Lilith v 6. domě

10.12.2016

Zde působí Lilith na poli zdraví, práce a služby bližnímu. Ani zde se jednotlivec nespokojí s rutinou, která se s každodenním životem pojí. Je často nespokojen se svým zaměstnáním, nelogickými postupy svých šéfů a úkoly, které z jeho pohledu nemají velký smysl. Staví se do role podvědomí pracovního kolektivu nebo skupiny, ve které pracuje a intuitivně nasává stávající energie, které třídí a někdy nevhodně komentuje. Tím se dostává do konfliktu s představeným nebo i samotným pracovním kolektivem. Následkem může být vnitřní (duševní) odstup od týmu, pocit osamění a zklamání ze strany kolegů.

Pro jedince s Lilith v 6. domě je nesmírně důležitý výběr zaměstnání. Všude tam, kde je nutná dobrá intuice, řešení konfliktů, pomoc bližnímu (zdravotnictví, sociální obory, umění, pedagogika) se bude cítit jako ryba ve vodě. V opačném případě se to projeví nejen na zcela chybějící motivaci, ale i na