Elementy ve vztazích oheň

10.12.2016

23.02.2013 07:30

ELEMENT OHNĚ

Oheň nemá skutečné propojení s ostatními elementy - jednoduše je potřebuje a používá, (vzduch, země) je jími ohrožen nebo zničen (především elementem Vody a Země). Podobně to vypadá i tématicky v horoskopu člověka. Vztahům přiřazuje nepodstatnou váhu, jsou podpůrným prostředkem a používá je k dosažení, podpoře vlastních cílů. Protějšek slouží jako spoluhráč, který nahrává. Uznání a sláva však jednoznačně směřuje na jedinou osobu, což je i smyslem týmové práce.

Lidé se zvýrazněným elementem Ohně přikládají velkou váhu samostatnosti a potřebují notnou dávku volnosti, aby mohli naplnit svá předsevzetí a cíle. Ostatní svoji přítomností "ohniváky" doprovází, slouží jako tahouni nebo svoji přítomností vyvolávají konfrontační spory, které v konečném efektu slouží opět ku prospěchu projektu, nápadu či pohnutce ohnivého jedince. Lidé s výrazným elementem Ohně jsou individuální bojovníci, rivalové, vůdci, žháři, zástupci skupin a náčelníci. Stejně zabarvený je i jejich vztah. Jednají podle vlastního pocitu, následují vlastní impulzy, představy a podle nich jednají. Kvalita vztahu s partnerem se rovná kvalitě konkurence nebo výběrového řízení. Ohnivák potřebuje hrát roli vůdce i svůdce a protějšek by ho mněl samozřejmě následovat. Občas však může docházet k prohození pozic.

Pro člověka se zvýrazněným ohněm je samozřejmé, že vztahy přetváří, mění všechny zúčastněné, nebo jednotlivce, obsahují proces přeměny, což probíhá vědomě nebo i podvědomě. Pokud není vztah v neustálém pohybu, nenaplňuje určité cíle, nepodřizuje se vývoji, o takové spojení ztratí ohnivák poměrně rychle zájem.

V nejlepším případě se dá přirovnat vývoj vztahů ohniváka k alchymistické přeměně olova ve zlato. Zkouškou ohně prochází jeho egoismus, narcistické vzorce chování a po přetavení zbude pouze plamen skutečné lásky propůjčující schopnost jasné vize kvalitního vztahu.

Pro osoby s nedostatečným zastoupením ohně v horoskopu je možné nepochopení přístupu ohnivých jedinců, kteří potřebují ve vztahu náboj soupeřivosti, vyvolávající jejich zájem o protějšek. Vše ostatní se jim jeví jako nudné a fádní. Očekávají od druhých aktivní přístup a zasazují se o činnost, ve které se projeví schopnosti a talenty jejich protějšku.Vytváří snahu a často i tlak ostatní přesvědčit o prospěšnosti svých individuálních plánů.

Ohniváci vycházejí z předpokladu, že ostatní fungují stejně či podobně a považují konflikt nebo rozdílnost názorů jako obohacující, zvyšující dynamiku vztahů. Měření sil s ostatními vyvolává postoj brát svůj protějšek vážně, rozdělování lidí na pozice nadřízených a podřízené jim nečiní žádné problémy.

Aby si vztahy jedinců z převahou ohně udržely schopnost zdravého vývoje, nezatuhly nebo nespadly na destruktivní úroveň nebo dokonce protějšek pouze nezneužívaly je nutná zásadní věc: Oba partneři musí mít zdravé sebevědomí, vědět kým jsou, schopnost čerpat z vlastního pramene tvořivosti a dokáží se prosadit. Jsou otevření k férovým diskuzím, drží se pravidel hry a respektují stejná práva pro oba.

Vedle zdravých, ohnivých kvalit je třeba i protilehlé, vzdušné kvality, která dokáže pohlcující a zničující kvality ohně držet na hranici pozitivního působení.

K elementu Ohně patří Beran, Lev a znamení Střelce.

Se svolením autorky - Vereny Bachmann a vydavatele - Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova