Lilith v 11.domě

10.12.2016

Postavení Lilith v domě přátelství, volného času a dobrovolných spolků přivádí jedince do společnosti, která sdílí jeho zájmy a ideály. Lilith v tomto domě chce šokovat své okolí a jít zcela novými, extrémními cestami. Chce se zcela osvobodit od společenských klišé a najít nová řešení a společníky pro jejich realizaci. Jeden extrém střídá druhý a je trnem v oku konzervativní společnosti. Touha po nových kolektivně - inovativních změnách. Feministické hnutí se řadí právě k těmto ne vždy šťastným projevům Lilith v 11.domě.

V přátelských vztazích je často jedinec zrazen svými kamarády, nebo vytlačen ze skupiny, což sebou nese velká zklamání.

Skutečně hluboká a blízká nebo příliš zavazující přátelství jsou však dotyčnému nepohodlná, je spíše skupinovým samotářem a nerad se váže na ostatní. V momentě přílišného zasahování do jeho intimní sféry skupinu raději opouští a hledá si nové přátelé.

U tranzitních přechodů Lilith přes panovníka Urana (panovník 11.domu) jsem vypozorovala příliv inspirace nebo i možnost spuštění psychických problémů u žen, které souvisí z dlouhodobou neschopností řešit naléhavé problémy.