Lilith v horoskopu muže  ve znamení Panny

01.01.2017

12.09.2013 10:58

Lilith ve znamení Panny

Lilith v Panně způsobuje chlapci konflikt z tématem racionalizace. Klučina působí nejistě, cítí se být ztracen v situacích i okolí, což jej často provází i do dospělosti. Musí příliš často vypínat svoji brilantní rozlišovací schopnost a proměňovat se v neviditelného. Svoji intuitivní přirozeností způsobuje konflikt v rodině, jeho pozorování i spontánní výroky vyvolávají rozruch. Neustále se zasazuje o nesprávné věci. Logika jej vede podvědomě k záležitostem, které jsou nepohodlným, rodinným tajemstvím a mají zůstat nevysloveny. Zamýšlí se nad spirituálními tématy, které zesilují sebevědomí mužského pohlaví.

Dalai Lama je příkladem zachování všeobecného, racionálního postoje přičemž nelze přehlédnout náročnost emocionálního aspektu dané situace. Dalším mistrem v ovládání je sám zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freund. Erich Fromm je považován za pastora psychoanalýzy, udržujícím zvláštní odstup k tématu racionalizace, asimilizace - získávání a osvojení věcí - socializace - vytváření vztahů k lidem a k sobě samému. Propagoval tvůrčí práci, zralou lásku a rozumné myšlení.

Johann Woflgang Goethe dává ve své tvorbě pocítit propast intelektuálního vzletu. K vyvážení poslouží objektivně-střízlivý rozbor jím sdělovaného tématu. Lilith v Panně najdeme u spisovatelů Charlese Dickense, W. Somerset Maughama nebo E.T.A.Hoffmanna.

Mezi politiky figurují jména jako Gerhard Schröder, Guido Westerwelle, Tony Blair, Fidel Castro, Joseph McCarthy, nebo třeba Khomeni. U těchto mužů byl patrný odstup, vzbuzovali pocit, že se necítí dobře ve vlastní kůži.

Perfekcionista Louis-Antoine-Leon de Sain-Just připravoval cestu k francouzské revoluci.

Zrozenci s Lilith v Panně jsou perfekcionisti, fanatici v přesnosti, kontroloři a pedanti, kteří však odvádí neobyčejnou práci na speciálních pracovištích. Thomas Edison a Alexander Graham B.

Hudebníci typu John Coltrane, Chuck Berry, Joe Cocker, Jon Bon Jovi, Kid Rock, Peter Tosh, Dave Gahan (Depeche Mode), Mike Oldfield, Franz Liszt, Igor Strawinski a Kurt Weil jsou nejen všestranně vzdělaní muzikanti, jejich tvorba se pojí s jazovými prvky a výrazovou střízlivostí. Lucianu Pavarottimu přineslo věhlas nejen jeho pověstné "vysoké c", ale i brilantní technika, emotivní projev a jedinečná barva a síla jeho hlasu.

Malíř Henri de Toulose-Lautrec a Max Ernst propojili věcnost a formu v mystických tématech. Max Erns patří mezi zakladatele dadaismu a surrealismu. Ve svém díle používal málo běžné výtvarné techniky, z nichž některé sám vynalezl. Významná jsou rovněž jeho díla sochařská. Měl velký vliv na americké umění 2. poloviny 20. století, zejména abstraktní expresionismus.

Max Rheinhardt spoluvytvářel Method Acting, kde herec pracuje (hraje) s vlastními prožitky a používá v roli uvolňující techniky. Tento způsob lze vidět u mnoha herců jako Humphery Bogart, Matt Damon, Alain Delon, Tom Cruise, Helmut Berger, Errol Flynn, Sidney Poitier, Spencer Tracy, Klaus Kinski, Michael Douglas. Nejzřetelnější,vnitřní napětí však bylo zřejmé u Woody Allena a Dietera Hallervordena.

Star Wars (česky též Hvězdné války) jsou série science fiction filmů natočené Georgem Lucasem. Mel Brooks a Jim Jarmusch jsou rovněž autory filmů, ve kterých je třeba propojení perfekcionismu a bytostného proniknutí do jednotlivých témat. Jakob Grimm pilně sbíral pohádky, kterým propůjčil dimenzi řádu v jeho vlastním podání. René Goscinny napsal chytrácké příběhy Asterixe a Lucky Luke, Raymond Moody proniknul do témat hranic mezi životem a smrtí.

Guru Sai Baba nikdy nevycestoval z Indie a kázal podobně jako Omraam Mikhaël Aïvanhov po celých 50 let své učení.

S Lilith v Panně je možné vypozorovat celou řadu vědou orientovaných astrologů. Jejich práce se vyznačuje vysokou kvalitou a přesností - Nicholas Campion, Alan Oken, Robert Pelletier, Heinrich Kündig a Hans-Hinrich Taeger.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova