Lilith v 5.domě

10.12.2016

Pátý dům ztělesňuje kreativní potencionál jedince a jeho touhu se zviditelnit. Přítomnost Lilith však míchá esenci obavy do těchto talentů. Jedinec touží být něčím výjimečný, chce vynikat nad průměrem, chce být tím nejlepším a tím si staví už na počátku překážky pro zdravý rozvoj své osobnosti a talentu. Staví si bariéry k vlastnímu potencionálu, což jej velmi znejistí. Tento člověk však skutečně vlastní nadání, ze kterého však může skutečně čerpat až ve chvíli, kdy se osvobodí od tlaku převyšovat ostatní a představ být oslavován jako hvězda. Každá mince má však dvě strany a tím druhým extrémem jsou obavy z odmítnutí, nedostatku talentu a zesměšnění se před veřejností.

Pátému domu vládne Slunce, které v souvislosti s Lilith nevylučuje konfliktní vztahy s otcem. Díky rozvodu rodičů zcela vymizela jeho funkce v rodinném systému, nebo chyběla jeho fyzická přítomnost ve zdánlivě fungující rodině. Další možností je skutečný nezájem otce o výchovu dětí a ty v pozdější dospělosti přestanou přirozeně jevit zájem o otce.

Občas se však objevují i tendence dětí, které se odmítají stát dospělými a rády zůstávají v roli opečovávaných a rozmazlovaných dětí i v pozdějším věku, kdy by měly stát už dávno na vlastních nohou a starat se samy o sebe.

Málem jsem ještě zapomněla na sběratelé erotických trofejí, kteří jsou fascinování většinou ženami tmavší pleti, mulatkami atd.