Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

11.12.2016

05.09.2016 13:02

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím, komunitám, jeho obraz ideálních rodičů.

Pokud se tvá Lilith nachází v 11.domě, nelze vyloučit zkušenosti se zradou a podvody ze strany nejlepšího přítele, kamarádky. Důvěrně znáš tu bolest nepříslušnosti - vyloučení ze skupiny. Stejnou zradu prožívala Lilith. Bylo jí odmítnuto postavení, na které měla nárok. (Pouze ona znala jméno Boha/pozn.překladatele) Pocit, stát se výjímečnou osobností je silný a trauma z vyloučení ze skupiny ještě hlubší. Proto lze počítat s tím, že uzavíráš ne-obyčejná přátelství. Jsou nečím zvláštní, ale netrvají dlouho. Nelze vyloučit, že je sama radikálně ukončíš. Následně vnímáš neklid, se situací nejsi smířená, chtěla by jsi zůstat nebo být v partě stejně smýšlejících lidí. Vstupuješ do přátelských svazků neodpovídajícím představám rodičů a okolí. Jsi výjimečně "podivná" a provokuješ argumenty. Uvádíš v pochybnost platná, uznávaná pravidla. Není divu, že se rychle stáváš černou ovcí ve společnosti. Zapojuješ se do radikálních skupin, které se snaží změnit společenské manýry a ve finále se k tobě otočí zády i oni. V podstatě chceš společnost šokovat radikálními názory. Za každou cenu usiluješ o pozornost, udržuješ si však odstup a chceš zůstat nezávislá.

Nauč se rozpoznávat své neobyčejné vlastnosti, geniální vize související s budoucností. Tvé vnímání je velkým obohacením pro společnost v souvislosti s tématem žen. Uvědom si, že máš inovativní uvažování a nápady, můžeš pozitivně ovlivnit společnost, pokud s nimi (nápady)půjdeš odvážně na trh. Přestaň rebelovat a začni se angažovat.

Tvoji silnou stránkou je působení u okrajových menšin a téma rovnoprávnosti pohlaví. Využij své přirozené moudrosti ku prospěchu celku.

Lilith ve Vodnáři

Lilith ve Vodnáři spouští kreativní sílu. Vládcem Vodnáře je Uran, planeta budoucnosti a nekonvenčních myšlenek. Propojení Lilith s vodnářskou vibrací vyvolává znásobení podobných energií. Lilith symbolizuje vyhnance a Uran kráčí cestou blázna originální "jinakosti." Dohromady vytváří kombinaci nejsilnějších a nejpozoruhodnějších výrazových forem. Uranská energie přináší vždy něco, co tu ještě nebylo. Vstoupit do akášské chroniky nebo mentálního těla Země lze přes Urana, který obrazně řečeno záznamy vymrští nahoru. Lilith je zachytí a vášnivě vrací dolů k Zemi.

Zde nalézáme nejtalentovanější umělce, objevitele, reformátory, rebely, kteří bez mrknutí oka a nezávisle na systému prosazují svoji originalitu. Touha po nezávislosti je nesmírná. Prostupuje ji přání být milován a zároveň zůstat sám sebou, nemuset se přizpůsobovat. Je uměním jít vlastní, prapůvodní cestou a neztratit kontakt s ostatními.

Žena s neintegrovanou Lilith je ztělesněním rebelky, stává se rychle černou ovcí, na kterou si všichni ukazují prstem. Často se stahuje zpátky a vystrkuje pouze drápy v podobě podivných kreací svého zevnějšku - oblečení. Provokuje, aby se jí dostalo pozornosti. Vyhledává skupiny protestujících proti stávajícímu režimu, umělecký talent používá k provokaci.

Žena s integrovanou Lilith je neobyčejně silnou a umělecky nadanou ženou! Jde svoji vlastní cestou s každým a všemi. Experimentuje a nikdy nejde vyšlapanou stezkou kariéry. Raději sbírá zkušenosti v rozličných zaměstnáních, což odporuje klasickému myšlení a propůjčuje ji sílu se prosadit proti nenávistným výpadům a omezením. Vždy najde stejně smýšlející přátelé, táhnoucí za jeden provaz. Umělecky a humorně lze permanentně měnit morální představy společnosti. Na jedné straně společnost rozdělí, na straně druhé přispívá k rozvoji lidstva.

Muž s neintegrovanou Lilith je uzavřený, city ukazuje velmi zřídka. Rozum vítězí, doteků se obává. Působí arogantně nebo se prezenzuje jako něco "lepšího". Rolí klauna ve skupině zakrývá vnitřní nejistotu a zůstává v centru pozornosti. Vášnivě se zasazuje za práva menších skupin nebo vyhnanců.

Muži s integrovanou Lilith jsou velmi originální, velkorysí, všestranní, zajímají se o společenské dění a mají neobyčejné charisma. Nepotřebují žádnou tradiční hierarchii, raději kolem sebe budují chytrý tým napojený na inovačního ducha doby. Jeho mentální "rychlost" je geniální, ale každý ji nestačí. Bývá označován jako náročná osobnost a hodí se k němu žena vyznávající nezávislý život.

Soužití s partnerem s Lilith ve Vodnáři je vhodné pro ty, kteří mají rádi experimenty. Zde je možná každá forma vztahu - každá! Velký věkový rozdíl, skupinový vztah, nezavazující láska, sociální rozdíly v původu i postavení, odvrácení se od společnosti a zasnoubení s Bohem. Vše je možné. Vyloučit se dá pouze nudná forma vztahů s gaučovými povaleči.

Při setkání dvou silných osobností je klíčem ke vztahu rozlišení mezi blízkostí, odstupem a hravý přístup s vynikající intuicí.

Lilith ve Vodnáři: Grace Jones, Amy Winehouse, Ray Carles, Edward Snowden.

Autor: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova

V horoskopu mého, oblíbeného fotografa Jana Saudka jsem našla Lilith (Panna) v trigonu na Urana (Býk). Karel Gott má Lilith přímo ve Vodnáři stejně jako Lucie Bílá.