Lilith ve 2.domě

10.12.2016

Tento dům zrcadlí přístup k našemu materiálnímu i emocionálnímu pohledu na vlastnictví, obsahuje příčku našeho sebevědomí, pocitu vlastní ceny. Naučnou lekcí při tomto aspektu je ztráta materiálních hodnot i lidí, na kterých jedinec nezdravě lpí. Nepochopení a zarputilá snaha si vše udržet za každou cenu vede k častému zklamání nad ztrátami, k nedůvěře a vystavění bariéry k okolí. Hamižnost a touha vlastnit co nejvíce není při tomto postavení Lilith ojedinělá. Tento vnitřní, kompenzačně žitý tlak se může zviditelnit na úrovni nevyrovnaného vztahu k penězům, výživě, péči o tělo a požitcích, které k Venuši, panovnici druhého domu patří. Extrém nutkavé touhy po hodnotách se však může zviditelnit i zcela opačným postojem, absolutním zapřením a odmítáním všech hodnot, dokonce i své vlastní.

Co tedy od nás Lilith ve 2.domě vyžaduje?

Pokud člověk ovládne svoji žádostivost, nutkavou touhu vlastnit a spokojí se s tím, co patří k jeho skutečným potřebám a naplnění individuálních hodnot, v tom momentě dostane bez většího úsilí a bez bolesti ztrát vše, co obohatí jeho život. Mořský příliv a odliv je toho názorným a fascinujícím příkladem.