Nessus

11.12.2016

Nessus ve znamení Ryb

Jeden ze tří kentaurů - Nessus (řecky Nessos) je v povědomí i astrologické praxi málo známý. Důvodem bude určitě krátká doba od jeho objevení a nedostatek nasbíraných zkušeností, což zapřičiňuje malý zájem o zaintegrování kentaura do horoskopu.

Planetoid Nessus vstoupil 01.04.2014 do znamení Ryb. Od začátku srpna 2014 se retrográdně vrátil do znamení Vodnáře a v únoru 2015 vstoupí opět a definitivně do Ryb. Změna znamení, ve kterém Nessus započne působit si určitě zasluhuje pozornost.

Nessus (Asteroid číslo 7066) objevil 26.04.1993 David L. Rabinowitz v Kitt - Peak observatoři po kentraurovi Pholus v lednu 1992, (Chiron v r. 1977 Charlesem Kowalem)..

Nessus má průměr přibližně 58 kilometrů a Slunce oběhne za 121,4 let. Díky svému, nepravidelnému pohybu se zdrží 18 let v Rybách, v Beranu 27 let a ve znamení Býka 23 let. Od znamení Lva směrem ke Střelci zrychlí na 2-5 let.

V řecké mytologii měl Nesuss podobu napůl koně, napůl člověka a jako většina kentaurů byl smrtelný. Výjimku nesmrtelnosti vlastnil pouze Chiron. Život kentaura Nessa byl naplněn neustálými konflikty, zabíjením, vyhnanstvím i prohrami. Dostalo se mu však velké pocty a důvěry bohů vykonávat službu převozníka na řece Euenus. Jednoho dne přirazil k řece Herakles, krátce po svatbě se svoji chotí Dejanirou (Deianeira). Vodní hladina prudce stoupla, proto Nessus nabídl službu převozníka, s čímž Herakles přes vzájemné nesympatie souhlasil a sám se snažil rozvodněnou řeku přeplavat. V momentě, kdy se Nessus s Dejanirou vzdálil, propadl své zvířecí nátuře a manželku Herakla znásilnil. Herakles uslyšel volání své chotě a vystřelil otrávený šíp, který zasáhl kentaura přímo do srdce. Umírající Nessus však využil chvilku před smrtí a lstivě přemluvil Dejaniru, aby si schovala pár kapek jeho krve. Ty se ji budou hodit v případě, že Herakles začne toužit po jiné ženě. Stačí namočit Heraklův plášť do uschované krve a získá jeho věrnost. Po létech získává Herakles milenku, pohlednou Jole, která se stává rovněž jeho otrokyní. Dejanira trýzněná žárlivostí si vzpomene na příslib Nessa, potřísní krví Heraklův plášť, načež se spustí velká tragédie. V momentě, kdy si Herakles plášť oblékne pocítí prudké pálení na kůži a bolest se stane natolik neúnosnou, že vystoupí na horu Öta a nechá se zaživa upálit. Dejanira je spádem situace v hlubokém traumatu pocitu viny a ukončí svůj život sebevraždou. V souvislosti s tímto příběhem se používá slovní obrat Nessova košile nebo Nessův plášť, což naznačuje proradné jednání s dalekosáhlými následky do následných generací.

S tímto fenoménem téžkého zločinu se setkáváme v rodinných konstelacích, kde se trauma přenáší do dalších generací. Astrologicky se Nessus - rodinná provinění objevuje v horoskopu nejčastěji ve 4, 8 nebo 12 domě. Nic netušící oběť je přemluvena k určitému činu, který má za následek celoživostní trauma a poškození nebo smrt třetí osoby.

Téma znásilnění v rodinném systému lze vytušit při postavení Chirona rovněž v těchto, astrologických domech.

Použití symboliky Nessa v astrologickém výkladu

Přeložime-li mytologický význam do současného jazyka, jedná se o pojmy důvěry a její zneužití, vina a odpuštění, následky pochybení, které se časově přenáší do dalších generací. Podvodné jednání zůstává skryto a vyžádá si nevinné oběti, často je těžké odhalit původ, jelikož následky činu jsou dalekosáhlé i časově. V rodinném systému je v tomto případě nutné prozkoumat horoskopy více generací a hledat souvislosti - postavení Nessa ve 4., 8., a ve 12. domě nebo postavení lunárních uzlů. Nessus stojí za pozornost i v horoskopech států při zneužívání politické moci. Tranzitně jsou zajímavé přechody kentaura u těžkých zločinců.

Osobnosti s výrazným postavením Nessa

Ztělesněním symboliky jsou většinou osobnosti v jejichž charakteru nebo práci lze objevit prvky - charakteristiku kentaura. Jsou něčím vyjímeční, budí pozornost, mění kolektivní náhled i směr, proměnu lidského myšlení a konání. Jejich charakter vlastní náboj narcismu a egománie, v pozitivním případě charisma a schopnost zasahovat do dějin.

Nessus Michaila Gorbačova je v konjunkci s Uranem a kvadrátu k Saturnu a Plutu. U Baraka Obamy najdeme Nessus v konjunkci s Lunou.

Sigmund Freud (06.05.1856, 18.30 LT Příbor CZ) Nessus 5,41st. v Raku

Nessus Sigmunda Freuda lze nalézt v 9.domě Psychologie. Freud se zamýšlel nad smyslem bytí a stal se zakladatelem Psychoanalýzy. Do povědomí se dostal robněž díky Libido-teorii. Vycházel z lidské, převážně sexuální pohnutky, která řídí lidské konání. Libido - touha patří rovněž k jedné ze základních symbolik kentaura Nessus. Symbolické je i ztvárnění Nessa - napůl zvíře a napůl člověk. Do jaké míry jsme schopni sexuální vášeň udržet v rovnováze a odolat animálním pohnutkám vyusťujícím v násilí - sexuální zneuživání nebo znásilnění? Charakteristické je i přemlouvání s výhledem na vlastní prospěch. Nessus často figuruje v lidských, tragických osudech právě v neschopnosti ovládnout tělesnou nebo mentální žádost bez ohledu na následky.

Nessus Sigmunda Freuda je spojen s ascendentem ve Štíru (sexualita) a dává vytušit Freudův zájem v oblasti sexuality a bádání tímto směrem. Sextil na Pluta v 6.domě práce propůjčil Freudovi jeho neúnavný zájem a odvahu postavit se na odpor všem kritikům. Kvadrát mezi Nessem a Marsem v 11.domě (Váhy) přátel vypovídá o sporech a pozdějším rozdělení s Jungem a Adlerem. V teoriích Freuda hraje důležité postavení i Lilith v 11.domě ve Váhách. V současnosti lze těžko obhajovat lidské jednání pouze z pozice sexuální žádosti, bez vyšších, spirituálních aspektů. Proto je dnes část Freudových teorií přijímáná s rozpaky. Stejná byla i podstata rozchodu C.G.Junga s Freudem. Jung nesouhlasil s pohnutkou člověka, která se zakládá výhradně na výchozí, sexuální žádosti a nezahrnuje i vliv jeho duševní, rozlišovací schopnosti a ducha. Podle Freuda se však skládala kompletní, psychická struktura člověka pouze na sexuální žádosti. V tom případě je Nessus symbolem rozporu mezi animálností a kultivovaným duchem člověka.Jack Nicholson (22.04.1937, 11.00 LT, Neptune NJ,USA) Nessus 27.48 st. v Beranu

V horoskopu známého herce filmových pláten je Nessus v 10.domě veřejnosti a popularity (kariéry). Nessus se nachází na špici T-kvadratury a po jeho stranách Jupiter s Plutem (v rozběžné konjunkci se Sluncem).Planetární spojení propůjčuje Nicholsonovi originální charisma a vyjímečný, herecký talent. Jeho konstelace jsou zároveň ukazatelem nelehkého vztahu s otcem. Nicholson dodnes netuší, kdo je jeho tělesným otcem, v děstství žil v přesvědčení, že matka je jeho sestrou a babička jeho matkou.Tato skutečnost se zrcadlí přítomností tajemné Lilith ve 4.domě. Spojení Nessa s Venuší rovněž poukazuje na nelehké spojení s fyzickou matkou (podvodné jednání). Nicholsonovy vztahy se ženami nelze popsat jako ideální. Narcismus a egoismus Nicholsona zapříčinily rozvod s první ženou v roce 1968. Herec se znovu neoženil, přestože se stal otcem pěti dětí se čtyřmi, rozdílnými ženami. Neschopnost Nicholsona se vázat najdeme v podvědomém pocitu - strachu z odmítnutí, nesounáležitosti. Markantní je především kvadrát Pluta ve znamení Raka ze 12.domu tajemství na Nessa (zrada) v 10.domě Berana. Nicolsonovo dětství je propojeno s pocity, které jej doprovázely i v dospělosti - nebýt milován,být nevítaným hostem - cizincem ve vlastní rodině. Následná kompenzace oblíbenosti a úspěšnosti u diváků se stala pouhou záplatou na strádající duši slavného herce.John Lennon (09.10.1940, 18.30h LT, Liverpool, GB) Nessus 1.55st. v Býku

Nessus Lennona se nachází v 1.domě ve znamení Býka. Díky svému talentu ve zpěvu se stal Lennon nejznámější osobností 20.století. Nessus a jeho postavení v aspektu na Venuši, MC a Merkur přispěly k jeho popularitě. Díky nevalné aspektaci Slunce (být středem pozornosti) se již brzy po založení skupiny Beatles dostavila nechuť Lennona vystupovat na veřejnosti. V momentě podepsání smlouvy s gramofonovou firmou v roce 1962 se začal psát začátek konce koncertního působení. Lennon odmítal nároky a požadavky firmy zpívat podle scénáře donekonečna repertoár typu Yesterday nebo vystupovat před obrovskými davy lidí. Luna Lennona v 11.domě ve Vodnáři v kvadrátu na Nessus dává vytušit zpěvákovu emocionální nestabilitu a v konečné fázi tragickou chybu - rozpuštění Beatles. Motivace Nessa v kvadrátu na Chirona ve 4.domě Lva propůjčuje zájem Lennona pracovat pouze z domácího prostředí. Lennon pořádá společně s Yoko rozhovory pro média přímo z ložnice (Bed - Ins) a zasazuje se o světový mír. Postavení Pluta v radixu zabarvuje prosazování mírových aktivit stínem zarputilosti a vzpoury.Brigitte Bardot (28.09.1934, 13.15 LT, Paříž - Francie) Nessus 25.30st. v Beranu

Nessus Brigitte Bardot (dále jen BB) najdeme ve 4.domě v symbolické řeči astrologie, ve spojení s národem (4.dům - národ, občané). Toto postavení obsahuje ohnivou sílu.Umístění Urana v Býku aktivuje pozornost davu upírající se na člověka vyčnívajícího z řady. Národ je fascinován krásou a stylem BB, Francie dokonce propůjčila soše znázorňující republiku - Marianne, rysy BB. Herečka se zapsala do dějin mόdy propagací bikin,což se dá u Urana (revoluce) v Býku (mόda) předpokládat,v 50 a 60-tých letech byla nejčastěji fotografovanou modelkou světa.Ke konjunkci Nessa a Urana lze příčíst i náhlé ukončení herecké kariéry v roce 1973. Opozice k planetě Jupiter a Merkur v 10.domě Vah potvrzuje neustálé verbální i právní útoky vůči BB. Byla opětovně odsouzena k finančním pokutám za otevřenou kritiku vůči rituálnímu obětování zvířat (Halal) povolenou islámskou tradicí. BB je i nadále aktivní v ochraně zvířat (Luna konj.Chiron v 6.domě) a podporuje zároveň organizaci pro ochranu životního prostředí Sea Shepherd.Margaret Thatcher (13.10.1925, 09.00 LT,Grantham GB, zemřela 08.04.2013) Nessus 15.13st. v Beranu.

Předsedkyni britské vlády (1979 - 1990) propůjčuje Nessus v 5.domě ve znamení Berana vysoké nároky na sebe i řídicí pozici, ve které působila. Během politické působnosti kladla nekompromisně vysoké nároky na britské společenství. Nessus v opozici ke Slunci a Marsu vyvolával stoupající neoblíbenost Thatcher. Zvýšení daní na obyvatele "pool tax" mělo za následek pořádání násilných demonstrací. Ostrý kvadrát Nessa na Jupitera (spravedlnost) manifestovala Thatcher v hospodářských reformách vedoucích k poškozování velkého počtu zaměstnanců.Privatizace mnoha státních firem (British Telecom, BP, British Airways a další) vedla ke zvýšení nezaměstnanosti a dalším stávkám. Podobně působila Thatcher i v zahraniční politice. Nelítostné kvadráty mezi kentaurem, Plutem a Jupiterem ji přiblížily ke způsobům militantní diktatury - myšlení chilského prezidenta Augusto Pinocheta. Thatscher odmítala uvalování embarga vůči Chile a zasazovala se za hospodářské vztahy s jižní Afrikou, ve které vládnul Apartheit - politika rasové segregace - režimu útlaku a nadvlády jedné rasové nadvlády nad jinou, rasovou skupinou. Thatcher dokonce označila státního prezidenta JAR Pietera Willema Bothu svým přítelem. Velký kvadrát Nessa k Plutu, Marsu/Slunci a Jupiteru ukrývá enormní, ohnivou dynamiku železné Lady. Ženy, která patřila k nejznámějším, politickým osobnostem.Thatcher zemřela 08.dubna 2013 a pohřeb rozpoutal na jedné straně nevoli, díky vysokým výdajům investovaným do ceremoniálu z kapes daňových poplatníků. Na druhé straně proběhlo rozloučení ve veliké vážnosti a během ceremonie se dokonce umlčely zvony londýské katedrály svatého Pavla. Naposledy tak bylo učiněno na poctu prezidenta Winstona Churchilla v roce 1965.Aktuální téma

Současný význam Nessa, přestup z Vodnáře do znamení Ryb spustí neptunské téma sociálního cítění a hodnot, zdravotnictví (protilehlé znamení Panny), projevy lásky k bližnímu, naivní představy i slepou víru. Nessus je úzce spojen s chemií, jedy (byl zasažen otráveným šípem Herakla přímo do srdce) a proto lze očekávat posun a tematizování jedů (postřiky, léky) ve společnosti. Nessus je symbolická bytost činu a nerozpakuje se manifestovat bahno společnosti i jednotlivce. Výše zmíněná symbolika ve výkladu se projeví ve formách zneužívání, překračování hranic, v neurόzách i psychozách. Vyhníváním propadlých systémů, totálním vyčerpáním (Burn-out) a neočekávanými zvraty. Během tranzitních přechodů Nessa ve vlastním horoskopu zažijeme mnoho výzev, je to čas osobní - vnitřní revolty. Zraněné srdce i city v nás vyvolají opětovný kontakt s emocemi a rozvíří téma pomsty nebo odpuštění. Rozhodnutí a zodpovědnost za následky zůstává u každého z nás.

Autor: Sarah Kündig

Překlad: Pavla Aligova


Nessus symbolizuje temný, radikální bod v charakteru člověka,bod, který by každý z nás raději obešel, zapřel, vytlačil z vědomí vlastní existence. Kentaur Nessus ztělesňuje díky nepravidelné oběžné dráze mezi Jupiterem (právo a spravedlnost) a Plutem (moc, manipulace, sexualita, smrt) téma těchto dvou nebeských těles v životě člověka. Jednou z nepřehlednutelných charakteristik Nessa je zmobilizování všech sil před jeho definitivním skonáním. Nessus neakceptuje svoji prohru a snaží se zmanipulovat (vlastnost Pluta) poslední momenty vlastního života ve svůj prospěch v podobě pomsty Heraklovi. Znásilněna Dejanira, novomanželka Herakla uvěří naléhání Nessa. Zrealizuje jeho návod-rituál na věrnost Herakla, čímž následně způsobí smrt svého novomanžela. Nessus se tedy mohl pomstít protivníkovi-Heraklovi i po své vlastní smrti. Tématem kentaura je tedy pomsta, vlastní lstí zvrhnou běh událostí ve svůj prospěch, přemluvení druhé osoby k závažnému činu s následky úmrtí, násilí, nenávist, hořkost porážky. V konečném efektu se v naší, lidské přítomnosti průběžně odvíjí události, za kterými se mohou skrývat pohnutky - pomsty zemřelých a zároveň i naše bezohledná, lstivá cesta k vytyčenému cíli. Nepromyšleným jednáním zasáhneme protějšek smrtelnou ránou přímo do srdce.

Při pozitivním - tranzitním postavení je možné provádět rituály lásky k zachování věrnosti partnera - s použitím vlastní krve (viz mytologický příběh). Mystéria krve.

Nessus v domech

1.dům - princip Marse

Všeobecný pocit jistoty pojící se z vodními toky - řekami, mořem, tekutinami se může obrátit v těžkou zkoušku. Nedbalé jednání a na něj navazující skutky se sečítají a budou mít patřičné následky, proto je nezbytné zvážit pohnutku, která vede k činu. Odvaha by měla vyvažovat tendence k rizikovému jednání a záliba v rychlosti (Mars) by měla být ve spojení s opatrnou bdělostí. Výchozí pohnutka osobního prospěchu se dříve či později prolíná s pocitem nespokojenosti a v případech překračování zákona jednotlivce doběhne i přiměřené potrestání. Osud či zákon se nedají obejít.

2.dům - princip Venuše

Díky utrpení prožitého ve spojení s pocitem jistoty, materiálních i finančních záležitostí se člověk dostává do stavu přehnaných obav být o ně připraven. Doslova ztuhne ve svém přesvědčení a mnohem později se mu otevře informace o lpění na iluzorních představách a pohnutkách. Loajalita a věrnost je mu vlastní a je s nimi konfrontován - zkoušen po celý život. Proto není lehké znovu získat ztracenou důvěru, pokud jsou (z)klamáni. Možná je to však opětovný začátek přehodnocení vlastních pohnutek týkajících se rizika a zodpovědnosti, které byly v minulosti zlehčeny a obcházeny. V přehodnocení vlastních pohnutek, tendenci k nedbalosti, se skrývá skutečná ochrana před nepředvídanými událostmi. Nelze si přivlastnit co mi bylo svěřeno, ale nepatří mi.

3.dům-princip Merkura

Opětovná konfrontace s předstíráním, přemlouváním a jinými, komunikačními technikami, kterých si však dotyčný není vědom. Nedostatky v komunikaci, nedbalá informovanost, zadržování informací, přehnaná opatrnost v předávání informací. Obezřetná komunikace z důvodu - následků vlastní nedbalosti, kterou jsme způsobili v minulosti, prolínající se do přítomnosti a rozpínající se i do budoucnosti. Tendence k rychlé, nedomyšlené komunikaci vedoucí k úplnému přerušení kontaktu s protějškem, který byl terčem nepromyšleného vyjádření. Při postavení Nessa ve 3.domě nebo ve spojení s Merkurem je nutná komunikační bdělost a míra zvědavosti zabývat se tématem, zvažovat příčiny a následky vyřčeného. Tímto je možno předejít blokádám v komunikaci či následkům nezodpovědně vyřčených mínění, rozsudků i předsudků zůstavajících i nadále v informačních polích příštích generací (rodinné - morfogenetické pole). Pro mne osobně představuje morfogenické pole svědomí rodinného systému. Obsahuje všechny úspěchy i křivdy, které se táhnou generacemi a přispívají ke kvalitě existence-funkci rodinného systému, na který jsou napojeni všichni jeho členové bez rozdílu.

Je doporučená opatrnost v komunikaci, svěřování se druhé osobě. Je lepší si nechat informace pro sebe, což zabraňuje vmanevrování vlastní osoby do nepříjemných situací. Nedodržení rychlosti při jízdě, pohybu na vodě, ledu i ve vzduchu zapřičiňuje nehody s dalekosáhlými následky.

4.dům-princip Luny

Nezodpovědné zacházení a nedbalost v citové oblasti, otázce senzibility, pocitu lunárně-emocionálních jistot a zabezpečení. Vyžadování věrnosti, přemlouvání k loajalitě, což vede až do stádia nezdravých vztahů založených na výhradně slepé, manipulativní poslušnosti s výhledem na vlastní prospěch.V touze po dosažení osobního prospěchu je možné způsobit i smrt rodinného příslušníka. Nessus byl zasažen otráveným šípem Herakla přímo do srdce. V řeči symbolů je možné přeložit tragickou událost z mytologie jako hořkost srdce, otrávená srdce předků z důvodu podvodného jednání blízkých příbuzných, nejčastěji partnera. Obrazně řečeno se s krví spojuje šlechtický či jiný původ i rodinné tradice.

Nessus ve 4.domě a ve spojení s Lunou naznačuje nebezpečí lehkovážného jednání, jehož následky budou rozeznány a pochopeny mnohem později, čímž mohou být přeneseny (následky) i do příštích generací. Možnost přemlouvání, lstivost ze strany příbuzných. Podněty jednání v momentě působení nebývají odhaleny a zdají se být prospěšné pro rodinný systém. Časem se mohou proměnit v katastrofický scénář. Je nutné být pozorným a zkoumat pohnutky, zvyky, tradice příbuzných a spolubydlících. Nebezpečí může postihnout i domací zvířata, užitkový dobytek, studny, potoky, moře a tekutiny všeobecně.

5.dům-princip Slunce

Cestu ega a vlastní důležitosti filtruje schopnost prozření rizik vyplývajících z nepromyšlených akcí směrem k osobnímu profitu.

Obezřetnost je důležitá ve spojení s dětmi a jejich ochranou před nebezpečím z vody a tekutin.Cesta vykoupení od zahořklých srdcí předků k solárnímu, kreativnímu vědomí zbaveného podvodných manévrů vůči bližním.

Do 5.domu je možno přiřadit i zlomená srdce systému (Slunce - srdce), která jsou symbolem nenaplněné lásky. V pátém domě Slunce se skrývá láska otce k dítěti. Zde je srdce dítěte zasaženo otráveným šípem otce. Srdce dítěte si vytvořilo ochranný pancíř proti zranění, zasažení, násilí a zneužití ze strany otce i praotců rodinného systému.

6.dům-princip Chirona (zařazen ke znamení Panny)

Tendence k perfekcionismu a jistotám s ním spojených vede ke snažení tyto kontrolní systémy vědomě vypínat, jelikož přehnaná opatrnost vede ke zbytečným chybám a přehmatům v kontrolním systému vlastní osoby. Hrozí zde nebezbečí přehnané sebekontroly, která velmi omezí svobodné a přirození chování. Přílišná sebekontrola může být stejně škodlivá jako lehkovážná neopatrnost.

