Lilith ve 3.domě a ve znamení Blíženců

11.12.2016

31.10.2015 16:03

Lilith ve 3.domě

Ve 3.domě jde o komunikaci ve tvém životě a kontakty s okolím. Poslouchat, naslouchat, popsat a zprostředkovat zážitky i myšlenky jsou základem pro rozvíjení inteligence dítěte.

Pokud se tvá Lilith nachází ve 3.domě znamená to, že máš otevřený přístup k řeči symbolů, myslíš analogicky a obrazy, které se ti v mysli vynořují pochází přímo z pramene moudrosti. Jelikož ti okolí nerozumí, někdy tě nařkne ze lži nebo tě podceňuje. Vyrůsta mezi vámi bariéra napětí znemožňující výměnu vědomostí i informací.

V senzitivní koordinační fázi dochází k rozproru mezi vlastním a cizím vnímáním ovlivňující schopnost učení. Senzitivní období koordinačních schopností můžeme stanovit mezi 7 a 10-11 lety u dívek a přibližně do 12 let u chlapců. Po 12 roce u chlapců (u dívek po 11 roce) může z důvodu pubertálních změn dojít k výraznému útlumu tempa vývoje, který může skončit i stagnací.

Lilith ve 3.domě způsobuje fáze nesmírné touhy po vědomostech a poznání střídající se s totálním odmítáním učení, učitelů i domácích úkolů. Již jako školačka jsi věděla mnohem víc než se od tebe vyžadovalo a odmítala jsi se podřizovat školní diktatuře což mělo za následek neustálé kárání, poznámky, vyhazovy ze školy. Učitelé si stěžovali, že tě nemohou srovnat a tebe to málem připravilo o řeč i rozum. Zápasila jsi s koktáním nebo oněměla úplně, další variantou bylo mlčení ze vzdoru. Hranice mezi schizofrenií a mentálním (Merkur) onemocněním jsou zde velice tenké.

Nauč se ofenzívní konfrontaci s lidmi, kteří toho vědí na počátku víc než ty. Naprostá důvěra ve vlastní,vnitřní moudrost a vědění, jejich akceptování, odvážné šíření tvých myšlenek otevře hráz, kterou jsi postavila mezi sebe a univerzální pramen informací. Není podstatné, co si ostatní myslí nebo říkají. Lidé tě budou žádat o radu, protože tvoje názory, myšlenky a moudrost tryskají přímo ze srdce a jsou schopny široce otevírat i srdce ostatních, přestože se vždycky najde nějaký odpůrce. Pozvedni hlas jasně a srozumitelně!

Lilith v Blížencích

Lilith v osobním horoskopu v Blížencích hovoří o síle a moci slova. Vládcem znamení Blíženců je planeta Merkur a ve spojení s Lilith dává vytušit těžkosti v komunikaci s okolím. Lilith je v komunikaci nekompromisně provokativní, nezalekne se ztrát. Někdy však místo slov činí, zde se ukrývá rozpor postavení Lilith v Blížencích. Její slova dokáží rozdělit, spojit, zabít, vzkřísit, ublížit i léčit.

Neintegrovaná Lilith vyvvolává u žen pocit komunikativní a intelektuální nedostatečnosti - podřízenosti. Nezapojí se do diskuze a tím bývá zklamaná sama ze sebe nebo naopak volí verbální útok. Vyvoláváním sporů se snaží ukrýt strach z vlastní, možné nedostatečnosti.

Žena s integrovanou Lilith v Blížencích ovládá magii slova. Co vysloví má nesmírnou váhu! Je moudrou Bohyní s darem manifestovat neobyčejnost ve slovním spojení. Hovoří intuitivním jazykem symbolů, přírody a větru (Merkur - element vzduch). Moudře nakládá s projevenou důvěrou a hlásí se o slovo jen v případě, že je to nutné. Její sílu lze vytušit prostřednictvím komunikace. Jasně vysloví názor nebo moudře mlčí.

Muži s neintegrovanou Lilith jsou mlčenliví, uzavření a mají strach ukázat skutečné city. Hovor přenechají raději z jejich pohledu (mentálně) silnější ženě nebo drmolí bez přestání, aby nebyli přemoženi vlastními city.

Muži s integrovanou Lilith jsou rozenými řečníky a spisovateli. Silní v komunikaci, vtipně argumentující s ostrou rozlišovací schopností a emocionalitou.

Sdílet domácnost s člověkem s Lilith v Blížencích není pro nudné protějšky. Nic nelze skrýt a vše je bleskově odhaleno. Lze očekávat rytmicky se opakujíci hádky a při vztahové zralosti dojde k poznání, že slova vyvěrající z moudrosti srdce jsou platná bez vyjímky.

Známé osobnosti s Lilith v Blížencích:

Lady Gaga

Karl Lagerfeld

Michael Schumacher

Richard Krajčo

Autor: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova