Lilith v 10.domě

10.12.2016

Pro jedince s tímto aspektem je téměř nemožné se zapojit do "normálního" pracovního světa a jeho atmosféry. Vykonávat nezajímavou, monotónní práci se pro něj rovná duševní záhubě. Pokud však nemá skutečně jinou možnost, stává se často agresívním a neoblíbeným spolupracovníkem, ve kterém se ukrývá na nejvyšší míru frustrovaná Lilith. Osobně jsem zažila na pracovišti ženu s tímto aspektem a velmi často jsem byla svědkem její běsnící Lilith. Měla jsem pocit, jako by jí obestřel tmavý mrak a nebyla schopna kontrolovat mašinérii svých nenávistných, hlasitých útoků proti ostatním.

V domu kariéry a společenského uznání působí Lilith ve dvou rovinách, ženské a mužské. Žena musí často překonávat bariéry svého pohlaví a je konfrontována s nevolí jak mužské, tak ženské populace, což se může odrazit na sníženém sebevědomí, znechucení nebo skutečném vyklizení pracovního kolotoče a stáhnutí se do ústraní.

U mužů s Lilith v 10. domě hrají ženy podstatnou roli buď jako manželky, které jim dopomohly ke kariéře nebo v pozici konkurence. Pokud se muž dostal na své místo formou korupce a podvodů je pouze otázkou času jejich odhalení. Tranzitující Lilith desátým domem rovněž odkrývá nelegální i sexuální zápletky na pracovišti a vyvolává skandály, které jsou počátkem konce závratné kariéry.

Dalším výkladem aspektu jsou projekce, obdiv úspěšných lidí, bankéřů, zpěváků a herců. Přitom se však dotyčný drží v ústraní a žije zcela nenápadným způsobem života. V jeho fantazii se však staví na prkna, která znamenají svět.