Lilith v 8.domě a ve Štíru

11.12.2016
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě

Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno okolím.

S Lilith v osmém domě jsi byla jako dítě konfrontována s velmi zatěžujícími záležitostmi, které tě válcovaly nebo doslovně zabily. Přesto jsi dnes stále naživu a za to můžeš být sama na sebe opravdu hrdá. Možná to byli kdysi blízcí, milovaní lidé, kteří zemřeli a ty jsi jejich definitivní odchod nemohla změnit. Setkání se zážitky hranicími s mírou únosnosti, sexuální nebo fyzické násilí při postavení Lilith v osmém domě nelze vyloučit. Příslibené dědictví se proměnilo v plané sliby. Máš pocit, že jsi prošla peklem? Lilith vyvolává protichůdné pocity a k nim bezesporu patří i fascinace s tabu tématy, překračování zákazů a testování absolutních hranic. Ráda si zahráváš se životem a je ti v tom, radikálním okamžiku jedno zdali o něj skutečně přijdeš. Smrt se pojí s fascinací. Přesto u tebe převažuje sebekontrola, velmi nerada si necháváš nahlížet do karet. Vnitřního napětí se zbavuješ extrémní sexualitou nebo absolutním zamítnutím sexu.

Nauč se vlastní radikalitu rozeznat a řídit! Doprovázej lidi na šikmé ploše, ukazuj jim možnost proměny (transformace). Jsi skutečným darem pro lidstvo ve své síle a schopnostech. Zároveň však musíš přijmout a oslavovat vlastní, temné stránky. Teprve tehdy začneš druhé uzdravovat a přestaneš je likvidovat. Čerpej z hlubin duše, využívej ohromnou, cyklickou sílu, kterou máš k dispozici a staň se záchytným bodem potřebným.

Lilith ve Štíru

Ve Váhách vyjadřuje Lilith nejjemnější formu působení, ve Štíru nejintenzívnější a nejradikálnější. Štíru vládne Pluto i Mars zároveň. Pokud Lilith nabere plutonské zabarvení, setkáme se s prudkým, sexuálně vášnivým dobrodružstvím. Každopádně propůjčuje postavení Lilith rozporuplné, černo-bílé působení a jedinec se zmítá mezi touhou si protějšek sexuálně přivlastnit nebo zažívá fáze totálního celibátu. Žhavou smyslnost lze úplně potlačit a přesto zústane nalehává touha po úplném propojení až do extrémní formy, kterou je schopen prožít pouze ten, kdo zná alchymii Lilith prostoupenou Plutem. Není čeho se zaleknout, lze okusit formu ponížení i pozici panovníka. Kontrola i nadvláda nad druhým v souvislosti se sexem je častou motivací ve vztazích. Bezmoc a sklouznutí do role sexuální oběti je druhá strana téže mince.

Ženy s neintegrovanou Lilith- energií prožívají vztahy a sexuální život mezi extrémní vášní a propadem k frigiditě. Vnímají všechny stínné stránky protějšku a přesto nejsou schopny zatáhnout za (sebe)záchrannou brzdu, čímž se zapletou do intrik nebo vyfasují veřejnou ostudu. Pokud nedostanou prostor k průchodu obrovské síly - vnitřního tlaku, dojde k nelítostnému boji z důvodu frustrace a obav z vlastní slabosti a prohry.

Integrovaná, štírovská - Lilith energie se ničeho nezalekne, je silná a rozhodná. Taková žena dokáže perfektně rozvinout potencionál vnitřní bohyně. Ovládá schopnost vyhmátnout slabá místa nebo zranění - rány svého protějšku. Odmítá povrchnost a prohlédne vše, aniž by si nechala nahlížet do vlastních karet. Největším přáním je proměna, ke které (ona) inspiruje i provokuje protějšek. Všechna tabu budou vytrvale prolomena. Moc je jejím, životním elixírem, při určitých dispozicích - vlastnostech se ubírá stezkou čarodějky ovládající mimo jiné i sexuální magii (rituály).

Muž s neintegrovanou Lilith hledá rozličná, sexuální dobrodružství, která jej však neučiní šťastným. Pokud se přesto odhodlá partnerce totálně obětovat a ona ho následně opustí, prochází hlubokou, životní krizí. Nutkání partnerku vlastnit a ovládat i po rozchodu je jednou z častých vlastností muže s neintegrovanou Lilith ve Štíru. V zaměstnání sází vše na jednu kartu a bez většího úsilí dosahuje úspěchu a slávy.

Muži s integrovanou Lilith se těší z vlastních, velkých vystoupení. Svůj cíl neztrácí ze zřetele, žijí v plné síle dlouhý a sportovní život. Neuvěřitelně magické charisma nelze přehlédnout ani v davu lidí, umí protějšek pohladit a proměnit až do hloubky duše.

Soužití s partnerem - partnerkou s Lilith ve Štíru je jednou z nejintenzívnějších forem partnerství, které si lze vůbec představit. Zde je vyžadována vášeň v její, prapůvodní formě a lze spojit pouze a výhradně dvě silné osobnosti. Pokud se setkají i na vyšší úrovni vědomí, stane se cesta k tantrickým prožitkům obohacením dlouhotrvajícího vztahu. Vztah bude pramenem k vzájemnému, erotickému zasycení i regeneraci.

Lilith ve Štíru najdeme u Angely Merkel (Rak),Matky Terezy (Panna), nebo třeba u tenistky Petry Kvitové. Světová jednička v tenisu Roger Federer (Slunce ve Lvu) a Steve Job (Slunce v Rybách) jsou zástupci mužského pohlaví s Lilith ve Štíru.

Autor: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova