Lilith ve 12.domě a Rybách

11.12.2016

19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě

Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy v rodině.

Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je nepotvrdil, nikdo jim neuvěřil, dokonce je zpochybňoval a zesměšňoval. Byla jsi označena za lhářku a zrádce. Tvé vnímání subtilního světa je intenzívní ve dne i v noci. Pokud budeš označována za "bláznivou," nelze vyloučit posunutí vnímání reality a závažné, psychické problémy. Na dny, týdny i měsíce se vytratíš ze společnosti, nelze tě zastihnout osobně ani telefonicky. Přetrvává v tobě pocit, že jsi obětí společnosti a vyvstane z něj potřeba se angažovat pro psychicky nemocné, komunikovat s autisty a být neustále ve spojení s duchovním světem. Vůči protějšku zůstáváš raději bez přiznání své identity, máš ráda skryté kontakty, necítíš se být volná pro vztah a závazky s ním spojené. Až do té doby, kdy přijde okamžik napojení vnitřního hlasu na kreativní, universální kanál. V tom okamžiku se staneš přijímačem i vysílačem.

Uč se rozeznávat přístup ke světu obrazů, symbolů, k hloubkám nevědomí, který je ti vlastní. Máš ho v sobě a je neobyčejně silný. Tvá intuice je přesná a trefná, ovládáš jasnozřivost i jasnocítění. V okamžiku, kdy ztratíš strach z tajemna, kritického pohledu společnosti a naprosto uvěříš svým schopnostem, tehdy si otevřeš kreativní, duchovní kanál naplno. Čerpej z prapůvodního pramene, nechej pryštět vnitřní i vnější Bohyně lásky. Máš sílu i moudrost bez jakýchkoliv pochybností, jsi schopná vytvořit z planety Země přívětivější místo k životu. OM.

Lilith v Rybách

Lilith v Rybách je nejobsáhlejším místem protikladů a napětí ze všech ostatních znamení. Energie Ryb nás ponoří do jemnohmotného světa a Lilith zde vyžaduje kontakt s pevnou hmotou. Energie Ryb produkuje vizionáře a ve spojení s Lilith rebely a provokatérky. Ve znamení Ryb jde o rozpuštění a trascendenci, o to, co už není součástí tohoto světa. Lilith chce být nezávislá, vyžaduje konkrétní výsledky. Rybách lze najít roztříštěnost ve vztahu mezi spiritualitou a racionalitou. Nejlepší je pokud se spojí princip moudrosti se silou a nadáním vizionáře. Energii Lilith je nutné propojit - nabít energií Ryb. Bude jemnější, méně energetická než v ostatních znameních. Stane se skutečně vnímavou a oddanou k potřebám bližních, slabších a obětem všeho druhu.

Žena s neintegrovanou Lilith tíhne k roli oběti a snadno propadá závislostem. Vnímá vnitřní slabost postavit se na vlastní nohy. Opouští ráda a radikálně vše, co ji poutá k pozemskému životu tělesnému i sexuálnímu. Hledá totální propojení až rozpuštění v iluzi. Fascinovaně vyhledává zkušenosti, kde se může oprostit od těla a není podstatné, zdali přijde skutečně o život. Tyto extrémy patří ke každodennímu životu. Další možností je stáhnout se do ulity vlastní izolace - jako autistka.

Žena s integrovanou Lilith má mimořádný talent vizionářky. Žije celou paletu citů a pocitů, má neobyčejně velké srdce pro všechny, kdo se nachází ve slabší pozici. Vnitřní sílu čerpá přímo z pramene prapůvodní síly. Z kontaktu ke svému, vyššímu Já jsou ji předávána poselství z jemnohmotné úrovně, které cílevědomě prosazuje v reálném světě. Ve formě umění, hudby, organizací a nadací zaměřených na pomoc slabším. Zde lze najít Bohyni zasvěcenou moudrosti a spirituálnímu vědomí, která je zcela oddána službě lidstvu a vytváření lepšího světa.

Muž s Lilith v Rybách je totální materialista a spiritualitu naprosto odmítá. Přesto se v něm hlásí vnitřní hlásek, kterým je fascinován. Proto vyhledává spirituální ženy, aby je v zápětí odmítnul. Vétšinou v okamžiku, kdy se začne obávat tajuplné atmosféry. Projevuje se velkými proměnami nálad a má potřebu své utrpení sdělovat okolnímu světu.

Muži s integrovanuou Lilith se vyznačují jemností a velmi senzibilním jádrem osobnosti, které však projeví jen zřídka. Talent vizionáře uplatňují v zaměstnání aniž by svoji medialitu přiznali. Pokud se vydají správným směrem sklidí i patřičný úspěch. Medialita, senzitivita a srdečnost v mužském projevu propůjčuje příjemně důvěrnou atmosféru.

Soužití s partnerem s Lilith v Rybách se projevuje v cyklech, kdy se dohaduje realita se světem fantazie. Pokud je ve vztahu dostatek místa pro partnerovy umělecké schopnosti, v tom případě je partnerství skutečným požehnaním. V opačném případě lze očekávat vztahovou závislost. Lidé vstupující do rovnoprávného vztahu jsou schopni vytvořit magickou atmosféru. Jejich vztah je obohacením pro svět díky zapojení se v charitativní oblasti.

Lilith v Rybách

Tina Turner, Angelina Jolie, Mark Zuckerberg

Autor textu: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova