Lilith v horoskopu muže ve znamení Blíženců

01.01.2017

20.05.2013 11:13

Lilith v Blížencích

Nejnápadnějším rozdílem mezi mužem a ženou v našem kulturním prostředí je zřejmě komunikace. Většina mužů není schopna otevřeně hovořit o svých záležitostech a empaticky reagovat na okolí. Ukázat skutečné city se pojí s rizikem a to nejen nebýt skutečným mužem, ale i nebezpečím citového zneužití a pocitem být podveden. Tyto obavy mohou být natolik silné, že umlčí komunikaci ze strany muže a zatlačí jej do polohy rozlišovací neschopnosti.

Roman Polanski zůstal viset ve vzduchoprázdnu s obětí jeho činu z důvodu nejasného přístupu, neschopnosti komunikovat a případ vyjasnit. Raději vedl život na dvou kolejích a umlčel vinu minulosti. Kultovní osobnost se slunečními brýlemi - Gaddhafi držel v zajetí celý národ z důvodu neschopnosti se rozhodnout. Georg Bush senior předal svému synovi jeho dílo v podobě války v Iráku, koncept zničení jeho intimního nepřítele. Tak jako nebyl Karel Marx zodpovědný za Marxismus, podobně nebyly záměrem Oswalda Spenglera a Friedricha Nietsche přípravy nacionalismu, jelikož jim byl vzdálen pocit - pociťovali odpor ke shromážďováni mas lidí.

Jimmy Carter nebyl zodpovědný za recesi v Americe stejně jako Voltaire, Jean - Jaques Rousseau a Blaise Pascal nenesli zodpovědnost za francouzskou revoluci. Hermann Graf von Keyserling založil školu moudrosti a žil svoji filosofii aniž by spadl na dno nacionálního socialismu.

Intelektem požehnáni se zdají být lidé s Lilith v Blížencích podobně jako byla obdařena Mona Lisa neviditelným úsměvem, který dává možnost uvažovat o jejím úsměvu dvojsmyslně. Psaní a literatura je prostředníkem (nástrojem) k vyjádření jedinců s Lilith v Blížencích jako Bertold Brecht, Christian Morgenstern, Gerhard Hauptmann, Mark Twain nebo třeba Marcel Proust.

Mezi hudebníky obdařenými touto konstelací patří Phil Collins, Tom Petty, Marylin Manson, Bryan Adams, Paul McCartney nebo Michael Stipe (R.E.M.)

Mistry detailu v malířství se vyznačili Gustav Klimt, Ernst Ludwig Kirchner nebo i André Derain.

Ed Koch a Michael Bloomberg byli a jsou starosty nejnebezpečnějšího města světa New Yorku.

Dalšími, nekompromisními chlapíky jsou Curt Jürgens, Chuck Norris, Jean Paul Belmondo, Charlie Chaplin, Michael Caine mající šarm s kriminálním nádechem.

Snahu sjednocení toho, co nás rozděluje přínáší jednotlivec s Lilith v Blížencích. Ideál těchto lidí vyúsťuje u jednoho ve "svaté" učení soucitu a u jiného v šílenství a utrpení. Tyto pohnutky vyšších ideálů měli například Hitler, Franz von Assisi nebo Ramakrishna.

Rupert Sheldrake vyvinul teorii působení morfogenetického pole a zrcadlové neurózy, Nikolaus Kopernikus hledal spojení mezi geocentrickým a heliocentrickým obrazem světa. Stephen Hawking vysvětlil dvojsmyslnost času a Jogi Löw mnohostrannost fotbalu. Erik van Slooten propojil klasickou a psychologickou Astrologii.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova