Lilith v 9.domě a ve Střelci

11.12.2016

18.06.2016 08:43

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a vychováno.

Pokud najdeš Lilith v devátém domě, lze vytušit konfrontaci s nepravdami okolí a pochybnostmi v každé oblasti. Pochybnosti o učivu i přednášejících učitelích, nedůvěru ke většině informací, které se k tobě dostávaly.

Nelze vyloučit pronásledování rodičů nebo jejich vytlačování ze společenského systému z důvodu nepřijetí nastavených norem. Další variantou je rezignace svobodné vůle a ohnutí hřbetu politickému nebo náboženskému systému. Zde se nachází pramen fascinace nahlížení za společenské opony a obliba otvírání tajných tabu komůrek. Máš enormní touhu po vědomostech a získáváš mnoho nových poznatků. Propojují se s cestami, pobyty v zahraničí i získanými zkušenostmi a prožitky. K rozporu dochází v okamžiku, kdy z poznatků začneš tvořit předsudky směřující ke slepému fanatismu a misionářství obírající protějšek o jeho prostor. Nelze vyloučit výpady směrem k cizincům, ale díky těmto roztržkám najdeš cestu zpět k universálním zákonům, cestu k sobě samé.

Uč se být věrná vlastním pravdám, objevovat pestrost světa a být otevřená názorům jiných. Duchovní vůdci a učitelé ti mohou ukázat cestu k rozšiřování obzorů a ochránit tě před slepotou vlastní víry. Můžeš se stát duchovní inspirací - kapacitou pro okolí, bořit hranice omezených vědomostí a pověr.

Lilith ve Střelci

Lilith ve Střelci je ohnivou, dynamickou záležitostí. Zde vládne princip rozmachu a úspěchu. Převažuje neutuchající snaha přinést pravdu na světlo. Lilith nabitá střeleckou, ohnivou energií dokáže strhnout publikum a lze ji v praxi pozorovat například u řečníků v soudních sálech, kteří vášnivě popisují příběhy klientů. Rozpor konstelace se projevuje u přehnaných reforem vyusťujících směrem ke zpátečnictví, omezení ducha a konzervatismu.

V tomto znamení však vládne Jupiter, otec bohů. V podstatě chce duchovně dobýt svět a naskytuje se mu hodně možností i přes vlivné kontakty - lidi jemu podobných, nacházejících se obrazně řečeno na stejné palubě.

Neintegrovanou Lilith kompenzuje žena výběrem vzdělaného partnera, ke kterému může vzhlížet. Platné a správné jsou pouze jeho názory, ve společných diskuzích rychle vzdává své mínění, přestože vnitřně překypuje vztekem. Další z možných variant se ukazuje společné poučování okolí. Spolu "sežrali" všechnu moudrost světa, argumentují, dokazují a přesvědčují. Tvrdě a nekompromisně zústávají u svého názoru a kroužek vynervovaných diskutujících se neustále zmenšuje, až nakonec zústávají sami se svými argumenty.

V ženě s integrovanou Lilith se plně rozvine Bohyně ženské síly a moudrosti. Následuje bez kompromisů svým vizím, ať již jsou lokální nebo globální. Prosazuje sílu, otevřenost, moudrost i toleranci neomezujícího myšlení. Je všude tam, kde je třeba odstranit zajeté myšlení, konzervativní a omezující názory. Je přítomna u přerodu lidského společenství směrem k vyššímu stupni vývoje. Sláva a úcta přichází automaticky. Aktuální příklad: Melinda Gates.

Muž s neintegrovanou Lilith "skáče jak partnerka pískne." Cítí se nepochopen a bojí se to otevřeně přiznat. Pokud vnímá partnerčinu intelektuální převahu utíká do dílny, zaměstnání nebo zahraničí. Druhou variantou je možnost jednoznačného názoru na svět, který si sám vytvořil, a který se podstatně míjí s realitou. Svůj pohled obhajuje tak dlouho, až v něm zůstane opravdu sám a v čím dál větší opuštěnosti.

Muži s integrovanou Lilith jsou mimořádně a zřejmě právě proto úspěšní, protože se vydávají po neobyčejných, životních stezkách. Vášnivě se zasazují pro menšiny, často jako soudci nebo právníci. Jsou scestovalí, vzdělaní, bystří a s velkým pochopením pro cizí kultury a jejich záležitosti. Jdou s duchem doby a připraveni se dále rozvíjet, měnit nebo bořit zastaralé názory. Mají podstatný vliv na běh společnosti, úchvatné (Jupiter) charisma a vůbec žádný strach před silnými a úspěšnými ženami - právě naopak!

Společný život s partnerem s Lilith ve Střelci je dobrodružstvím! Zde zůstaneš ve střehu, což znamená být neustále konfrontován s argumenty "modelu pravdy." Přidává se i centrální téma perfektního partnerství a pokud se setkají partneři na stejné úrovni, dají si navzájem prostor a nezávislost, stává se naplněné a dlouhodobé partnerství realitou.

Osobnosti s Lilith ve Střelci:

Melinda Gates, Monika Lewinski, Coco Chanel,Věra Chytilová, Hana Zagorová, Helena Blavatská, Tracy Chapman.

Bill Gates, Deepak Chopra, Freddie Mercury, David Bowie.

Autor: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova

Věra Chytilová
Věra Chytilová

Režisérka Věra Chytilová nar. 02.02.1929 - 12.03.2014 (85let) v Ostravě, čas narození neznám - radix nastaven na 12.hodinu.


"No jo. Mužský. Ti nestárnou.
Šediny je zdobí, brýle jim svědčí, vrásky jsou sexy.
Žádné křečové žíly. Žádná celulitida. Žádné klimakterium.Ale pak najednou ... zdechnou. "

Věra Chytilová