S tímto postavením Nessa je na místě zvážit pohnutku, která nás vedla k činu, jelikož následky se budou promítat do každodenního života. Původ chybného jednání se většinou skrývá v komunikaci. Držet se zpátky ve vyjádření myšlenkových pochodů má své výhody a chrání před nedorozuměním. Na druhé straně však může způsobit závažné situace založené na nedostatku informací nutných v pracovním procesu, v medicíně (lékařská diagnóza) a pod.

Je nutné počítat ze ztrátou důvěry a poznáním-rozvíjením vyvážené komunikace vedoucí k oboustranné ochraně.

7.dům-princip Venuše

Zde dochází k častým otřesům vzájemné důvěry. Následkem je oslabená důvěra v protějšek i okolí, člověk má tendenci stát se samotářem. Jedním z doporučení je se zamýšlet nad pohnutkami protějšku, což má za následek pochopení jeho chování a odlehčení celé situace. Na povrch se dostává téma nevěry a loajality, které však dřímá po dlouhou dobu v zákulisí vztahu a zasáhne zcela neočekávaně přímo do srdce, které ochrne zásahem z bolestí a šoku uvědomění- ztráty milované osoby. Co dokáže váš partner dokážete však i vy. Proto je nutné být obezřetným, avšak nikoliv podezřívavým či dokonce manipulovat s partnerem nebo okolím. Někdy máte pocit, že vás osud trestá mnohem častěji než ostatní.

Dalším aspektem je pozitivní vztah k vodě, nutnost být obezřelým a nepodstupovat riziko, které se nevyplácí.

8.dům-princip Pluto

Osobnost vyzařující zvláštní, tajuplnou sílu, která je jí dána rovněž k dispozici. Je nutné si tuto schopnost uvědomit a nezneužívat ji k vlastnímu prospěchu a manipulaci, jelikož může následovat odplata v podobě osudové rány. Zde se pojí téma moci, žárlivosti, pomsty, lsti, zápletky, zrady v manželství, symbolické i doslovné únosy a přemlouvání k netradičním, sexuálním praktikám. Dotyčný s Nessem v osmém domě může být spouštěčem nezvratných situací, na kterých se aktivně podílí nebo být jejich pasívní součástí.

9.dům-princip Jupitera

Cosi vás spojuje s mořem, vodními toky nebo vodou všeobecně, možná máte srdce mořeplavce nebo reálně ovlivňujete správu vodních zařízení.

Princip Jupitera a Nessa zabarvuje vědomí práva a spravedlnosti pojící se s dávno zapomenutými skutky, které začínají nést plody teprve po promlčené lhůtě. Překvapivá konfrontace a tlak na odčinění minulých provinění se stává překvapivě aktuální a přivádí mnohé do rozpačitého postoje. Spravedlnost však nezná pojem času a dřímá i po dobu neurčitou. Právo a spravedlnost se nedá obcházet.

Přehnaný optimus a neopatrnost je třeba držet v mezích reálných možností a není radno se pouštět do zbytečného rizika, které může mít i smrtelné následky a energicky ovlivnit i příští generace.

10.dům-princip Saturna

Nedbalost je tichá a nenápadná společnice, která jen zlehka našlapuje po boku nedbalého člověka. Následky nedbalosti se mohou proměnit v životní katastrofy širokého měřítka. Reálná možnost setrvávání v dlouhodobé situaci, která se stává rutinou a ukolebává k příjemné letargii bez vzruchů a překvapení. Vlastním chybám či pochybení nebylo dopřáno konstruktivního náhledu, možná pozornosti vůbec.Do hry však vstoupí událost nebo zpráva, která přehodí dosavadní styl zaběhnutého života do zcela jiných kolejí a minulost začne doběhávat přitomnost. Dává jasné kontury věcem promeškaným, lehkovážně přehlíženým, zastrčených ve vědomí. Kostlivci začnou pomalu vykukovat ze skříně a rozhlížet se po jejich energetickém tvůrci. Zdánlivý pocit bezpečí i jistoty zabezpečení se stane motorem k neustálému strachu o ně přijít a spouští vzorce chování zabezpečit se v každém ohledu a za každé situace. Nastupuje maratón strachu s názvem: Zabezpečení a Jistoty. Východiskem je nezaměňovat trpělivost, důslednost, koncentraci a vytrvalost za zdánlivě pohodlné a přínosné kompromisy, které se mohou po létech proměnit v nepohodlnou noční můru. Je potřeba neustále zvažovat pohnutku, která vede k činu a zhodnotit možné následky pokud by pohnutka nebyla v souladu prospěchem všech zůčastněných. Nessus se těšil vážnosti okolí a do jeho rukou byly doslova svěřovány lidské životy. Byl symbolickým převozníkem z jednoho břehu řeky na druhý. Symbolizuje přerod vědomí, pohled na celek, sílu důvěry a pohnutky srdce.

