Elementy ve vztazích Voda

10.12.2016

23.02.2013 07:41

ELEMENT VODA

Také u elementu Vody (podobně Vzduch) jsou vztahy centrální téma, každopádně ve zcela jiné formě a kvalitě. Tento element spojí vše s čím příjde do kontaktu, propojí vše ve svém okolí. Něco rozpustí, vyplaví (soli), s některými částmi se smíchá. Prostoupí vším, co je propustné a obstoupí vše pevné. Voda a země mají většinou těsné spojení. Země propůjčuje vodě dno a dává tvar - formu nebo se promíchají v bahno. Vše, co je v zemi rozpustné přijme element vody doslovně do sebe. Rovněž vzduch a voda se mohou propojit: podle množství vody se proměňují v páru, mlhu nebo mraky. Stejně tak může voda pojmout vzduch,vytvořit a uvolnit stoupající vodní bubliny. Také voda s ohněm mají těsné spojení a společnou, intenzívní reakci. Pokud je oheň dominantní je schopen vodu zahřát a změnit její vlastnosti. V opačném, případě je voda schopna uhasit oheň.

Voda tedy není nikdy osamocená, ovlivňuje vše, co se nachází v její blízkosti, mění kvalitu a vlastnosti okolí, je neustále ve spojení a vztazích.

Podobně se chovají i lidé spojení s vodním elementem, což se děje podvědomě a automaticky.

Spojí se s pocity, náladou, pohledy, náhledy a potřebami svého okolí, jakoby byly jejich vlastní a podle nich i vystupují (chovají se). Často se svému okolí podle potřeby přizpůsobí. Jsou vyloženě systémovými lidmi, proto se stávají částí systému a systém považují za část jich samotných. Jsou v podstatě neustále ve vztahu se vším a s každým. Propojení a intimita je zcela normální stav, vše ostatní je jim cizí.

Reagují na náladu okolí vlastní přeměnou a potřeby protějšku proměňují ve své vlastní, nachází se v neustálém propojení a rezonanci s okolím. Na konci procesu smíchání vody s jinými materiály je těžké rozlišit východní pozici a stejně tento proces vnímá i vodní člověk. Vše je promícháno, propuštěno, prostoupeno a je těžké rozeznat, co vlastně, který pocit nebo potřeba komu patří. Prolnutí je dokonalé. Jedinec neprolíná s jedním či více lidmi, ale vytváří celé systémy a stará se, aby se dařilo všem dobře jako jemu samotnému. Utrpení protějšku považuje za své vlastní.

Doslovná péče o protějšek, soucit, schopnost proměny nálad a vcítění prolíná s viditelnou reakcí planet v aspektaci na "směs" těchto kvalit. Jediným řešení pro jedince s výrazným zastoupením vodního elementu a šance vnímat mezi tím vším i sebe jako individualitu je nutnost se prostorově oddělit. Z těchto dvou protipólů (prolnutí a oddělení) vzniká zdánlivě jeden paradox - člověk pod silným vlivem vodního elementu se stává "směsí" všeho kolem nebo se stáhne zcela do ukrýtu - izolace a žije osamocen.

Pokud probíhá vše v pohodě, jsou vodní spojení, partnerství i intimita málokdy individuální záležitostí, bývá přítomná i určitá míra vzájemné závislosti. V případě, že partneři nachází velmi málo společných zájmů, nejsou schopni se vedle sebe rozvíjet nebo jeden dokonce škodí rozvoji druhého, v tom případě nastupuje další vzorec postoje: vodní jedinci se přizpůsobí škodlivému chování protějšku a snaží se situaci proměnit na míru vztahové únosnosti. Pokud nedojde ke zlepšení, příchází poslední stádium, kdy přeteče džbán trpělivosti a situace eskaluje k rozchodu. Bez upozornění, náhle a často k velkému překvapení protějšku.

Vodní vztahy se dají nejlépe přirovnat k řece, jezeru nebo moři a všemu co jejich kvality obsahují. Jsou spojující a symbiotické, trvají tak dlouho, dokud to okolnosti připustí. Jedná se o soudržnost, spojení a prolnutí s protějškem i okolím. Hlavní zájem však není namířen na fyzičnost, nýbrž na emocionální hloubku a její svět. Ve vodních vztazích není tudíž problémem prostorová (geografická) vzdálenost, často je vztahu dokonce ku prospěchu. Pokud však vznikne problém emocionální, který se může vztahovat pouze na jednoho partnera, nastává skutečný problém pro všechny zúčastněné a zabarvuje i vztahy v okolí.

V ideálním případě se nachází vztah založen na vodních kvalitách v emocionální rezonanci obou partnerů. Je velkou předností se otevřeně bavit o citech a citových potřebách, vyjasnit si oboustranná přání i představy.

K tomu, aby se nestal vodní vztah pouhou směsí potřeb a povah dvou lidí nebo celých systémů je potřeba protilehlého elementu Země. Je schopen propůjčit vodě jasný pohled na selekci hodnot a rozlišovací schopnost. Element Země učí vodu zodpovědnosti, ukazuje hranice i ohraničení, propůjčuje možnost dalšího vývoje vnímání forem existence.

K elementu Vody patří znamení Raka, Štíra a Ryb.

Se svolením autorky - Vereny Bachmann a vydavatele - Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova