Výklad planety Země

10.12.2016

První zmínku jsem našla v knize Alice Bailey: Esoterická Astrologie* (1970), další v knize Astrologie duše, od Alana Okena* (1990). Z novějších knih pojednává o výkladu Země astroložka Ursula Fassbender: Země, zapomenutá planeta* (1994). K mému překvapení je informací k tématu na astrologickém trhu velmi poskrovnu a zájem ze strany Astrologů, integrovat planetu Zemi do výkladu neobyčejně střídmý.

Je nutné zdůraznit, že pracujeme s pohledem (radixem) heliocentrickým, nikoliv běžně používaným geocentrickým (pohled z planety Země do vesmíru).

A. Bailey dokonce rozděluje esotericky planety na posvátné a neposvatné. Povšimněme si, že Bailey pracovala s dvanáctimi planetami, tedy 10+2 (Vulkán, Země) a nepoužívala "zdvojení" Merkura (současného vládce Blíženců a Panny) a zdvojení Venuše jako vládce pro Býka a Váhy. Zvířetník měl od počátku rozkvětu Astrologie dvanáct domů a dvanáct planet. Z jakého důvodu byli vypuštěni vládci Vulkán a Země dnes?

Posvátné planety                  Neposvátné planety

Vulkán                                    Mars

Merkur                                    Země

Venuše                                   Pluto

Jupiter                                    Luna

Saturn                                    Slunce

Neptun

Uran

Postavení planety Země v horoskopu

Najít Zemi je poměrně snadné, nachází se vždy v opozici, tedy 180° od Slunce. Pokud máme Slunce na 10° Panny, planeta Země se nachází na 10° Ryb, pokud je Slunce na 20° Váhy, nachází se symbol Země na 20° Berana a takto je možné postupovat u všech znamení.

Za vládce znamení Panny je mylně považován Merkur, vládcem Panny je planeta Země, což odpovídá hlubokému smyslu poslání jednoho z nejsvětějších znamení, znamení Panny, matky Ježíše Krista. Je rovněž mylné se domnívat, že význam panenství se skrývá v sexuální neposkvrněnosti. Panenství je ukazatelem kněžství, schopnosti nejvyšších magických schopností, ukrývaných mytérií před nezasvěcenci.

Znamení Panny má jako prioritní úkol sloužit Zemi, přírodě a přispět k ekologické rovnováze. Osa 6/12, Panna - Ryby znázorňuje (esotericky) syntézu kanalizování esoterické energie.

V esoterické Astrologii je Země jako vládce přiřazena ke znamení Střelce.

Ursula Fassbender píše: Astrologie budoucnosti je Astrologií duše, jelikož se bude zabývat cestou duše každého jednotlivce zvlášť. Význam planety Země a lidstva, není v žádném případě možné podceňovat, protože se z ní, díky rozvoji lidského vědomí, stane opět planeta svatá.

A. Bailey míní: Je nutné, abychom Astrologii opět používali jako médium, při výkladu mediálně pracovali a přestali z planetárních konstelací vytvářet pouze vyšší matematiku.

Současná Astrologie se vyvinula do racionálně - matematických vzorců myšlení. Fassbender se domnívá, s čímž můžu jen souhlasit, že stejně jako tento svět řídí patriarchální systém, zrovna tak byla v Astrologii vytvořena (za nejméně posledních 2000 let) patriarchální pravidla, které samozřejmě následují i astrologičtí poradci ženského pohlaví. S výhradním uctíváním Slunce a pouze jediného Boha, se vytratilo uctívání Země, bohyně Matky, ženy a zároveň i výklad Země v horoskopu. Funkci ženy byla a stále je vyhrazena omezená charakteristika matky (Luna) a milenky (Venuše). Být matkou je však pouze jedním ze životních rozhodnutí ženy, nikoliv jejím hlavním životním posláním.

Při integraci Země do horoskopu platí pravidlo: otec (Slunce) - matka (Země) a dítě (Luna) - svatá trojice. Z této kombinace dvou (matka a otec) vzniká číslovka tři, základní trojúhelník (2+1), čímž se naplňuje jedna z nejmocnějších motivací člověka na Zemi, totiž vytvořit posvátnou rodinu.

Jaký záměr se skrývá v opětovné integraci planety Země do výkladu horoskopu? Je jím ta nejpřirozenější pohnutka, což znamená vrátit lidskou existenci původnímu, universálnímu plánu tvořivé Síly, která byla na počátku všeho.

Výkladem Země v horoskopu, si jedinec ujasní smysl jeho "krátké návštěvy" na této jedinečné planetě, začne intenzívněji vnímat dary, kterých se mu denně dostává. V minulých tisíciletích byly Matka Země, bohyně zastupující přírodu, mateřství a ženy uctívány stejně jako mužská část celku a jednoty.

Doposud se nesměla ani žena (Země), ani dítě (Luna) ucházet o pozici otce (Slunce), který je znázorňován na špici trojúhelníku. Přitom nejmediálnější z této svaté trojice je s jistotou dítě (Luna), které tyto schopnosti ztráci nejpozději tehdy, kdy je nejbližším okolím o ně připraveno.

Matriarchát vystřídal patriarchát (matka a otec, 1+1=2) a my nyní s nadějí čekáme na "narození" nového, světového řádu, příchod dítěte (2+1=3), spravedlnosti pro všechny.

Země ve znameních

Fassbender nás vybízí k uranské otevřenosti při práci s výkladem Země ve znameních. Rovněž nás upomíná, abychom si uvědomili, že jsme mimozemšťany na této planetě a ani domovem naší duše není tato planeta.

Autor: Pavla Aligova

* Uváděné tituly knih vyšly v německém jazyce