Bachovy esence astrologicky

11.12.2016

1. Agrimony/ Řepík lékařský

Planety na sestupném uzlu, Uran na Ac, Jupiter v aspektech na Slunce, převaha harmonických aspektů

2. Aspen/ Topol- Osika

Uzamčené (obkročené) planety, Pluto na sestupném uzlu, nevyváženost elementu vody a země.

3. Beech/ Buk lesní

Aspekty napětí mezi planetami Saturn, Uran, Pluto, Lilith k osobním planetám. Dále Jupiter, Saturn nebo Pluto na sestupném uzlu.

4. Centaury/ Zeměžluč

Silně převažující element vody v horoskopu. Aspekty napětí planety Neptun k osobním planetám. Uzamčené Pluto nebo Mars.

5. Cerato/ Rožec

Uzamčené planety, především Merkur; sestupný uzel v 11. domě.

6. Cherry Plum/ Slíva třešňová

Saturn, Uran, Pluto v napětí k osobním planetám. Silné napětí v souvislosti s tranzity a progresemi.

7. Chesnut Bud/ Poupě koňského kaštanu

Planety na sestupném uzlu ( nechuť se učit, rozvíjet) ; uzamčené planety.

8. Chicory/ Čekanka obecná

Nevyřešené Pluto téma ( mocný- bezmocný); napětí mezi Plutem, Sluncem, Merkurem nebo Marsem. Převaha kardinální energie.

9. Clematis/ Bílá lesní réva

Nedořešená, neptunovská témata; znameni Ryb na sestupném uzlu, silné obsazení 12.domu; konjunkce, opozice, kvadrát k Neptunu.

10. Crab Apple/ Plané jablko

Saturn, Pluto v opozici, kvadrátu, konjunkci k osobním planetám; Saturn na sestupném uzlu; 6.dům nebo znamení Panny na sestupném uzlu.

11. Elm/ Jilm

Saturn v kvadrátu, opozici nebo konjunkci s osobními planetami. Nezvládnutelná duševní zátěž, přetížení z nesprávně pochopeného pocitu povinnosti pochazejici z 8. nebo 10. domu.

12. Gentian/ Hořec podzimní

Pesimistický postoj vyplývající z nevyváženosti postaveni mezi osobními planetami; uzamčené planety nebo uzamčený sestupný a vzestupný uzel.

13. Gorse/ Hlodaš

Rezignace a ztráta naděje vycházející z aspektů napětí mezi Saturnem, Plutem a osobními planetami. Napětí v tranzitních přechodech a progresích.

14. Heather/ Skotský vřes

Nevyřešené konstelace Uran, Pluto, Lilith.

Mars, Jupiter, Uran na vzestupném uzlu.

15. Holly/ Česmína ostrolistá

Nevyřešené Pluto-téma, Pluto na sestupném uzlu, napětí mezi planetami Mars- Slunce,

aspekty napětí mezi planetami Uran, Neptun, Pluto.

16. Honeysuckle/ Zimolez

Luna, Venuše, Neptun na sestupném uzlu, uzamčený ( obkročený) sestupný uzel, zeslabené postavení Slunce nebo Marsu.

17. Hornbeam/ Habr

Problémy s osobními planetami, slabé nebo žádné zastoupení elementu ohně, uzamčené lunární uzly.

18. Impatiens/ Netykavka žlázonosná

Mars, Jupiter, Saturn a Pluto napětí, Lilith v 9. domě. Uvedené aspekty se často manifestují ve zrychlené látkové výměně, svěděním kůže, tuhnutím svalů, nespavosti.

19. Larch/ Modřín

Přehnaná skromnost, chybějící sebevědomí, nedůvěra ve vlastní schopnosti a důležitost vyplývající z konjunkce, kvadrátu, či opozice mezi planetami Saturn, Pluto k osobním planetám, dále uzamčené Pluto, uzamčené osobní planety a lunární uzly.

