Lilith v horoskopu muže - ve znamení Vodnáře

28.12.2016

01.05.2015 23:45

Lilith ve Vodnáři propůjčuje kritický postoj vůči technice a neochotu k omezení ve skupině. Z těchto důvodů se mladý chlapec nevěnuje svým talentům, vnímá totiž, že kreativní zaměstnání není otevřeno všem.Odmítá být častí technického světa a pouhým nástrojem nových technologií.Přesto pro něj není jednoduché prosadit kreativitu jiným způsobem. Kdo se dnes už proslaví jako hudebník nebo malíř? Klíč je třeba hledat v pochopení spirituálního světa a objevení kreativity ve všech procesech a činnostech. Stále více mužů se obrací směrem ke spiritualitě, přestože ji dříve zesměšňovali nebo se obávali zesměšnění.Začíná být samozřejmostí se během dne, na pár minut stáhnout do ústraní, spočinout v meditaci nebo se jít projít do lesa, být členem mužských kruhů nebo účastníkem komunikačních tréninků.

Zařadit Vodnáře do jedné řady je nesmírně těžké, což potvrzují naprosto rozlišné povahy politiků Al Gore, Gregor Gisi, Cem Özdemir, Heiner Geisler nebo kutlivovaný odpůrce Joschka Fischer a na druhé straně Helmut Kohl, Otto Bismarck, Richard Nixon, Car Nicholas II. a Dimitry Medvedev. Vodnářská revolta se zdá být podřízená podmínkám v jakých ji lze zrealizovat.

Mezi herci najdeme představitelé rozdílných žánrů. Od komediantů, přes domácí bačkory nebo hlučné chuligány. Nezapomenutelnou postavou němého filmu s neobyčejným talentem emocionálních zvratů byl Rudolph Valentino. Výpočet herců s Lilith ve Vodnáři pokračuje Lee Majorem směrem k Leonardu Di Caprio, dále Charles Bronson, Sean Connery, Cary Grand, Peter Ustinov, Mario Adorf, Ben Stiller, Salman Khan (Bollywood), Christophe Lambert a Charlie Sheen.

Zvláštní smyl pro absurdnost lze najít u režisérů Francise Forda Coppola a technicky nadaného Spike Lee.

Nevšednost projevu nabízí spisovatelé Heinrich Heine, Karl May, Hermann Hesse, Arthur Conan Doyle a Guy de Maupassant. K žánru Science Fiction patří Stanislav Lem a Stefan George. Politicky motivování byli pánové Maxim Gorky a Stefan George. Následují Knut Hamsun a Stephane Malarmé, známí vypravěčskou technikou a ztvárněním vnitřních monologů jejich hrdinů.

Mezi komponisty najdeme Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna, Jahannese Brahmse, Ludwiga van Beethovena nebo Vladimira Horowitze. U všech je patrná rozdílnost v komponování. Všestranou prezentaci hudebního žánru najdeme u Brain Eno, Paco de Lucia (Flamengo), švédského Jazz - pianisty Jana Lundgrena nebo v rockovém podání Moby a Slashe (Guns N Roses).

Pokračujeme Alfredem Kubinem, narozeném v severočeských Litoměřicích. Mnohostranně talentovaný grafik, spisovatel,ilustrátor, řezbář a ilustrátor. Vynálezce tzv. rozšířeného pojmu umění - Joseph Beuys se proslavil výrokem: "Každý člověk je umělec". Beuys je jedním z hlavních představitelů vlivné koncepce umění, podle níž je každodenní život kreativním procesem a každý se tak může stát umělcem.

George Seurat vynalezl a používal techniku pointilismus či divisionismus, což bylo skládání obrazu z malých barevných bodů. Pointilismus hledal vnitřní zákonitost, která by určila umístění barev v obraze.

Nejlépe lze zřejmě ukázat komplexnost myšlení Lilith ve Vodnáři vyjmenováním filozofů.

John Dewey je americký filozof, pedagog, psycholog a reformátor vzdělávání. Jeho myšlenky měly velký vliv nejen ve Spojených státech, ale i po celém světě. Je považován za jednoho ze zakladatelů filozofie pragmatismu spolu s Charlesem Sandersem Peircem a Williamem Jamesem. Je také znám jako otec funkcionální psychologie. Spisovatel Erns Jünger byl velkým kritikem Hitlerova národního socialismu, zejména masovosti, maloměšťáctví a nepochopení politické mise dělnictva. Psal do periodik blízkých tzv. německému národnímu bolševismu (ojedinělý nerasistický směr národního antikapitalismu, pozitivního elitářství a propojení moderního fenoménu dělnictva s pruskou vojenskou tradicí v jeho myšlení se projevovaly rovněž prvky anarchismu (v souvislosti s jeho intelektuálními schopnostmi) a voluntaristického subjektivismu. Kromě toho experimentoval s hašišem, kokainem, meskalinem a LSD. Max Stirner, zástupce Lilith ve Vodnáři, nesmiřitelný kritik tehdejší filozofie, náboženství, kultury i společenského uspořádání , je pokládán za představitele a průkopníka filozofických předpokladů a zdrojů anarchismu, jehož kořeny tkví právě ve Stirnerově době. Stirnerův spis, jedno ze základních filozofických děl německých myšlenkových proudů 19. století, zahajuje obrat od zkoumání obecného metafyzického pojmu člověka k analýzám konkrétního člověka, "jedinečného individua", jeho individuálním antropologickým a existenciálním zážitkům.

Mezi astrology s Lilith ve Vodnáři patří Dane Rudhyar, Howard Sasportas, Edwin Steinbrecher, Akron, Jeff Mayo, André Barbault a Bruno Huber.

Je vidět, že za Lilith ve Vodnáři se skrývá celá kopa pozoruhodných mužů.

Alan Turing položil základ pro informatiku, protože z dnešního pohledu se jedná vlastně o zjednodušený počítač. Turing je tedy považován za jednoho ze zakladatelů informatiky a na jeho počest se uděluje každoročně cena za technický přínos v oboru.

Spící prorok Edgar Cayce nepřevídal jenom zkázu, ale také průběh světových událostí. Předvídal velké války i mír, krize, rasové bouře, dělnické nepokoje, dokonce i tzv. Great Society, program reforem a prezidenta L.B. Johnsona, který byl podle něj odsouzen k zániku. Předvídal záležitosti, týkající se jednotlivců, stejně tak i národů, předpovídal, kdo se ožení, rozvede, bude mít děti, stane se právníkem, architektem, námořníkem či lodníkem. Mnohé z jeho prorockých vizí přišly během výkladů ve spánku, ale samovolně byl senzibilem i v bdělém stavu.

Jiddu Krishnamurti zdůrazňoval, že pro duchovní život nemůže být žádná legitimní autorita: žádná písma, žádný guru, žádný rozhodčí duchovního pokroku, žádná hierarchie. Každá lidská bytost si musí svobodu nalézt jinak. Přes svá poselství o svobodě a morálce spal s ženou svého bratra. David Copperfield využil popularity Claudie Schiffer ke svému zviditelnění a Eckart Tolle vydělal miliόny knihou "Gehe in die Stille."

Franck Ribéry je nejen úspěšným fotbalistou, ale i chlapíkem, který nepohrdne přízní nezletilých dívek.

Bernie Ecclestone není jen mužem, který vládne pýše motoristického světa, slavné Formuli 1. Podniku, ve kterém se ročně točí miliardy v reklamě a televizních právech, vládne tvrdou rukou a po prostitutkách vyžaduje, aby si oblékaly vojenské uniformy. Lilith ve Vodnáři v mužském horoskopu se projevuje směrem k morálnímu "bláznovství" dokud dotyčný nenajde vůli k počátku a usměrnění vlastní, tvůrčí energie a její realizaci. Do té doby zůstává pirátem, pronásledovatelem, hráčem nebo klaunem.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova