Elementy ve vztazích  země

10.12.2016
23.02.2013 07:35

ELEMENT ZEMĚ

Tématika vztahů je pro element Země spíše okrajová. Tento člověk se angažuje pro osobu, se kterou se ve vztahu právě nachází a snaží se o vzájemné porozumění. Nemá zájem si navzájem škodit a hledá prospěšnost pro obě strany.

Země drží oheň v šachu (jako kámen, písek nebo hlína) nebo naopak může oheň pohltit zemi (dřevo).

Země spolupracuje se vzduchem, zabezpečuje cesty (koryta) pro vodu nebo se z vodou míchá. Toto vše však probíhá víceméně pasívně. Pokud se jednou země spojí je nutné vnějších zásahů, aby došlo opět k rozdělení. Z toho důvodu hledají zemití jedinci zřídka spojení, nejsou závislí na vztazích a většinou si vystačí sami. Nejsou však samotáři, bývají příjemní a komunikativní společníci, mívají vyváženou sociální síť. Vztahy, které vznikají z této, sociální sítě (zaměstnání, sport, záliby) budují tak, aby byly únosné nebo měly užitek pro všechny zúčastněné.

Vztahy elementu Země jsou v založeny na užitečnosti a použitelnosti. Vznikají zcela přirozeným procesem odvíjejícím se na vzájemných sympatiích a konkrétních, společných zájmech. Z toho důvodu potřebují čas k vývoji, rozvinutí a růstu. Časem se vytvoří nejenom vztah - spojení, ale i skutečné, vědomé propojení, které není možné ze strany vnitřních vlivů rozpustit. Rozpojení je možné pouze na základě konkrétních, vnějších důvodech, které číní vztah skutečně nefunkčním. Proces rozchodu bývá dlouhodobou záležitostí.

Společně strávený čas, zvyky a rituály hrají v zemitém vztahu podstatnou roli. Zemití lidé vyhledávají tělesný i prostorový kontakt, jsou podstatnou části jejich vztahů. Mají však přirozený smysl k rozdělení prostoru pro sebe i partnera, místo, kde může být každý sám pro sebe. Dokáží si vystavit osobní hranici i na malém prostoru a proto jsou schopni žít delší dobu s více lidmi v malém bytě. Podstatou takového soužití je však vzájemné porozumění.

Vztahy elementu Země jsou často silně statické, nebývají nakloněny změnám, pokud k nim dochází probíhají velmi pomalu a většinou pod tlakem zvenčí. Proto vzniká nebezpečí vztahového zatuhnutí. Jelikož jsou zemití lidé spojení s reálnými fakty, působí často na okolí věcně a příliš střízlivě. Sympatie a uznání projevují svému protějšku praktickým postojem k jejich záležitostem a připravenosti je brát vážně, rádi vyplňují přání partnera pokud jsou realitické a "rozumné." K zásadnímu rozporu dochází pokud má protějšek příliš vysoké nároky (element Ohně), bezohledně vniká do prostoru, způsobuje příliš mnoho povyku a napětí.

V ideálním případě se dají zemité vztahy přirovnat k soužití rostlin vegetujících nerušeně vedle sebe. Pokud mají všichni zúčastnění pocit zdravé sebehodnoty, smysl pro vlastní prostor, jsou schopni se napojit na druhého, propojit se, zbytečně nelpět a protějšek nevlastnit, je možné vytvořit ideální, zemitý vztah.

Přítomnost a kvalita protilehlého elementu vody, její smysl pro společenství a soudržnost, emocionální intenzita i duševní propojení vymaňuje elemet Země z nebezpečí zatuhnout ve vzorcích. Zavlažuje potencionál Země a číní jej plodným.

K elementu Země patří znamení Býka, Panny a Kozoroha.

Se svolením autorky - Vereny Bachmann a vydavatele - Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova