Lilith

Každý začátečník astrologie zcela jistě slyšel o biblické Lilith, první ženě Adamově. Teprve po jejím odchodu z ráje, z důvodu nesrovnalostí v sexualních praktikách dostal Adam ženu náhradní a tou byla Eva. Bytost jménem Eva byla přizpůsobivá, poslušná a oddaná, přesně taková jakou si ji ve svých požadavcích vytvořila křesťanská církev posledních 2000 let.

Zda-li jsou tato biblická tvrzení pravdivá, zda je bible knihou svatou, čistě historickou nebo pohádkovou přenechám čistě na úsudku a přesvědčení každého jednotlivce.

Nesporné však zůstává, že Lilith fascinuje lidstvo již tisíce let ( např. její vyobrazení z dob Sumerejců z r. 1950 př. Kr.). Proč začala právě Lilith vyvolávat tak silnou rezonanci v kolektivním vědomí?

Lilith symbolizuje vyspělou duchovní energií prvopočátku, která je v bezprostřední blízkosti pramene Tvoření a zrcadlí se v člověku stejně jako ostatní duchovní planety. Lilith je počátkem Stvoření, přestože je pouhým pomyslným bodem na oběžné dráze Luny kolem Země, tedy není ve skutečnosti žádnou planetou.

Pokud by existence Lilith byla neopodstatněná, neměla by tak silnou odezvu v kolektivním vědomí lidí a podstatný význam v astrologické praxi. Bez praktického použití Lilith není možné v radixu objevit skryté "speciality" lidského charakteru a konání. Například určení tendence k homosexualitě je bez zaintegrování Lilith do výkladu zcela nemožné.

Jestli budeme hledat v radixu pohlaví majitele nebo jeho duševní či tělesné postižení, nedojdeme k žádnému výsledku. Při pohledu do radixu nahlížíme do duše, která je je bezpohlavní a dokonalá. Znamení, domy a planety naznačují směr současné inkarnace, jejího cíle a stupně obtížnosti.

Co se za těmito skutečnostmi skrývá? Androgynní původ člověka? Počáteční myšlenka tedy nemohla mít záměr v rozdělování rolí podle pohlaví. Ty byly uměle a mocensky rozděleny k vlastnímu prospěchu a neprospěchu kolektivu, menšiny, rasy a pohlaví. I v tomto ohledu začala Lilith nastavovat nekompromisně zrcadlo společnosti.

Lilith byla po staletí vymetená z vědomí lidstva, v podvědomí však působila neustále. Člověk zapřel a zaměnil existenci své vlastní duše ve prospěch uctívání materiálních Bohů. I náboženství tohoto světa se ubírají směrem materiálním, přestože hlásájí pravý opak. Lilith se podílí na odhalování těchto nepravd a zatajování skutečností.

Lilith a lunární uzly nám dávají šanci nahlédnout do karmické minulosti a chápat často nepochopitelné souvislosti.

Vědomí lidí se začíná probouzet a tento duchovní proces se prolíná s obrazy reality. Kolektivní myšlení aktivuje rezonance s astronomickými objevy nových nebeských těles jako např. Chiron, Pholus, Nessus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další.

Abychom zvládli budoucnost, musíme nejprve zvládnout minulost. Je tedy nutné začít na počátku stvoření a od začátku, naše putování nás tedy opět vrací k Lilith.

Proč se Lilith prakticky lépe identifikuje s energií ženskou? Vzala si za úkol poukazovat na současnou velmi pokročilou nerovnováhu mezi mužským a ženským principem? Nerovnováhy v neprospěch žen a zdánlivý prospěch mužů? Astrologické aspekty Lilith v radixu se lépe snáší s energií ženskou.

Člověk sveden svoji nezvládnutelnou touhou nemá šanci návštěvu v zakázané zahradě zamlčet. Lilith a Priapus se nejpozději při tranzitním přechodu přes hlavní osy radixu (AC, DC, IC, MC) o publicitu zaručeně postaraji.

