důsledku kolísání dráhy Měsíce se mění úhel, který Měsíc svírá se Zemí a stejně tak se mění úhel, který svírá Lilith vůči Zemi. Odchylka je asi 5 stupňů. Pro kompenzaci této skutečnosti byla jako základ vypočtena střední oběžná dráha. Na jeden oběh zvěrokruhem potřebuje Lilith asi 8 let a 10 měsíců. Protože Lilith nyní vstoupila do znamení Raka, má silný vliv díky své analogii s tímto znamením zvěrokruhu. Zastávám názor, že Lilith je druhým ohniskem na eliptické dráze Měsíce, a distancuji se od teorie o druhé družici Země, která je údajně skryta za kotoučem Měsíce a asteroidem "Lilith".

Teprve na přelomu minulého století dostala Černá Luna v astrologii jméno Lilith. O Černé luně se mluví od nepaměti a stejně tak o Lilith jako o mýtické bytosti. Příběh Lilith je totiž prastarý a má traumatický vztah k historii starověkých národů, jejichž kořeny sahají do věku Raka. Dnes používaný název je odvozen z hebrejského "Lilah", což znamená "noc". Původně byla u Sumerů a Chaldejců bohyní plodnosti, v pozdějších epochách byla symbolizována jako bytost, která vede člověka a může za neštěstí v rodině. V prehistorii Hebrejců se jméno Lilith připisuje také první vášnivé Adamově manželce. Podle Henochovy knihy byla příčinou zrození zla a démonů ona, nikoliv Eva, jak se obecně věří. Byla to Lilith, kdo svedl Adama a tím způsobil pád a vyhnání z ráje. Tak je Lilith považována za démonickou, žensky svůdnou, která se skrývá za vášní. Na druhé straně je Eva pouze rodící matkou.

Jak již bylo zmíněno na začátku, Lilith, neboli Černá Luna má co do činění s Rakem a je velmi zapojena do instinktivních akcí. Je prapůvodním základem všeho stvoření, matkou instinktů, původem všeho bytí, kdy Jing a Jang byly v jednom, v době před pádem. To vše je přiřazeno znamení Raka, původu, kořenům. Znamení Raka vládne Luna,apogeum, perigeu i vzestupnému a sestupnému lunárnímu uzlu. Zdá se, že Lilith je prapůvodní matkou Raka, znamení magnetické přitažlivosti, ženskosti a plodnosti. Nyní je také pochopitelné, proč se za Lilith skrývají dimenze, které nám lidem nejsou vždy na vědomé úrovni pochopitelné.

Důvodem, proč byla Lilith jako řídící zdroj lidem v minulosti zatajována, je to, že tehdejší lidstvo bylo méně vzdělané, neznalé života, jeho smyslu a nedokázalo takový způsob myšlení pochopit. Na druhé straně to byl lunární princip jako zástupce ženy, který pro vládnoucí muže představoval problém nadvlády ženy nad mužem. Proto byly silné pudy, touha po ženách, přisuzovány zlu a následně se z nich staly čarodějnice. To byla laciná výmluva mužského světa - jejich neschopnosti ovládnout své sexuální pudy. Černá Luna ztělesňuje afekt - pud, emoce, které se sbíhají v Hypotalamu a limbickém systému. Předpokládá se, že tyto části mozku hrají důležitou roli při formování emocí. Jejich ovládání nelze kontrolovat logikou, proto je pro většinu obtížné se dostat k vlatním citům, jelikož nedokáží rozklíčovat jejich příčinu.

Rak, Luna, lunární uzly a Lilith jsou prapůvodními představiteli duše a ženskosti. C. G. Jung ji proto nazval "Anima". Tento archetypální základní vzorec lunárního Lilith-podobného se může objevit v psychice lidské bytosti s odpovídajícím formováním prostřednictvím socializace, když spustí individuální zkušenost prostřednictvím planetárních konstelací. Nekontrolované stavy úzkosti, psychopatické chování, nevědomé nutkání, infantilní fixace, přitažlivost a odpudivost, psychické konkordance, zranitelnost a instinktivní dysfunkce obvykle vznikají prostřednictvím kvadratur, opozic a také konjunkcí v radixu, v tranzitních nebo partnerských horoskopech. Silně karmické události jsou většinou indikovány v souvislosti s kolektivními - planetárními konstelacemi. Lilith svým postavením v domech a znameních posiluje nebo oslabuje aspektová spojení.

Lilith znamená vzpouru proti patriarchátu. Načasování jejího astrologického znovuobjevení tedy není překvapivé: 60. a 70. léta!

Lilith v Raku naznačuje staré rodové nebo rodinné vazby. Člověk nevědomky přitahuje do svého života lidi spojené s Rakem nebo Lunou a spojí je karmické rodinné vazby různého druhu. V jiné formě může mít člověk strach z rodových nebo rodinných povinností, což může například oddálit sňatek nebo založení rodiny. Další korespondencí Lilith v Raku může být intenzivní pátrání a zkoumání rodových linií-kořenů. Máme kolem sebe rádi emocionální lidi zrcadlící hloubku Lilith a Luny. To může vyvolat silné, podvědomé pocity, protože člověk si chce ponechat staré záležitosti, ale zároveň se jich zbavit, nebo je dořešit. Intenzivní sny a bujné fantazie jsou možné k získání informací z vlastní minulosti. Jedinec se vydává hledat kořeny a setkává se s lidmi, které nezná a přesto jsou mu povědomí.

Bylo rovněž pozorováno, že člověk nevědomky využívá klan nebo je jím využíván. Patologické lpění na klanu, karmické vazby na matku nebo ženu, případně vlastní matka známá z minulého života,vývoj skrze karmické, nevyhnutelné znovusetkání. Lilith v Raku může rovněž naznačovat, že člověk na začátku svého života nežil ve šťastné atmosféře domova. Pokud je Lilith pozitivně aspektována, může pomoci obnovit domácí nebo rodinný klid. Člověk si cení zapojení do skupiny nebo komunity a cokoli, co souvisí s domovem nebo mateřstvím, je předmětem zvýšeného,často podvědomého zájmu.

Lilith ve vztazích

Při vstupu do znamení Raka (15.04.2022) se Lilith nacházela v 7. domě, což naznačuje, že v příštích osmi až devíti měsících se výrazněji projeví téma partnerství. Vztahy s partnery - včetně obchodních partnerů - mohou nebo musí být přehodnoceny, protože se nyní odhalují dlouhotrvající potíže ve vztazích. Někdy čas vztahu vypršel, protože jsme společně splnili karmické úkoly nebo přišly nové impulsy zvenčí, které iniciovaly obrat. Možná, že partnerství zažívá zemětřesení kvůli přešlapu - také obchodnímu -, který byl nutný z karmických důvodů. Může se také stát, že na nás partner nebo partneři vyvíjejí nátlak.V této době vnímá protějšek naši magickou přitažlivost, instinktivní touhu, chce nás vlastnit. Pokud je Lilith v individuálním horoskopu dobře aspektovaná, může inspirovat šťastné partnerství, a pokud mají oba zájem na růstu partnerství, lze společně dosáhnout velkých věcí.

Vstup Lilith do znamení Raka 15.04.2022

Obecně platí, že lidé, v jejichž horoskopu má Lilith dominantní postavení jednají rozhodně a rozkrývají splečenská tabu.V projekci se často setkávají se ženami, které odrážejí jejich vlastní neintegrované stíny. Zde jde o to dát prostor ženským prapůvodním silám, nechat je vystoupit ze stínu podvědomí.

Kořeny Lilith sahají do dřívějších dob. Její individuální postavení v horoskopu ukazuje osobní historii minulosti v propojení se současností. Lilith v horoskopu ukazuje příčiny z dávných dob, čekající na vykoupení stínů našich duší. Pokud Luna tranzituje přes Lilith každých 28 a půl dne, působí na tuto pozici jako posilovač. V závislosti na postavení natální Lilith, jsme pak více či méně ovlivňováni astrální sférou a často se podílíme na karmicky nevědomých, nezbytných činech. Ani s pomocí astrologie pravděpodobně nikdy nebudeme schopni vysvětlit skutečné pozadí dějů. Každý má za sebou složitou cestu a v astrologii jsme jen o malý krůček dál v pochopení přírodních zákonů. Lilith nás přivádí k poznání a pochopení pozadí vztahů, chování mezi lidmi. Získáváme tím hlubší vhled a postoj než to činí jiné vědy.

V současné době - časové kvalitě, kdy patriarchát neustále ztrácí na významu, se Lilith z astrologického hlediska stává stále důležitějším pólem.Pomáhá oběma pohlavím navázat vztah založený na rovnoprávnosti a je citlivým bodem - ukazatelem nerovnosti. Tato dynamika Lilith je podle mého názoru pro nás lidi velkým darem a intuitivní výklad při astrologické konzultaci je velmi důležitý. To může být obzvláště užitečné, pokud se nacházíme ve fázi přeorientování nebo pokud máme pocit - nutnost lépe využít svůj potenciál.

Sarah Kündig

překlad Pavla AligováHAUMEA 136108

Haumea je spolu s Makemake jedním ze dvou nebeských těles, která byla na tento status povýšena krátce po vytvoření nové astronomické třídy trpasličích planet, do níž původně patřily pouze Pluto, Eris a Ceres. Už jen proto se jedná o významný objekt. Pozoruhodný je neobvyklý tvar - zejména vzhledem k jeho velikosti - který astronomy zajímá. Astrologie by neměla zaostávat za velkým zájmem astronomie o Haumeu a měla by ze své strany provádět výzkum Haumey, což je důvod, proč se tak postupně děje.

Astronomická fakta

Haumea patří - spolu s Quaoarem, Varunou a Makemake - k těm objektům Kuiperova pásu, které jsou pojmenovány po božstvech stvořitelů různých národů. Jejich společným znakem je, že jejich střední vzdálenost od Slunce se pohybuje v rozmezí 43 až 45 AU (astronomických jednotek). Pro Haumeu je to necelých 43,5 AU, což je asi o 4 AU dále než pro Pluto. Perihelum (přiblížení ke Slunci) je 35 AU a protilehlé afélium 51,5 AU.

Zvláštností je tvar Haumey, která se nezdá být kulatá, ale protáhlá, protože během jednoho oběhu podléhá silným výkyvům jasnosti - jednou se otočí kolem vlastní osy za neuvěřitelně rychlých 3,9 hodiny. Jeho největší průměr je pravděpodobně 2 200 km, nejmenší 1 100 km a jeho hmotnost je asi třetinová oproti Plutu. Tato rychlá rotace by mohla být důsledkem srážky s jiným nebeským tělesem, což by také vysvětlovalo množství nebeských těles, která se nacházejí na oběžné dráze Haumey, takže se hovoří o "rodině Haumea". Haumea kolem sebe zachytila dvě taková tělesa jako měsíce: Hi'iaka se středním průměrem 340 a Namaka 160 km.

Oběžná doba kolem Slunce je přibližně 285 let, což je téměř o 40 let více než u Pluta. Oběžná dráha je vůči ekliptice skloněna o 28 stupňů. Délka pobytu ve znamení zvěrokruhu se pohybuje mezi 14 a 37 lety. Astrologicky důležité perihelum se nachází na 1° Berana a bude znovu dosaženo až v říjnu 2133, protože Haumea se v současnosti nachází blízko svého afélia, kterým naposledy prošla v únoru 1991.

Horoskop objevení

Ascendent horoskopu objevu (=čas prvního fotografického důkazu) je v nadšeném a cílevědomém Střelci. Aspektuje Merkur v dolní kvadratuře, což naznačuje intenzivní duchovní činnost vedenou intuicí a snílkovstvím.

Slunce je také v Rybách, což dává velkou citlivost, ale také intuici hraničící s médialitou, protože Slunce je blízko IC. Zvláště ji posiluje Pallas, která je s ní ve velmi přesné konjunkci. Dodává houževnatost, bojovnost a dobrou schopnost prosadit se, také s možností vyniknout a v případě potřeby se bránit.

Měsíc je v posledním stupni Berana, což mu dodává podnikavost, odvahu a spontánnost. Jeho sextil na Uran dodává nekonvenční a kreativní nádech. Trigon na Mars na začátku Kozoroha pomáhá přetvořit to, co si člověk předsevzal, do trvalé formy, což je dobrý předpoklad tvůrčího úspěchu.

MC je v Panně, která miluje detaily, čímž je zajištěno, že se nic nepřehlédne. Kromě toho by zde měl být doplněn i mytologický aspekt Haumey jako bohyně zrození. Zajímavé je, že Makemake - stvořitelské božstvo z Velikonočních ostrovů, je na MC, čímž ještě více zdůrazňuje moment stvoření.

Sama Haumea je v konjunkci s Vestou ve Vahách. To z ní činí bohyni vztahů a ženskosti, ale také naznačuje vnitřní posvátný oheň, který člověka pohání a jehož planoucí plamen se dokáže povznést nad touhy a požadavky každodenního světa.

Mytologie

V havajské mytologii je Haumea velkou matkou země, která se zrodila z velkého Otce Všehomíra (Papa, také zkratka pro zemi). Někdy je s ním ztotožňována. V této verzi je manželkou Wakea, nebeské prázdnoty. Připravila zemi, aby na ní lidé vůbec mohli žít.

Strom Makelei

Přinesla lidstvu legendární strom Makalei, který přitahuje potravu a zejména také poskytuje hojnost ryb. Na jeho větvích rostou různé základní potraviny, jako je taro, bambus, kokosové ořechy, cukrová třtina a chlebovník (ulu) zasvěcený Haumea, který vždy roste znovu a znovu. Existují také různé příběhy o ní a jejím manželovi Wakeovi, v nichž oba prchají a buď se stanou stromem, nebo uniknou dutinou ve stromě, v každém případě se jedná o posvátný strom, který zůstává nezranitelný, nebo při útěku plodí další plodiny.

Stvořitelka bohů

Z různých částí těla vyrůstají její děti v mnoha podobách: Pele, bohyně sopky, vyšla z jejích úst jako plamen, Hi'ika, léčitelka, se vynořila z její pravé dlaně jako vejce, pravděpodobně také jako výživný kořen stromu. Další dcerou je Nu'akea, z jejíchž prsou proudí mléko do posvátné země a v koloběhu věčné výživy zásobuje živou vodou celé stvoření. Namaka se zrodila z prsou Haumey, je to vodní duch, a když bohyně sopky Pele vypustí do údolí lávu, ochladí ji mořskou vodou. Zvláštní druh lávy ve tvaru jehly se na Havaji nazývá také "Peliny vlasy". Podle legendy došlo kdysi na ostrově Maui k souboji mezi bohyní Pele a Namakou, při němž Pele přišla o jednu kost.

Bohyně plodnosti, stvoření, pozastavení času a formy

Z těchto důvodů je Haumea považována za bohyni porodů a obecně plodnosti. Zasvětila jistý strom, jehož květy mají zajistit bezproblémový porod. S pomocí Makelei je také schopna libovolně měnit svůj věk, ze starého na mladistvý, a může tak sama provdat své děti a vnoučata.

Staří Havajané říkají, že s pomocí Haumey je možné prozkoumat posvátnou minulost a utvářet svou budoucnost ve spojení s božským původem.

Pozemská protihodnota

Jeho pozemským ekvivalentem jsou horniny; to je také jeden z důvodů, proč David Rabinovitz navrhl název pro Haumeu: zdá se totiž, že trpasličí planeta obsahuje velmi málo ledu a velké množství hornin. Druhým důvodem je přítomnost měsíců, které byly pravděpodobně odraženy od Haumey při srážce s jiným nebeským tělesem.

Astrologický výklad

Kreativní

Haumea je bohyní stvořitelkou, a proto se nabízí otázka, zda a jak se to odráží ve výkladu. Ascendent v objevitelském horoskopu naznačuje nadšení a v tvůrčí činnosti by se mělo objevit něco vlastního, nebo alespoň, pokud je to známé, sdělit to novým způsobem (důraz na Urana v objevitelském horoskopu). Makemake, její "božský kolega" v MC, také poukazuje na kreativitu. Pod Haumeou se tedy nachází mnoho vynikajících, originálních a tvůrčích osobností. Jejich vybraná oblast má obvykle podobu životního úkolu.

Nezávislost

Pokud se podíváte na níže uvedené příklady horoskopů se silně umístěnou Haumeou, uvidíte mnoho tvůrčích myslí, které měly často velmi individuální pohled na svět. Především je patrné, že to prezentovali často nediplomatickým a velmi přímým způsobem. Nezávislost myšlenky a přístupu je bráněna za každou cenu, někdy i na úkor přijetí druhými (korespondence Slunce-Vesta v horoskopu objevu). Zdá se, že nic a nikdo nemůže nikoho odradit od myšlenek a ideálů, které prosazuje Haumea.

Síla přesvědčení

Zároveň existuje velká potřeba přesvědčit ostatní o svých myšlenkách a ideálech, získat si přívržence, nebo někdy dokonce přímo učedníky. Pokud toto přijetí chybí nebo pokud je myšlenka prosazovaná Haumeou ostatními přímo odmítána, mohou se majitelé horoskopu v krajním případě zhroutit, protože se svého přesvědčení nemohou vzdát nebo tak mohou učinit jen s velkými obtížemi.

Průkopnická role

Nápadně často jsou myšlenky zastoupené pod Haumeou průkopníky v čase, nebo intuitivně přebírají určité proudy, které se právě objevují a vedou je ke zvláštnímu rozkvětu. Intuitivní prvek je také jasně znázorněn v horoskopu objevení.

Specifičnost a vehemence, s jakou se prosazují myšlenky a ideály, může z těch, kdo se v oboru zrodili udělat samotáře nebo je vyčlenit z davu. Zastávají vedoucí pozice v oboru, ale nenajdou sobě rovné partnery.

Nadosobní, nesobecké nasazení

Když se Haumea objeví v tranzitu jednotlivce, ten se často cítí být povoláni k nadosobnímu závazku, který není postaven na vlastním prospěchu, i když se tak na první pohled může jevit, je prospěšný pro větší skupinu. Často se člověk cítí být povolán k tomu, aby se stal aktivním a angažoval se v určité věci, a to ze skutečné nebo domnělé nutnosti. Dotyčná osoba se stává jakýmsi kanálem nebo mluvčím obav, přání nebo záměrů většího společenství. Jeho činy ovlivňují celé společenství. Pozitivní aspektace v horoskopu rodí dobrodince organizující darovací akce.

autor Rolf Liefeld


SEDNA

Většina objektů za Neptunem se nachází v takzvaném Kuiperově pásu, který se rozprostírá v rozmezí 30 až 50 AU (astronomických jednotek), někdy až kolem 150 AU. Sedna se ve svém aféliu dostává do vzdálenosti více než 1000 AU, což je tisícinásobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. V současné době se nachází v blízkosti perihelia, tedy nejbližšího bodu ke Slunci, ale i tam je její vzdálenost stále 76 AU, pro srovnání: Afélium Pluta je 49 AU. Výsledkem je extrémně eliptická dráha a doba pobytu Sedny ve znameních zvěrokruhu se pohybuje mezi 1500 a 40 lety. V současné době se udává celková doba oběhu přes 12 600 let. Sklon oběžné dráhy 11° vůči ekliptice je v normálním rozmezí pro transneptunické objekty.

Průměr Sedny se původně odhadoval na 1700 km, ale v současnosti se má za to, že její relativní jasnost není způsobena její velikostí, ale dobrou odrazivostí slunečního světla (albedem), a proto se současné odhady velikosti pohybují kolem necelých 1000 km. Předpokládá se, že Sedna je trpasličí planeta, ale tento status jí zatím nebyl oficiálně přiznán. Sedna nemá žádné známé měsíce.

Perihélium, kterého dosáhne v srpnu 2075 a které může poskytnout informace o domicilu Sedny, se nachází přibližně na 12° Raka a afélium na 12° Kozoroha.

(Perihel, česky perihélium: bod na oběžné dráze, kde je Země nejblíž Slunce

Aphel, česky afélium - bod na oběžné dráze, kde se Země nachází nejdále od Slunce. pozn.překladatele).

Ascendent horoskopu objevu (čas prvního fotografického důkazu) Sedna je ve znamení Lva, o kterém se říká, že má velké sebevědomí, které se někdy může zvrhnout v aroganci nebo ješitnost. Krásný zevnějšek naznačuje trin Střelce-Venuše na Ascendent, ale existuje rozpor mezi Ascendentem ve Lvu a Rybami-Marsem, který je s ním v kvinkunxu, protože Lev naznačuje rozhodné jednání, ale tento Mars má tendenci jednat skrytě a nenápadně nebo přenechává iniciativu jiným.

Slunce je ve 4. domě ve Štíru, což naznačuje jistou uzavřenost, ale také velmi rozhodnou povahu, krytí zad, ale zároveň se umí prosadit. Pholus se Sluncem dává celé věci spíše příznivý, ale poněkud nevyzpytatelný charakter, což nám také umožňuje očekávat překvapivé zvraty. Oba na sestupném lunárním uzlu naznačují, že tato konjunkce Slunce-Pholus je zdrojem vitální síly v horoskopu. Sama Sedna se nachází naproti vzestupnému uzlu ve stabilním Býku, což naznačuje, že její vnitřní nastavení přináší velkou stálost a stabilitu. Navíc je Sedna nejvyšším nebeským tělesem v horoskopu a nachází se v blízkosti MC v 10. domě, což jí dodává odpovídající význam.

Dále je zde třeba vzít v úvahu Lunu v Raku, která spolu se Saturnem může znamenat omezení, ale také soustředění na podstatné věci, zároveň také velkou vytrvalost a houževnatost, Varuna se Saturnem zde poukazuje na tvůrčí sílu, Varuna sama je také výrazem zákonitosti, což také odpovídá Saturnu. Všechno dohromady v Raku naznačuje, že jde o silnou bohyni matku, kterou Sedna - viz mytologie - skutečně je.

Mytologický příběh Sedny

Sedna je stvořitelským božstvem Inuitů, jejichž lid byl vybrán proto, že i tato planetka obíhá v chladném vesmíru. Život Inuitů byl těžký a plný strádání, což se odráží i v sáze o Sedně.

Sednin nucený sňatek s havranem

Podle legendy byla Sedna krásná, ale marnivá dívka, která odmítala všechny své nápadníky. Nakonec její otec ztratil trpělivost a rozhodl se dát ji za ženu dalšímu nápadníkovi, který požádal o její ruku. Ten byl lovec, který si zakrýval tvář, a proti Sednině vůli mu ji otec dal za ženu. Když dorazil do svého domova, odhalil svou tvář a ukázal se jako havran, jehož domovem byly tvrdé útesy. Sedna hořce plakala, křičela do větru, takže to uslyšel i její otec, který měl výčitky svědomí a vzal ji zpět. Na zpáteční cestě však na její kajak zaútočil havran, který byl Sedniným právoplatným manželem a svými údery křídel vyvolával prudké mořské bouře. Sednin otec se vyděsil a hodil dceru přes palubu. Snažila se držet kajaku, ale otec ji mlátil pádlem do zmrzlých rukou a prstů, až se oddělily a potopily do oceánu.

Sedna jako bohyně stvořitelka moře.

Havranova magie proměnila useknuté prsty Sedny v tuleně, ruce ve velryby a další mořské savce. Sama se potopila do oceánu a stále sedí na dně. Její hněv na otce čas od času rozbouří moře v prudkých bouřích a vlnách. Ve svém rozhořčení se stala mocnou, ale snadno rozhněvatelnou bohyní. Proto je třeba se k Sedně chovat s úctou a šamani se k ní museli potápět, aby jí pročesali dlouhé černé vlasy. To Sednu uklidnilo a ona pak dovolila lidem živit se bohatstvím moře. Proto bylo na Severu zvykem před zabitím ulovenému tuleni nakapat do tlamy vodu - jako projev vděčnosti Sedně, která severské lovce a jeich rodiny živí.

Astrologický výklad

"Krvavý" tvůrčí akt - vytváření částí duše

Tvůrčí akt, jak je popsán v mýtu o Sedně, lze popsat jako důsledek traumatizujících zážitků duše, ať už se odehrály v současném, nebo v minulých životech. V důsledku toho jsou určité části osobnosti, s nimiž jsou tyto vzpomínky spojeny, snadno odsouzeny do podvědomí jako sebeochrana duše před příliš špatnými zážitky. Zároveň jsou tyto části duše emocionálně velmi intenzivní, protože jsou nabité obzvláště silnou energií. Takovéto intenzivní emocionální zážitky mohou zanechat obzvláště trvalé stopy. Pokud jsou tyto části duše vzdálené od jádra duše, podobně jako bytosti Sedny, které také vznikly traumatizujícím činem, žijí vlastním životem, na který člověk může mít jen malý vliv. Důsledkem tohoto jejich vlastního života je, že ovlivňují člověka - jednak tím, že podvědomě řídí jeho vlastní jednání, jednak tím, že působí osudově, ať už prostřednictvím vlastních podvědomých signálů, nebo ještě vyšším vlivem (Sedna je opravdu velmi vzdálená od Slunce - centra osobnosti).

Osud je něco, co často prožíváme jako něco, co nemůžeme ovlivnit. Osud, který je spojen se Sednou, se však týká vlastních energií, které tento osud přinášejí, ať už v dobrém či zlém. Je důležité tyto energie identifikovat a - pokud je to možné - získat je zpět a učinit z nich vědomou součást vlastní osobnosti: tak se člověk pod vlivem Sedny může kousek po kousku naučit stát se tvůrcem vlastního osudu. Čím harmoničtější spojení, tím by to mělo být snazší - v případě napjatých spojení se osud pravděpodobně projeví jako nepřátelský.

Nejdůležitější je vždy identifikovat části osobnosti (šamani hledají střípky oddělené duše) a vzpomínky, které se oddělily. Následně je znovu vrátit do vědomí. Zde mohou být velmi užitečné metody, jako jsou systemické konstelace, hypnoterapie, trauma-terapie nebo regresní terapie. Je důležité rozpoznat přesvědčení (programy) a otisky částí osobnosti - ty obnovit, abychom je mohli následně aktivně změnit.

Podobnost s legendou o Prométheovi

Možná je také souvislost mezi ságou o Sedně a mýtem o Prométheovi, který ukradl božský oheň a byl za to potrestán. Protože Liz Green spojuje Prométhea s Uranem, mohla by mít Sedna v tomto smyslu také uranský účinek, i když se účinky projeví až po delší době.

Vzdálení se spirituálnímu domovu směrem k individualitě

Obecně lze říci, že tato zóna vzdálená od Slunce je oblastí, v níž člověk nejprve vychází z jednoty a vydává se cestou duality (která se pak v Eris stává soupeřením). Přitom by však člověk měl využívat své zvláštní schopnosti pramenící z jednoty k něčemu tvořivému, novému, a nevracet se zpět na cestu k (nevědomé) jednotě, ledaže by se jí zcela vzdal nebo selhal (zemřel). Pokud Neptun znamená rozpuštění hranic, pak se toto oddělení od všeobjímající jednoty odehrává především v Sedně. Je to počátek výjimečnosti a přijetí zvláštní individuality, aby ji vedl k hodnotovému naplnění. Srovnání obou příběhů (Sedny a Ježíše) ukazuje, že je užitečné se svému úkolu nebránit, ale přijmout ho, protože vesmírné poslání s ním spojené musí být nevyhnutelně naplněno. Z astronomického hlediska lze tento výklad Sedny dobře vyčíst z její silně excentrické dráhy, která je zároveň v největší vzdálenosti od Slunce (individualizace) a relativně blízko Slunci (kosmická jednota, "bytí s Otcem").

Poznámka k funkčnosti Sedny

Události, které jsou ovlivněny Sednou, nebo osoby, které na ně působí, se zdají být výjimečné svou jedinečností; člověka by mohlo napadnout rčení: "Tohle ještě nikdo nikdy neudělal" nebo "to by bylo dříve nemyslitelné". I zde se hodí podobnost s právě zmíněnou ságou o Prométheovi, neboť i on dokázal něco, co se nikdy předtím nepodařilo: použitelný oheň pro lidstvo. Podobně je tomu i u samotné Sedny: její tvůrčí činnost v mytologii je jedinečná, mytologicky vytvořila potravinovou základnu Inuitů. Tvůrčí jedinečnost Sedny je třeba odlišit od jedinečnosti "tvůrčích" objektů Kuiperova pásu v tom smyslu, že k tomu, aby byla označena za jedinečnou, není vždy zapotřebí zvláštní geniality, ani uvedené úspěchy či účinky nemusí být požehnané - požehnáním, přestože se to nevylučuje.

Autor Rolf Liefeld

Překlad Pavla Aligová


ERIS

Eris - pojmenovaná po řecké bohyni sváru - je trpasličí planeta v Kuiperově pásu, která nedostala své jméno jen tak pro nic za nic. Protože je stejně velká jako Pluto (dříve se předpokládalo, že je ještě větší), vedla Mezinárodní astronomickou unii (IAU) k rozhodnutí zbavit Pluto statusu planety a vytvořit třídu trpasličích planet. Nebeské těleso, které je tak významné v astronomii, by mělo být hodno i astrologické pozornosti. Zvlášť když je stejně velká jako Pluto a význam Pluta je mimořádný.

V roce 2011 byl pro Eris určen průměr 2 326 km. Tento neobvykle přesný údaj byl možný díky tomu, že Eris prošla kolem pevné hvězdy a dobu trvání zákrytu bylo možné přesně změřit. Vědci předpokládají, že průměr Pluta se pohybuje kolem 2330 km. Díky tomu jsou víceméně totožné. Soustava Pluta jako celek je podstatně hmotnější než soustava Eris s poměrně malým měsícem Dysnomia, který má pravděpodobně průměr jen asi 300 km, vzhledem k velkému plutonskému měsíci Charon (průměr 1200 km).

Navzdory jejich podobné velikosti je lze jen stěží považovat za astronomická dvojčata. Jednak se zřetelně liší barvou: Pluto je načervenalé a Eris šedá, což naznačuje rozdílné, chemické složení. Především však Eris obíhá mnohem dále od Slunce než Pluto: v perihelu se nachází ve vzdálenosti 38 astronomických jednotek (AU) od Slunce, což je přibližně střední vzdálenost Pluta od Slunce. V aféliu, nejvzdálenějším bodě od Slunce, kde se Eris v současnosti nachází, je od Slunce vzdálena úctyhodných 97,5 AU, což je dvakrát více než maximální vzdálenost Pluta od Slunce. Z této vzdálenosti potřebuje i světlo k dosažení Země 13,5 hodiny. To je také důvodem dlouhé oběžné doby Eris: jeden oběh kolem Slunce jí trvá 557 let; Pluto to zvládne za méně než polovinu času. V době, kdy se Eris naposledy nacházela na stejném místě jako dnes, Johannes Gutenberg právě vynalezl knihtisk. Když je Eris ve znamení, které je nejvíce vzdálené od Slunce, trvá jí průchod jedním znamením zvěrokruhu více než 120 let. V periheliu, tj. v blízkosti Slunce, to trvá jen dobrých 20 let.

Mimochodem, dráha Eris je neobvykle skloněná k ekliptice pod úhlem 44°, což vyvolává otázku, do jaké míry je rovina ekliptiky stále platná pro objekty tak daleko od Slunce. Pro astrologické úvahy je důležité, kde má Eris nejbližší bod ke Slunci: leží asi na 14,5° Vah, nejdále od Slunce pak asi na 14,5° Berana. Eris prošla tímto bodem, aféliem, v říjnu 1978. Do jaké míry perihelum nebo také afélium napoví, do kterého domicilu se Eris zařadí, se teprve ukáže.

Ascendent horoskopu objevení Eris (=čas prvního fotografického důkazu) je ve znamení Raka a lze jej zde považovat za výraz nejen citlivosti, ale především vnímavosti. To může být pozice mimózy a protože je Rak kardinální znamení, umí se dobře bránit skutečným nebo domnělým útokům. Vlastní cíle a ambice jsou s tímto ascendentem dobře chráněny a bráněny.

Velmi zajímavá je poměrně přesná konjunkce Ceres s ascendentem. Tento asteroid představuje každodenní životní potřeby, jako je jídlo, oblečení, finance a střecha nad hlavou. To svědčí o postoji, který je zcela sebestředný, ale v zásadě není namířen proti druhým. Člověk vidí zvlášť silně jen to, co se týká jeho osoby a vlastních, životních nároků, což je pro ascendent v Raku docela neobvyklé. Běžně věnuje protějšku velkou pozornost a vyhledává ho s přátelským, závazným záměrem. Díky postavení Ceres i nadále hledá protějšek, ale nelze vyloučit, že to bude protějšek a chce koláče, o které jste se museli přičinit vy sami.

Slunce je v dolní kvadratuře na osu horizontu. V jádru své bytosti vnímáte, že jste povoláni k tomu, aby vaše vlastní sebevyjádření bylo v harmonii s ostatními lidmi (tuto harmonii vyjadřuje i znamení Vah), jenže pod vlivem Eris máte sklon snadno vidět, že jste přišli zkrátka a věříte, že si musíte ukousnout větší kus koláče. To se pochopitelně často setkává s odporem ostatních.

Luna se nachází v domě vlastní hodnoty a právě vstupuje do znamení Panny, stále plně nabité energií Lva. Člověk zde rád zkoumá, propočítává do nejmenších detailů. Bohužel láska k detailům může snadno přejít v nemilosrdnost, když se porovnává vlastní a cizí. Proti této Luně stojí také Mars a Uran, což ji může snadno připravit o vřelost citů, ale také z ní udělat dobrou bojovnici.

Sama Eris je v horní kvadratuře k ose horizontu a nachází se na nejvyšším místě horoskopu ze všech zastoupených nebeských těles, což je pro horoskop objevu velmi vhodné a podtrhuje to její význam.

Sama Eris je v horní kvadratuře k ose horizontu a nachází se na nejvyšším místě horoskopu ze všech zastoupených nebeských těles, což je pro horoskop objevu velmi vhodné a podtrhuje to její význam.

Mytologie

Eris je známá jako bohyně sváru a nesváru a právě tyto její vlastnosti vedly k pojmenování této trpasličí planety, neboť právě Eris byla kamenem úrazu, když byl Plutu v roce 2006 odebrán status planety, což je dodnes důvodem k debatám mezi astronomy i astrology.

Podle legendy se Eris ve své žárlivosti a zraněné ješitnosti pomstila za to, že nebyla pozvána na svatbu. Hodila mezi hosty zlaté jablko s nápisem "Nejkrásnější". To vedlo ke sporu mezi bohyněmi Afroditou, Athénou a Hérou, které byly také přítomny, o to, která z nich má na jablko nárok. Na Diovu radu přivedl Hermes trojici k synovi člověka Parida. Ten si vybral Afroditu jako nejkrásnější a to hlavně proto, že mu slíbila nejkrásnější ženu na zemi. Krásná Helena však byla vdaná a její únos Parisem vyvolal trojskou válku.

Hésiodos však podává diferencovaný pohled na subjekt "sváru" v podobě Eris a uvádí i blahodárné účinky jejího působení, když v díle "Práce a dny" píše: "Ona pobízí i lenochy k pilné práci, například když člověk začne horlivě pracovat, když se podívá na svého souseda, bohatého člověka, který spěchá orat a sázet a udržuje svůj dům v dobrém stavu. Soused soupeří se sousedem a tak spějí k blahobytu." Tedy stejná pohnutka - srovnání s druhým, ctižádost a žárlivost, zde přináší zcela jiné plody.

Ezop: Héraklés a Athéna

"Héraklés kráčel po úzké stezce. Tam uviděl na zemi ležet něco, co vypadalo jako jablko, a pokusil se ho rozdrtit. Pak viděl, že se věc zvětšila dvakrát, a tak ji ještě víc zpracoval a udeřil do ní holí, ale ta se zvětšila tak, že zablokovala celou cestu. Odhodil hůl a zůstal bezmocně stát. Tehdy se mu zjevila Athéna a řekla: "Přestaň, bratře, to je hádka (Aporia) a svár (Eris). Když ji necháš bez úhony, zůstane taková, jaká byla, ale když s ní budeš bojovat, nabobtná, jak vidíš." Zde se tedy projevuje další aspekt Eris, schopnost bránit se; možná je zde na místě i klíčové slovo sebeprosazení.

Astrologický výklad

Jak je patrné z mytologie, u Eris je důležité, abychom v jejím astrologickém výkladu neviděli pouze negativní stránku, ale také tu prospěšnou. Eris v horoskopu by jistě mohla naznačovat možnost hádek a neshod. Ale také zdravá ctižádost ve smyslu soutěže, která je podporována konkurencí.

Nakonec jde o sebepotvrzení, o posílení a zdůraznění vlastní individuality. Eris má své afélium ve vzdálenosti od Slunce, kde je stále v popředí téma individualizace, posílení individuální bytosti a udržení moci. Jak je vidět na Sedně (s ještě vzdálenějším afélem), cesta z oblastí vzdálených od Slunce do oblastí blízkých Slunci jde směrem k seberozvoji, který vrcholí se Sluncem. Eris (nacházející se za oběžnou dráhou Neptuna) ztělesňuje nematerializovanou, energetickou formu individualizace. Představuje krok k probuzení vědomí prosazení a prosazení se nad ostatními jedinci.

Takové prosazení se může uskutečnit dvěma způsoby: jednak (aktivně) posílením vlastního já, vlastní schopnosti, síly, bytí atd. prostřednictvím úspěchu. Zde se objevují témata jako ctižádost, odhodlání, vůle po vítězství a obecně zdravé soutěživé myšlení. To se projevuje hravě ve sportu, ale také vážně v podnikání nebo ve vědě. Patří sem i výdobytky v oblasti partnerství (viz Helena). Možná by analogií mohly být i námluvy v živočišné říši.

Prosazování však může probíhat i tak, že se neposílí vlastní výkon, ale oslabí se soupeř nebo partner(ka) ve srovnání s ním. A právě tady vystupuje do popředí nepříjemná, hádavá stránka Eris. V extrémních případech je Eris spojována se zničením veškeré konkurence! Mohly se zde vyskytovat války o zdroje nebo o vlastní nadvládu (viz Trojská válka).

Celkově je v oblasti Eris člověk rozhodně orientován na osobní růst a vzrůst všeobecný. Jde o postoj - práci na vlastním zlepšení - růstu, aniž by došlo ke znevýhodnění protějšku nebo cílené oslabení konkurence. To jsou pravděpodobně dva póly ve výkladu Eris.

autor Rolf Liefeld

překlad Pavla AligováORCUS (90482)

Orcus je planetka objevená v roce 2004 v Kuiperově pásu. Vzhledem k tomu, že má průměr přibližně 800 km a leží mezi Ceres a Pallas, dvěma největšími planetkami v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, naznačuje jeho astronomický význam. Může tedy hrát důležitou roli i v astrologii.

Astronomická fakta

Z astronomického hlediska lze Orcus považovat za jakési mladší dvojče Pluta. Jejich oběžné dráhy jsou velmi podobné, pokud jde o vzdálenost od Slunce, a obě dráhy jsou také srovnatelně excentrické a skloněné proti ekliptice. Malý, ale přesto významný rozdíl spočívá v tom, že Pluto prochází mírně uvnitř dráhy Neptunu, když je blízko Slunce (perihelum), zatímco Orcus se k Neptunově dráze pouze přibližuje. Jejich oběžné doby kolem Slunce se téměř neliší: Pluto obíhá kolem Slunce 247,7 let, Orcus o rok méně, 246,8 let. Pluto a Orcus se poměrně výrazně liší velikostí. Samotné Pluto má průměr dobrých 2300 km, jeho největší měsíc Charon má 1200 km. Orcus se v tomto ohledu nemůže Plutu rovnat: Pluto má průměr 917 km a jeho největší měsíc Vanth má průměr 300-350 km. Pokud se Orcus spolu s Vanthem nepřiblíží k Plutu, měl by mít systém stále přibližně stejnou hmotnost jako Ceres, největší planetka v pásu asteroidů.

U Pluta je zajímavé, že jeho domicil se nachází ve znamení jeho perihelu - Štíra. Pokud by to platilo i pro Orca, musel by sídlit ve znamení Ryb, protože tam je Slunci nejblíže na 11° Ryb. Naposledy se tak stalo v dubnu 1897 a v listopadu 2019, dosáhnul svého nejvzdálenějšího bodu od Slunce, afélia, na 11°Panny.

Horoskop objevení

Orcus byl poprvé cíleně vyfotografován observatoří Palomar Mountain 17. února 2004 v 05:42:49 UTC. Cílené zde znamená, že záměrem snímku byl objev nového transneptunického nebeského tělesa. Po jeho objevu se zjistilo, že jej lze nalézt již na starších fotografiích, ale tam nebyl uznán jako objekt Kuiperova pásu, ještě na to nedozrál čas.

Ascendent ve Vahách naznačuje, že Orcus je "laskavější" nebeský společník než Pluto, který se svým ascendentem ve Lvu může přesto působit poněkud strašidelně. Postavení Slunce je u obou velmi podobné, u Ocka je na 29. stupni Vodnáře a u Pluta na 30. stupni Vodnáře, i když u Pluta je v 8. domě smrti a transformace, zatímco u Orca je v 5. domě seberealizace. Luna je v pomíjivém Štíru s Plutem, v trvalém Kozorohu u Orca, což je markantní rozdíl!

Krásný velký trigon v horoskopu si zaslouží zvláštní zmínku, zejména proto, že ho tvoří Luna, Jupiter a lunární uzel. Orcus může být interpretován jako orientovaný na růst, zejména pokud jde o osobní životní plán. Umístění v zemských znameních naznačuje, že by se mělo jednat o trvalé hodnoty. Astronomický vztah k Plutu je dobře vyjádřen sextilem Pluta na Ascendent, zejména proto, že orb pro něj je menší než 0,5°.

Je třeba vzít v úvahu i Chiron na IC, který je zde výrazný. Určitá zranitelnost týkající se Orcus - témat, by zde mohla být tematicky vhodná, zejména v oblastech, kde si myslíte, že máte pevnou půdu pod nohama!

Mytologie

Orcus a Pluto

Podobnost Orca a Pluta v astronomii se odráží i v pojmenování: Orcus je stejně jako Pluto římským protějškem řeckého Háda. Podobně jako Hádes označuje Orcus boha podsvětí i podsvětí samotné. Na jedné straně je považován za trestajícího, ale na druhé straně je také tím, kdo zpočátku pouze odvádí všechny mrtvé do podsvětí, je tedy srovnatelný s řeckým Cháronem, který hnal mrtvé přes Styx do Hádu. Orcus tak často není vnímán jako skutečný vládce nad mrtvými, ale jako bůh, který vykonává smrt. To, co odlišuje živé od mrtvých, to, co tvoří smrt, se nachází v Orcovi. Démonický aspekt smrti je také často připisován planetce Orcus.

Orcus vždy zůstává v podsvětí.Významný rozdíl mezi Plutem/Hádem a Orcem a to jak v mytologii, tak v astronomii, spočívá v tom, že Orcus nikdy nevystupuje na povrch. Pluto/Hádes unesl Prosephone (dcera Ceres) do podsvětí a proto se sám dostal na zemský povrch.Orcus, na zemský povrch nikdy nevystoupil.To se projevuje také na dráhách Pluta na jedné straně, které občas probíhá také uvnitř dráhy Neptunu ("hranice mezi horním a dolním světem", neboli mezi tímto a jiným světem), a dráze Orcus na straně druhé, která vždy probíhá těsně mimo dráhu Pluta.

Orcus a přísaha

Předpokládá se, že slovo Orcus pochází z řeckého Horkos a existuje také podobnost s Erkos. Erkos znamená jednoduše plot, vymezení.To se zdá být velmi vhodné pro boha podsvětí nebo hranice mezi horním a dolním světem. Jako Horkos, bůh přísah, dohlíží na dodržování jednou složené přísahy. Pokud taková přísaha nebyla dodržena, Horkos dotyčné pronásledoval a nezřídka byly jeho oběti zničeny a putovaly kamsi - ano, do Orcusu, kde musely na věky odčinit své prohřešky. Zde je nejen vidět, že trestající stránka Orcusu má velmi dobře svůj účel a sice trestat nesplněné závazné povinnosti (neboť nic jiného není přísaha). Zde by se mohla nabízet podobnost s Posledním soudem. Přísaha je v jistém smyslu také hranicí: neexistuje žádný "mezičlánek": buď se přísaha dodrží, nebo se poruší.

Astrologický výklad

Je jasné, že z astrologického hlediska může mít Orcus s Plutem mnoho společného. Oba představují téma "smrti a znovuzrození", "hluboké proměny".

Domicil ve znamení Ryb

Pokud není náhoda, že Pluto má domicil i perihel ve Štíru, pak by bylo logické předpokládat, že Orcus má domicil v Rybách. Astrologicky to znamená, že ačkoli obě nebeská tělesa sídlí ve vodních znameních, Orcus je v Rybách mnohem jemnější, ale také nehmotnější.Tam, kde se objeví Pluto, nezůstane žádné oko suché, drtí do krajnosti, otřese základy, nenechá kámen na kameni. U Orcusu by se to tak neočekávalo, ale zde by klíčová slova byla "rozpuštění", "prostupnost", ale také "ukončení" vývoje a procesů.

Spojení se záhrobím

Ve skutečnosti se zdá, že Orcus stírá nebo zprůchodňuje hranice mezi tímto a záhrobním světem.Je snadno k nalezení mezi badateli o smrti a reinkarnaci a nabádá ke zkoumání tohoto světa/záhrobí. Podporuje také formy média, které navazují spojení s posmrtným životem a je zde podobný Neptunu. Vypadá to, jako by rád nechal majitele horoskopů, v nichž vyniká, "nahlédnout do propasti", a často se to zrozencům zdá přirozené. Je zde také souvislost se šamanismem - "chozením mezi světy".

Zásadní změny a životní zlomy, kdy není cesty zpět

Obecně, pokud jde o mundánní události, představuje Orcus jako spouštěč velké změny a zlomové body v životě, přestože jsou často iniciované nebo alespoň podporované samotným majitelem horoskopu. Stejně jako změny typické pro Pluto se zdají být bezvýchodné, tedy konečnými přechody. Protože objev nového nebeského tělesa a astrologické diskuse o něm jsou často doprovázeny odpovídajícím rozšířením nebo změnou kolektivního vědomí, lze to předpokládat i v případě planetky Urcus. Mohlo by to naznačovat, že se objevuje poznání zastřešující jednotu tohoto a onoho světa, takže oddělení světa živých a mrtvých není tak jasné a definitivní jak se zdá. Usnadněním přístupu k téma "záhrobí" se pravděpodobně upevní i obecné povědomí o existenci nadpozemského světa.

Autor Rolf Liefeld


VARUNA

Varuna je poměrně neznámý objekt Kuiperova pásu, ale je to planetka o středním průměru asi 800 km, což z ní činí jednu z větších planetek za Neptunem. To je určitě dostatečný důvod k astrologickému zkoumání.

Varuna není kulový objekt, když v roce 2010 prolétla kolem pevné hvězdy, bylo pozorováno, že její délka na rovníku je něco přes 1000 km, alespoň v jednom směru. Od pólu k pólu má průměr jen dobrých 500 km, což dává průměr asi 650 km. Není známo, zda byla Varuna zploštělá vlastní rychlou rotací v době, kdy byla ještě tekutá, nebo zda byl její nekulatý tvar způsoben nárazem či jinou kosmickou událostí.

Varuna má na transneptunické těleso jen mírně eliptickou dráhu, její perihelum (blízkost ke Slunci) je 40 AU (astronomických jednotek), afélium (vzdálenost od Slunce) 45 AU. Průměrná sluneční vzdálenost téměř 43 AU je velmi podobná vzdálenosti Quaoaru (43,5). Oběžná dráha je poměrně silně skloněná proti ekliptice, a to 17,2°, podobně jako u Pluta. Na jeden oběh kolem Slunce potřebuje Varuna téměř 281 let, tedy o dobrých 30 let více než Pluto. Průměrná délka pobytu ve znamení zvěrokruhu tak činí 23,4 roku.

Je důležité, ve kterém znamení má Varuna perihel. Naposledy tranzitoval v listopadu 1930 a nachází se přibližně na 2° Berana, afélia dosáhne v srpnu 2071, a proto je naproti němu přibližně na 2° Vah. To je astrologicky významné, pokud z toho lze odvodit domicil.

Horoskop objevení Varuny

Ascendent v horoskopu objevu (=čas prvního fotografického důkazu) ve Vahách není jen výrazem harmonie, zejména proto, že na ascendentu je také Mars. Spíše je zde třeba zdůraznit přiřazení znamení Vah k právním záležitostem. Myšlenka harmonie a rovnováhy je však také oprávněná, protože Varuna je také božstvem stvořitelem a rovnováha je také znakem úspěšného stvoření.

Slunce je ve Střelci, znamení Jupitera a zde se opět dostává do popředí téma práva a spravedlnosti, tím spíše, že Slunce je také ve 2. Domě. Ačkoli Střelec není znamením hrotu 2. domu, ale Štíra, což naznačuje, že požadavky Slunce ve Střelci ve 2. domě budou pravděpodobně zastoupeny se zvláštním důrazem. Zajímavé je, že Slunce je velmi blízko Quaoaru, rovněž stvořitelskému božstvu, a v podobné sluneční vzdálenosti jako Varuna.

Luna je ve znamení Kozoroha, v němž leží také IC. To klade zvláštní důraz na stálost, ale Luna v Kozorohu může také naznačovat určitou neústupnost a nekompromisnost, která lpí na zákonech a pořádku.

Sama Varuna je téměř na MC, což je důležité pro horoskop objevu. V Raku dává pozor a chrání své stvoření, s jistou energičností a tlakem, jak se také dá očekávat od kardinálního znamení Raka. Horní kvadratura na horizontální osu a poloha v blízkosti sestupného, lunárního uzlu Luny naznačují jednoznačný a silný vliv Varuny v horoskopu.

Mytologie

Varuna jako stvořitelské božstvo je stejně jako Quaoar, který obíhá kolem Slunce v podobné vzdálenosti, bohem stvořitelem. Ve staré Indii se říkalo, že stvořil nebe a zemi a určil jejich hranice, obzor. Je zodpovědný za střídání dne a noci i za střídání ročních období a řídí směr západu. Je pánem noci a hvězdy jsou jeho očima, jimiž vše vidí a které ho činí vševědoucím. Je také zodpovědný za déšť jako výraz temné oblohy. Později se stal také bohem oceánů a řek a ochráncem duší utonulých. Varuna je v tomto ohledu také bohem mrtvých a může udělovat nesmrtelnost. Od jména Varuna pochází výraz Varun, což znamená vítr. V umění byl pán noci zobrazován jako měsíční božstvo, žlutý muž ve zlaté zbroji, který nesl smyčku nebo laso z hada. Jezdí na mořské příšeře Makaře.

Varuna jako strážce zákona má i druhou stránku: jako tvůrce nebeských zákonů dohlíží na jejich dodržování. Varuna se tak stala také morálním božstvem, které bdí nad přísahami a sliby, ale také nad daným slibem nebo smlouvou a rituálem. Trestá lidi, kteří poruší své slovo, rituály nebo mluví či jednají nemorálně. Varuna je tedy přísným strážcem univerzálních vesmírných zákonů i zákonů morálních a konkrétních. Ona je všeprostupující prostor a čistota božství, které udržuje svět a činí ho dokonalejším.

Astrologický význam

Z mytologie je patrné, že Varuna je pravděpodobně zvláště a více než ostatní bohové spojena s tématem zákona, přísahy, slibu. V zásadě se však pravděpodobně jedná o téma upřímnosti, autenticity. V oblasti, kterou se zabývá Varuna, lze předpokládat, že jde o to, aby práce, která je navenek viditelná, byla v souladu s vnitřními záměry a motivacemi. Když Varuna stojí silná a nepoškozená, zdá se, že je člověk veden silnou vnitřní potřebou žít své chápání pravdy bez kompromisů. Díky odpovídajícím dispozicím se jedinec nebude vyhýbat použití mocenských prostředků k dosažení cílů, které jsou pro něj důležité.

Slunce ve znamení Střelce v horoskopu objevu odráží nadšení, s jakým jsou pravděpodobně prožívána témata ovlivněná Varunou, podle níže uvedených příkladů se dokonce zdá být vhodné označení "postavení Johanky z Arku". Střelec je také znamení, kterému velmi záleží na spravedlnosti. Ascendent ve Vahách poukazuje na potřebu vesmírné harmonie. Kromě toho jsou Váhy také znamením práva, soudnictví, a hodí se tak do mytologie božského soudce. Domorodci ovlivnění Varunou by mohli být označeni za autentické a správně smýšlející lidi v oblasti ovlivněné Varunou, a to právě na základě těchto dvou ústředních složek z horoskopu objevu.


SALACIA 120347

Salacia je velká planetka v Kuiperově pásu za Neptunem, její velikost je poměrně značná, přibližně stejná jako Ceres, největší planetka v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Nositelka tohoto mytologického jména je však méně vznětlivá než Eris a méně děsivá než Orcus, což může být jedním z důvodů, proč toto těleso nebylo prakticky astrologicky zkoumáno, a tudíž ani bráno v úvahu při výkladu. Následující šetření má tento nedostatek napravit.

Salacia je mimochodem také latinský název odnože, z poměrně známého Salacia reticulata, jehož složky mají snižovat hladinu cukru v krvi a tlumit pocit hladu.

Astronomická fakta

Ascendent horoskopu objevu (=čas prvního fotografického důkazu) je v pevném, smyslném, ale také na materiální zabezpečení zaměřeném Býku. Velmi pěkně se zde projevuje napojení na Neptuna, mytologického manžela Salacie, který je v horním kvadrantu horoskopu a zároveň nejvyšší planetou horoskopu. Člověk by zde mohl mít tendenci odevzdat se vyššímu ideálu. Juno a Luna se nachází v Kozorohu, v trigonu na Ascendent, což propůjčuje velkou spolehlivost, věrnost a stálost, které jsou v 9. domě povýšeny na ideál. To však může být spojeno i s určitou nepružností, kterou lze vnímat zároveň pozitivně - jako věrnost zásadám. Tento rys je potvrzen Saturnem na IC v Raku. To může mít zvláštní vliv na osobní pohodu i vlastní rodinu. Člověk zde potřebuje jistotu, aby se cítil bezpečně, ale možná se díky tomu vyhýbá mnoha dobrým příležitostem, pokud se mu zdají být riskantní.

Slunce se nachází na posledním stupni Panny společně s Jupiterem a naznačuje, že pokud bude překonána překážka uzavřenosti a neflexibility, může dojít k raketovému vzestupu, zejména proto, že tato konjunkce je v přesném trinu/sextilu na meridiánovou osu, tedy i na Saturn na IC a Nessus na MC. Nessus naznačuje, že v žárlivosti se člověk může nechat strhnout k činům, které způsobí vážnou újmu druhým nebo jemu samotnému.

Vesta v T-kvadrátu s Merkurem a Plutem naznačuje, stejně jako mnoho dalších bodů v horoskopu určitou přísnost, ale také stálost, a dokonce i fáze velké zdrženlivosti. Ty mohou být snášeny bez stížností a dokonce vehementně obhajovány a ospravedlňovány. Přesný opak toho naznačuje Nessus na MC - bujarý pudově - animální život, který je těžké dostat pod kontrolu, nebo jiný druh neřesti, který má účinek a následky "Nessovy košile" (viz mytologický příběh Nessus).Je zde tedy naznačena jak přísnost a zdrženlivost, tak i bujará pudovost - to první je možná v popředí díky kontaktu s MC. Přísný, disciplinovaný postoj se bude muset vyvinout teprve následovně.

Mytologie

Salacia je římský protějšek řecké Amfitrity, Neptunovy manželky, a tedy mořského božstva, neboť její jméno je údajně odvozeno od Salum = moře. Vládne tak na jedné straně hlubinám oceánu, ale zároveň je považována za zosobnění klidné, sluncem ozářené mořské hladiny. U Varra je Salacia vnímána jako aspekt bohyně moře Thetys, konkrétně jako mořská voda ustupující při odlivu.

Z astrologického hlediska je zajímavý mýtus o tom, jak Neptun přišel ke své ženě. Salacia se prý před jeho dvořením schovala, aby si zachovala panenství. Neptun, plný touhy po lásce, poslal delfína, aby ji našel a přesvědčil, aby se stala Neptunovou ženou. Tím vlastně dosáhl Salaciina souhlasu. Ve své radosti Neptun delfína odměnil tím, že ho umístil na oblohu jako souhvězdí.

Salacia je popisována jako krásná nymfa s hlavou z vlající chaluhy, která v královském rouchu doprovází Neptuna. Pokud zrovna netrůní po jeho boku, plaví se s ním prý po mořích ve voze z třpytivé perleti, který táhnou delfíni, mořští koníci nebo bájná stvoření z mořských hlubin. Salacia porodila Neptunovi tři děti.

Podle dalších tradic byla Salacia také bohyní léčivých pramenů, někdy je popisována jako aspekt Venuše s názvem "Venuše Salacia". To vychází z dalšího odvození jejího jména od salax, což znamená roztoužený v sexuálním smyslu, a označuje tak smyslnou stránku Venuše. To lze odvodit i z horoskopu ojevení a prominentního postavení kentaura Nessus. Téma je tedy zdvojnásobeno v horoskopu objevení a rovněž v mytologii, bude se muset promítnout i do astrologického výkladu.

Astrologický výklad

Především je otázkou, jakým směrem má být Salacia interpretována podle mytologie. Saturn na IC, opozice Venuše-Neptun. Dále Slunce, Jupiter a Mars v 6. domě téměř vylučují variantu v sexuálního směru jako venušská Salacia.

Saturn přímo v IC naznačuje velký klid, ale také disciplínu, což dobře zapadá do "sluneční hladiny", zejména také ve spojení s Cazimi polohou Jupitera ke Slunci. To také ukazuje její vzestup od nymfy ke královně.Saturn spíše poukazuje na vnitřní uzavření, že nebude lehce riskovat svou (sexuální) nevinnost.Tam, kde Salacia působí, tedy pravděpodobně panuje velký (meditativní?) klid spojený se sklonem k významnosti. Je možné, že to vlastně směřuje - stejně jako v aspektu Salacie coby bohyně léčivých pramenů - s postavením v 6. domě směrem k léčení nebo léčitelským aktivitám, čímž by se sem mohl hodit i termín "stát se celistvým".

Ve způsobu života odříkání (vnitřní chudoby) si člověk může zablokovat cestu k úspěchu, pokud si cení morálních zásad více než příležitostí, které se mu nabízejí na stříbrném podnose. Může existovat zábrana vztáhnout ruku, ale mytologie naznačuje, že člověk by měl určitě přijmout vnější výzvy. Protože pochází z Neptuna, lze spektrum nabídek hledat také v jeho mysticko-meditativních sférách. Často to může být obtížné a člověk váhá nebo je příliš pomalý, aby sám udělal krok směrem, který ho posune dál. Potom může být důležitý impuls zvenčí, jinak zůstává ve známém proudu života. Pokud takový impuls přijde a je vyslyšen, může vést k průlomu v příslušné oblasti života a otevřít cestu k široké, radostné budoucnosti nebo k vedoucímu postavení v aktuální oblasti života.

Koho nebo co člověk miluje

V Synastrii Salacia vypovídá o tom, jak moc a jakým způsobem je člověk spojen s konkrétní osobou nebo událostí. V manželstvích má Salacia silné postavení a stejně v událostech, které se v životě člověka vyskytnou a propojí ho s tím, co se mu zdá velmi blízké, co mu leží na srdci. Lidé s mimořádně silnou Salacií se mohou postavit na vlastní nohy, dokázat velké věci. Mohou být ženatí, ale jejich láska bude patřit vlastnímu projektu, nebo se intenzívně zapojí do projektu svého partnera.Například sdružení nebo nadace, které jsou velmi silně propojeny s určitou osobou, mohou mít v horoskopu zastoupení Salacie, která je silně spojena s danou planetou v radixu zakladatele, což dává výpovědní hodnotu zároveň o účelu založení nadace.

autor Rolf Liefeld


CHARIKLO

Chariklo, nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které známe u větších planet.Právě tyto prstence zmýlily vědce při pozorování. Netušili, že sledují v rozdílných, časových odstupech prstence Charikla a podruhé samotný objekt - Chariklo. 3.června 2013 vědcům pomohla k rozluštění astronomické záhady náhoda. Těleso se přiblížilo ke stálici, která propůjčila objektu dostatek světla k pozorování a Chiraklo se "ukázalo" astronomům v plné parádě. Záhada byla rozluštěna. Malá planetka s prstenci je ojedinělým, astronomickým jevem.

Podobně tajemně působí Chariklo i v astrologické symbolice. Ač mytologicky souvisí s vodními nymfami, astrologicky je přiřazena ke kentaurům. Astronom James Victor Scotti objevil Chiraklo 15.02.1997 - Tuscon/AZ. Vedle katalogového čísla, která bývají objektům běžně přiřazena - 10199, propůjčil Scotti novému tělesu i ženské jméno - Chariklo. Důvodem byla podstatně menší excentricita oběžné dráhy než na jakou jsme zvyklí u ostatních kentaurů. Tranzitně projde Zodiakem Chariklo v průběhu 62 let, Chiron přibližně 50 let.

Řecká mytologie prezentuje Chariklo jako Chironovu manželku. Přes kentaurskou příslušnost je ztvárněna na dochovalých předmětech v lidské podobě ženy, kentaurové vlastní podobu napůl zvířecí (koně). Krása Chiraklo se snoubí s kultivovaností, často byla vídána ve vybrané společnosti bohyň Ceres, Pallas Athene a Artemis. S Chironem počala dceru Endëis, často pojmenovanou jako Okyrhoe nebo Melanippe. Objevuji se i zmínky o proslaveném, slepém jasnovidci Teiresiasi, není však potvrzeno, zdali byl opravdu synem kentaurského páru.

Zde končí dochovalý materiál o tajemné Chariklo, která je občas srovnávaná s pohledem za zrcadlo. Symbolickou charakteristiku malé planety musíme tedy odvodit z horoskopu objevení. Z oběžné dráhy lze vytušit, že Chariklo není omezená časem, pohybuje se již za prahem strážce času - Saturnem. Ascendent Panny propůjčuje Chariklo status neposkvrněnosti a ve spojení s Merkurem (ve Vodnáři) zdroj nekonečné inspirace, s Neptunem v trigonu na severní,lunární uzel brilantní intuici.Konjunkci (stélium) 4 planet ve Vodnáři dává vytušit bystré naladění a radost ve sdílení s protějškem. Slunce v 6.domě (vládce 12.domu) se pojí se snahou manifestovat boží záměry v pozemském životě. Nebeské ideály se však v pozemské, tělesné manifestaci (vtělení) a realitě často proměňovaly pro tak jemnou bytost jako úmorný úkol. Odpor protějšku brzdil nadšení a ideály (DS Ryby, Mars v 1.domě op. Saturn v 7.domě) které přinesla Chariklo - její poselství duchovního růstu. Okolí, ve kterém žila (3.dům ve znamení Střelce, plus Pluto a Nessus, Jupiter v 5.domě) se dá přirovnat k peklu na zemi. Podvodné jednání, lži a násilnosti kentaurských hord bylo zcela v rozporu s jemnou náturou Charikla.Z aspektů lze předpokládat silný, manipulační vliv kentaura Nessa - tlak, kterým se snažil svést Chariklo z cesty poznání (osa3/9) a triky k dosažení jeho, podvodných záměrů (Nessus kvadrát AS). V jejím okolí se nenanácházel téměř nikdo, kdo by byl schopen pochopit, proč jako žena vyžaduje tolik volnosti a autonomie - nezávislosti.

Jediným mužem - partnerem, který rezonoval s jedinečným nastavením Charikla byl kentaur Chiron. Ten ji pomáhal jako bytosti s vysokými, duchovními vibracemi snášet tíhu pozemské existence (Slunce trigon Chiron) a zrcadlil její zraněnou, mužskou část (Animus) osobnosti a zároveň cestu ke ztracené sebehodnotě. Chariklo mohla vést s Chironem naplňující rozhovory, přesto vnímal Chiron její touhu po svobodě a nezávislosti jako přehnané. (Chiron kvadrát Uran, Neptun, Jupiter), což vedlo k partnerským konfliktům (Chiron kv.Chariklo). Chiron chtěl mít Chiraklo neustále fyzicky nablízku, protože mu propůjčovala jako žena pocit pohodlí a bezpečí. (Slunce trigon Chiron ve 2.domě). Přes a díky svému muži se učila Chariklo zpracovávat bolest a transformovat ji v hluboké poznání existence (Chariklo trigon Pluto). Chiron, mimo jiné, symbolicky zastupuje genové manipulace a jako šaman, léčitel i učitel zároveň, vnímal rozpor mezi pozemským učením a dodržováním božích zákonů.Příběh Chirona a Chariklo lze srovnat s příběhy dnešních párů. Léčkami, které jsou partnerským vztahům nastaveny, téma rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, trauma tradicemi a představami rodinnými i kolektivními svázané ženy a manipulacemi předsudků zformovaného muže.

© Pavla Aligova


Ceres (Demeter)

Objevena 1. ledna 1801 na 23° Štíra

Oběh přes všechna znamení přibližně 4,5 roku

Ceres mytologicky

dcera Kronose (Satur)

sestra Zeuse (Jupiter)

sestra Poseidona (Neptun) a Hádese (Pluto)

sestra Hery (Juno) a Hestie (Vesta)

matka Persephone

Blíže jsem se seznámila s asteroidy Ceres, Vesta, Pallas Athene a Junem někdy v roce 2008 na semináři mého bývalého učitele astrologie. Jako vždy byl seminář skvěle propracovaný s praktickými ukázkami z radixu. Přesto jsem holky ateroidky, jak jim říkám nechala dřímat další rok, zasunula je do pozadí. Najednou se však vynořily a tím, co ve mně vzbudilo největší zájem a zvědavost je současně Ceres. Proč zrovna ona? Zjistila jsem, že tranzitně vstoupila do mého slunečního znamení Panny. Aha...pěkné a zároveň velmi napínavé. Buď vítána Ceres v mém domě!

Po roční pauze jsem tedy začala pátrat o čem to vlastně je. Co rezonuje s mým vědomím a co mi tato rezonance chce sdělit? Začala jsem tedy mytologií.Příběh Ceres a její dcery Persephone mě pohltil, silně na mně emocionálně zapůsobil. Ceres svoji dceru nesmírně miluje a ta se stala smyslem jejího života. Persephone je překrásná stejně jako její matka a touží po ní bohové i smrtelní muži. Matka Ceres ji však předevšemi chrání a občas ji musí díky její přitažlivosti i ukrývat na Sicílii. Ceres je šťastná a každý kousek její bytosti prostupuje láska k Persephone, jejich společné štěstí je dokonalé a vzájemné.

Jednoho dne při procházce s dcerou Okeanose a bez dohledu Ceres spatřila Persephone překrásný narcis se stovkami květů, jehož vůni nemohla odolat a omámeně k němu přistoupila. Při utrhnutí květu Persephone vdechla jedovatou vůni a země se rozestoupila. Ve stejném okamžiku se vynořil zlatý vůz se spřežením, jehož opratě třímal bůh podsvětí Pluto. Ten již dlouho po Persephone beznadějně toužil. Pluto strhnul křičící dívku do své náruče, aby se stala jeho nevěstou a královnou říše mrtvých. Země se opět za ůnoscem a jeho zajatkyní uzavřela a zbyla jen poklidná louka.

Ve chvíli, kdy Ceres vstoupí na louku a zjistí zmizení milované dcery se rozpoutává nekonečné drama hledající matky, která se sžíravou bolestí, zoufalstvím blízkým šílenství, v panice bez jídla a koupele stráví devět dní a nocí beznadějným hledáním. Není nikoho, kdo by mohl Ceres sdělit místo, kde se Persephone zdržuje.

Desátý den se Ceres setká s bohyní Hekate, která ji navrhuje obrátit se na boha slunce a jasnovidce Heliose.

Helios sděluje Ceres okolnosti únosu Persephone násilnickým bohem podsvětí Plutem za pomoci jeho bratra Jupitera. Jupiter vyslyšel prosby svého bratra Pluta a přání postavit Persephone do role jeho nevěsty i královny podsvětí a přislíbil Plutovi, že se tak i stane.

Po vyslyšení zprávy Heliose si strhala Ceres všechny ozdoby z hlavy a oděla se do smutečního šatu. Plná nenávisti vůči Jupiterovi opustila shromáždění bohů na Olympu. Vydala se převlečená za starou ženu, putovala celou zemí, městy a hledala lidskou blízkost.

Mezitím uběhla celá věčnost, Ceres se zlomeným srdcem a zcela vyčerpaná dorazila do městečka Eleusis. Z posledních sil se posadila u kašny, kde se právě zdržovaly i čtyři dcery krále Keleose a Ceres pozvaly do jejich paláce. Královna Metaneira Ceres uvítala a přijala do služeb jako chůvu pro syna Demophona. Synek neuvěřitelně rostl jako bůh bez jídla a pití díky péči Ceres. Přála si, aby mladý prinz získal nesmrtelnost stejně jako milovaná dcera Persephone. Přes den mazala prince zázračnými mastmi a v noci jej držela nad rozžhavenými uhlíky ohniště, aby spálila jeho smrtelnost.

Jedné noci však královna odhalila praktiky bohyně Ceres a v úleku začala křičet. Ceres odmítavá reakce královny a nepochopení snahy darovat princi schopnost věčného mládí rozzuřily natolik, že dítě vyňala z ohnište a hodila jej na podlahu.

V zápětí odhalila Ceres svoji pravou, božskou identitu a rozkázala, aby pro ni byl vystavěn chrám s oltářem, kde by ji mohli smrtelníci uctívat a zasvěcovat v jejím jménu.

Bohyně Ceres se stáhla do svého chrámu, kde nadále truchlila nad ztrátou Persephone. V jejím bezmocném vzteku a bezradnosti seslala na Zemi strašlivě neúrodný rok, země vyprahla, semena vyschla, stromy nenesly žádnou úrodu. Lidskému rodu hrozila totální zkáza a vyhladovění. Důvodem bylo oddělení, hlodající stesk a smutek v srdci bohyně Ceres.

Zubožené lidstvo se obrátilo na Jupitera a prosilo o záchranu. Jupiter sám rozpoznal že dochází oběti na oltář Olympu. Bohové prosili Ceres o úlevu a shovívavost, ta však nepovolila a slíbila úrodu jen v případě vrácení Persephone. Jupiter se cítil být poraženým a poslal Merkura ( Hermes) do podsvětí s příkazem o propuštění Persephone. Ta se nacházela ve velikém smutku, její krása povadla, odmítala jídlo a pití. Pod záminkou laskavé činu propuštění podstrčil Pluto Persephone k občerstvení před cestou pár granátových jablek, která pozřela. Netušila však, co se za tímto jednáním skrývá. Pecky granátových jablek znamenaly neodvolatelnou povinost sexuálního podřízení a potvrzení manželského stavu.

S nekonečným štěstím a radostí padla Persephone do náruče své matky. Ceres však v okamžiku rozeznala Plutův podvod a rozhodla se svoji kletbu vyhladovění Země neodvolat. V úmyslu zabránit vyhladovění světa vyslal Jupiter svoji matku Rheu vyjednávat s Ceres. Konečným kompromisem se stalo uvolnění Persephone na určité časové období. Za každé pozřené granátové zrnko zlomek ročního období stráveného u její matky. Persephone tedy symbolizuje roční období. Jaro, léto a podzim v hojnosti a radosti matčiny náruče. S odchodem Persephone do podsvětí (podzim) se vytratí život, zeleň, teplo, světlo a příroda se ukládá k odpočinku, dny se krátí a příroda symbolicky umírá.

Silné emocionální zabarvení vztahu Ceres - Persephone se dá promítnout do života dnešního člověka, jeho intenzívních citů, náklonnosti, radosti z blízkosti milované osoby. Ve vztahu Ceres - Persephone se zrcadlí i neschopnost fungovat jako individualita, emocionalní závislost na druhém, bolest ze ztráty, osamělost, smutek a depresi. Odmítání potravy (Persephone v zajetí) je závažným problémem mladé, hlavně ženské populace (Bulimie, Anorexie).

Heslovitý přehled působení Ceres v radixu :

 • proces zrození, smrti a obnovy
 • transformace, únos, ztráta
 • vhled do přirozených cyklů života
 • výživa, plnohodnotná strava, zemědělství, ekologie
 • pole, botanika, roční období
 • poruchy příjmu potravy, odmítání stravy, Bulimie, Anorexie
 • nadváha, dieta
 • ztráta rodičů, smrt jednoho z rodičů (Ceres - Pluto)
 • rodičovské právo, hádky o děti při rozvodu
 • sexuální zneužívání dětí, pohlavní styky mezi sourozenci (Ceres - Pluto)
 • sexuální obtěžování
 • podvědomé obavy z odmítnutí, odloučení, nedostupnost partnera (Ceres - Pluto)
 • šok, smutek, deprese, rezignace
 • chronická deprese, infarkt, rakovina
 • projekty proti hladovění
 • terapie týkající se výživy
 • pracovní organizace, stávky, řemeslníci
 • nezaměstnanost s dlouhým trváním (tranzit)
 • fáze práce a odpočinku (roční období)
 • první menstruace, přechod
 • embryo, fótus, těhotenství
 • okultní rituály, mystérium krve

Rodina

Lidé s harmonicky postavenou Ceres ve spojení s astrologickými domy rodiny (4. dům) nebo dětí (5.dům) mají tendenci stát se skvělými rodiči.

Ceres v napěťovém postavení je často ukazatelem ženy samoživitelky. Omezující mateřská láska vedoucí k pasivitě dítěte, či pocitu se muset za každou cenu prosadit a tím dosáhnou rovinu ostatních.

Ceres zaujala pozornost západních astrologů kolem roku 1973 a přibližně v tomto období se začal jevit problém rozvodů a výchova dětí pouze jedním z rodičů statisticky stoupající tendencí.

Ceres se projevuje u otců přibývajícím zájmem o výchovu dítěte po rozvodě nebo přáním stát se mužem v domácnosti.

Zaměstnání

Sedlák, zahradník, kuchař, pekař, číšník, poradce ve výživě, léčení kořením, zvěrolékař, drezúra zvířat.

Ceres se může v tranzitech projevovat dlouhodobou nezaměstnaností.

Výživa

Ceres potrestala lidstvo za únos Persephone hladověním. Tento způsob praktikují i někteří rodiče posílající například dítě za trest spát bez večeře. V radixu dítěte to naznačuje napětí Ceres k planetě zastupující jednoho z rodičů. Tresty tohoto druhu jsou společností akceptovány a mají z pohledů terapeutů dalekosáhlé následky v poruchách stravování. Dítě začne v pozdějším věku trestat samo sebe za neúspěchy a použije formu důvěrně známou - hladovění, které přerůstá až k anorexii nebo bulimii.

V pozitivní formě se Ceres jeví ve vyváženém jídelníčku, zálibě ve vaření, zdravé výživě, pěstování ovoce a zeleniny, zemědělství a bohaté sklizni. Zřejmě nebude na škodu sít na poli či zahrádce v době, kdy je Ceres v harmonickém postavení ke znamení Berana (jaro) nebo k jeho vládci Marsu. I Luna zde samozřejmě hraje podstatnou roli, měla by narůstat a semínka svoji magnetickou silou « tahat » ze země ven.

Barva

Zelená, připomínající bujnou vegetaci. Emocionálně se Ceres spojuje s černou a modrou barvou podsvětí- podzemí, kde přes zimu dřímají semena pod hlínou ve fázi klidu a odpočinku. Praktické schopnosti Ceres jsou dávány ve spojitost s elementem Země.

Ceres - Slunce aspekty

Jedinec se identifikuje s rolí živitele, rád obstará vše potřebné pro rodinu, je její skutečnou částí. Cítí se dobře v roli rodiče. Zapojuje se do projektu proti hladovění.

Rovnováha v dávání a přijímání.

Aspekty napětí vedou k nerovnováze v péči o vlastní osobu a rodinné příslušníky. Problémy se zajištěním obživy nebo její odmítání.

Na vlajce bývalé SSSR je symbol srpu (Ceres) a Slunce tvořilo konj. s Ceres ve Štíru (Říjnová revoluce) Největším problémem vlády bylo zajištění potravy pro sovětský národ. Prázdné magazíny (obchody) jsou známou doménou tehdejší doby. (zdroj Demetra George)

Ceres - Luna aspekty

Touha být potřebným pro své blízké a naplňovat jejich tělesné (výživa) i emocionální potřeby. Život v kruhu rodiny je základním impulzem a nutností pro šťastnou existenci. Péče o nemocné rodinné příslušníky.

Opozice nebo kvadráty vedou k pocitu nesouladu mezi emocemi a tělesnými, potřebami, pocit osamění. Neschopnost sladit tělo a duší, strach z rozchodu nebo odmítnutí. Tělo je zabezpečno - duše hladoví nebo duše je v harmonii - tělesné potřeby jsou opomíjeny.

Ceres - Merkur aspekty

Pocit soudržnosti se pojí s nutností být zároveň porozuměn. K dokonalému pocitu být součástí rodinného celku je stejně důležitá výměna informací, zážitků.

Schopnost komunikovat s lidmi na různých úrovních intelektuálního vývoje, práce s duševně postiženými, komunikace se zvířaty.

Aspekty napětí : cítit se být nepochopen, intelektuálně oddělen od chodu rodiny (příbuzných). Domnívá se být automaticky porozuměn a nechápe důvod opačné reakce, což vede k roztržkám. Musí se učit aktivně naslouchat.

Sri Meher Baba zvaný mlčící guru měl Ceres/ Vesta konjunkci v opozici Merkura v Rybách. Strávil 30 let mlčením a domlouval se pouze znakovou řečí.

Panna Orleánská vlastnila Ceres konj. Merkur v Kozorohu. Při jejich modlitbách slyšela mystické hlasy, které ji inspirovaly k záchraně Francie. (zdroj D. George)

Ceres - Venuše aspekty

Chce se líbit, být v očích partnera i okolí atraktivní, estetické cítění. Kultura stolování, krása zevnějšku a jemnost. Oduševnělá krása. Touha po něžném protějšku. Pocit sebehodnoty roste oceněním ze strany partnera i okolí, tělesná blízkost je důležitým aspektem v životě. Je schopen stejnou měrou dávat, nejen vyžadovat a přijímat. Vytváří přirozeně příjemné prostředí a harmonii, což se promítá i do uměleckého talentu, kreativity, schopnosti tvořit krásné věci.

Aspekty napětí mohou vyvolat problémy s tělesnou blízkostí druhého, odmítnutí, neschopnost sladit rodinu, individuální potřeby a intimní záležitosti dohromady. Možnost komplexů méněcennosti ve vztahu se vzhledem, vnímá se jako neatraktivní a nežádoucí. Nutnost přehodnotit žebříček hodnot směrem k ženskému pohlaví, nově definovat skutečný smysl a poslání ženy, jejich sexuálních potřeb a přitažlivosti. Ceres má spojitost s výchovou dětí (matka Ceres - dcera Persephone) a rodiče nebo jeden z nich rád zasahuje do partnerství dospělého dítěte

Stejně jako opozice nebo kvadrát Ceres k Luně, tak i k Venuši mohou ukazovat aspekty napětí k nevyváženým stravovacím návykům. Přítomnost Saturna v této kombinaci situaci ztěžuje a člověk si namísto všeobecných požitků naordinuje např. omezení v jídle, nezdravou disciplínu, což vyústí mnohdy k Anorexii.

Pokud se přidá do party Jupiter místo Saturna, jedinec nahražuje pocit nedostatku lásky a tělesné blízkosti přehnanou konzumací potravin. Nadváha na sebe nedá dlouho čekat.

Ceres - Mars aspekty

Zařídím, přinesu, obstarám, zajistím ! S radostí, rychlostí, přímostí a dynamikou se vznáší, poskakuje, běží a za letu obšťastňuje svoji celou rodinu. Nikdy mu neschází energie vyplnit přání svého partnera ani nejbližších, což zvyšuje pocit užitečnosti a nepostradatelnosti. Rád pomáhá všude, kde je potřeba.

Lidé s aspektem Ceres - Mars přebírají často roli samoživitele, pečují tedy o děti bez partnera.

Aspekty napětí ukazují na vyžadovanou disciplínu v dětství, omezení v rozhodování dítěte, duševní nátlak, dominantní rodiče. Tento dospělý jedinec často trpí pocity bezmoci, neschopnosti, nekompetence. Spojení Ceres - Mars - Saturn nebo - Pluto ukazuje na tvrdé praktiky v rodině, které později uplatňuje i ve své vlastní rodině. Jednou z dalších tendencí je přehnaná starost o své blízké.

Mentální program bezmocnosti a násilí je nutné nahradit sebedůvěrou, pocitem svobodné volby a konání. Podvědomý, negativní obraz o své vlastní osobě nahradit novou, pozitivní formulí důvěry, odvahy, vírou v sebe i okolí. Proces změny někdy trvá i pár generací a je možné se jí dopátrat v radixech rodinné linie.

Ceres - Juno aspekty

Potřeba pečovat se snoubí s přirozeným, charakterovým rysem naplňujícího, partnerského vztahu. Celá funkce a síla rodiny se podřizuje bezproblémovému chodu a naplněnému rodinnému společenství. Rodina a péče o ní se stala centrem a smyslem života jednoho nebo obou rodičů. Smyslem manželství je plození potomstva, péče a výchova. Pokud si jeden z rodičů přivedl děti z minulého manželství nebo děti adoptují jsou schopni vytvořit společně harmonický a fungující domov pro všechny.

Aspekty napětí mohou způsobovat neustále neshody ve výchovných metodách partnerů. Pokud se v rodině nachází děti z minulých vztahů vyhrocuje se situace neporozumění častěji a nepříjemně otravuje rodinnou atmosféru. Rodič má pocit rozervanosti, neschopnosti situaci řešit, což vede ke chronické nespokojenosti v roli partnera, partnerky, otce nebo matky.

Opozice, kvadrát Ceres - Juno v sobě nese naléhavost změny zastaralých, rodinných a společenských modelů, které neuspokojují potřeby součastného, moderního člověka a vyžaduje vytvoření nového, rodinného uspořádání.

