Lilith v 1. domě

10.12.2016

Tento aspekt se promítá do schopnosti jedince ve smyslu působení na okolí a jeho vystupování ve společnosti. Snaží se prosadit své názory a přání. Vlastní pro ostatní nevysvětlitelnou přitažlivost, vyzařuje tajemství, které často magicky přitahuje pozornost a zájem ostatních.

Jedinec pociťuje konflikt mezi skutečným přáním (tabu téma), potřebou prosadit, zviditelnit se a obavou tyto nutkavé potřeby převést do každodenního života. Je sám sobě brzdou, zakazuje sám sobě tyto neodbytné vnitřní potřeby realizovat a ty živoří ve fantaziích jeho vnitřního světa. Obavy ze ztráty sebekontroly mu ztěžují kontakt s okolím i seberealizaci ve vztazích. Zapíráním svých tužeb dochází k přetlaku v osobnosti a nevysvětlitelným zkratům v chování. Kompenzace pomocí agresivity. Záliba ve zbraních, bojovém umění, střelných zbraních, fascinace ve vojenské nekompromisní disciplíně.

Inkarnovaná Duše, která se těžce vzpamatovává z válečných hrůz a násilí. Výjimkou nejsou ani problémy v sexuální orientaci.