Lilith ve 4.domě a ve znamení Raka

11.12.2016

12.11.2015 22:51

Čtvrtý dům propojuje pocit mateřské náruče, lásky a emocionálního zázemí domova. Ukazuje kořeny, původ, rodinné vztahy, příbuzenstvo a atmosféru, ve které jsi vyrůstala. Tvá Lilith ve 4.domě poukazuje na prožívání nelehkých, rodinných situací v dětství. Nelze vyloučit přítomnost častých hádek, možná jsi zažila nepřátelství nebo dokonce nenávist ze strany rodinných příslušníků nebo se setkala s nenávistí okolí celá rodina. Nelze vyloučit traumatické až velmi silně traumatické zážitky. Šance zakořenit byla malá nebo vůbec žádná, vyhlídky na zklidnění situace mizivé. Tvoje rodina se mohla v minulosti ocitnout na útěku (válka, přírodní katastrofy atd.) a dodnes, přestože se již jedná o 2 až 3 generaci se s touto situací geografické změny (státu) nevyrovnala.

S Lilith ve 4.domě se spojil naprosto rozporuplný pocit vůči rodině a domovu. Tvá duše nenalézala spočinutí, oddech, úlevu ani láskyplnou náruč. Velmi dobře znáš pocit vyhnance nebo černé ovce rodinného systému. Přes všechnu snahu rodičů překazit tvé zrození potratem jsi přišla na svět a dostala nálepku bastarda. Snaha tvé matky zamlčet otěhotnění z náhodného sexu se nezdařila a tak porodila do vztahu nemanželské dítě - tebe. Dodnes však nemůžeš pochopit, že "tvůj otec" vlastně není tvým tátou.

Další z mnoha možností je zahrnování pozorností, láskou a neustálou kontrolou ze strany matky, které ti nedovolily dospět. Z tohoto důvodu nepociťuješ potřebu mít vlastní děti. Chybí spojení, nenacházíš ho, nebo jednoduše ani spojení - vazbu na děti nehledáš.

Cítíš se být cizincem ve vlastním státě?

Nelze vyloučit ani další důvody tvých, občas záhadných pocitů, o kterých nikdo z příbuzných nechce pohovořit. Pomsta, krevní pomsta, znásilnění, léčky, vyhnanství, otroctví, zabití z nedbalosti nebo i skutečná vražda v rodinném systému.

Nauč se akceptovat, že hledání domova je nekonečně dlouhé. Je to cesta z vyhnanství. Stejný pocit měla Lilith při vyhnání z ráje a putování přes poušť. Zkus věnovat čas vlastním pocitům, vnímej je a důvěřuj jim. Odměnou se stane fontána kreativních, inspirujících obrazů a znovunalezení pramene uměleckého cítění a projevu. Proč by jsi nemohla milovat tu černou ovci - sebe a zároveň celý, rodinný klan? Akceptuj roli černé ovce a vše půjde mnohem snadněji! Nevzdávej to, hledej vytrvale rodinná tajemství čekající na otevření a uzdravení. Promlčená tajemství nesmírně zatížila rodinný systém a právě ty jsi schopna přinést úlevu nejen nejbližší rodině, ale celému, rodinnému systému. Buď vytrvalá i přesto, že se pravdy pro určité, rodinné příslušníky stanou velmi nepohodlnými.

Lilith v Raku

Znamení Raka je největší doménou Lilith. Pokud se nachází Lilith ve znamení Raka, pak jde o sílu a moc citů, sounáležitosti, příslušnosti a emocionální stabilitu.Ve znamení Raka působí Lilith nejmocněji, je to znamení ženské síly a Lilith samotné. Rozpor tohoto spojení (Lilith v Raku) lze objevit v hledání intimity emocionálního prolnutí s protějškem a paralelní snaze o emocionální nezávislost. Podstatné pro pozitivní vývoj - charakteristiku Lilith v Raku (spojení Lilith - Luna) je ranný věk, jelikož postavení Luny a znamení Raka vypovídá o předškolním věku majitele horoskopu. V optimálním případě vnímá dítě matku jako otevřenou a silnou osobnost se schopností poskytnout zároveň děcku dostatek mateřské ochrany a blízkosti. Dítě je schopno žít svoji nespoutanou živelnost a neustále vnímá lásku a dosah ochrany matčiny náruče.

Ženy s neintegrovanou Lilith v Raku vnímají rozpolcenost ve vztahu k mateřství a dětem. Mateřství vyloučí z životního programu a nezřídka panuje napjatá situace a nepřátelství (nenávist) v příbuzenských vztazích. Pocity rodinné lásky a náklonnosti se v zásadě nepěstují. Není výjimkou, že taková žena pěstuje zdání "velké matky,"ale v podstatě usiluje o totální závislost partnera.

Integrovaná Lilith v Raku zhmotňuje symbol mateřství. Udržuje ochranný prostor pro rodinu nebo národ. Zasvěcuje dceru do ženských mystérií cyklů - ženské sexuality, menstruace, plodnosti, těhotenství a je schopna děti sama zaopatřit a vychovat. Vlastní neuvěřitelnou vnitřní sílu a nikdy se nezalekne angažovat pro celou, lidskou rodinu.

Muži s neintegrovanou Lilith ve většině případů hledají namísto partnerky náhradní matku, která je emocionálně zaopatří. Na jedné straně jsou fascinování ženami se silně vyvinutým, mateřským instinktem a na straně druhé se takové ženy bojí. Právě taková žena to má velmi jednoduché. Přitáhne si muže věčně hledajícího bezpodmínečnou lásku své matky a ten si vůbec nevšimne, že hraje v rodině pouze roli dárce spermií.

Muž s integrovanou Lilith byl od počátku milován a obdarován emocionální jistotou matky, což je i důvodem jeho duševní stability. Obdivuje silné ženy, je fascinován ženskými mystérii a vnímá rovnoprávné božství mezi pohlavími.

Společný život s partnerem s Lilith v Raku vyžaduje připravenost k nekonvenčnímu bydlení. Pokud je konečně vyřešen problém rodičovství (mít či nemít děti), ovládne domácnost nálada hravé dětskosti, kreativní radosti. Děti utváří šťastný celek a jednotu, jsou stálepřítomné a není podstatné zdali jsou cizí nebo vlastní. V rodinách Lilith v Raku je spousta místa pro všechny.

Ženy s Lilith v Raku

Aneta Langerová

Adriana Krnáčová (primátorka Prahy)

Muži s Lilith v Raku

Stanislav Gross

Miroslav Kalousek (29.47 st.)

Jiří Diensbier ml.

Antonín Rosa - fotbalista

Autor textu: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova