Lilith ve 12.domě

10.12.2016

Postavení Lilith v tomto domě dává tušit její speciální význam. Člověk je otazníkem pro své okolí. Díky silné intuici a všeobecně neptunskému vnímání se stává významným článkem v zaměstnáních sociálního směru, především v psychiatrických léčebnách.

Možnost těžkých, chronických chorob, poslání kolektivní oběti. Stále přítomná melancholie, výsměch okolí, které si neví rady s jeho "záhrobním" vystupováním. Neopodstatněné bolesti a smutek v hloubi duše. Paralelní život v jiném světě, stesk po skutečném domově v jiné dimenzi, kde sídlí i část jeho rozdělené duše.

Pokud se tento jedinec nemůže realizovat přes umění (malování, hudba, zpěv), které mu dává možnost uvolnění a uzemnění zároveň může docházet k pomalému hroucení reálného světa a fungování ve světech paralelních, bez potřeby se podílet na společenském a pracovním dění, čímž se dostává do vážného konfliktu se zákonem.

Velmi těžce se vzpamatovává ze ztráty partnera nebo blízkého člověka.

Partnertské vztahy jsou často zatajovány z důvodu manželského trojúhelníku. Jedinec volí raději tento způsob partnerstvi, než se skutečně vázat. Znám dokonce případ kdy měl muž s Lilith ve 12.domě intimní poměr s jeptiškou.