Lilith ve 4.domě

10.12.2016

Zde Lilith působí jako ukazatel nelehkých rodinných vztahů. Rodina je zatížená dramatickými událostmi, možným selháním jednoho z rodičů. Dítě se cítí cize v rodinném prostředí, není se schopno integrovat, být částí celku, emocionálně hladoví. Často touží po harmonickém domově, který mají jeho kamarádi, vnímá osamělost a zklamání. Je stavěno do role černé ovce rodiny, obětního beránka, což jeho neradostnou situaci ještě více komplikuje. V momentě rané dospělosti domov opouští, aby začalo hledat svůj vlastní domov, což se mu často nedaří. Vnitřně odmítá stát se rodičem svých potomků. Pokud se však rodičem stává, zrcadlí se jeho vnitřní problémy do konfliktů s vlastními dětmi.

K dalším možnostem výkladu patří ztráta rodiče v dětství, což zásadně změní strukturu rodiny a její fungování.

V rodinách prchajících před válečnými konflikty se Lilith rovněž zviditelňuje ve 4.domě.