Lilith - Slunce

11.12.2016

27.05.2012 22:29

Dobré vychování a sebekontrola zúžily náš životní prostor. Za jejich hranicemi nás očekává Lilith a pobaveně se směje. V následujícím článku půjde o spojení Lilith se Sluncem. Autorem (vyšel v časopise Meridián květen-červen 2012) je švýcarský astrolog žijící v Německu, Ernst Ott.

Slunce ozařuje rajskou zahradu Eden. Adam právě zpívá pobožnou píseň: náš nebeský Otec nám všechno daroval, dovolil nám žít v dostatku. Lilith pozoruje, že Adam při zpěvu září stejně jako Slunce a raduje se nad tím. Současně se však zamýšlí, proč Adam potřebuje na všechno povolení?

S velkým zklamáním odhaluje Lilith Adamovy dvě tváře. Když stojí před svým Bohem a Otcem, proměňuje se v malého červíka a pokorně ohýbá záda. Pokud však stojí obrácen tváří k ní - Lilith a zvířatům, náhle se proměňuje v Tyranosaura. Loví a přivlastňuje si vše, co mu přijde do cesty.

Lilith vnímá, že nadešel poslední den soužití s Adamem, prochází okolní krajinou i samotnou rajskou zahradou. Hovoří se zvířaty a koupe se ve studánkách. Večer zahlédne chtíč v Adamově pohledu. Brzy budeš uspokojená má milá, ucítíš v sobě můj nejdražší kousek, lehni si na záda ! Lilith se zdráhá a Adam má panovitý výraz v obličeji. Jsi stvořena pro mne, já jsem tvé Slunce, copak to nevíš ? Lilith ví, že Adam raději použije násilí, než by se snížil k rozhovoru. Adam přistoupí ještě blíže k Lilith. Sbohem mé Slunce, sbohem můj nebeský Otče zvolá Lilith...a je pryč.

Podle mýtosu opustila Lilith rajskou zahradu dobrovolně a bez kousku lítosti. V momentě, kdy zjistila, že je v nebezpečí její vlastní autonomie (nezávislost, svébytnost) se vznesla a zmizela. Aby se vzdálila, musela jí narůst křídla svobody. Od toho okamžiku vychutnávala svoji samostatnost.

Potlačená individualita

aspekt Slunce - Lilith

Potřeba nezávislosti, samostatnosti a svébytnosti jsou nejzákladnějšími požadavky spojení Lilith se Sluncem. Rozvoj naší vlastní autonomie byl podřízen po stovky let společenské stupnici hodnot - hierarchii patriarchátu. Autonomie vždy náležela pouze jedinému člověku - monarchovi. Být monarchou znamená být jediným, svrchovaným panovníkem, být králem i Sluncem zároveň.

Slunce v horoskopu moderního člověka má ještě dnes tendenci zadržovat svůj zářivý, kreativní potencionál. Díky minulým systémům a jejich pravidlům je pro nás jednodušší vystupovat s naučenou skromností než s přirozeným sebevědomím. Přirozená skromnost je skvělá vlastnost, ale v žádném případě pro naše rozzářené Slunce ! To však reprezentuje v horoskopu jakým způsobem bychom měli oslavovat vlastní, hrdou individualitu.

Ustrnutí sluneční energie

Jedinci s aspekty Lilith - Slunce mají intuitivní přístup k archetypu - prameni vlastní individuality. To má jako při všech jiných konstelacích přednosti i zápory.

Zápor : Tito lidé reagují velmi přecitlivěle pokud se někdo pokusí potlačit jejich individualitu. V těchto momentech nesmírně trpí, což vyvolává často nepřiměřenou reakci zraněného dravce, kterou okolí nechápe. Občas se ze strachu před další konfrontací s okolím raději promění v člověka bez individuálních vlastností. Přestože mají tito lidé sloužit jako prototyp individuality, volí z důvodu sebeochrany raději cestu nenápadného průměru.

Někteří zástupci této konstelace se rodí do prostředí, kde je již role krále - Slunce obsazena a tento rodinný příslušník - sluneční král v žádném případě nestrpí vstup do centra jeho důležitosti v podobě další osoby.

V rodinných systémech se objevují předci sloužící jako vzor pro další pokolení nebo naopak zatracenci rodinného systému - černé, obětní ovce - lidé, kterým byla zapovězena radost (Slunce) ze života.

Jedinci s konstelací Lilith - Slunce se setkávají s autoritami, které vedle sebe nestrpí silné individuality. Naproti tomu jsou zaznamenaní i lidé trpící bezdůvodně přílišnou přízpusobivostí.

V neposlední řadě je třeba zmínit i zrozence s velmi senzibilizovanou potřebou individuálního života a panickým strachem být o tento způsob života připraven, nebo být pro individuální způsob života kritizován.

Neporazitelná snaha po vlastní anatomii

Výhodou konstelace Lilith - Slunce je absolutní záměr Lilith - souhlas k životu. Slunce dostává ze strany Lilith neustálou podporu k naplnění individuálního, solárního záměru. Pokud ztratí Slunce z důvodu negativních, životních zkušenosti odvahu, podpoří jej sebevědomá Lilith, která žije okamžikem a ignoruje záležitosti včerejška.

Pokud položilo Slunce své individuální záležitosti k ledu, pomůže jej Lilith rozpustit. Při školních hodinách, kdy se vyučovala přizpůsobivost a skromnosti chodila Lilith vždy za školu nebo učiteli záměrně nenaslouchala. Nepřátelské výroky a zákroky proti skutečnému, plnohodnotnému životu nechává proudit Lilith mimo sebe a opouští je stejně a bez lítosti, jako opustila rajskou zahradu. Přes všechny praktiky i zásahy patriarchální mašinérie zůstala nedotčena, jelikož právě Ona znázorňuje část naší osobnosti, která se nedá vychovat ani převychovat žádným systémem.

Lilith nezůstala autonomní z důvodu vlastního boje za nezávislost, nýbrž proto, že nepřistoupila již na počátku ke kompromisům představ společnosti o kultivovanosti. Ponechala si vlastní instinkty a zaspala všechny snahy okolí o její přizpůsobení. Zaspala je v odlehlosti měst a společenských systémů na měkoučkém mechu divokého pralesa. Není proto divu, že je právě dnes divoženka Lilith schopna propůjčit autonomní sílu Slunci zatíženého normami společenského systému.

Autor : Ernst Ott

Překlad : Pavla Aligova