20. Mimulus/ Kejklířka skvrnitá

Pluto na AC

Napětí mezi osobními planetami.

21. Mustard/ Divoká hořčice

Pluto na sestupném mesíčním uzlu v 8.domě.

Uzamčené planety nebo uzly, Luna v napětí k Saturnu nebo Plutu.

22. Oak/ Dub

Napěťové aspekty Saturn, Pluto k osobnim planetám. Saturn, Pluto v 8.domě.

23. Olive/ Oliva

Saturn, Pluto v napěťovém aspektu ke Slunci.

Vyčerpávající tranzity a progrese.

24. Pine/ Skotská sosna

Napěťové aspekty planety Saturn k Luně, Slunci, Merkuru; sestupný uzel v 10.domě, sestupný uzel konjunkci se Saturnem.

25. Red Chestnut/ Červený kaštan

Uzamčené planety a uzly, Neptun nebo Luna na sestupném lunárním uzlu.

26. Rock Rose/ Devaterník penízkový

Panická hrůza, bušení srdce, podlamování kolen, silné pocení ,extremní pocity strachu a ohrožení, které mohou vyústit až do bezvědomí vyplývající ze spojení napěťových aspektů mezi Plutem a osobními planetami, Pluto na sestupném uzlu, uzamčené Pluto.

27.Rock Water/ Voda z léčivých pramenů

Přísnost k sobě samému , černo-bílé myšlení, které má souvislost s aspekty Saturn, Pluto v napětí k osobním planetám.

28. Scleranthus/ Chmel roční

Mars, Merkur ve znamení Ryb, ve 12.domě nebo v napětí k planetě Neptun, dále uzamčený Mars, Saturn konj. Neptun, sestupný uzel ve Vahách.

29.Star of Bethlehem/ Snědek okoličnatý

Chiron, Saturn, Pluto, Lilith na sestupném uzlu. Saturn, Pluto ve 4. nebo 8. domě.

30. Sweet Chesnut/ Jedlý kaštan

Saturn, Pluto v napěťových aspektech k osobním planetám. Tranzitní přechody a progrese vyvolávající silný tlak v duševní oblasti.

31.Vervein/ Sporýš lékařský

Nekonečný boj fanatika, Vševěda nebo optimisty za své vlastní přesvědčení čerpající z energie Jupitera na sestupnem uzlu nebo sestupneho uzlu v 9. domě; dále Pluto, Lilith v 9. domě. Aspekty napětí mezi Plutem a Jupiterem ( boj za své přesvědčení).

32. Vine/ Vinná réva

Touha po moci, autoritě, chybějící tolerance jejichž původ je možné hledat ve spojení Saturna, Pluta v napětí k osobním planetám, Pluto v 10.domě, Saturn, Pluto konj.se sestupným uzlem.

33. Walnut/ Vlašský ořech

Zeslabené postavení Slunce, Marse, Pluta, uzamčený Saturn.

Uvedene oslabení může vyvolat tendenci k infekcím.

34. Water Violet/ Žebratka bahenní

Uran na sestupném uzlu, Lilith v 10.domě, Lilith v konjunkci se Sluncem nebo Uranem.

35.White Chesnut/ Bílý kaštan

Převažující element vzduchu, aspekty napětí mezi planetami Saturn, Uran, Pluto bez spojení k osobním planetám.

36. Wild Oat/ Sveřep větevnatý

Planety na vzestupném uzlu, uzamčený vzestupný uzel, vzestupný uzel ve znamení Střelce (chybějící cíl, smysl života)

37. Wild Rose/ Planá růže

Pluto, Saturn ve 4.domě

Pluto, Saturn konj. Slunce nebo Luna, uzamčená Luna ( pasivita).

38. Willow/ Žluta vrba

Saturn, Pluto konj. s osobními planetami, Pluto na sestupném uzlu (frustrace, role oběti, hořkost, sebelítost).

Sestupný uzel v 10.domě.