Lilith v horoskopu muže - ve znamení Ryb

28.12.2016

17.05.2015 12:37

U zrozence s Lilith v Rybách se manifestuje propojení - vnímání společnosti, s obrazem světa i všemi bytostmi. Většinou jedinec vnímá pocit izolace, vyřazení a osamělost. Tyto pocity prožívá již v lůně matky, už tehdy vnímal nepřátelství a odmítnutí vnějšího světa. Pocity hořkosti a zklámání se táhnou od dětství, provází dospívání i prožívání v dospělosti. Potřebuje velmi dlouhou dobu než je schopen vnímat vlastní identitu - sám sebe. Jakoby byl rozpuštěn v neptunských vodách a nikde okolo se nenacházel přístav, pevnina. Působí jako tělo bez duše a nechápavě pozoruje společenský vzorec "opravdového mužství." Je mu zcela cizí, vnímá jej jako absurdní požadavky, které jsou mu bytostně cizí. Přestože v něm dřímá skutečná zvědavost pro dění kolem, většinou zůstává uvězněn v pasivitě s tendencí k tragickým příběhům.

Ve chvíli, kdy se začne zrozenec s Lilith v Rybách upamatovávat na svůj skutečný původ, na předešlé inkarnace, zkoumat sebe i grandiόzní hru kosmu, tehdy začne být skutečným přínosem a pomocníkem nejen pro sebe. Jeho život připomíná pozemského misionáře a krize,kterými prochází slouží jako upozornění na skutečnou realizaci lidské existence. Jednou z nich je očistění společenského obrazu muže - jako tyranské, bezohledné, rigidní - ztuhlé a neohebné bytosti.

Zrozenci s Lilith v Rybách často vlastní více identit. Jamie Oliver sám sebe vnímá jako misionáře zdravé výživy. Buckminster Fuller se podílel na vývoji svých myšlenek v designu budov, byl vynálezcem tzv. geodetického dómu, svého nejznámějšího objevu. Přednášel na mnoha univerzitách po celém světě, hlásal propojení architektury a humanismu, ekologické využití obnovitelných energií. Za svou celoživotní práci byl v roce 1969 odměněn oceněním humanista roku, které mu udělila American Humanist Association. Tragický hrdina Rudi Dutschke vycházel z toho, že různé provokační akce mohou vycházet i z malých skupin (zprvu bez podpory obyvatelstva); takové akce pak motivují jiné, prozatím jen potenciálně revoluční skupiny a ústí v revoluční proces, podporovaný většinou; cílem společenské přeměny je pak socialistická republika rad.

Christian Dior byl nejen modním tvůrcem, ale i homosexuální, kultovní postavou a inspirací pro řadu dalších umělců jeho doby. Edward Bach nezůstal pouze u výroby esencí, ale propagoval i vizi energetické léčby.

Alfred Nobel je zakladatelem fondu, z něhož je každoročně udělována Nobelova cena za fyziku, chemii, lékařství, literaturu, mírové snahy a od roku 1969 za ekonomii. Cena je považovaná za nejvyšší ocenění, jakého se může umělci, vědci nebo státníkovi dostat. Ken Wilber je průkopníkem intergrální politiky a teorie lidského života podle Martina Bubera je o setkávání, které se děje v modu dvou "základních slov", buď v modu "Já-Ty", anebo "Já-Ono". Osoba ovšem vzniká pouze v modu Já-Ty, a to právě skrze Ty. V modu Já-Ty se děje i vztah člověka k Bohu, protože je to dialog. Je patrné, že jedinci s Lilith v Rybách neznají myšlenkové omezení ani hranice fantazie.

Součet umělců je krátky, ale velmi významný:Peter Paul Rubens, Albrecht Dürer, Dominique Ingres und Salvador Dali. Všechna díla spojuje alegorie a mytologická symbolika.Diego Rivera maloval společně se svoji ženou, Fridou Kahlo velka plátna obsahující různou tématiku. Všichni tito umělci vlastnili schopnost zhmotnit neviditelný svět fantazie. Jedním z nejznámějších děl je pohovka "Rty"od Salvadora Dalího vytvořena v roce 1937, inspirován obrysy rtů slavné americké hvězdy 30. let, Mae West.

Sexuální symboliku lze nalézt i u zakladatele surrealismu, francouzského básníka a prozaika Andrého Bretona. Prohlásil: "Chci, aby lidé mlčeli, když přestanou cítit".

Fimový tvůrce Paolo Pasolini srší metaforami a za naivním optimismem se krývá i dávka povrchní pornografie.

V hudebním světě s Lilith v Rybách nalezneme jména Nick Cave, Ray Charles, 50 Cent, Sid Vicious Sex Pistols, Robert Plant z Led Zeppelin, Cat Stevens a Ozzy Osbourne. Jejich životní příběhy jsou protkány tragickými momenty.

Teosof a astrolog Alan Leo patří k zakladatelům moderní astrologie spojené se spirituálním vhledem. Alfred Witte založil známou, hamburskou školu Astrologie. Kocku von Stuckrad, docent a profesor přednášející na katedrách religionistiky je autorem jedné z nejkvalitnějších knih o Lilith.

Zvláštní, černé předtuchy, střídají bleskové myšlenky a vnuknutí, mít pocit být uvězněn v cizí kůži, jakoby nesvůj. Místo, na kterém se člověk zdržuje mu propůjčuje pocit odcizení, pobyt ve skupině může působit léčivě a přesto ukrývá nebezpečí správného výběru. Tito muži oplývající telepatickým talentem zaměřují své antény vnímání všemi směry, zachycují impulzy universální, láskyplné inteligence a zároveň i děsivé obrazy bídy lidské společnosti. Proto je natolik těžké, v bezbřehosti fantazií Lilith v Rybách najít vlastní, reálnou identitu.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova


Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne
Mark Zuckerberk
Mark Zuckerberk
Radix Mark Zuckerberg 14.05.1984, 14.39 EDT Dobbs Ferry NY-USA
Radix Mark Zuckerberg 14.05.1984, 14.39 EDT Dobbs Ferry NY-USA