Lilith v 10.domě a Kozorohu

11.12.2016
19.06.2016 11:59

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru.

Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v dospělosti.

Pokud najdeš Lilith ve tvém horoskopu v 10.domě, lze vytušit přetěžování již v útlém věku. Dostávaly se k tobě důvěrné informace nepřiměřené tvému, tehdejšímu chápání. Nebylo ve tvých silách je zpracovat. Jednalo se o zrady a tajemství, o kterých nikdo nesměl vědět. Jako následek příčiny se rozvíjí vnitřní tlak, snaha se radikálně oddělit od celého světa. Dalším bodem je výběr zaměstnání, zcela určitě žádná běžná klasika. Chceš lámat společenské normy, provokovat na nejvyšší úrovni a konfrontovat veřejnost s tabu tématy. Pracovní vztahy nepatří mezi nejjednodušší a konkurence se podobá ostří nože.

Vnitřní rozpor vyvstává v momentě konfrontace s tvým neobyčejně rozvinutým perfekcionismem na jedné straně a přirozené moudrosti a tvořivosti na straně druhé. Perfekcionismus blokuje tvé vnitřní schopnosti. Paralelně ještě dochází k pocitu frustrace z neprojeveného uznání. Je možné, že jsi byla nedobrovolně postavena do pozice černé ovce? Podkopnul ti někdo nohy při firemním nebo politickém vzestupu? Bylo ti opětovně odňato projevené uznání? Všechny tyto aspekty zapříčinily touhu být skutečně viděna, být úspěšná, ale na zcela jiný způsob.

Pochop, nauč se chápat, že tvé působení na veřejnosti v sobě nese ostrou nálož. Uvědom si, pokud chceš provokovat, musíš umět unést následky svých provokací. Vyzkoušej aspekt radikálnosti propojit s vědomím zodpovědnosti a pokud se ti to podaří jsi následně schopna prolomit, zatřást se společenskými pravidly. Staneš se žalobcem, který otevírá společenské tabu téma. Ve chvíli, kdy ti začnou být volné kolektivní reakce, v tom momentě začneš čerpat z pramene talentu, potenciálu v tobě ukrytém. Cesta se zdá být strmá, kamenitá, ale ty vlastníš sílu i moc překážky udolat!

Lilith v Kozorohu

Lilith v Kozorohu propůjčuje této mocné, ženské síle plíživou příchuť nelítostné tvrdosti. Vůči sobě, vůči protějšku a především vůči společnosti jako celku. Zde vládne Saturn na všech stupních. Saturn působí jako Bodyguard mezi planetami, který propouští přes práh pouze v momentu, kdy jsme složili zkoušku zralosti.Pokud ji nesložíme budeme zamítnutí a propadáme se zpět. Lilith propojená se saturnskou energií obsahuje vysoké nároky na život, na sebe. Vysoké do té míry, že se vytratí faktor radosti a lehkosti ze života. Je často okořeněn tvrdostí a osamělostí. Vnitřní lekce tohoto aspektu - smyslem Lilith v Kozorohu je zpochybnit omezující struktury a doslova je vyhodit do povětří. Díky této motivaci se spustí enormní, tvořivá síla, která dokáže spustit divy na všech úrovních. Následný úspěch a rozkvétající kariéra bude však pokaždé obsahovat nepatrnou poznámku:"To jsem si musela těžce odpracovat."

Ženy s neintegrovanou Lilith zůstávají často samotné. Nikdo totiž nedokáže udělat věci natolik perfektně jako ony samotné. Zlobí se na vedení firmy i spolupracovníky, dotahují projekty do zdárného konce i za ostatní. Raději odřeknou rande s příjemným protějškem, protože povinnosti jsou přece absolutní prioritou. Pokud se přesto rozhodnou jít do vztahu, nejsou vůdčí osobností ani partnerkou závislou na partnerovi. Mentální vzorce disciplíny a tvrdosti jsou zde v rozporu s podvědomou touhou po vydechnutí, nicnedělání - vypnutí všech kontrolek v mysli i těle. V extremním případě nelze vyloučit depresi nebo úplné vyčerpání - Burnout a to z jediného důvodu. Z neschopnosti porozumět, co je skutečným obsahem pocitu zodpovědnosti a jeho naplnění.

Žena s integrovanou kozorožskou Lilith energií je otevřená velkým projektům a náročným cílům. Čas strávený na projektu je nepodstatný, protože vše co dělá je naprosto profesionální! Paralelně je schopna měnit stávající, přežité struktury a vypracovat nové reformy. Stává se vzorem pro ostatní, je hrdá na své dílo i výkon investovaný do zdárného projektu, kterým mění svět k lepšímu. Je loajální vůči partnerovi, pečuje o vztah na nejvyšší úrovni.

Muž s neintegrovanou Lilith v Kozorohu je klasický, domácí despota a vyznává pouze nadvládu mužského pohlaví. Komanduje rodinné příslušníky, vyžaduje naprostou disciplínu a podřízenost. Nejdůležitější je pocit nadvlády nad ostatními. Rovnocenná partnerka nepřipadá v úvahu, protože se vedle ní cítí v ohrožení. Takový muž často vnímá sám sebe jako "životem poraženého." Bývá i korunován na černou ovci systému.

Na druhé straně muži s integrovanou Lilith v Kozorohu jdou pomalu, ale jistě cestou přibývajícího úspěchu. Vyžaduji sami od sebe ty nejtvrdší výkony, přestože jim nehrozí vyhoření. Ovládají pohyb mezi extrémní koncentrací a disciplínou v kombinaci s odpočinkem a uvolněním. Vyzařují silné charisma s nádechem rezervované odtaživosti.

Společný život s partnerem - partnerkou s Lilith v Kozorohu lze doporučit jen puritánům nebo lidem toužícím výhradně po klidu. Zde je nadřazen společenský život milostným vztahům. Vztah musí sloužit určitému cíli, jinak se stane omezujícím a bez života. Pro ženu je vhodný muž s Lilith v Kozorohu pouze v tom případě, pokud chce zaujmout tradiční, ženskou roli péče o rodinu a nechá hrát muže roli velkého tygra, vůdce a náčelníka.

Osobnosti s Lilith v Kozorohu: Hilary Clinton, Eva Braun, Ivana Zemanová, Romy Schneider, Elton John.

Autor textu: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova

Zvažovala jsem, který radix zavěsit a při té úvaze mne napadla Eva Braun. Při pohledu do radixu jsem skutečně objevila Lilith v Kozorohu. Nelze si představit ženu věrnější, loajálnější než právě ji. Stála po boku svého vůdce, Adolfa Hitlera až do konce. Podobně to je u Hilary Clinton. Avantýry manžela, prezidenta USA ji neodradily od společného, společenského cíle. Politickou kariéru nadřadili milostnému vztahu.

Lilith v Kozorohu jsem objevila i u Ivany Zemanové, první dámy CZ. Není pochyb, že manželka (znamení Býka) prezidenta republiky zcela určitě vlastní velkou porci trpělivosti a loajality. Doufejme, že jí nervy nepovolí ani v budoucnosti. Lze očekávat podle tranzitů (Pluto), že se ji dostane zaslouženého, společenského uznání.

Všechny tyto ženy mají můj hluboký obdiv.

Ivana Zemanova 29.04.1965, Nove Mesto na Morave
Ivana Zemanova 29.04.1965, Nove Mesto na Morave
Hilary Clinton nar. 26.10.1947, 8:02CST, Chicago IL
Hilary Clinton nar. 26.10.1947, 8:02CST, Chicago IL
 Romy Schneider nar. 23.09.1938, 22:00, Wien Rakousko
Romy Schneider nar. 23.09.1938, 22:00, Wien Rakousko

Radix: Eva Braun nar. 06.02.1912, 00.30h. Mnichov D