Pholus

11.12.2016

byl objeven 9. 1. 1992

jako velmi neobvyklá, malá planeta pojmenována 1992 AD. Pro astronomy ztěží zařaditelné těleso nepatříci ani k asteroidům ani kometám. Stejně neobvyklá je jeho excentricka dráha křížíci dráhu Saturna a Neptuna. S Chironem patří Pholus k civilizovaným a dobrosrdečným postavám mytologie. V zápalu boje mezi divokými kentaury vytahuje zvědavý Pholus nešikovně otrávený šíp z rány zemřelého spolubojovníka. Sám sobě způsobuje smrtelné zranění, kterému na místě podlehne.

Tranzitní přechod přes všechna znamení: 92 let.

Lekce kentaura Phola:

Člověk by se neměl z důvodu momentálního naladění (nuda, naléhání ostatních) vystavovat situacím a nebezpečí, jehož následky a jejich závažnost jsou mu v podstatě známy. Pholuse stála jeho lehkovážnost život, což znamená vztaženo na lidskou existenci následky, změny v životě, nic není možné vrátit zpátky. Změny nerozvážného jednání budou mít trvalé, neodvolatelné následky.

Podle postavení Phola v radixu je možné vyčíst, kde a jak jsme katapultováni do nečekaných situací, ve kterých se cítíme popichováni ze strany protějšku a reagujeme neuváženě, překotně, překračujeme hranice "rozumných" reakcí. Kritický je však následek chování, nikoliv průběh reakce.

Pholus  objevení 9. 1 . 1992, 9:01 GMT
Kitt Peak, USAZ, 111W36, 31N58