Pallas Athene (Minerva)

09.12.2016

Objevena: 28. března 1802 na 28° Panny

Oběh: přes všechna znamení asi 4,5 roku

Mytologicky: dcera Zeuse (Jupiter)

Pallas Athene mytologicky

Je přirovnávána k Marsu v ženském podání, dcera řeckého boha Jupitera, zrozená jeho duchem, myšlenkou, nemá tělesnou matku. Význam slova Pallas se překládá jako mladý, silný muž nebo silná, neohrožená panna.

Traduje se více interpretací a příběhů bohyně Pallas. Jednou z verzí Olympu je zabití vlastního, defenzívního charakteru a převzetí role násilných, válečných a agresivních vlastností nové, patriarchální společnosti.

Pallas je ochránkyní Athén, města duchovní civilizace Řecka, její moudrost používá k zažehnání konfliktů mírovou cestou, její silnou stránkou je odpuštění a smilování se nad zločinci.

Ztvárňována je jako žena zahalena do šatů a brnění. V jedné ruce třímá kopí a ve druhé ochranný štít, hlavu chrání zdobená helma. Často je doprovázená sovou, symbolem moudrosti a hadem předpovídajícím budoucnost. I dnes si mohou turisti koupit sovu jako řecký suvenýr.

Dalšími vlastnostmi připsanými Pallas je muzikální talent, objevení flétny, trubky, hrnčířského kruhu, vřetena, výroba první hliněné vázy, pomůcek k zapřahání dobytka k orbě a pluhu. Pod ochranu bohyně Pallas jsou zařazeni řemeslníci, umělečtí kováři, sochaři, architekti i zlatníci. Vyučovala umění domácích prací, vaření, pletení, háčkování, tkaní a zároveň i medicínu, léčebné techniky a tajemství regenerace krve.

Homérův popis zrození Pallas líčí vystoupení panny v brnění, která s triumfálním, válečným zatroubením vychází ze rtů a čela jejího otce Jupitera.

Původní zmínky o Pallas pochází údajně z Libye před 6 000 lety, kde je popsáno zrození na nábřeží tritonského jezera. Po narození měla být vychována třemi nymfami oděnými v kozích kůžích. Proto byla známá i pod jménem bohyně Neith.

Přibližně v roce 4 000 př. Kr. přivezli libyjští uprchlíci svoji bohyni na ostrov Kréta a i na jejím území se rozšířilo uctívání Pallas.

Traduje se, že nevěrný Zeus (Jupiter) ze strachu o své postavení pozřel těhotnou matku (Metis) čímž chtěl zachránit svou prestiž, ohrožení před kterým ho varovali Gaia a Uranus. Syn se měl stát totiž silnějším než jeho otec Zeus, dcera měla dosáhnout stejné moci jako Zeus. Nesnesitelné bolesti hlavy po pohlcení těhotné Metis zapříčinily prasknutí lebky a následné vystoupení novorozené dcery Pallas z jeho hlavy. Pallas se okamžitě stává jeho nejmilovanější dcerou.

Heslovitý přehled působení Pallas Athene v radixu:

Pallas - princip kreativní inteligence

 • od snížené inteligence po genialitu
 • duševní retardace
 • dyslexie, barvoslepost
 • změna procesu vnímání, vnímání souvislostí
 • koordinace rukou a očí
 • schopnost správného odhadu, schopnost řešení náhlých situací
 • obrazové myšlení
 • preciznost, plánování, praktické použití vědomostí v praxi

Pallas - ochránkyně umělců a znalec umění

 • umění vizualizace
 • rýsování, grafika, malířství
 • fotografie, film, design
 • domácí práce, háčkování, pletení, tkaní, síťování, šití
 • zlatnictví, odlévání kovů
 • výroba hudebních nástrojů
 • hrnčířství, keramika

Pallas - léčitelka

 • duševní léčení, spirituální léčitel
 • vizualizace
 • hypnóza
 • afirmace
 • léčení těla
 • makrobiotika
 • akupunktura
 • homeopatie
 • práce s energiemi a jejich kanalizace
 • psychologie, psychodrama, "stavění" konstelací
 • kreativní terapie

Pallas - bohyně spravedlnosti, ochránce státu a zástupce politických záležitostí

 • obhajoba spravedlnosti
 • zákon
 • právní záležitosti, právní poradna
 • mluvčí národa
 • ochránce národnostních menšin
 • volby
 • diplomacie, zprostředkovatel
 • právní ochrana mladistvých a důchodců
 • militantní feminismus
 • bojová umění, sebeobrana, taktika boje
 • schopnost bojovat duchem bez použití zbraně a nátlaku, argumenty

Pallas v patriarchálním světě kariéry

 • posedlost mužskými hodnotami - praktikami
 • konkurencechtivý postoj
 • ztráta ženských hodnot, agresivita
 • téma sexuálního obtěžování na pracovišti
 • diskriminace pohlaví

Pallas a okultismus

 • kundalini
 • orákl
 • všechny druhy jasnovidnost
 • vizualizace

Pallas a nerovnováha v sexuální identitě

 • obrazný pás cudnosti.
 • nezájem o sexuální sblížení
 • potlačení ženského aspektu a jeho přirozených projevů
 • identifikace s (pouze) mužstvím, mužský styl
 • sexuální odcizení
 • konflikt mezi láskou a kreativitou
 • otcovské komplexy, tatínkova holčička i v dospělém věku
 • výměna tělesného mateřství za "plození" duchem (přirozený fenomén muže)

Pallas široký záběr působení a je v mnoha věcech výjimečná. Svým diplomatickým, moudrým a kreativním přístupem ke státním, právním i každodenním záležitostem obohacuje život vyrovnaným nadhledem. Hledá právo a spravedlnost pro všechny, namísto zbraní vkládá do rukou nářadí ke kreativnímu vyjádření ducha.

Naučila obyvatele Řecka chovu koní, používat povozy a stavět lodě. Bohyně války a bojových umění učí lidstvo řešit konflikty mírovou cestou.

Jaký význam má Pallas pro život dnešního člověka? Vyzdvihuje prapůvodní sílu a smysl principu ženství, jeho přirozenou inteligenci a schopnost rovnoprávně konat. Nutnost fyzické síly je nahrazena kreativní, duchaplnou taktikou přispívající ke zdárnému zakončení plánu.