11.dům-princip Urana

Zábava, volnost, výzkum na poli nových poznatků mohou ukrývat svá nebezpečí, jelikož jejich následky a působení ještě nejsou známy. Je nutno mít na zřeteli hlavně následky ještě neprozkoumaných oblastí, které mohou být natolik překvapivé, že se budou vymykat schopnosti racionálního zpracování - kapacitě pozemského myšlení člověka. Za odvahou člověka být objevovatelem se však často skrývá možnost čelit následkům objevů a jejich působení. Je nutné nezaměňovat odvážného a zvídavého ducha za lehkovážnost, která se nevyplácí.

Téma důvěřuj, ale prověřuj se určitě vyplatí. Ochrání jedince před zbytečným zklamáním v kruhu přátel i okolí, přestože občas zavání rolí samotáře. Zdravý odstup od lidí i názoru ostatních prospívá osobní originalitě a schopnosti jít vlastní cestou. Do jaké míry je člověk schopen zachovat věrnost a loajalitu věci, myšlence, projektu a v neposlední řadě i příteli?

Odrazit se od Země, zda mentálně či doslovně v letadle nebo raketě je nepodstatné. Odvážný duch objevovat neobjevené, zkoumat neprozkoumané se musí snoubit se zodpovědností opětného, bezpečného přistání a tedy rovněž zodpovědnosti za zúčastněné. Pilot na palubě letadla je schopen umožnit desítkám lidí přechod do jiné reality bytí v podobě nezapomenutelné dovolené. Nezodpovědným jednáním je rovněž schopen převést na druhý břeh (stejně jako Nessus) spoustu lidí, po kterých zůstanou pouze truchlící pozůstalí.

Mytologický příběh se denně opakuje v životě každého z nás.

12.dům-princip Neptuna

Jste v pravém smyslu slova převozníkem lidských duší na jinou úroveň vědomí. Rádi se zdržujete u vody řek i oceánů. Voda vám dává pocit jistoty a rovnováhy, jste velmi úzce emocionálně spojení.

Není radno se bezhlavě vrhat do vln nebo se i nerozvážně chovat na palubě člunu nebo lodi. Při potápění je třeba pravidelně kontrolovat dýchací přístroje a nepouštět se do rizika v neprobádaných oblastech. Při aspektaci Nessa s jinými planetami v horoskopu je třeba brát v úvahu riziko, které spojení, charakteristika přináší. Je na místě být obezřetným a chránit se před možným "mlžením" a nejasnostmi, které spojení Nessa s 12.domem přináší. Je třeba prozkoumat pohnutky, ze kterých vycházíme, možná chceme mlžit pro vlastní prospěch nebo budeme obětí neupřímné pohnutky druhého.


Objeven 26.4.1993 Kitt Peak AZ USA v 6:45 astronomem Davidem L. Rabinowitzem. Díky silně excentrické dráze se zdrží Nessus např. 18 let ve znamení Ryb, 27 let v Beranovi a 23 let ve znamení Býka. Naproti tomu se zdrží znamení Lva směrem ke Střelci, pouhých 2-5 let. Pohyb mezi Saturnem a Neptunen přiřazuje Nessus k elementu země a vody.