Ronald Reagan s Ceres v Beranu v opozici na Juno ve Váhách měl problémy se svojí manželkou Nancy ohledně dítěte z prvního manželství. (zdroj D. George)

Ceres - Vesta aspekty

Ceres a Vesta symbolizují harmonický vztah, ve kterém člověk neztrácí indentitu, dovede samostatně regenerovat své síly a současně být funkční jednotkou celku. Pohlavní styk vnímá jako oslavu lásky, nebere ho jako závazek vůči partnerovi. Ve vztahu neztrácí pocit svobody a nezávislosti.

Kvadráty a opozice způsobují nerovnováhu mezi roli rodiče, partnera, individuálními potřebami (nutnost regenerace, samota nutná k uvolnění, vypnutí a načerpání sil) a kariérou. Mohou obsahovat tendenci k bezdětnému partnerství, sterilitě nebo impotenci. Neschopnost identifikace s roli rodiče, odcizení.

Konzervativní pohled na ženskou sexualitu.

Vhodným plánováním, rozdělením času, akceptováním a naplňováním rodičovských povinností a integrací cyklů odpočinku je možné tyto náročné úkoly zvládnout.

Ceres - Pallas Athene aspekty

Mateřsko - otcovský cit se snoubí s vysokými ideály, kreativním potencionálem a funguje jako pohonný motor všech členů rodiny. Podpora rozvoje talentu, zájmů a kreativity. Rodiče se snaží dětem zajistit vyšší vzdělání. Smysl pro spravedlnost, zájem o politické dění i zahraniční politiku. S patriarchálním, rodinným systémem se ztotožnili všichni příslušníci domácnosti.

Aspekty napětí ukazují na rozpor mezi materiálním a emocionálním, vnitřním světem. Na oltář výkonu, kariéry, společenských ideálů je kladeno příliš mnoho obětí na úkor přirozených lidských, jinových potřeb, citů, tělesné blízkosti. Žena dobrovolně přijímá maskulinní (jang) funkci v pracovním i soukromém životě. Zapírá ( odmítá ) funkci ženy, matky i milenky (asexuální vztahy) a stává se androgynní bytostí patriarchální společnosti, bezpohlavní pomocnicí na cestě k mužské slávě v uměle vytvořeném mužském světě.

Rozporuplný vztah k matce.

Především u žen se zviditelňuje sklon obětovat se kvůli někomu, něčemu, snaha svým intelektuálním potencionálem podpořit výstup, kariéru jiné osoby, většinou však mužského pohlaví.

Obdivuhodně upírá zrak na svého otce, touží jít v jeho šlépějích, uznává pouze jeho ideologie, styl života a myšlení (otcovské komplexy).

Stejně jako mytologická Pallas Athene zapírá napěťový aspekt Ceres - Pallas Athene přirozený smysl a funkci ženství (matriarchát) ve prospěch muže a mužských cílů (patriarchát) materiálního světa. Pallas Athene se zrodila z muže, jeho myšlenky, svého otce Jupitera. Je doslova jeho duchovním dítětem. Pallas Athene je nazývána bohyní, která zaprodala svět patriarchátu (zdroj D. George).

Předstoupila před soud na Olympu s následovným proslovem :

Dávam tedy můj hlas a podpořím Orestovu nevinu

Nemám žádnou matku, neporodila mne žádná ženská

Kromě mé tělesné náklonnosti dávám muži celé mé srdce

Já pocházím z muže, otce!

Proto nemá smrt ženské, kterou ubije muž, pán domu žádnou závažnost

Osvoboďte Oresta !

Odkaz : Aischylos p. 79 (525/24 př. Chr, Eleusis, † 456/55 př. Chr., Gela )

Ceres - Jupiter aspekty

Pečovatelská a vyživující náruč Ceres se snoubí s optimismem, touhou po expanzi, snahou zabezpečit potravu i právo na sociálně vyváženou existenci

Zemědělská produkce ve velkém měřítku, bohatá sklizeň

Práce v zahraničí, úspěch v zaměstnání

Aspekt vhodný pro chov koní i dobytka

Velká zahrada, zahradnictví, zahraniční obchod s potravinami

Přírůstek do rodiny (tranzitně)

Sociální koncept

Aspekty napětí způsobují překračování hranic privátní sféry druhého, snaha rodičů vnutit dětem své nápady, ideály. Rodičovská láska bez hranic a respektu.

Ceres - Saturn aspekty

Schopnost postarat se, dát zázemí a solidní základy aktivitám spojeným s výživou, péči o potomstvo. Důvěryhodná osobnost, píle, zodpovědnost v rodině i zaměstnání, vytrvalost. Emocionální jistoty. Formy působení zajišťující dlouhodobé trvání a kvalitu.

V aspektech napětí se může skrývat nedostatek příjmu potravy, její obtížné opatřování. Emocionální chudoba, neschopnost rodičů ukázat citovou náklonnost. V opačném případě přebírání všech běžných povinnosti děcka, což má v pozdějším věku za následek neschopnost přebírat zodpovědnost za vlastní skutky a život všeobecně. Pocit zadluženosti vůči dítěti a naopak, dítě vnímá neopodstatněný emocionální i hmotný dluh vůči rodičům.

Lekce aspektu Ceres - Saturn spočívá v převzetí zodpovědnosti za vlastní osobu i potřeby svých blízkých. Být korektní k sobě i protějšku.

Ceres - Uran aspekty

Být části kolektivu, humanitární projekty, prospěch celku, vnímat potřeby kolektivu i jednotlivců, menšin, inovace zemědělství a pracovních míst. Vynálezce v oblasti výživy, biotechnologie, zahradnictví. Rychlá a bezproblémová přizpůsobivost potřebám druhých, člověk nové doby s "novým myšlením" i novými stravovacími návyky.

Aspekty napětí vedou k vnitřní rozervanosti, emocionální nevyrovnanosti, neschopnost se vázat. Nepravidelná a nedostačujíci péče o členy rodiny, nervózní atmosféra. Konflikt mezi nutkavým pocitem nezávislosti a odpovědnosti za rodinu. Cítí se stále pod tlakem, což drásá nervový kostým jedince, výčitky svědomí, touha vyletět z hnízda. Vyhýbá se zodpovědnosti za výživu rodiny. Konflikt mezi logikou a intuicí.

Integrací osobních potřeb se zájmy kolektivu a především rodiny je možné pocitu individuálního omezení předejít.

Alice Bailey, Helena Blavatská a Alan Leo vlastnili aspekt Ceres s Uranem a každý z nich zdůrazňoval důležitost intuice, kterou i prakticky využívali. (zdroj D. George)

Ceres - Neptun aspekty

Obejmout, nakrmit, ošatit a poskytnout přístřeší celému světu. Pečovat o všechny v bezpodmínečné lásce, bez rozdílu národnosti, barvy pleti a postavení ve společnosti. Soucit s každou živou bytostí. Mediální nadání, médium, telepatická komunikace se zvířaty. Práce ve zdravotnických zařízeních, přirozený umělecký i herecký talent.

Aspekty napětí vedou ke zkreslenému vnímání reality, snadné sklouznutí do role oběti, vysoký ideál se snoubí se ztrátou vlastní identity.

Touha po pozornosti ze strany rodičů, rodiny.

Touha po láskyplném spojení všech pozemských bytostí.

Jedinec hledá svoji vlastní realitu v konzumaci alkoholu a drog.

Neúnosná emocionální bolest spojená s útěkem do samoty a izolace.

Nutnost najít rovnováhu mezi pomocí bližnímu a obětováním se, udržovat hranice mezi dáváním a přijímáním.

Marylin Monroe (Ceres konj. Neptun ve Lvu) oslnila svět svoji dokonalou krásou, za kterou se však skrývala neschopnost vnímat a pečovat o vlastní potřeby, což mělo za následek její nešťastný konec. Antropolog Carlos Castaneda (Ceres konj. Neptun ve Lvu) zprostředkoval světu vizi transformace vlastního, fyzikálního omezení. (zdroj D. George)

Ceres - Pluto

V tomto aspektu se snoubí celá paleta mytologického příběhu Ceres a Persephone. Období bezstarostného a naplněného mateřského vztahu, symbiózy, pochopení individuálních potřeb a svobody. Schopnost se dělit a chápat nutnost životních cyklů loučení, odchodů, transformování lásky do schopnosti propustit a nesnažit se zadržovat, z nejhlubší lásky darovat svobodu. Chápat a respektovat dualitu, zákony přírody, rituály ženského organismu, darování života, chápání zázraku univerzální, bezpodmínečné lásky mezi rodičem a dítětem. Narození dítěte často pozitivně mění pohled na životní hodnoty. Cykly zrození a smrti. Setba a sklizeň, práce a odpočinek přírody v zimě.

Aspekty napětí způsobují hluboké emocionální krize a otřesy, depresi (zmizení a neúspěšné hledání Persephone), ztrátu blízké osoby. Transformace (přeměna) přes bolest a zatmění duše.

Zvládnutí lekce Ceres - Pluto je možné pouze projitím procesu, který absolvovala Ceres s její dcerou Persephone. Člověk se musí naučit dělit, akceptovat, odpouštět, milovat bez podmínek, sklonit se před ukončením cyklu života, aby se zrodil opět nový příběh lásky, další, nový koloběh života.

Ceres - Lilith

Vzpomínka na rovnoprávnost, svobodu obou pohlaví. Rozkvět ženství v celé jeho kráse, smyslu a naplnění. Rituál na oslavu ženství v jeho podstatě a prospěchu naplnění plánu Stvořitele.

V mužském radixu není žena konkurencí, nýbrž rovnoprávným partnerem, polaritou, pocitem štěstí z jednoty. Muž je "prototypem" původní, počáteční energie jang v jeho skutečném rozsahu a působení.

Aspekt napětí u ženy: pocit hluboké, emocionální izolace, pocit zrady, odchod ženy z ráje, první rozchod v dějinách lidstva (odchod od Adama). Matka samoživitelka, nezájem otce o děti, matka musí sáhnout na dno svých emocionálních i materiálních rezerv. Rezignace, vyčerpání.

Kolektivní násilí (jizvy) patriarchálního světa na duši ženy - matky i vydrancované planetě Zemi. Zamořená, znehodnocená, zemědělská půda.

Aspekt napětí u muže: odchod manželky Lilith, pocit zrady a přetrvávající pocit oddělení, strach ze ztráty, samoty, nedůvěra v ženu, pečovatelku, matku. Podezřívavost, materiální zneužívání, obohacování se na rodině, vlastní pohodlí, nezájem o práci, zneužívání pracovních sil (zaměstnanců).

Sestupný ( jižní ) uzel v konjunkci s Ceres

Energie minulé inkarnace naznačuje naléhavost nedořešených témat promítajících se do současnosti a budou jednotlivce provázet (promítat se) po celý život. Dítě se zpočátku cítí opuštěné, bez ochrany a v izolaci. Může se jednat o pouhou vzpomínku z minulé inkarnace, není však vyloučeno, že současná rodina není schopna zajistit novému přírustku do rodiny základní emocionální i materiální potřeby.

V době těhotenství matka řešila záležitosti týkajíci se smrti jednoho z rodinných příslušníků, cítila se opuštěná, zrazená, nebo mohla zažívat násilí ze strany partnera.

Příběh Ceres v sobě obsahuje plutonská témata, která je dobré při vyhodnocování rodinných vztahů brát v úvahu.

Člověk s Ceres na sestupném uzlu by měl dbát na výživu, pobývat v přírodě a klást velký důraz na výběr partnera, se kterým chce plodit potomky, jelikož je rodina zatížena častými rozvody, neuspořádánými rodinnými vztahy či neschopnosti (duševní) vychovávat děti. Vyskytují se i sexualní styky mezi sourozenci ze strany matky nebo otce.

Vzestupný uzel (severní) v konjunkci s Ceres

Výzva ke koncentraci, směru, které příběh Ceres a její dcery Persephone obsahují. Postavení a znamení, ve kterém se vzestupný uzel nachází (uzlová osa) vypovídá o konkrétních, životních příbězích, jevišti, na kterém se budou naučné lekce odehrávat.

Například osa 4/10 vypovídá o rodině a kariéře. Vzestupný uzel ve 4.domě upozorňuje na emocionální zodpovědnost vůči rodině, fyzickou přítomnost při denních rodinných rituálech, vyživovací povinnost, vytváření rodinné struktury, řád, soudržnost, nutnost se dělit, tolerovat, propustit, akceptovat cykly setby, zrání i sklizně jak v duševním tak materiálním smyslu.

Cykly fyzické přítomnosti (namáhavé práce) je nutné střídat s cykly odpočinku a regenerace.

Osa 5/11 zrcadlí individualitu a její funkci v kolektivu. Vzestupný uzel v domě jedenáctém často poukazuje na snahu ega blokovat cestu duše, blokádu realizace duševního, inkarnačního plánu egem. V případě Ceres je výstup z domu Ega do domu kolektivu velmi strmý, plný obav, člověk stojí sám sobě v cestě, zakopává o bariéry, které si sám vytváří, zažívá smutky, zatmění duše, hledá svoji ztracenou Persephone.Téma dělit se s ostatními , vystoupit z vlastních představ o fungování světa a akceptovat plán kolektivních vizí a rozdělování, nebýt středem ( pánem ) světa, nýbrž jedním z mnoha. Člověk se nikdy nemůže stát absolutním vládcem, vždy bude současně částí kolektivu. V opačném případě padne do zajetí, destrukce vlastního ega.

Jedinec s vzestupným uzlem v konj.s Ceres v 11.domě podvědomě touží po rovnosti a bratrství. V praxi se tito lidé rádi zapojují do humanitárních projektů rozdělování potravin, bojují za práva zneužívaných žen a dětí. Je-li to z jejich pohledu nutné zapojí se i do stávky k odstranění špatných, pracovních podmínek. Ochranáři přírody rovněž zapadají do scénáře Ceres v 11.domě.

Je dobré zvážit plánování rodičovství, jelikož cesta k jedenáctému domu se snoubí s touhou po duševní i fyzické svobodě. Jedinec se může stát otcem či matkou humanitárního projektu namísto realizace tradičních rodinných svazků s potlačeným pocitem fyzického omezení a nenaplněné individuální cesty.

Těmito krátkými ukázkami funkce uzlových os jsem chtěla naznačit směr jak s nimi pracovat v souvislosti s Ceres.

Ceres - Channeling

je příbeh bohyně, která velmi dbá nejen o přírodu jako takovou, ale lze ji brát také jako bohyni přírody člověka, jeho přirozenost a přirozené dění v lásce a náklonnosti. Co není přirozené odděluje se. Je pravdou, že co je spojeno v jednotu mysli se opět v zápětí vrátí zpět s ještě větší silou, nebot došlo k poznání odloučení. Proto více trpí ten, kdo se nenaučí ze svých chyb, nezpracované ztráty, ale naopak upadne do jakéhosi komatu potlačením celého dění. Jde i o to, že pomsta ani nenávist není na místě. Je to čisté odpuštění, které dokáže zázraky a propuštění, doslova vložení milovaného člověka do rukou svobody, které zruší nezdravou závislost a uvolní oběma cestu z potíží. Jde o naučení se lásky bez výhrad.

Není v naší moci ochraňovat druhého člověka před zkušenostmi a životem, který je velký učitel. Ba naopak, dát mu svobodu a dopřát poznání byť je velmi tvrdé.

Závislosti znamenají hodně strachu a zabíjejí takzvaně mentální očistu, člověk se učí zdravému porozumění ve svém srdci a pochopení, které láska znamená.

Při jakékoli nezdravé závislosti je přitažena tvrdá zkouška při které se jedná i o ztrátu milované osoby, na které jsme citově závislí. Je nám odebráno to, co tolik obdivujeme v druhém člověku, abychom si uvědomili, že to máme a nosíme sami v sobě. Je potřeba obdivovat sama sebe v plné míře a tak se nestat závislým na druhém.

Je to jakoby kus světla, které jsme oddělili ze sebe sama a dali ho někomu, koho takzvaně milujeme. Milovaná osoba se cítí silnější a je to proud krásy, zdraví a transformace energie přicházející od druhé, milující osoby. Bohužel je to světlo z části člověka, který tolik takzvaně miluje, sám má tu část světla v sobě uzavřenu, nebot jí (láskou) podporuje (vysílá) a ochraňuje milovaného člověka a sám strádá, není schopen nabýt plné síly.

Je potřeba naučit se být a milovat Existenci v sobě a tím vysílat lásku z hloubi sebe k druhým. Tato láska uvolňuje a my zůstáváme s pochopením a vnitřním Mírem, hluboce sobě oddáni. Nezapomínejme na Božství, neboli Existenci v sobě, to je trestné, sebezapření a to přináší ztráty pro navrácení se k sobě.

Channeling Romana RosaPallas Athene

Objevena: 28. března 1802 na 28° Panny

Oběh: přes všechna znamení asi 4,5 roku

Mytologicky: dcera Zeuse (Jupiter)

Pallas Athene mytologicky

Je přirovnávána k Marsu v ženském podání, dcera řeckého boha Jupitera, zrozená jeho duchem, myšlenkou, nemá tělesnou matku. Význam slova Pallas se překládá jako mladý, silný muž nebo silná, neohrožená panna.

Traduje se více interpretací a příběhů bohyně Pallas. Jednou z verzí Olympu je zabití vlastního, defenzívního charakteru a převzetí role násilných, válečných a agresivních vlastností nové, patriarchální společnosti.

Pallas je ochránkyní Athén, města duchovní civilizace Řecka, její moudrost používá k zažehnání konfliktů mírovou cestou, její silnou stránkou je odpuštění a smilování se nad zločinci.

Ztvárňována je jako žena zahalena do šatů a brnění. V jedné ruce třímá kopí a ve druhé ochranný štít, hlavu chrání zdobená helma. Často je doprovázená sovou, symbolem moudrosti a hadem předpovídajícím budoucnost. I dnes si mohou turisti koupit sovu jako řecký suvenýr.

Dalšími vlastnostmi připsanými Pallas je muzikální talent, objevení flétny, trubky, hrnčířského kruhu, vřetena, výroba první hliněné vázy, pomůcek k zapřahání dobytka k orbě a pluhu. Pod ochranu bohyně Pallas jsou zařazeni řemeslníci, umělečtí kováři, sochaři, architekti i zlatníci. Vyučovala umění domácích prací, vaření, pletení, háčkování, tkaní a zároveň i medicínu, léčebné techniky a tajemství regenerace krve.

Homérův popis zrození Pallas líčí vystoupení panny v brnění, která s triumfálním, válečným zatroubením vychází ze rtů a čela jejího otce Jupitera.

Původní zmínky o Pallas pochází údajně z Libye před 6 000 lety, kde je popsáno zrození na nábřeží tritonského jezera. Po narození měla být vychována třemi nymfami oděnými v kozích kůžích. Proto byla známá i pod jménem bohyně Neith.

Přibližně v roce 4 000 př. Kr. přivezli libyjští uprchlíci svoji bohyni na ostrov Kréta a i na jejím území se rozšířilo uctívání Pallas.

Traduje se, že nevěrný Zeus (Jupiter) ze strachu o své postavení pozřel těhotnou matku (Metis) čímž chtěl zachránit svou prestiž, ohrožení před kterým ho varovali Gaia a Uranus. Syn se měl stát totiž silnějším než jeho otec Zeus, dcera měla dosáhnout stejné moci jako Zeus. Nesnesitelné bolesti hlavy po pohlcení těhotné Metis zapříčinily prasknutí lebky a následné vystoupení novorozené dcery Pallas z jeho hlavy. Pallas se okamžitě stává jeho nejmilovanější dcerou.

Heslovitý přehled působení Pallas Athene v radixu:

Pallas - princip kreativní inteligence

 • od snížené inteligence po genialitu
 • duševní retardace
 • dyslexie, barvoslepost
 • změna procesu vnímání, vnímání souvislostí
 • koordinace rukou a očí
 • schopnost správného odhadu, schopnost řešení náhlých situací
 • obrazové myšlení
 • preciznost, plánování, praktické použití vědomostí v praxi

Pallas - ochránkyně umělců a znalec umění

 • umění vizualizace
 • rýsování, grafika, malířství
 • fotografie, film, design
 • domácí práce, háčkování, pletení, tkaní, síťování, šití
 • zlatnictví, odlévání kovů
 • výroba hudebních nástrojů
 • hrnčířství, keramika

Pallas - léčitelka

 • duševní léčení, spirituální léčitel
 • vizualizace
 • hypnóza
 • afirmace
 • léčení těla
 • makrobiotika
 • akupunktura
 • homeopatie
 • práce s energiemi a jejich kanalizace
 • psychologie, psychodrama, "stavění" konstelací
 • kreativní terapie

Pallas - bohyně spravedlnosti, ochránce státu a zástupce politických záležitostí

 • obhajoba spravedlnosti
 • zákon
 • právní záležitosti, právní poradna
 • mluvčí národa
 • ochránce národnostních menšin
 • volby
 • diplomacie, zprostředkovatel
 • právní ochrana mladistvých a důchodců
 • militantní feminismus
 • bojová umění, sebeobrana, taktika boje
 • schopnost bojovat duchem bez použití zbraně a nátlaku, argumenty

Pallas v patriarchálním světě kariéry

 • posedlost mužskými hodnotami - praktikami
 • konkurencechtivý postoj
 • ztráta ženských hodnot, agresivita
 • téma sexuálního obtěžování na pracovišti
 • diskriminace pohlaví

Pallas a okultismus

 • kundalini
 • orákl
 • všechny druhy jasnovidnost
 • vizualizace

Pallas a nerovnováha v sexuální identitě

 • obrazný pás cudnosti.
 • nezájem o sexuální sblížení
 • potlačení ženského aspektu a jeho přirozených projevů
 • identifikace s (pouze) mužstvím, mužský styl
 • sexuální odcizení
 • konflikt mezi láskou a kreativitou
 • otcovské komplexy, tatínkova holčička i v dospělém věku
 • výměna tělesného mateřství za "plození" duchem (přirozený fenomén muže)

Pallas široký záběr působení a je v mnoha věcech výjimečná. Svým diplomatickým, moudrým a kreativním přístupem ke státním, právním i každodenním záležitostem obohacuje život vyrovnaným nadhledem. Hledá právo a spravedlnost pro všechny, namísto zbraní vkládá do rukou nářadí ke kreativnímu vyjádření ducha.

Naučila obyvatele Řecka chovu koní, používat povozy a stavět lodě. Bohyně války a bojových umění učí lidstvo řešit konflikty mírovou cestou.

Jaký význam má Pallas pro život dnešního člověka? Vyzdvihuje prapůvodní sílu a smysl principu ženství, jeho přirozenou inteligenci a schopnost rovnoprávně konat. Nutnost fyzické síly je nahrazena kreativní, duchaplnou taktikou přispívající ke zdárnému zakončení plánu.


     Lilith v horoskopu

Lilith v 1. domě

V prvním domě jde o způsob vystupování, jak se prezentuješ okolí. Pokud máš Lilith v 1.domě, odkrývá vnitřní rozpor mezi přáním vysokého uznání protějšku a současně nenápadné stahování sil do ústraní. Obáváš se, že by jsi zabrala hodně místa, nejsi zvyklá, aby tě někdo obdarovával podporou, přestože v tobě dřímá enormní síla. Cítila jses odmítaná životem, oslabována a neschopna se prosadit.

Vyzařuješ neobyčejnou sílu, ale tvoje řeč těla vysíla zcela jiné signály. Již od prvního okamžiku, kdy dochází ke konfrontaci, zaujímáš obrannou pozici. Důvodem je strach ze ztráty nezávislosti,což opakovaně brzdí důvěrný kontakt s protějškem.

Najdi si vlastní, osobitý, třeba i drzý styl vystupování. Pochop, že není možné, aby tě všichni milovali a koukej v prvé řadě milovat sama sebe!

Lilith v Beranu

Pokud se nachází Lilith v osobním horoskopu ve znamení Berana, máme do činění s nesmírně silným postavením. Vládcem znamení Berana je Mars a pokud Lilith načerpá - spojí se s ohnivou energií Marse, nedá se ničím zabrzdit. Toto je skutečně divoká kombinace a propůjčuje jedinci dynamiku, která může být osvěžující a zároveň působit jako rozjetý vlak bez bezpečnostní brzdy. Je třeba zvážit rozporuplné prožívání (lunární aspekt) Lilith, cykly radikální dominance a rozhodnosti střídají momenty nerozhodnosti a nedostatku síly, zeslabení.

Žena neschopna integrace ohnivé Lilith ve své osobnosti většinou transportuje její nespoutané síly směrem k partnerovi, který rád ochotně přebere roli vůdce. S integrovanou Lilith - Beran energiií vykročí žena neohroženě po své cestě a není ničeho, co by ji zabránilo v pohybu. Je rozeným vůdcem, úspěšná ve svých předsevzetích, přestože ne každý stačí jejímu, svižnému tempu a ne každý sdílí její nadšení. Lilith v Beranu však instinktivně uhání za svým, životním cílem.

Muž neschopný integrace Lilith v horoskopu pociťuje strach. Bojí se žen s velkými ambicemi a schopnostmi, přestože po takových (ženách) tajně touží. Nezbývá mu nic jiného než jejich schopnosti ponižovat a zesměšňovat. Muž s integrovanou Lilith v horoskopu vyhledává silné ženy, které se nachází na stejné úrovni. Jsou si rovni v každém ohledu, prožívají a objevují společně naplňující sexualitu. Přes mužovu dominanci je žena schopna rozvinout vnitřní sílu a naučit se ji konstruktivně používat.

Sdílet život s jedincem s Lilith v Beranu je velký zápřah a obstojí jen protějšek s pevnými nervy.

autor Silke Schäfer


Lilith v 2.domě

představuje stabilitu a jistoty ve tvém životě. Zajištění základních potřeb jako výživa, láskyplné objetí, čistota nebo všeobecný dostatek jsou neodmyslitelně nutné, abychom se jako děti cítily zabezpečeny. To nám umožní rozvinout pocit stabilní, vnitřní síly do dalšího života.

Postavení tvé Lilith v druhém domě ukazuje rozporuplnost mezi pojmem vlastnit a ztrácet. Zažívala jsi chvíle, kdy ti bylo něco, co jsi těžce získávala odebráno, zabaveno. Možná měli rodiče neustálé, finanční problémy. Byla jsi zřídka brána do náruče, postrádala jsi emocionální pozornost a laskavost. Možná vůbec nepoznala? Co jsi už tehdy objevila bylo: jistoty jsou nejisté. Vystačí mi to nebo vyjdu opět s prázdnou? Silné touze po naplnění i lásce vždy něco zkřížilo cestu a postupně jsi pro sebe vytvořila vzorec chování: "pokaždé, když po něčem toužím o to později přijdu." Naučila jsi se z touhy po jistotě uchopit, zakousnout se a nepustit. Není podstatné zdali je to člověk nebo peníze na kontě. Lilith v 2.domě ti udělá vždy čáru přes rozpočet a to v rytmických odstupech. Nenechá ti si stavět hezké hromádky. Zmítáš se v extrému odmítání blízkosti i smyslnosti a mezi fázemi totální, chamtivé žádostivosti. Učební lekce spočívá ve vazbě na milovaného člověka. Nemůžeš se mu plně oddat, pokud ho chceš vlastnit, můžeš ho - ji však mít pokud ho - ji nepoutáš.

Nauč se následovat tajné přání plnohodnotného života, naplněného krásnými, hodnotnými věcmi i lidmi. Vezmi si, opatři si co potřebuješ, ale zároveň pochop, že pocit zajištění a jistoty je možný až v momentě, kdy jsi po něm přestala toužit. Snaž se objevit vlastní schopnosti a hodnoty. Zkus se spoléhat sama na sebe. Důvěřuj si, důvěřuj vlastnímu životu, žij sama sebe! Jistoty a zázemí nelze najít kolem sebe, najdeš je pouze v sobě.

Lilith v Býku

Postavení Lilith v osobním horoskopu, ve znamení Býka vypovídá o napětí mezi uchopením (zadržováním) a propuštěním, mezi jistotami a nedostatkem (bídou) materiálním i citovým. Vládcem Býka je smyslná a svůdná Venuše. Propojení Lilith s Venuší se může projevit jako problematické: Venuše chce vlastnit a Lilith odmítá líné kompromisy, její prioritou je volnost. Energie Býka se přesto stará o životní i materiální jistoty, chce vlastnit, co je nám milé a blízké. Obstará a zajistí plné sýpky, pečuje a zachovává hodnoty. Přirozeností Lilith je vnitřní moudrost a cit pro rytmus (cykly). Nachází se ve správném čase na správném místě a odnáší si přesně to, co potřebuje!

Žena s neintegrovanou Lilith se nachází na bitevním poli s pojmy vlastnění a nedostatku. Majetek, hmota, peníze jsou centrálním tématem Býka. S Lilith v Býku se střídají cykly, kdy žena obdrží hojnost a v zápětí o všechno příchází. Peníze, na které čeká se neobjeví na bankovním kontě, firma vyhlásila náhlý konkurs, výplaty nebyly vyplaceny a podobné příběhy. Ráda by vychutnávala sladkost života, ale na druhé straně hojnost a bohatství odmítá.

Žena s integrovanou Lilith nebude nikdy závislá na financích svého partnera. "Vlastnit" bohatého muže nepovažuje za životní překážku, ale vždy si umí vydělat vlastní prostředky a zůstává nezávislá. Zcela vědomě žije svoji smyslnost a umí ji i použít, přesto nikdy nepůsobí levně. Používá cíleně erotickou přitažlivost, umí s ní mistrně nakládat, ale nikdy není prodejná. V podstatě může ulovit každého muže, ráda je chytá na udici a ještě radši hází zpátky do studené vody. Ponechá si pouze muže na stejné úrovni, se kterým prožívá příběh smyslné erotiky a naplňující nezávislosti.

Muži neschopni integrovat Lilith v Býku vnímají enormní tlak - přání partnerku vlastnit. Nejdůležitějším kritériem při výběru partnerky je tělesná krása. Muž kdesi uvnitř pociťuje strach z její, vnitřní síly. Snaží se hromadit enormní majetek, čímž chce pro sebe získat ženinu finanční závislost a cítí se být mocným. Žije na vysoké noze, ale v zápětí zase všechno rozhází.

Muž, který dokázal Lilith integrovat je smyslný, dokáže ocenit silné a krásné ženy. Je schopen propojit materiální bohatství s hodnotou partnerství po boku rovnoprávné ženy.

Mít po boku partnera - partnerku s Lilith v Býku vyžaduje hlubokou důvěru v životní cykly. Učí člověka jednat a zrát v krizových situacích, což mu na druhé straně propůjčí životní vhled, uvolnění a radost z naplněného bytí.

autor: Silke SchäferLilith ve 3.domě

Ve 3.domě jde o komunikaci ve tvém životě a kontakty s okolím. Poslouchat, naslouchat, popsat a zprostředkovat zážitky i myšlenky jsou základem pro rozvíjení inteligence dítěte.

Pokud se tvá Lilith nachází ve 3.domě znamená to, že máš otevřený přístup k řeči symbolů, myslíš analogicky a obrazy, které se ti v mysli vynořují ve skutečnosti pocházejí přímo z hlubokého pramene moudrosti. Jelikož ti však okolí nerozumí, někdy tě chce nařknout ze lži nebo tě prostě podceňuje, vyrůsta mezi vámi bariéra napětí znemožňující výměnu vědomostí i informací.

V senzitivní koordinační fázi dochází k rozproru mezi vlastním a cizím vnímáním ovlivňující schopnost učení. Senzitivní období koordinačních schopností můžeme stanovit mezi 7 a 10-11 lety u dívek a přibližně do 12 let u chlapců. Po 12 roce u chlapců (u dívek po 11 roce) může z důvodu pubertálních změn dojít k výraznému útlumu tempa vývoje, který může skončit i stagnací.

Lilith ve 3.domě způsobuje fáze nesmírné touhy po vědomostech a poznání střídající se s totálním odmítáním učení, učitelů i domácích úkolů. Již jako školačka jsi věděla mnohem víc než se od tebe vyžadovalo a odmítala jsi se podřizovat školní diktatuře. Neustálé kárání, poznámky, vyhazovy ze školy. Učitelé si stěžovali, že tě nemohou přivést k rozumu a tebe to málem připravilo (doslova) o rozum i řeč. Zápasila jsi s koktáním nebo oněměla úplně, další variantou bylo mlčení ze vzdoru. Hranice mezi schizofrenií a mentálním (Merkur) onemocněním jsou zde velice tenké.

Nauč se ofenzívní konfrontaci s lidmi, kteří toho vědí na počátku víc než ty. Naprostá důvěra ve vlastní,vnitřní moudrost a vědomosti (není podstatné odkud přichází), jejich akceptování, odvážné šíření tvých myšlenek otevře hráz, kterou jsi postavila mezi sebe a univerzální pramen informací. Není podstatné, co si ostatní myslí nebo říkají. Lidé tě budou žádat o radu, protože tvoje názory, myšlenky a moudrost tryskají přímo ze srdce a jsou schopny široce otevírat i srdce ostatních, přestože se vždycky najde nějaký odpůrce. Pozvedni hlas jasně a srozumitelně!

Lilith v Blížencích

Lilith v osobním horoskopu v Blížencích hovoří o síle a moci slova. Vládcem znamení Blíženců je planeta Merkur a ve spojení s Lilith dává vytušit těžkosti v komunikaci s okolím. Lilith je v komunikaci nekompromisně provokativní, nezalekne se ztrát. Někdy však místo slov činí, zde se ukrývá rozpor postavení Lilith v Blížencích. Její slova dokáží rozdělit, spojit, zabít, vzkřísit, ublížit i léčit.

Neintegrovaná Lilith vyvvolává u žen pocit komunikativní a intelektuální nedostatečnosti - podřízenosti. Nezapojí se do diskuze a tím bývá zklamaná sama ze sebe nebo naopak volí verbální útok. Vyvoláváním sporů se snaží ukrýt strach z vlastní, možné nedostatečnosti.

Žena s integrovanou Lilith v Blížencích ovládá magii slova. Co vysloví má nesmírnou váhu! Je moudrou Bohyní s darem manifestovat neobyčejnost ve slovním spojení. Hovoří intuitivním jazykem symbolů, přírody a větru (Merkur - element vzduch). Moudře nakládá s projevenou důvěrou a hlásí se o slovo jen v případě, že je to nutné. Její sílu lze vytušit prostřednictvím komunikace. Jasně vysloví názor nebo moudře mlčí.

Muži s neintegrovanou Lilith jsou mlčenliví, uzavření a mají strach ukázat skutečné city. Hovor přenechají raději z jejich pohledu (mmentálně) silnější ženě nebo drmolí bez přestání, aby nebyli přemoženi vlastními city.

Muži s integrovanou Lilith jsou rozenými řečníky a spisovateli. Silní v komunikaci, vtipně argumentující s ostrou rozlišovací schopností a emocionalitou.

Sdílet domácnost s člověkem s Lilith v Blížencích není pro nudné protějšky. Nic nelze skrýt a vše je bleskově odhaleno. Lze očekávat rytmicky se opakujíci hádky a při určité, vztahové zralosti dojde k poznání, že slova vyvěrající z moudrosti srdce jsou platná bez vyjímky.

Lilith ve 4.domě a ve znamení Raka                                                                                     12.11.2015 

Čtvrtý dům propojuje pocit mateřské náruče, lásky a emocionálního zázemí domova. Ukazuje kořeny, původ, rodinné vztahy, příbuzenstvo a atmosféru, ve které jsi vyrůstala. Tvá Lilith ve 4.domě poukazuje na prožívání nelehkých, rodinných situací v děstství. Nelze vyloučit přítomnost častých hádek, možná jsi zažila nepřátelství nebo dokonce nenávist ze strany rodinných příslušníků nebo se setkala s nenávistí okolí celá rodina. Nelze vyloučit traumatické až velmi silně traumatické zážitky. Šance zakořenit byla malá nebo vůbec žádná, vyhlídky na zklidnění situace mizivé. Tvoje rodina se mohla v minulosti ocitnout na útěku (válka, přírodní katastrofy atd.) a dodnes, přestože se již jedná o 2 až 3 generaci se s touto situací geografické změny (státu) nevyrovnala.

S Lilith ve 4.domě se spojil naprosto rozporuplný pocit vůči rodině a domovu. Tvá duše nenalézala spočinutí, oddech, úlevu ani láskyplnou náruč. Velmi dobře znáš pocit vyhnance nebo černé ovce rodinného systému. Přes všechnu snahu rodičů překazit tvé zrození potratem jsi přišla na svět a dostala nálepku bastarda. Snaha tvé matky zamlčet otěhotnění z náhodného sexu se nezdařila a tak porodila do vztahu nemanželské dítě - tebe. Dodnes však nemůžeš pochopit, že "tvůj otec" vlastně není tvým tátou.

Další z mnoha možností je zahrnování pozorností, láskou a neustálou kontrolou ze strany matky, které ti nedovolily dospět. Z tohoto důvodu nepociťuješ potřebu mít vlastní děti. Chybí spojení, nenacházíš ho, nebo jednoduše ani spojení - vazbu na děti nehledáš.

Cítíš se být cizincem ve vlastním státě?

Nelze vyloučit ani další důvody tvých, občas záhadných pocitů, o kterých nikdo z příbuzných nechce pohovořit. Pomsta, krevní pomsta, znásilnění, léčky, vyhnanství, otroctví, zabití z nedbalosti nebo i skutečná vražda v rodinném systému.

Nauč se akceptovat, že hledání domova je nekonečně dlouhé. Je to cesta z vyhnanství. Stejný pocit měla Lilith při vyhnání z ráje a putování přes poušť. Zkus věnovat čas vlastním pocitům, vnímej je a důvěřuj jim. Odměnou se stane fontána kreativních, inspirujících obrazů a znovunalezení pramene uměleckého cítění a projevu. Proč by jsi nemohla milovat tu černou ovci - sebe a zároveň celý, rodinný klan? Akceptuj roli černé ovce a vše půjde mnohem snadněji! Nevzdávej to, hledej vytrvale rodinná tajemství čekající na otevření a uzdravení. Promlčená tajemství nesmírně zatížila rodinný systém a právě ty jsi schopna přinést úlevu nejen nejbližší rodině, ale celému, rodinnému systému. Buď vytrvalá i přesto, že se pravdy pro určité, rodinné příslušníky stanou velmi nepohodlnými.

Lilith v Raku

Znamení Raka je největší doménou Lilith. Pokud se nachází Lilith ve znamení Raka, pak jde o sílu a moc citů, sounáležitosti, příslušnosti a emocionální stabilitu.Ve znamení Raka působí Lilith nejmocněji, je to znamení ženské síly a Lilith samotné. Rozpor tohoto spojení (Lilith v Raku) lze objevit v hledání intimity emocionálního prolnutí s protějškem a paralelní snaze o emocionální nezávislost. Podstatné pro pozitivní vývoj - charakteristiku Lilith v Raku (spojení Lilith - Luna) je ranný věk, jelikož postavení Luny a znamení Raka vypovídá o předškolním věku majitele horoskopu. V optimálním případě vnímá dítě matku jako otevřenou a silnou osobnost se schopností poskytnout zároveň děcku dostatek mateřské ochrany a blízkosti. Dítě je schopno žít svoji nespoutanou živelnost a neustále vnímá lásku a dosah ochrany matčiny náruče.

Ženy s neintegrovanou Lilith v Raku vnímají rozpolcenost ve vztahu k mateřství a dětem. Mateřství vyloučí z životního programu a nezřídka panuje napjatá situace a nepřátelství (nenávist) v příbuzenských vztazích. Pocity rodinné lásky a náklonnosti se v zásadě nepěstují. Není výjimkou, že taková žena pěstuje zdání "velké matky,"ale v podstatě usiluje o totální závislost partnera.

Integrovaná Lilith v Raku zhmotňuje symbol mateřství. Udržuje ochranný prostor pro rodinu nebo národ. Zasvěcuje dceru do ženských mystérií cyklů - ženské sexuality, menstruace, plodnosti, těhotenství a je schopna děti sama zaopatřit a vychovat. Vlastní neuvěřitelnou vnitřní sílu a nikdy se nezalekne angažovat pro celou, lidskou rodinu.

Muži s neintegrovanou Lilith ve většině případů hledají namísto partnerky náhradní matku, která je emocionálně zaopatří. Na jedné straně jsou fascinování ženami se silně vyvinutým, mateřským instinktem a na straně druhé se takové ženy bojí. Právě taková žena to má velmi jednoduché. Přitáhne si muže věčně hledajícího bezpodmínečnou lásku své matky a ten si vůbec nevšimne, že hraje v rodině pouze roli dárce spermií.

Muž s integrovanou Lilith byl od počátku milován a obdarován emocionální jistotou matky, což je i důvodem jeho duševní stability. Obdivuje silné ženy, je fascinován ženskými mystérii a vnímá rovnoprávné božství mezi pohlavími.

Společný život s partnerem s Lilith v Raku vyžaduje připravenost k nekonvenčnímu bydlení. Pokud je konečně vyřešen problém rodičovství (mít či nemít děti), ovládne domácnost nálada hravé dětskosti, kreativní radosti. Děti utváří šťastný celek a jednotu, jsou stálepřítomné a není podstatné zdali jsou cizí nebo vlastní. V rodinách Lilith v Raku je spousta místa pro všechny.


Lilith v 5.domě

Pátý dům vyjadřuje kreativitu, tvůrčí potenciál jedince a osobní prezentaci na divadelních prknech života. Zatím co jsme se zabývali v souvislosti se čtvrtým domem matkou, pátý dům se vztahuje k otci.

Pokud najdeš Lilith v pátém domě, vzplane pradávný konflikt a boj mezi matriarchátem (Lilith) a patriarchátem (Slunce). Jako dcera jsi se vzpírala patriarchální, samolibé nadřazenosti otce uznávající pouze mužské božství a zapírající aspekt ženské bohyně. Nelze vyloučit postoj tyrana ponížujícího ženství. Další možností je naprostá nepřítomnost otce a s tím související nedostatek jangového elementu v rodině. Co ti zbylo a táhneš s sebou je pocit nerovnoprávnosti na úkor ženského pohlaví a role rodinného rebela. Snažíš se ze všech sil dokázat otci, že jsi schopna stát na vlastních nohách a činíš vše proti jeho vůli. Právě tím si však blokuješ přístup k prameni vlastní kreativity. Vnímáš to jako zeď, která ti propůjčuje pocit izolace a odmítnutí z důvodu nedostatku tvořivé síly. Absurdnost postavení tvé Lilith v pátém domě spočívá v touze stát před publikem, dokázat vlastní jedinečnost, talent a sklízet uznání spojené s úctou. Na druhém břehu číhá velká obava z posměchu.

Nauč se spravedlivě dělit vnitřní trůn mezi ženský i mužský princip a dávat jim oběma patřičnou úctu. Tvůj věčný boj proti mužskému principu tě nenechá dospět. Nechej vládnou oba principy společně, vnitřně i okolo sebe, aby mohla vzniknout skutečná rovnoprávnost. Odměnou ti bude nekonečný přísun kreativity tryskající přímo z pramene. Osobní originalita, bohatství nápadů, neobyčejná tvůrčí síla a konečné výtvory otřesou světem.

Lilith ve Lvu

Lilith ve znamení Lva dává vytušit tuhé boje! Lev obsahuje esenci patriarchátu a přivlastňuje si nárok na moc. Je to energie vládce. Život mezi obdivem a pohrdáním střídají cykly popularity s útlumy propadu v zapomění. Konfrontace se silnými osobnostmi, speciálně s vlastním otcem je červenou nití ke vzorci konfliktů ve většině vztahů. Ve finále vede k šanci hnout podstatnými a velkými věcmi. Nejen v sobě, ale i ve světovém měřítku.

Neintegrovaná Lilith u žen způsobuje ochromující strach ze zesměšnění, protože je zcela nepřítomen pocit vnitřní velikosti. Přehrávají to mocenskými pόzami a zastoupením ve vysokých pozicích. Dokud žena neintegruje vnitřní sílu Lilith, zůstává přítomen strach z blamáže i obavy ze ztráty těžce vypracované stezky směrem nahoru. Nechávají si líbit podpásovky od mužů se silným charismem. Namísto načerpání síly žena zjišťuje vyčerpání. Bohužel příliš pozdě.

Žena s integrovanou lví - Lilith energií je skrznaskrz hrdá žena! Její, dominantní osobnost se dokáže bojovně a kreativně prosadit při reformě patriarchální společnosti. Vyzařuje neobyčejnou, erotickou přitažlivost, která muže nejen fascinuje, ale zároveň podvědomě znejisťuje.

Muži s neintegrovanou Lilith jsou rodilí patriarchové! Nárok na velikášství a moc je schopen přerůst přes zdravou míru soudnosti, vystupování připomíná hrdý pochod kohouta na dvorku. Snaží se oslnit okolí všemi prostředky, ženy po jejich boku plní funkci drahokamu na perfektně uvázané kravatě a pouze zvyšují prestiž mužnosti. Uvnitř však dřímá touha po silné ženě, která se prolíná s obavami před její silou.

Integrovaná Lilith mužům propůjčuje neuvěřitelné charisma. Jejich vystupování je plné síly a dramatu. Jsou si jistí ve své pozici a díky kvalitám vůdce přitahují úspěch i finance, které rádi rozdělí mezi pracovníky spravující jejich majetek - vilu nebo zahradu.

Být na životní cestě s partnerem či partnerkou s Lilith ve Lvu vyžaduje absolutní rovnoprávnost ve vztahu, jinak vztah nemůže fungovat. Každopádně vztah na rovnoprávné úrovni představuje dar nejvyšší kreativity, cti a úcty.


Lilith v 6.domě

V šestém domě jde o běžný život, pracovní proces i formu služby, kterou pokládáme na oltář běžného života. Najdeme zde vlivy z raného dětství v jeho původní neposkvrněnosti.

Nachází se tvá Lilith v šestém domě? Lze tedy předpokládat ambivalentní přístup k pragmatickým, každodenním povinnostem. Zvládání každodenních povinností se kříží s opakujícími se těžkostmi, náhlým ukončením studia nebo pracovního poměru. Výjimkou není šikanování na pracovišti, nepříjemnosti se šéfem nebo zdraví škodlivé, pracovní prostředí vedoucí k onemocnění. Fyzické tělo občas vypoví službu díky vyčerpání, absenci kvůli nemocenské, možná tě práce vůbec nebaví nebo jsi zvolila pracoviště, kde se nudíš. Fáze pasivity střídají období, kdy pracuješ do úplného vyčerpání. Tuto nevyváženost lze připsat ranému dětství a zážitkům - traumatům uchovaným v podvědomí. Souvisí s pocitem tělesné čistoty a vnímání tělesné neposkvrněnosti.

Uč se najít rytmus s tvým, dokonalým tělem. Buď pozorná k signálům těla, střídej fáze aktivity s odpočinkem, pozemské radovánky se spirituálními technikami. Vnímej zcela vědomě vše, co zatěžuje imunní systém, vyhýbej se nezdravým vlivům přetěžující tvůj organismus. Doměnka rozporu mezi každodenním životem a integrací spirituálních praktik je neopodstatněná a jejich propojení je důležité. Tyto dva zdánlivě neslučitelné světy lze spojit, jedno nevylučuje druhé a obojí ma stejnou váhu a prospěšnost. Zkus vnímat tělo jako svatou nádobu, nauč se ho ctít a milovat, vnímat jako schránku, ve které přebývá tvá duše. Odměnou ti bude stabilní, pevné zdraví i síla, se kterou můžeš čelit tlaku na pracovišti. Není podstatné, že spolupracovníci nebo šéf neporozumí tvé vrozené moudrosti spjaté s přírodou. Jsi léčitelkou schopnou přinést uzdravení. Nevzdávej to!

Lilith v Panně

S Lilith v Panně dostává tělesnost vysokou prioritu. Je to znamení nejvyššího spojení s Matkou přírodou známou i pod názvem Gaia. V této souvislosti se následně dostává fyzickému tělu patřičná pozornost, jeho čistotě i neposkvrněnosti, péči i zanedbávání. Vládcem znamení Panny je Merkur (konkrétní myšlenky) a Chiron (bolest a uzdravení). Ve všech oblastech týkajících se zdraví, sportu, léčení, výživy, čistoty v souvislosti s Lilith, se téma v tomto oboru zostřuje. Období přehnané péče o zdraví, extrémní sport, úzkostná životospráva se střídají s naprostým, tělesným nezájmem. Na pracovišti se člověk pohybuje mezi extrémem úplného vyhoření nebo ve stresu z neustáleho hledání nového zaměstnání. Pokračuje směrem k vegetování v letargii a nakonec k titulu bezdomovce. Sexualita zde nabírá podobu svaté neposkvrněnosti, cudnosti s proměnami v necudnou hříšnici tající sexuální fantazie na hranici zákona.

Žena s neintegrovanou Lilith odmítá vše, co ji propůjčuje pocit podřízené služby. Na pracovišti dochází k těžkostem a rozepřím, protože přijme i práci, která se k ní nehodí, díky čemuž onemocní nebo nepřijme ideální zaměstnání z důvodu neschopnosti přizpůsobit se pravidlům a řádu. K intimitě a případnému sexu dochází jen pod podmínkou přísných hygienických opatření.

Integrovaná Lilith u ženy snoubí vnitřní sílu i zranitelnost. Přijala své tělo jako posvátný chrám a příbytek duše, žije v rovnováze ženské energie i sexuality. Má spojení s velkou Bohyní Gaia a zná tajemství tělesnosti, dovede komunikovat se svými, tělesnými potřebami. Pokud svým tělem obdaruje vícero partnerů, dělá to bez výčitek svědomí. Dokáže svůj život přesně plánovat, nalezla vnitřní rytmus, soběstačnost a nezávislost.

Neintegrovaná Lilith propůjčuje muži touhu po ideálu neposkvrněné ženy s neposkvrněnou minulostí, bez skandálů a zápletek. Vzhlíží k ní jako k bohyni a vylepšuje si tím vlastní pověst. Má však v zásobě milenku, která mu umožňuje praktikovat jeho špinavé, sexuální fantazie.

Muži s integrovanou Lilith možná nepůsobí na první pohled velmi přitažlivě, ale koneckonců jsou to ti nejlepší milenci a sexuální partneři. Dokáží se rychle přizpůsobit každé situaci a mají velké srdce pro přírodu.

Prožít kus života s protějškem s Lilith v Panně, zaručuje turbulentní časy! Fáze chaosu se střídají s obdobím, kdy je všechno perfektně organizováno a pod nánosem dezinfekčních prostředků zahyne veškerá kreativita. Pokud se partnerům podaří najít společný rytmus mezi aktivitou a odpočinkem, mezi rebelováním a přizpůsobení, tráví společně mnoho času v přírodě - tehdy je velká šance na zdravý, dlouhodobý vztah.

Autor textu: Silke Schäfer


Lilith v 7.domě 

Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do dospělosti.

Tvá Lilith v sedmém domě působí silně na jednotlivce i celé publikum. Okolí tě vnímalo již v dětství jako erotický magnet a proto vnímáš nebezpečí, které vztah ukrývá. Zde působí Lilith přes vztahy, tedy na intimní rovině a nelze vyloučit nepřiměřenou zkušenost v raném věku. Buď jako přihlížející nebo oběť. Později nastupují divoké vztahy založené na přitažlivosti a odtaživosti. Hluboko v tobě hlodá strach ze zranění, zneužití a opuštění, v případě, že přijmeš vztah se vším všudy. Proto zůstáváš nepřístupná a uzavřená, namísto aby jsi se otevřeně ke vztahu přiznala. Možná máš pocit, že si musíš vzah vybojovat? Ovládáš hru mezi sváděním, touhou a sexualitou. Vyhledáváš vztahy vymykající se společenské normě.

Přání nebýt na partnerovi závislá nebo obavy ze sexuálního zneužití ti přivádí do cesty muže, kteří se nechtějí nebo nemohou vázat a neopětují tvoji náklonnost. Ve finále převažuje pocit oběti nebo nutnost se obětovat. Jakmile se tento vnitřní pocit dostaví, vztah radikálně ukončíš.

Uč se překonávat svůj vnitřní odstup, u protějšku rozeznávat moment zájmu a jeho přijetí. Instinktivně potkáváš lidi, kteří tě vnímají intenzívněji, než ty sama sebe, což je nesmírný dar. Podvědomě si pocit vytěsňuješ, zkus celou silou, jednoznačným, průhledným chováním udělat krůček směrem k protějšku. Není nutné vidět za každým rohem nebezpečí ze zneužití, obávat se neustále závislosti na druhém. Ukonči věčnou hru na kočku a myš. Postav se čelem ke zrození nového vztahu i přesto,že jej ostatní nevítají. Žij a prožívej totálně erotiku i lásku.

Lilith ve Váhách

Lilith ve Váhách je nejjemnější forma prožitku z jinak radikálních forem všech, dvanácti znamení. S bohyní lásky - Venuší, vládkyní Vah jsou vztahy absolutně centrální téma. Přesto přínáší energie Lilith do sedmého domu rozporuplné vnímání vztahů. Na jedné straně touží po obdivu a zájmu, na straně druhé umí být chladná, odtaživá až radikálně odmítavá. Rozpor spočívá v potřebě být obdivovaná, milovaná a nutnosti žít jen podle svých představ. Charisma a sex-appel těchto lidí nelze přehlédnout, jejich aura vyzařuje nepřístupnost.

Ženy, u kterých není energie Lilith integrovaná podstupují kompromisy a nechají se přemluvit k nečemu, co ve skutečnosti odmítají jen proto, aby byly milovány. Na úrovni financí hrozí nebezpečí zneužití nebo z naivní důvěřivost velké pochybení. Touha po obdivu a oblíbenosti mohou vést k závislosti. Hledá uznání a podstoupí i riziko anorexie, jen aby byla milovaná. Ve vztazích může mít aféru s více muži najednou nebo vystupuje odmítavě. Její vztahy zůstanou rozporuplné nebo nemožné, pokud se nezbaví závislosti na posudku protějšku, blízkých nebo okolí.

Žena s integrovanou energií Lilith si užívá umění, mladistvé a erotické vyzařování. Hledá si silné a rovnoprávné partnery v soukromém i pracovním životě. Zůstáva tak dlouho sama, dokud si nenajde skutečně vhodného partnera nebo partnerku na stejné úrovni. Následně žije životem různých odstínů svádění směrem k extázi. Udržuje přátelské vztahy se silnými ženami a kamarádkami. Dokáže být věrná jedinému muži, přestože jej podvádí s několika milenci a hraje s otevřenými kartami.

Muž s neintegrovanou Lilith je poměrně "zženštělý." Hledá ženu, která by splnila všechny jeho představy nebo ještě víc. Pokud ji najde je schopen se totálně podřídit a ona s ním nakládá jak se jí zachce. Nebo ji odmítne. Pokud v něm převažuje homosexuální stránka osobnosti, žije ji tajně - žije dvěma životy.

Muži s integrovanou Lilith žijí ženskou část osobnosti většinou přes různé směry umění. Jsou šarmantní, charismatičtí a umí tahat za nitky dění, aniž by si toho někdo povšimnul. Bývají velmi oblíbení u žen a často homosexuální. Svoji sexuální orientaci prezentují na veřejnosti šarmantně a jako samozřejmost.

Pokud máte protějšek s Lilith ve Vahách, prožíváte hezký a zajímavý život se všemi odstíny, na kterých společně zrajete. Jste obdarováni šancí dosáhnout zcela autentický vztah propojený s nejvyšší úrovni lásky.

Autor textu: Silke Schäfer


Lilith v 8.domě 

Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno okolím.

S Lilith v osmém domě jsi byla jako dítě konfrontována s velmi zatěžujícími záležitostmi, které tě válcovaly nebo doslovně zabily. Přesto jsi dnes stále naživu a za to můžeš být sama na sebe opravdu hrdá. Možná to byli kdysi blízcí, milovaní lidé, kteří zemřeli a ty jsi jejich definitivní odchod nemohla změnit. Setkání se zážitky hranicími s mírou únosnosti, sexuální nebo fyzické násilí při postavení Lilith v osmém domě nelze vyloučit. Příslibené dědictví se proměnilo v plané sliby. Máš pocit, že jsi prošla peklem? Lilith vyvolává protichůdné pocity a k nim bezesporu patří i fascinace s tabu tématy, překračování zákazů a testování absolutních hranic. Ráda si zahráváš se životem a je ti v tom, radikálním okamžiku jedno zdali o něj skutečně přijdeš. Smrt se pojí s fascinací. Přesto u tebe převažuje sebekontrola, velmi nerada si necháváš nahlížet do karet. Vnitřního napětí se zbavuješ extrémní sexualitou nebo absolutním zamítnutím sexu.

Nauč se vlastní radikalitu rozeznat a řídit! Doprovázej lidi na šikmé ploše, ukazuj jim možnost proměny (transformace). Jsi skutečným darem pro lidstvo ve své síle a schopnostech. Zároveň však musíš přijmout a oslavovat vlastní, temné stránky. Teprve tehdy začneš druhé uzdravovat a přestaneš je likvidovat. Čerpej z hlubin duše, využívej ohromnou, cyklickou sílu, kterou máš k dispozici a staň se záchytným bodem potřebným.

Litith ve Štíru

Ve Váhách vyjadřuje Lilith nejjemnější formu působení, ve Štíru nejintenzívnější a nejradikálnější. Štíru vládne Pluto i Mars zároveň. Pokud Lilith nabere plutonské zabarvení, setkáme se s prudkým, sexuálně vášnivým dobrodružstvím. Každopádně propůjčuje postavení Lilith rozporuplné, černo-bílé působení a jedinec se zmítá mezi touhou si protějšek sexuálně přivlastnit nebo zažívá fáze totálního celibátu. Žhavou smyslnost lze úplně potlačit a přesto zústane nalehává touha po úplném propojení až do extrémní formy, kterou je schopen prožít pouze ten, kdo zná alchymii Lilith prostoupenou Plutem. Není čeho se zaleknout, lze okusit formu ponížení i pozici panovníka. Kontrola i nadvláda nad druhým v souvislosti se sexem je častou motivací ve vztazích. Bezmoc a sklouznutí do role sexuální oběti je druhá strana téže mince.

Ženy s neintegrovanou Lilith- energií prožívají vztahy a sexuální život mezi extrémní vášní a propadem k frigiditě. Vnímají všechny stínné stránky protějšku a přesto nejsou schopny zatáhnout za (sebe)záchrannou brzdu, čímž se zapletou do intrik nebo vyfasují veřejnou ostudu. Pokud nedostanou prostor k průchodu obrovské síly - vnitřního tlaku, dojde k nelítostnému boji z důvodu frustrace a obav z vlastní slabosti a prohry.

Integrovaná, štírovská - Lilith energie se ničeho nezalekne, je silná a rozhodná. Taková žena dokáže perfektně rozvinout potencionál vnitřní bohyně. Ovládá schopnost vyhmátnout slabá místa nebo zranění - rány svého protějšku. Odmítá povrchnost a prohlédne vše, aniž by si nechala nahlížet do vlastních karet. Největším přáním je proměna, ke které (ona) inspiruje i provokuje protějšek. Všechna tabu budou vytrvale prolomena. Moc je jejím, životním elixírem, při určitých dispozicích - vlastnostech se ubírá stezkou čarodějky ovládající mimo jiné i sexuální magii (rituály).

Muž s neintegrovanou Lilith hledá rozličná, sexuální dobrodružství, která jej však neučiní šťastným. Pokud se přesto odhodlá partnerce totálně obětovat a ona ho následně opustí, prochází hlubokou, životní krizí. Nutkání partnerku vlastnit a ovládat i po rozchodu je jednou z častých vlastností muže s neintegrovanou Lilith ve Štíru. V zaměstnání sází vše na jednu kartu a bez většího úsilí dosahuje úspěchu a slávy.

Muži s integrovanou Lilith se těší z vlastních, velkých vystoupení. Svůj cíl neztrácí ze zřetele, žijí v plné síle dlouhý a sportovní život. Neuvěřitelně magické charisma nelze přehlédnout ani v davu lidí, umí protějšek pohladit a proměnit až do hloubky duše.

Soužití s partnerem - partnerkou s Lilith ve Štíru je jednou z nejintenzívnějších forem partnerství, které si lze vůbec představit. Zde je vyžadována vášeň v její, prapůvodní formě a lze spojit pouze a výhradně dvě silné osobnosti. Pokud se setkají i na vyšší úrovni vědomí, stane se cesta k tantrickým prožitkům obohacením dlouhotrvajícího vztahu. Vztah bude pramenem k vzájemnému, erotickému zasycení i regeneraci.

Lilith ve Štíru najdeme u Angely Merkel (Rak),Matky Terezy (Panna), nebo třeba u tenistky Petry Kvitové. Světová jednička v tenisu Roger Federer (Slunce ve Lvu) a Steve Job (Slunce v Rybách) jsou zástupci mužského pohlaví s Lilith ve Štíru.Lilith v 9.domě 

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a vychováno.

Pokud najdeš Lilith v devátém domě, lze vytušit konfrontaci s nepravdami okolí a pochybnostmi v každé oblasti. Pochybnosti o učivu i přednášejících učitelích, nedůvěru ke většině informací, které se k tobě dostávaly.

Nelze vyloučit pronásledování rodičů nebo jejich vytlačování ze společenského systému z důvodu nepřijetí nastavených norem. Další variantou je rezignace svobodné vůle a ohnutí hřbetu politickému nebo náboženskému systému. Zde se nachází pramen fascinace nahlížení za společenské opony a obliba otvírání tajných tabu komůrek. Máš enormní touhu po vědomostech a získáváš mnoho nových poznatků. Propojují se s cestami, pobyty v zahraničí i získanými zkušenostmi a prožitky. K rozporu dochází v okamžiku, kdy z poznatků začneš tvořit předsudky směřující ke slepému fanatismu a misionářství obírající protějšek o jeho prostor. Nelze vyloučit výpady směrem k cizincům, ale díky těmto roztržkám najdeš cestu zpět k universálním zákonům, cestu k sobě samé.

Uč se být věrná vlastním pravdám, objevovat pestrost světa a být otevřená názorům jiných. Duchovní vůdci a učitelé ti mohou ukázat cestu k rozšiřování obzorů a ochránit tě před slepotou vlastní víry. Můžeš se stát duchovní inspirací - kapacitou pro okolí, bořit hranice omezených vědomostí a pověr.

Lilith ve Střelci

Lilith ve Střelci je ohnivou, dynamickou záležitostí. Zde vládne princip rozmachu a úspěchu. Převažuje neutuchající snaha přinést pravdu na světlo. Lilith nabitá střeleckou, ohnivou energií dokáže strhnout publikum a lze ji v praxi pozorovat například u řečníků v soudních sálech, kteří vášnivě popisují příběhy klientů. Rozpor konstelace se projevuje u přehnaných reforem vyusťujících směrem ke zpátečnictví, omezení ducha a konzervatismu.

V tomto znamení však vládne Jupiter, otec bohů. V podstatě chce duchovně dobýt svět a naskytuje se mu hodně možností i přes vlivné kontakty - lidi jemu podobných, nacházejících se obrazně řečeno na stejné palubě.

Neintegrovanou Lilith kompenzuje žena výběrem vzdělaného partnera, ke kterému může vzhlížet. Platné a správné jsou pouze jeho názory, ve společných diskuzích rychle vzdává své mínění, přestože vnitřně překypuje vztekem. Další z možných variant se ukazuje společné poučování okolí. Spolu "sežrali" všechnu moudrost světa, argumentují, dokazují a přesvědčují. Tvrdě a nekompromisně zústávají u svého názoru a kroužek vynervovaných diskutujících se neustále zmenšuje, až nakonec zústávají sami se svými argumenty.

V ženě s integrovanou Lilith se plně rozvine Bohyně ženské síly a moudrosti. Následuje bez kompromisů svým vizím, ať již jsou lokální nebo globální. Prosazuje sílu, otevřenost, moudrost i toleranci neomezujícího myšlení. Je všude tam, kde je třeba odstranit zajeté myšlení, konzervativní a omezující názory. Je přítomna u přerodu lidského společenství směrem k vyššímu stupni vývoje. Sláva a úcta přichází automaticky. Aktuální příklad: Melinda Gates.

Muž s neintegrovanou Lilith "skáče jak partnerka pískne." Cítí se nepochopen a bojí se to otevřeně přiznat. Pokud vnímá partnerčinu intelektuální převahu utíká do dílny, zaměstnání nebo zahraničí. Druhou variantou je možnost jednoznačného názoru na svět, který si sám vytvořil, a který se podstatně míjí s realitou. Svůj pohled obhajuje tak dlouho, až v něm zůstane opravdu sám a v čím dál větší opuštěnosti.

Muži s integrovanou Lilith jsou mimořádně a zřejmě právě proto úspěšní, protože se vydávají po neobyčejných, životních stezkách. Vášnivě se zasazují pro menšiny, často jako soudci nebo právníci. Jsou scestovalí, vzdělaní, bystří a s velkým pochopením pro cizí kultury a jejich záležitosti. Jdou s duchem doby a připraveni se dále rozvíjet, měnit nebo bořit zastaralé názory. Mají podstatný vliv na běh společnosti, úchvatné (Jupiter) charisma a vůbec žádný strach před silnými a úspěšnými ženami - právě naopak!

Společný život s partnerem s Lilith ve Střelci je dobrodružstvím! Zde zůstaneš ve střehu, což znamená být neustále konfrontován s argumenty "modelu pravdy." Přidává se i centrální téma perfektního partnerství a pokud se setkají partneři na stejné úrovni, dají si navzájem prostor a nezávislost, stává se naplněné a dlouhodobé partnerství realitou.


Lilith v 10.domě 

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru.

Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v dospělosti.

Pokud najdeš Lilith ve tvém horoskopu v 10.domě, lze vytušit přetěžování již v útlém věku. Dostávaly se k tobě důvěrné informace nepřiměřené tvému, tehdejšímu chápání. Nebylo ve tvých silách je zpracovat. Jednalo se o zrady a tajemství, o kterých nikdo nesměl vědět. Jako následek příčiny se rozvíjí vnitřní tlak, snaha se radikálně oddělit od celého světa. Dalším bodem je výběr zaměstnání, zcela určitě žádná běžná klasika. Chceš lámat společenské normy, provokovat na nejvyšší úrovni a konfrontovat veřejnost s tabu tématy. Pracovní vztahy nepatří mezi nejjednodušší a konkurence se podobá ostří nože.

Vnitřní rozpor vyvstává v momentě konfrontace s tvým neobyčejně rozvinutým perfekcionismem na jedné straně a přirozené moudrosti a tvořivosti na straně druhé. Perfekcionismus blokuje tvé vnitřní schopnosti. Paralelně ještě dochází k pocitu frustrace z neprojeveného uznání. Je možné, že jsi byla nedobrovolně postavena do pozice černé ovce? Podkopnul ti někdo nohy při firemním nebo politickém vzestupu? Bylo ti opětovně odňato projevené uznání? Všechny tyto aspekty zapříčinily touhu být skutečně viděna, být úspěšná, ale na zcela jiný způsob.

Pochop, nauč se chápat, že tvé působení na veřejnosti v sobě nese ostrou nálož. Uvědom si, pokud chceš provokovat, musíš umět unést následky svých provokací. Vyzkoušej aspekt radikálnosti propojit s vědomím zodpovědnosti a pokud se ti to podaří jsi následně schopna prolomit, zatřást se společenskými pravidly. Staneš se žalobcem, který otevírá společenské tabu téma. Ve chvíli, kdy ti začnou být volné kolektivní reakce, v tom momentě začneš čerpat z pramene talentu, potenciálu v tobě ukrytém. Cesta se zdá být strmá, kamenitá, ale ty vlastníš sílu i moc překážky udolat!

Lilith v Kozorohu

Lilith v Kozorohu propůjčuje této mocné, ženské síle plíživou příchuť nelítostné tvrdosti. Vůči sobě, vůči protějšku a především vůči společnosti jako celku. Zde vládne Saturn na všech stupních. Saturn působí jako Bodyguard mezi planetami, který propouští přes práh pouze v momentu, kdy jsme složili zkoušku zralosti.Pokud ji nesložíme budeme zamítnutí a propadáme se zpět. Lilith propojená se saturnskou energií obsahuje vysoké nároky na život, na sebe. Vysoké do té míry, že se vytratí faktor radosti a lehkosti ze života. Je často okořeněn tvrdostí a osamělostí. Vnitřní lekce tohoto aspektu - smyslem Lilith v Kozorohu je zpochybnit omezující struktury a doslova je vyhodit do povětří. Díky této motivaci se spustí enormní, tvořivá síla, která dokáže spustit divy na všech úrovních. Následný úspěch a rozkvétající kariéra bude však pokaždé obsahovat nepatrnou poznámku:"To jsem si musela těžce odpracovat."

Ženy s neintegrovanou Lilith zůstávají často samotné. Nikdo totiž nedokáže udělat věci natolik perfektně jako ony samotné. Zlobí se na vedení firmy i spolupracovníky, dotahují projekty do zdárného konce i za ostatní. Raději odřeknou rande s příjemným protějškem, protože povinnosti jsou přece absolutní prioritou. Pokud se přesto rozhodnou jít do vztahu, nejsou vůdčí osobností ani partnerkou závislou na partnerovi. Mentální vzorce disciplíny a tvrdosti jsou zde v rozporu s podvědomou touhou po vydechnutí, nicnedělání - vypnutí všech kontrolek v mysli i těle. V extremním případě nelze vyloučit depresi nebo úplné vyčerpání - Burnout a to z jediného důvodu. Z neschopnosti porozumět, co je skutečným obsahem pocitu zodpovědnosti a jeho naplnění.

Žena s integrovanou kozorožskou Lilith energií je otevřená velkým projektům a náročným cílům. Čas strávený na projektu je nepodstatný, protože vše co dělá je naprosto profesionální! Paralelně je schopna měnit stávající, přežité struktury a vypracovat nové reformy. Stává se vzorem pro ostatní, je hrdá na své dílo i výkon investovaný do zdárného projektu, kterým mění svět k lepšímu. Je loajální vůči partnerovi, pečuje o vztah na nejvyšší úrovni.

Muž s neintegrovanou Lilith v Kozorohu je klasický, domácí despota a vyznává pouze nadvládu mužského pohlaví. Komanduje rodinné příslušníky, vyžaduje naprostou disciplínu a podřízenost. Nejdůležitější je pocit nadvlády nad ostatními. Rovnocenná partnerka nepřipadá v úvahu, protože se vedle ní cítí v ohrožení. Takový muž často vnímá sám sebe jako "životem poraženého." Bývá i korunován na černou ovci systému.

Na druhé straně muži s integrovanou Lilith v Kozorohu jdou pomalu, ale jistě cestou přibývajícího úspěchu. Vyžaduji sami od sebe ty nejtvrdší výkony, přestože jim nehrozí vyhoření. Ovládají pohyb mezi extrémní koncentrací a disciplínou v kombinaci s odpočinkem a uvolněním. Vyzařují silné charisma s nádechem rezervované odtaživosti.

Společný život s partnerem - partnerkou s Lilith v Kozorohu lze doporučit jen puritánům nebo lidem toužícím výhradně po klidu. Zde je nadřazen společenský život milostným vztahům. Vztah musí sloužit určitému cíli, jinak se stane omezujícím a bez života. Pro ženu je vhodný muž s Lilith v Kozorohu pouze v tom případě, pokud chce zaujmout tradiční, ženskou roli péče o rodinu a nechá hrát muže roli velkého tygra, vůdce a náčelníka.

Osobnosti s Lilith v Kozorohu: Hilary Clinton, Eva Braun, Ivana Zemanová, Romy Schneider, Elton John.

Autor textu: Silke Schäfer


Lilith v 11.domě

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím, komunitám, jeho obraz ideálních rodičů.

Pokud se tvá Lilith nachází v 11.domě, nelze vyloučit zkušenosti se zradou a podvody ze strany nejlepšího přítele, kamarádky. Důvěrně znáš tu bolest nepříslušnosti - vyloučení ze skupiny. Stejnou zradu prožívala Lilith. Bylo jí odmítnuto postavení, na které měla nárok. (Pouze ona znala jméno Boha/pozn.překladatele) Pocit, stát se výjímečnou osobností je silný a trauma z vyloučení ze skupiny ještě hlubší. Proto lze počítat s tím, že uzavíráš ne-obyčejná přátelství. Jsou nečím zvláštní, ale netrvají dlouho. Nelze vyloučit, že je sama radikálně ukončíš. Následně vnímáš neklid, se situací nejsi smířená, chtěla by jsi zůstat nebo být v partě stejně smýšlejících lidí. Vstupuješ do přátelských svazků neodpovídajícím představám rodičů a okolí. Jsi výjimečně "podivná" a provokuješ argumenty. Uvádíš v pochybnost platná, uznávaná pravidla. Není divu, že se rychle stáváš černou ovcí ve společnosti. Zapojuješ se do radikálních skupin, které se snaží změnit společenské manýry a ve finále se k tobě otočí zády i oni. V podstatě chceš společnost šokovat radikálními názory. Za každou cenu usiluješ o pozornost, udržuješ si však odstup a chceš zůstat nezávislá.

Nauč se rozpoznávat své neobyčejné vlastnosti, geniální vize související s budoucností. Tvé vnímání je velkým obohacením pro společnost v souvislosti s tématem žen. Uvědom si, že máš inovativní uvažování a nápady, můžeš pozitivně ovlivnit společnost, pokud s nimi (nápady)půjdeš odvážně na trh. Přestaň rebelovat a začni se angažovat.

Tvoji silnou stránkou je působení u okrajových menšin a téma rovnoprávnosti pohlaví. Využij své přirozené moudrosti ku prospěchu celku.

Lilith ve Vodnáři

Lilith ve Vodnáři spouští kreativní sílu. Vládcem Vodnáře je Uran, planeta budoucnosti a nekonvenčních myšlenek. Propojení Lilith s vodnářskou vibrací vyvolává znásobení podobných energií. Lilith symbolizuje vyhnance a Uran kráčí cestou blázna originální "jinakosti." Dohromady vytváří kombinaci nejsilnějších a nejpozoruhodnějších výrazových forem. Uranská energie přináší vždy něco, co tu ještě nebylo. Vstoupit do akášské chroniky nebo mentálního těla Země lze přes Urana, který obrazně řečeno záznamy vymrští nahoru. Lilith je zachytí a vášnivě vrací dolů k Zemi.

Zde nalézáme nejtalentovanější umělce, objevitele, reformátory, rebely, kteří bez mrknutí oka a nezávisle na systému prosazují svoji originalitu. Touha po nezávislosti je nesmírná. Prostupuje ji přání být milován a zároveň zůstat sám sebou, nemuset se přizpůsobovat. Je uměním jít vlastní, prapůvodní cestou a neztratit kontakt s ostatními.

Žena s neintegrovanou Lilith je ztělesněním rebelky, stává se rychle černou ovcí, na kterou si všichni ukazují prstem. Často se stahuje zpátky a vystrkuje pouze drápy v podobě podivných kreací svého zevnějšku - oblečení. Provokuje, aby se jí dostalo pozornosti. Vyhledává skupiny protestujících proti stávajícímu režimu, umělecký talent používá k provokaci.

Žena s integrovanou Lilith je neobyčejně silnou a umělecky nadanou ženou! Jde svoji vlastní cestou s každým a všemi. Experimentuje a nikdy nejde vyšlapanou stezkou kariéry. Raději sbírá zkušenosti v rozličných zaměstnáních, což odporuje klasickému myšlení a propůjčuje ji sílu se prosadit proti nenávistným výpadům a omezením. Vždy najde stejně smýšlející přátelé, táhnoucí za jeden provaz. Umělecky a humorně lze permanentně měnit morální představy společnosti. Na jedné straně společnost rozdělí, na straně druhé přispívá k rozvoji lidstva.

Muž s neintegrovanou Lilith je uzavřený, city ukazuje velmi zřídka. Rozum vítězí, doteků se obává. Působí arogantně nebo se prezenzuje jako něco "lepšího". Rolí klauna ve skupině zakrývá vnitřní nejistotu a zůstává v centru pozornosti. Vášnivě se zasazuje za práva menších skupin nebo vyhnanců.

Muži s integrovanou Lilith jsou velmi originální, velkorysí, všestranní, zajímají se o společenské dění a mají neobyčejné charisma. Nepotřebují žádnou tradiční hierarchii, raději kolem sebe budují chytrý tým napojený na inovačního ducha doby. Jeho mentální "rychlost" je geniální, ale každý ji nestačí. Bývá označován jako náročná osobnost a hodí se k němu žena vyznávající nezávislý život.

Soužití s partnerem s Lilith ve Vodnáři je vhodné pro ty, kteří mají rádi experimenty. Zde je možná každá forma vztahu - každá! Velký věkový rozdíl, skupinový vztah, nezavazující láska, sociální rozdíly v původu i postavení, odvrácení se od společnosti a zasnoubení s Bohem. Vše je možné. Vyloučit se dá pouze nudná forma vztahů s gaučovými povaleči.

Při setkání dvou silných osobností je klíčem ke vztahu rozlišení mezi blízkostí, odstupem a hravý přístup s vynikající intuicí.

Lilith ve Vodnáři: Grace Jones, Amy Winehouse, Ray Carles, Edward Snowden.

Autor: Silke Schäfer

Lilith ve 12.domě

Dvanáctýdům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy v rodině.

Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je nepotvrdil, nikdo jim neuvěřil, dokonce je zpochybňoval a zesměšňoval. Byla jsi označena za lhářku a zrádce. Tvé vnímání subtilního světa je intenzívní ve dne i v noci. Pokud budeš označována za "bláznivou," nelze vyloučit posunutí vnímání reality a závažné, psychické problémy. Na dny, týdny i měsíce se vytratíš ze společnosti, nelze tě zastihnout osobně ani telefonicky. Přetrvává v tobě pocit, že jsi obětí společnosti a vyvstane z něj potřeba se angažovat pro psychicky nemocné, komunikovat s autisty a být neustále ve spojení s duchovním světem. Vůči protějšku zůstáváš raději bez přiznání své identity, máš ráda skryté kontakty, necítíš se být volná pro vztah a závazky s ním spojené. Až do té doby, kdy přijde okamžik napojení vnitřního hlasu na kreativní, universální kanál. V tom okamžiku se staneš přijímačem i vysílačem.

Uč se rozeznávat přístup ke světu obrazů, symbolů, k hloubkám nevědomí, který je ti vlastní. Máš ho v sobě a je neobyčejně silný. Tvá intuice je přesná a trefná, ovládáš jasnozřivost i jasnocítění. V okamžiku, kdy ztratíš strach z tajemna, kritického pohledu společnosti a naprosto uvěříš svým schopnostem, tehdy si otevřeš kreativní, duchovní kanál naplno. Čerpej z prapůvodního pramene, nechej pryštět vnitřní i vnější Bohyně lásky. Máš sílu i moudrost bez jakýchkoliv pochybností, jsi schopná vytvořit z planety Země přívětivější místo k životu. OM.

Lilith v Rybách

Lilith v Rybách je nejobsáhlejším místem protikladů a napětí ze všech ostatních znamení. Energie Ryb nás ponoří do jemnohmotného světa a Lilith zde vyžaduje kontakt s pevnou hmotou. Energie Ryb produkuje vizionáře a ve spojení s Lilith rebely a provokatérky. Ve znamení Ryb jde o rozpuštění a trascendenci, o to, co už není součástí tohoto světa. Lilith chce být nezávislá, vyžaduje konkrétní výsledky. Rybách lze najít roztříštěnost ve vztahu mezi spiritualitou a racionalitou. Nejlepší je pokud se spojí princip moudrosti se silou a nadáním vizionáře. Energii Lilith je nutné propojit - nabít energií Ryb. Bude jemnější, méně energetická než v ostatních znameních. Stane se skutečně vnímavou a oddanou k potřebám bližních, slabších a obětem všeho druhu.

Žena s neintegrovanou Lilith tíhne k roli oběti a snadno propadá závislostem. Vnímá vnitřní slabost postavit se na vlastní nohy. Opouští ráda a radikálně vše, co ji poutá k pozemskému životu tělesnému i sexuálnímu. Hledá totální propojení až rozpuštění v iluzi. Fascinovaně vyhledává zkušenosti, kde se může oprostit od těla a není podstatné, zdali přijde skutečně o život. Tyto extrémy patří ke každodennímu životu. Další možností je stáhnout se do ulity vlastní izolace - jako autistka.

Žena s integrovanou Lilith má mimořádný talent vizionářky. Žije celou paletu citů a pocitů, má neobyčejně velké srdce pro všechny, kdo se nachází ve slabší pozici. Vnitřní sílu čerpá přímo z pramene prapůvodní síly. Z kontaktu ke svému, vyššímu Já jsou ji předávána poselství z jemnohmotné úrovně, které cílevědomě prosazuje v reálném světě. Ve formě umění, hudby, organizací a nadací zaměřených na pomoc slabším. Zde lze najít Bohyni zasvěcenou moudrosti a spirituálnímu vědomí, která je zcela oddána službě lidstvu a vytváření lepšího světa.

Muž s Lilith v Rybách je totální materialista a spiritualitu naprosto odmítá. Přesto se v něm hlásí vnitřní hlásek, kterým je fascinován. Proto vyhledává spirituální ženy, aby je v zápětí odmítnul. Vétšinou v okamžiku, kdy se začne obávat tajuplné atmosféry. Projevuje se velkými proměnami nálad a má potřebu své utrpení sdělovat okolnímu světu.

Muži s integrovanuou Lilith se vyznačují jemností a velmi senzibilním jádrem osobnosti, které však projeví jen zřídka. Talent vizionáře uplatňují v zaměstnání aniž by svoji medialitu přiznali. Pokud se vydají správným směrem sklidí i patřičný úspěch. Medialita, senzitivita a srdečnost v mužském projevu propůjčuje příjemně důvěrnou atmosféru.

Soužití s partnerem s Lilith v Rybách se projevuje v cyklech, kdy se dohaduje realita se světem fantazie. Pokud je ve vztahu dostatek místa pro partnerovy umělecké schopnosti, v tom případě je partnerství skutečným požehnaním. V opačném případě lze očekávat vztahovou závislost. Lidé vstupující do rovnoprávného vztahu jsou schopni vytvořit magickou atmosféru. Jejich vztah je obohacením pro svět díky zapojení se v charitativní oblasti.