Elementy ve vztazích  oheň, země,voda vzduch

23.02.2013

VZTAHY V HOROSKOPU

O co jde ve vztahu, co je vztah a co jej vytváří? Jak nám může téma vztahů přiblížit astrologie? V následujícím článku si objasníme rozlišné podoby a formy vztahů z astrologického pohledu.

Pokud se někdo bez předsudků pustí do diskuze o vztazích, následně zjistí, že pohledy na partnerství se podstatně liší. V podstatě nepřipisují všichni partnerství stejnou váhu. Někteří jedinci potřebují vztah jako vzduch k dýchání, nedokáží vůbec bez vztahu existovat. Pro jiné jsou vztahy důležité, ale dokáží pohodově žít i bez nich, jejich život utváří jiné priority. Rovněž i pohnutka, očekávání a vztahové naplnění jsou u mnoha lidí odlišné. Někteří z nich hledají spojení a pocit soudržnosti, potřebují těsnou blízkost. U jiných vzbuzuje pocit blízkosti představu omezení a strach ze zadušení. Tento druh lidí potřebuje odstup, volnost a vztahovou nezávaznost. Vyskytuje se i typ lidí, kteří žijí dva vnitřní rozpory. Jedna část osobnosti odmítá blízkost a tělesnost a ta druhá naopak velmi touží po absolutním prolnutí s blízkou osobou.

Díky astrologickému výkladu - řeči symbolů jsme schopni porozumět různorodému přístupu a vztahovým potřebám zapsaným v horoskopu jedince, rozeznáváme individuální potřeby. Pohled do horoskopu nám umožňuje rozlišit, kterou z forem vztahu dává člověk přednost.

Společně s planetami, osami a znameními hrají nepřehlédnutelnou roli i přítomné elementy. Zároveň i rozložení domů v horoskopu dopomáhá rozšifrování vztahových potřeb a kvality vztahů, které jedinec potřebuje a vyhledává.

ELEMENTY A VZTAHY

Jednou z možností k rozlišení vztahových témat a potřeb nabízí pohled na působení čtyř elementů (oheň, vzduch, voda, země) v horoskopu. Přestože se naše realita skládá ze všech čtyř elementů a žádný z nich nemůže působit zcela odděleně, má každý z nich podstatně rozdílný vztahový obsah - potřebu propojení s protějškem.

Pouze element vzduchu a vody považuje vztah za klíčové téma v životě, element ohně a země upřednostňuje jiné priority. U každého elementu je možné vypozorovat rozlišný přístup k okolí i vzorce vystupování.

Pokud převedeme elementy do roviny lidského výrazu, chování člověka, rozvinou se před námi rovněž rozlišné varianty lidských vztahů.

Se svolením autorky - Vereny Bachmann a vydavatele - Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova