Lilith v 6.domě a ve znamení Panny

11.12.2016

18.02.2016 22:03

Lilith v 6.domě

V šestém domě jde o běžný život, pracovní proces i formu služby, kterou pokládáme na oltář běžného života. Najdeme zde vlivy z raného dětství v jeho původní neposkvrněnosti.

Nachází se tvá Lilith v šestém domě? Lze tedy předpokládat ambivalentní přístup k pragmatickým, každodenním povinnostem. Zvládání každodenních povinností se kříží s opakujícími se těžkostmi, náhlým ukončením studia nebo pracovního poměru. Výjimkou není šikanování na pracovišti, nepříjemnosti se šéfem nebo zdraví škodlivé, pracovní prostředí vedoucí k onemocnění. Fyzické tělo občas vypoví službu díky vyčerpání, absenci kvůli nemocenské, možná tě práce vůbec nebaví nebo jsi zvolila pracoviště, kde se nudíš. Fáze pasivity střídají období, kdy pracuješ do úplného vyčerpání. Tuto nevyváženost lze připsat ranému dětství a zážitkům - traumatům uchovaným v podvědomí. Souvisí s pocitem tělesné čistoty a vnímání tělesné neposkvrněnosti.

Uč se najít rytmus s tvým, dokonalým tělem. Buď pozorná k signálům těla, střídej fáze aktivity s odpočinkem, pozemské radovánky se spirituálními technikami. Vnímej zcela vědomě vše, co zatěžuje imunní systém, vyhýbej se nezdravým vlivům přetěžující tvůj organismus. Doměnka rozporu mezi každodenním životem a integrací spirituálních praktik je neopodstatněná a jejich propojení je důležité. Tyto dva zdánlivě neslučitelné světy lze spojit, jedno nevylučuje druhé a obojí ma stejnou váhu a prospěšnost. Zkus vnímat tělo jako svatou nádobu, nauč se ho ctít a milovat, vnímat jako schránku, ve které přebývá tvá duše. Odměnou ti bude stabilní, pevné zdraví i síla, se kterou můžeš čelit tlaku na pracovišti. Není podstatné, že spolupracovníci nebo šéf neporozumí tvé vrozené moudrosti spjaté s přírodou. Jsi léčitelkou schopnou přinést uzdravení. Nevzdávej to!

Lilith v Panně

S Lilith v Panně dostává tělesnost vysokou prioritu. Je to znamení nejvyššího spojení s Matkou přírodou známou i pod názvem Gaia. V této souvislosti se následně dostává fyzickému tělu patřičná pozornost, jeho čistotě i neposkvrněnosti, péči i zanedbávání. Vládcem znamení Panny je Merkur (konkrétní myšlenky) a Chiron (bolest a uzdravení). Ve všech oblastech týkajících se zdraví, sportu, léčení, výživy, čistoty v souvislosti s Lilith, se téma v tomto oboru zostřuje. Období přehnané péče o zdraví, extrémní sport, úzkostná životospráva se střídají s naprostým, tělesným nezájmem. Na pracovišti se člověk pohybuje mezi extrémem úplného vyhoření nebo ve stresu z neustáleho hledání nového zaměstnání. Pokračuje směrem k vegetování v letargii a nakonec k titulu bezdomovce. Sexualita zde nabírá podobu svaté neposkvrněnosti, cudnosti s proměnami v necudnou hříšnici tající sexuální fantazie na hranici zákona.

Žena s neintegrovanou Lilith odmítá vše, co ji propůjčuje pocit podřízené služby. Na pracovišti dochází k těžkostem a rozepřím, protože přijme i práci, která se k ní nehodí, díky čemuž onemocní nebo nepřijme ideální zaměstnání z důvodu neschopnosti přizpůsobit se pravidlům a řádu. K intimitě a případnému sexu dochází jen pod podmínkou přísných hygienických opatření.

Integrovaná Lilith u ženy snoubí vnitřní sílu i zranitelnost. Přijala své tělo jako posvátný chrám a příbytek duše, žije v rovnováze ženské energie i sexuality. Má spojení s velkou Bohyní Gaia a zná tajemství tělesnosti, dovede komunikovat se svými, tělesnými potřebami. Pokud svým tělem obdaruje vícero partnerů, dělá to bez výčitek svědomí. Dokáže svůj život přesně plánovat, nalezla vnitřní rytmus, soběstačnost a nezávislost.

Neintegrovaná Lilith propůjčuje muži touhu po ideálu neposkvrněné ženy s neposkvrněnou minulostí, bez skandálů a zápletek. Vzhlíží k ní jako k bohyni a vylepšuje si tím vlastní pověst. Má však v zásobě milenku, která mu umožňuje praktikovat jeho špinavé, sexuální fantazie.

Muži s integrovanou Lilith možná nepůsobí na první pohled velmi přitažlivě, ale koneckonců jsou to ti nejlepší milenci a sexuální partneři. Dokáží se rychle přizpůsobit každé situaci a mají velké srdce pro přírodu.

Prožít kus života s protějškem s Lilith v Panně, zaručuje turbulentní časy! Fáze chaosu se střídají s obdobím, kdy je všechno perfektně organizováno a pod nánosem dezinfekčních prostředků zahyne veškerá kreativita. Pokud se partnerům podaří najít společný rytmus mezi aktivitou a odpočinkem, mezi rebelováním a přizpůsobení, tráví společně mnoho času v přírodě - tehdy je velká šance na zdravý, dlouhodobý vztah.

Autor textu: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova

K mému překvapení jsem našla Lilith v Panně u prezidenta Miloše Zemana a krásné Conchity Wurst....pobavilo. Pavol Habera žije nejenom hudbou, ale i sportem. Dalším majitelem Lilith v Panně je herec Pavel Liška. Ženy s Lilith v Panně zkusím ještě dohledat...