Astrologické aspekty z pohledu rodinného systému

10.12.2016

12.12.2009 15:27

Astrologické aspekty z pohledu v rodinného systému

Konjunkce 0° aspekt:

Předek odpovídá archetypu dvou (konjunkce), či více energií (planet), ztotožňuje se s nimi nebo jedná na základě jejich charakteristik, což se promítá do každodenního života pokračovatele rodinné linie. Následovník rodu je nucen si projít v realitě celou paletu jejich konjunkčních významů, energetického, rodového propojení s nimi, což mu zůstává po dlouhou dobu skryto na úrovni podvědomí. Nutnost příjmutí tématu, rozvinutí sil k jejímu rozuzlení, pochopení a vyrovnání. Potřeba diferencovat, rozlišovat sílu a poselství planet jednotlivě, vymanit se z nepřehlednosti situace jejich hromadného působení.

Opozice 180° aspekt

Energetické napětí, přitažlivost mezi vědomím a podvědomím, dvěma póly, které přitahují situace a osoby připomínající jednotlivci jeho odtrženou (zapřenou, potlačenou) část vlastní osobnosti. Opozice v radixu jsou ukazatelem rozpolcenosti osobnosti vznikající z nevyřešených konfliktů předků, pozicí oběť - zločinec a svazků poznamenaných vášní. Vědomou snahou opětovného spojení rozpolcené osobnosti, řešením problémů vlastních i generačních, pozorováním projekcí osobních na protějšek a protějšku k vlastní osobě (opozice) je možné problém konstruktivními kroky řešit a energeticky vyrovnávat.

Kvadrát 90° aspekt

Vnitřní, trýznivý konflikt mezi dvěmi rozlišnými hodnotami z minulosti rodinného systému, přesto však v rodině aktuálně - negativně působící.

Trigon 120° aspekt

Mistrovsky zvládnuté životní zkoušky našich předků. Soulad, schopnost spojení soukromých a společenských hodnot v jeden, životaschopný celek.

Sextil 60° aspekt

Vykročení na cestě k pozitivním cílům a jejich částečné naplnění. Ke korunovaci díla je však potřeba usilí další generace, generací rodinné linie.

Quincunx 150° aspekt

Zatuhlé, těžce řešitelné touhy v rodinném systému, které se před jejich dosažením zvrátily pouze v neúspěšné, nenaplněné naděje.

autor: Werner Held

překlad: Pavla Aligova