Sestupný (jižní) uzel v konjunkci s Lilith

Duše při smrti opustí tělesnou schránku a vrací se na místo paralelních světů existence. Tam dochází k rekapitulaci tělesného života, zhodnotí svůj postup k poznání a smyslu existence. Pokud si Duše vytvořila příliš mnoho astrálního odpadu, zhmotnila myšlenky, které nejsou schopny odejít do Světla společně s Duší, zůstávají v universálním prostoru a čekají na vyčištění. Při nové inkarnaci člověka si jeho tělesná schránka společně s Duší přitáhne svůj astrální "odpad" a je znovu konfrontován s nedořešenými tématy. Tento proces provází podvědomý smutek a pocit nedefinovatelného zranění, které má však kolektivní podtext. Nevylučuji možnost kolektivní viny jednotlivce v minulé inkarnaci.

Vzestupný (severní) uzel v konjunkci s Lilith

Vybízí k odvaze odkrýt pravdu, přivést skryté aspekty života na světlo, což vyžaduje nesmírnou odvahu a často překročení vlastního stínu. Udržet si vnitřní sílu,oddělit se od duševního zatmění, bezpráví, které člověk zažívá a není schopen se mu postavit. Vymanit se ze zdánlivě neřešitelných okolností, distancovat se od protiprávních či nehumánních praktik okolí i svých vlastních. Souboj světla a tmy, dobra a zla.

Lunární osa vypovídá o karmické pohnutce současné inkarnace a zároveň je výpovědí o tématu inkarnace minulé. Zrození jedince je tedy propojeno s prožitkem, zvyky i názory z minulé inkarnace. Sestupný uzel naznačuje, co jsme si do současného života přinesli a vzestupný ukazuje cestu rozvoje, zpracování a prolínání obou energií.

Lilith v konjukci nebo aspekty k lunárním uzlům naznačuje naléhavost rozvoje ženské spirituality. Výpovědní hodnota se vztahuje na postavení domů a znamení, ve kterém se Lilith společně s lunárními uzly nachází. Zviditelňuje nám téma hlubokého, spirutuálního vědomí -kněžství, ženské moudrosti až po čarodějnictví (platí i pro mužskou inkarnaci) s možností silných, traumatických zážitků (upalování čarodějnic a pod.) Nahlédnou do tématu Lilith na sestupném uzlu vyžaduje míru odvahy, pokory a odpuštění zároveň. Manifestujíci se obrazy minulosti není vždy lehké zpracovat, jelikož se prolínají často s tématem - trauma oběti a zločince. Pokud si například přinášíme spirituální minulost řádové kněžky, je samozřejmostí, že chceme v současné inkarnaci v této cestě pokračovat. Osud však vlastní smysl pro černý humor a okolnosti (rodina, okolí) nejsou našemu, minulému poznání nikterak nakloněny. Jsme doslova vhozeni do zcela jiné reality a toto (současné) poznání nám často připraví tělesné i duševní trauma.

Jednou z možností je i trauma z minulé inkarnace, kde jsme prožívali pozici oběti nebo zločince. V současném životě se nám mohou vynořovat do vědomí zcela nelogické obrazy vyvolávající strach (rozpaky), který se promítá do rodiny, vztahů, práce a podobně. Podrobný pohled do horoskopu nám dává klíč k uvolnění a vyčistění těchto energií. Vzestupný uzel je nástrojem ukazujícím způsob vyrovnání a zpracovaní přežitých zvyků i vzorců chování (myšlení). Poselství Lilith je v autonomní, ženské harmonii, její integrace do mužského protipólu a sjednocení.

Lilith se často promítá do psychosomatických potíží v následku vytěsňování ženských částí osobnosti (intuice, soucit, láska, mateřství). Duši nelze umlčet výdobytky patriarchální společnosti ani církevními náhledy na podřízenost ženské populace. Lilith si hledá vlastní, přirozenou cestu bez podřízenosti i nadřazenosti. Božství nezná pohlaví, je tvůrcem každé bytosti na této planetě. Lilith nás pouze upomíná na tuto skutečnost.

   Odkazy na výklad Lilith v horoskopu a článek Lilith - Slunce

Netušíte kde se nachází vaše Lilith a rádi by jste to věděli? Napište, ráda vám to zjistím. Nezapomeňte připsat datum narození.

pavla.aligova@seznam.cz