Lilith ve 3.domě

10.12.2016

Působení Lilith se promítá do komunikace, chápání, schopnosti vyjadřování se na srozumitelné úrovni. Jedinec se potýká již v dětství s komunikačními konflikty, problémy s učiteli, vysmívání ze strany spolužáků a pocitem oddělení od kolektivu. Mohou se vyskytnout i poruchy řeči. Dítě pociťuje nezájem a příliš malou podporu ze strany učitele. To vede k obavám nedostatku talentu či dokonce strachu z vlastní snížené inteligence.

Jedinec intuitivně vnímá a odhaluje slabiny v učebním systému, nachází souvislosti tam, kde je ostatní přehlédnou nebo nejsou schopni odhalit. Cítí nutkavou potřebu vyjadřovat tato často zamlčená "tajemství" a hovořit o tabu tématech.

Dalším výkladem postavení Lilith ve 3. domě jsou vztahy se sourozenci, které mohou být poznamenány rivalitou. Zamlčená tajemství spojená s narozením sestry či bratra nejsou výjimkou.

Mysteriózní zážitky a setkání na cestách nebo zvýšena pozornost při řízení dopravních prostředků je na místě.