Elementy ve vztazích vzduch

10.12.2016

23.02.2013 07:39

ELEMENT VZDUCH

Element Vzduchu patří k jednomu ze dvou vztahových elementů. Vzduch je všudypřítomný, spojuje věci, stará se o výměnu. Díky němu zažehne oheň, vzduch transportuje jeho teplo a světlo. Vzduch roznáší - rozprašuje částečky země, přenáší vůně (zápachy) půdy na jiná místa, je schopen způsobit vlny i rozčeřit vodu. Element vzduchu je neustále v pohybu, nedá se zastavit ani chytit.

Pro vzdušné jedince je podstatnou částí jejich existence výměna - propojení s ostatními. Jsou mnohem výrazněji orientováni a závislí na sociálních kontaktech než zbývající elementy ohně, vody a země. Ostatní jsou pro ně důležití jako vzduch k dýchání a bez kontaktů by chátrali. Při setkáních jsou otevření protějšku, mají zájem o druhé i jejich svět. Jsou neustále připravení vstoupit do vztahu a stejně rychle z něj i odejít.

Přestože jsou nesmírně vztahově orientovaní, mají v sobě analogii vzduchu, tedy cosi prchavého, odtaživého. Potřebují mnohotvárnost, milují kontakty i vztahy a tráví spoustu času s přáteli. Mají velký okruh známých, rádi se ukazují na veřejnosti, jsou otevření i důvěrní, ale zároveň si udržují odstup a nedají se vlastnit. Tito jedinci mají skutečné vlastnosti elementu vzduchu - jsou přítomní, ale nedají se polapit.

Lidé se zvýrazněným elementem vzduchu nesmírně rádi přijímají imlulzy, informace a předávají je dál. Jsou v podstatě nosiči informací všeho druhu a zvyšují užitek jejich šířením. Jedním, v současnosti nejrozšířenějším a nejoblíbenějším informačním prostředkem formy vzdušného typu jsou sociální sítě Facebook, Twitter a další. Vzdušní jedinci chtějí být propojení v každém čase a za každých okolností se svými přáteli a to nejlépe i na sociální síti. Zajímavá jsou i místa jako kavárny, párty, vernisáže, kde je vždy dostatek příležitostí k seznámení.

Vzdušné vztahy jsou hravé a mají příbuzenský nebo kolegiální charakter. Jako v každém, příbuzenském vztahu, i zde je kladen důraz na pravidla hry a práva všech zúčastněných. Dbá se na otevřenost, rovnoprávnost, často se analyzuje, porovnává, dohaduje a vyjednává. Dominantní roli hrají i gesta a slova, dnes i v podobě mailů, sms, mms a podobně. Vzdušní jedinci považují tyto všechny složky za akt sounáležitosti a rozhovory o zcela banálních každodenních zážitcích (práce, škola) jsou doslovným pojítkem, výživou nutnou pro zdravé fungování vzdušných vztahů a znakem jejich soudržnosti.

Z důvodu vzdušné přirozenosti mají tito jedinci vícero přátelských vztahů, jsou orientovaní mnoha směry, nelpí na jedincích. Potřebují svobodu a volnost, ne proto, aby byli osamělí, ale proto, aby mohli pečovat o své potřeby a potkávali nové lidi a impulzy.

Naplněný vztah vzdušného jedince se dá přirovnat k životu a sociálnímu vzorci ptáků. Přestože někteří z nich udržují celoživotní partnerství, přesto žijí v hejnech a jsou neustále v kontaktu s ostatními jedinci vlastního druhu.

Ač mnohdy působí nespolehlivě a uvolněně, je jejich výsadou dlouhodobá zainteresovanost. Rádi se stanou části života protějšku, přes komunikační výměnu se vztahy stávají důvěrnými, uvolněnými, svobodnými a plnohodnotnými. Potřebují jasná pravidla pro všechny zúčastněné, stejnou míru svobody a volnosti.

K rozvinutí celého potencionálu vzdušných kvalit je nutné zaintegrovat protilehlý faktor ohně, který dodá nutné impulzy k přeměně myšlenky a informace směrem k činu. Všichni účastníci musí být schopní vložit své impulzy, ukázat se ve své přirozenosti a osobně se angažovat. Jsou-li ochotni se podělit s ostatními o nápady a vize, ukázat vlastní individualismus, pak je možné vytvořit neobyčejně plodné a kreativní vztahy.

K elementu vzduchu je přiřazeno znamení Blíženců, Vah a Vodnáře.

Se svolením autorky - Vereny Bachmann a vydavatele - Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova