Přehled nejnovějších příspěvků, akcí , novinek 


PLUTO - SATURN V HOROSKOPU

Vzácný olej NEROLI je spřízněný s diamantem a dokáže posílit světlo a krásu lidské duše, podporuje mír a štěstí. Tam, kde se tedy setkáváme s neúměrným tlakem a máme pocit, že jsme pouhý krůček od propasti, pomůže Neroli.

Diamanty vznikají dlouhodobým tlakem horniny a naši duši vybrušují životní příběhy. Stáváme se lidskými diamanty očistěnými trápením a slzami lidského osudu. Jdeme dál se vzpřímenou hlavou a ryzím srdcem, s vědomím zmoudření, soucitu a lásky.

Neroli komunikuje s tím nejmocnějším v nás - schopnosti milovat. Čistá láska obsahuje ty nejušlechtilejší pohnutky našeho srdce ve spojení s naší mysli, které se následně manifestuji v láskyplných činech. Neroli zušlechťuje charakter a pomáhá manifestovat to nejlepší v nás. Práce s touto esencí je podobná oslavě, na kterou si oblékáme sváteční šaty. Odcházíme se sváteční náladou na setkání s něčím - někým výjimečným.

 Esenciální olej Neroli působí ve smyslové i duchovní rovině. Vštěpuje klid a sílu a pomáhá uvolnit potlačené emoce. Můžete jej použít pro různě hluboké emocionální rány a bolesti, které vás okrádají o naději a radost. Jeho vůně vás podpoří v touze po nápravě, obnově, sjednocení a harmonii. Pomůže vám také navázat oslabené spojení mezi tělem a myslí.

Zdali je vhodná esence právě pro vás? Procházíte obdobím tranzitu Saturn - Pluto? Je téma Saturn - Pluto vaším celoživotnim příběhem pevně zakotveným v horoskopu? Ráda vám to ujasním a najdu esenci přímo na míru. 

NEPTUN a esence

Tranzity Neptuna dokážou zamíchat se životem, Neptun ve 4.domě, severní uzel v Rybách, Neptun v opozici na Slunce.

Esence Transformace určitě pomůže najít cestu domů.Synergická směs TRANSFORMATION vás podpoří ve znovunalezení svého středu.Směs BEWIT TRANSFOMATION může vytvořit povznášející pocit čistoty a důvěry. Vůně pomáhá utišit obavy a starosti a "otevřít srdce". Přináší zklidnění, jemné upokojení, větší soustředění a očištění intelektu.Celkově směs pomáhá překonat lhostejnost, povznáší a probouzí "chuť do života".

Uklidňuje a navozuje pocit spokojenosti a optimismu.Pomáhá obnovit smysl pro hierarchii hodnot a pocit bezstarostnosti, překonat životní dezorientaci, pocit, že jsme "na dně" a snášet "rány osudu".Vyjasňuje intelekt. Pomáhá vyrovnat se s minulostí, utišuje smutek a ztráty a obnovuje schopnosti sebekázně. Zahání výčitky a nastoluje optimismus.Potřebujete esenci na míru? Procházíte náročným obdobím nebo chcete prohloubit vděčnost za svůj život? V mém životě mají esence trvalé místo.Napište datum, hodinu a místo narození a ráda pro vás vyberu aktuálního průvodce v podobě esence.Buďme šťastní za každé okolnosti. Pište na: pavla.aligova@seznam.cz

esenci lze objednat zde:

https://bewit.love/produkt/transformation/?i=ejkczot9yeic1k


SATURN v horoskopu a tranzitech

Jak lze podpořit dlouhodobý tranzit Saturna?

Od starověku je esenciální olej z jalovce spojován i s duchovním očištěním a se silou odrážet negativní vlivy. Na druhou stranu teplé, sladké a dřevité vlastnosti esence odrážejí její hluboce posilňující potenciál.

Pokud máte pocit, že v životě stagnujete, esenciální olej Jalovec vám pomůže v duševní rovině překonat stavy apatie a strnulosti, starosti a obavy ze selhání. Obnoví ve vás rozhodnost a vůli, posílí vaši otevřenost a odvahu vydat se opět vpřed, za svými sny.

Esenciální olej z jalovce je podobně jako tymiánový a zázvorový silné tonikum, zahřívající a stimulující energii jang.ESENCE a horoskop

Esenciální oleje si našly zásadní místo při mých konzultacích s klientem. Astrologie, konstelační techniky a výběr esence na míru má hluboký význam pro hledajicího člověka. Není podstatné zda jdeme po cestě společenského úspěchu nebo hledáme cestu k sobě.Esence jsou milujícím poselstvím přírody, která nám nabízí naprosto vše k uzdravení bolavé duše, těla i neklidného ducha. Účinky esencí jsou nadčasové, proto s nimi lze vyhojit i prastaré rány zaznamenané v horoskopu. S nimi většinou pracuje jen podvědomí a rozum na této úrovni selhává. Přesto vnímáme nevysvětlitelný tlak, bolest, smutek, máme pocit, že je tady něco, čemu nerozumíme.

S esencemi lze pracovat na každé úrovni a pokud máme planety na sestupném (jižním), lunárním uzlu, je to výzva. Jak se zbavit břemen minulosti i současnosti? Můžeme postupovat cíleně a konkrétní esence nám umožňuje projít tímto procesem jemně a bez velkých šrámů.Podstatou jsou vysoké frekvence, které každá z esencí vyzařuje. Působí velmi ohleduplně a zároveň otevírá podstatu daného tématu.

Dnes chci představit "obyčejnou" majoránku. Drobná, jemná a tolik potřebná pro nás všechny.Esenciální olej z majoránky působí v duševní oblasti k těm hlavním, které mají schopnost posilovat i uvolňovat. Můžete po něm tedy sáhnout, když se cítíte velmi vyčerpaní a přemáhá vás letargie. Vhodný je i pro chvíle, kdy jste pod stresem, trápí vás přílišné starosti a přemýšlení. I zde se dobře projeví sladké, vyživující a vyrovnávající kvality majoránky.Esenciální olej Majoránka je dobrý pomocník také v situacích, kdy se vám zdá, že jste osamělí, bez lásky a podpory. Jeho vůně vás zklidní a navodí pocit vřelosti a pohody, pomůže smířit se s hlubokými ztrátami a přijmout je. Majoránka je rostlina lásky, která obnovuje naši sílu dávat.

Esenci lze objednat:

https://bewit.love/produkt/majoranka/?i=ejkczot9yeic1k

Lunární uzly podle Dorothée Koechlin de Bizemont

Lunární uzly jsou neviditelné nitky spojujicí životy. Jižní (sestupný uzel) je symbolickou nádobou duše, naplněnou vším, co se v minulých životech nasbíralo. Severní (vzestupný) uzel je ukazatelem, kudy se má cesta současného života ubírat. Je šipkou směřující na cíl v čase a prostoru, kterým se ubíráme. Celý náš život se točí kolem lunární osy. Vzdalujeme se minulosti ztělesněné na jižním uzlu a putujeme směrem k severnímu uzlu. Mnoho lidí se vší silou drží sestupného - jižního uzlu a utíkají před severním - vzestupným, ač si tento vývoj vybrali a určili ještě před narozením. Chybí jim odvaha podrobit se zkouškám a dalšímu rozvoji. Proč jsou lunární uzly tak důležité ? Měsíc a jeho pohyb, které lunární uzly popisují je nejbližším, nebeským tělesem a nejvíc ovlivňuje náš pozemský, každodenní život. Lunární uzly jsou milníky inkarnací lidské bytosti.

Každých 18 - 19 let putuje severní uzel zpět na svoji výchozí pozici.To naskýtá příležitost k obnovení, možnosti zpracování negativní karmy, kterou lze odečíst z postavení domu a znamení jižního uzlu. Duše prožívá spirituální krizi, ale ta se může pozitivně vyvinout v případě rozhodnutí udělat krok směrem k severnímu uzlu.Nabízí se možnost přibližně ve věku 37 let (19x2) očistit nánosy minulosti a vytěžit ze zkušeností minulých životů (pokud se jedinec nechopí příležitosti, může se jižní uzel projevit i velmi negativně).

V 57 letech prožívá jedinec (19x3) třetí, spirituální krizi. Musí udělat rozhodnutí, která mohou být velmi bolestivá, protože je neustále oddaloval. Každopádně by se měl člověk v 76 letech (19x4) definitivně odpoutat od zátěží jižního uzlu a udělat značný krok - vydat se na cestu směrem ke znamení a domu uzlu severního.

Autorka zmiňuje odečtení 24 stupňů (aktuální tranzit 76-letých), což může mít za následek prohození (předešlé) znamení uzlů. Jedná se výlučně o jednotlivce narozené ve 20.století.

Jižní uzel - klíč k minulosti

Jižní uzel nepopisuje pouze minulé inkarnace, ale i všeobecnou atmosféru. Je obsáhlým rezultátem chování, myšlenek a rozhodnutí několika životů. Jako by nám chtěl ukázat i bilanci a důvod proč nás přivedl k současné inkarnaci.

V pozadí jižního uzlu stojí dvacet nebo padesát životů a stovky let : minulost, která je nám důvěrná a přesto se ni nemůžeme upamatovat.Mnoho z nás se velmi těžko odděluje od minulosti, aby se obrátilo k novým horizontům. Pro některé ztělesňuje jižní (sestupný) uzel pocit jistoty, pevnou půdu pod nohama. Pro jiné je jižní uzel nahromaděním omylů, od kterých se musí bolestivě osvobodit. V případě negativní aspektace je tedy (jižní uzel) slabým místem v horoskopu, nepodařený výsledek bilance, vypárané oka na jehlici informací. Ne každý má odvahu téma otevřít a podívat se. Proto zůstává část minulých životů skrytá, na našich vzpomínkách ulpěly černé fleky - nebyli jsme dostatečně silní se podívat hrůze minulosti do očí.

Jižní uzel je ukazatelem negativních zvyků, které přispěly k formování duševní a tělesné fyziognomie. Stávalo se mi často, že jsem potkávala lidi, u kterých bych mohla přísahat, že se narodili ve znamení Štíra nebo Vah. Natolik byl výrazný jejich zevnějšek. Při prověřování jejich horoskopů jsem však zažila překvapení - jejich jižní uzly stály v těchto znameních. Například naprosto seriόzní muž, žijící životem spořádaného občana, který by si nedovolil skandály a přesto vypadal jako čaroděj. V současném životě už to není tento případ, ale pozice jeho sestupného uzlu vykazuje pravděpodobnost praktikování černé magie a čarodějnictví. Takto vykazují lunární uzly velmi důležité a zajímavé informace o cestách a vývoji duše.

Severní uzel v Beranu - jižní uzel ve Váhach

V minulých inkarnacích se jednotlivci nepodařilo prosadit sám sebe. Byl kopií protějšku, snažil se líbit druhým a získat jejich lásku. Rozkvétal v přítomnosti rodiny, blízkých nebo ve skupině a nedával žádnou váhu vlastní individualitě (jak to lze ještě dnes pozorovat u některých afrických kmenů).Cítil se pevně v kramflecích ve skupině, ta za něj rozhodovala a zbavovala ho strachu muset o sobě rozhodnout, ale i hrdosti se prosadit. Tímto nasbíral mnoho zkušeností v sociální oblasti - vztazích, přesto zústávala neschopnost se prosadit a rozhodnout mezi dvěma tábory. Nerozhodnost a osobnostní nestabilita zapříčiňovala tendenci k oportunismu nebo přinejmenším pochybnosti kým doopravdy byl.Pocit nejmenší disharmonie uváděly tohoto z jemných struktur stvořeného, umělecky nadaného člověka do velkých emocionálních bouří. Dnes se musí učit emocionální výkyvy stabilizovat. Jeho současným úkolem je, jednoznačně rozvíjet touhu - stát se osobností, jednotlivcem, který si poradí s životem a vybojuje vlastní svobodu. Naučí se sám probojovávat, činit vlastní rozhodnutí, aniž by hledal podporu rodiny, blízkých, okolí nebo pracovního kolektivu.

První polovina života se odehrává na houpačce senzibility rodinného kruhu nebo mezi blízkými. Boj, ke kterému se jedinec v současné inkarnaci rozhodl je v upevnění vlastní pozice a pevného, osobního postoje. Až začne tušit, kde a za čím vězí pravda, zbaví se strachu, naučí se vzdorovat protějšku - svým blízkým. Prosadí se i za cenu šokování okolí, vymaní se z vlivu nároků na něj kladených. Rovněž v pracovní oblasti a kariéry zvolí cestu nezávislosti.

Severní uzel v Beranu najdeme u mnoha známých osobností, často jsou to silné a originální nátury. Jednou z nich je člověk, který vstoupil na měsíc - Neil Armstrong.

Severní uzel v Býku - jižní uzel ve Štíru

Jedinec s osou Býk - Štír statečně zvolil nelehký osud. Symbolická nádoba duše obsahuje spoustu usazenin a špíny zrcadlících se na jižním (sestupném) uzlu. Vnímá pocit ochrnutí, chce se nutně zbavit nánosů minulosti, vyčistit je. Ani přes silnou motivaci není člověk schopen zázraků. Negativní zvyky minulosti se promítají i do současného života, minimálně do jeho první poloviny. Jedinci s touto konstelací v sobě nosí povědomí o lidském propadu. V současném životě se rozhodli vzdorovat praktikám holdujícím v minulých životech - ty je samotné přivedly k sebezničení : finanční nepoctivost, sexuální perverznosti, okultismus, čarodějnictví a černá magie. Z těchto praktik je dnes mrazí.

Většina z nich si přeje zbavit se schopností a praktik z minulosti. Jsou neustále smýkání oběma směry a chybí jim síla se jich definitivně zříci. Touží po normálním životě, ale zátěže - zvyky těch minulých je provázejí i nadále. Podobně se vedlo i spisovateli Jeanu Genetovi (jižní uzel na 17 stupních Štíra, byl odsouzen za různé delikty k doživotnímu vězení). Jeho vnitřní rozervanost projektoval do děl ztělesňujících zloděje, pasáky sadomasochisty a lotry z pokraje lidské společnosti.

Každá duše, která zažila pouť pekelným ohněm, touží po konstruktivní změně - obyčejném životě. Proto se kapitán Cousteau (jižní uzel na 27 stupních Štíra) zasazoval proti znečisťování oceánů. Znamení Štíra symbolizuje (mimo jiné) i zapáchající, špinavou, černou vodu a to ještě před tím než se začala znečisťovat ropným olejem a dalšími nečistotami. Následkem je uhynutí ryb i mořských ptáků.

V mnoha případech vykazují jedinci štírovské přednosti i zápory, přestože u nich nelze najít ani jedinou planetu ve znamení Štíra nebo osmém domě. Nemají dokonce ve Štíru ani As - Ds nebo MC, IC. (Tyto vlastnosti vykazuje pouze lunární uzlová osa)

Často nemají tušení jak naložit s vlastní sexualitou a city. Vyhýbájí se otřesům a ničení praktikovaným v minulých existencích. Obrazně řečeno slyší dunění vulkánu v jižním, štírovském znamení a za sebou už jen kouř stoupající z jeho popela. Inkarnovali se s jasným předsevzetím : chránit život, nezabíjet, učit se umírněnosti. Pokud zůstanou příliš blízko štírovskému principu, vnímají nevysvětlitelný pocit viny a ohrožení ze všech stran. To vyvolává silné, vnitřní reakce - nutkání vše nenávratně zničit. Reagují tak, že rozmetají vše, co milují a je jim blízké. V podstatě snili o tom, vše konstruktivně budovat, což je přivádí do stavu zoufalství. Jejich život se zklidní pokud se začnou ubírat směrem k severnímu uzlu, do znamení Býka s jeho pozitivním nastavením.

Severní uzel v Blížencích - jižní uzel ve Střelci

Zde máme nespoutaného, cválajícího koně ve stepi, sílu a zákony přírody. Prohání se prostorem, žije bez omezení pánů a jejich zákonů. Opilý volností věří v ušlechtilé činy. Naprosto nezávislý jde svou cestou, nepotřebuje o nic žádat, za nic děkovat. Ještě dnes mu koluje nespoutanost a pocit nezávislosti v žilách, zůstala vnitřní touha po dalekých cestách, dobrodružství a nekonečných prostorech. Vzduch, pohyb a svoboda je mu nutností. Neposedí, je neustále v pohybu, začne spoustu věcí najednou a nedokončí žádnou z nich.Měl by se konečně naučit koncentrovat na jeden cíl, což mu dělá čáru přes rozpočet. Jeho minulé životy byly pohnuté, lze o nich napsat celý román s mnoha epizodami. Tento dobrodruh se však musí naučit napasovat do společenského života. Dostal za úkol lekci trpělivosti, obrátit pozornost k detailu, dát prostor dialogu s protějškem.

Ubohý, divoký kůň, jehož horizont byl nekonečný, dostane opratě. Ve jménu seberozvoje je nucen s velkou odvahou obětovat svobodu a nezávislost svým blízkým. Sloužit ideálům těch, které miluje. Představa manželství se snoubí s představou vězení, proto potřebuje velmi liberálního partnera. Pokud jej nenajde, dříve nebo později uprchne. Bez skutečného záměru občas působí jako slon v porcelánu, aniž by postřehnul co se vše rozpadlo na střepy. Zkuste s ním mít trpělivost, jeho nedostatek taktnosti souvisí z nespoutaností minulosti. V současnosti má však dostatek vůle to změnit. Terapeutické skupiny mohou být jedním z prostředků se naučit vyjadřovat ve společnosti. Lze předpokládat, že život ve městě nevydrží, ale žít dlouhodobě na samotě není rovněž ideální. Zaměstnání spojené s cestováním nabízí možnost uvolnění.

V minulých životech se naučil senzibilitě, souznění s přírodou a intuitivní znalosti kosmických zákonů. To vše by měl předávat dál v současném životě. Jeho životní energie a nadšení pochází z hluboké víry : Stejně jako plevel uvězněná v puklině silnice, důvěřující prozřetelnosti, stejně i on důvěřuje Bohu, že mu dá vše potřebné k životu. I toto poznání by měl předávat dál.

Rasputin je jedním ze zrozenců s touto konstelací (jižní uzel na 28 stupních Střelce).Pokaždé, když mu byla zasazena smrtelná rána povstal, aby ostatní nakonec uvěřili, že je nezranitelný.

Dalším, extrémním příkladem je francouzský romanopisec Marcel Proust (Hledání ztraceného času) jehož dílo směřovalo k principu Blíženců. Dominovala snaha zobrazit společenský život, přesto se on sám těžce do společenského života integroval. Proustovy knihy potvrzují odstup od všech forem sociální komunikace, byly pro něj nezvykle nové. Jeho nemoc, izolace a smutek připomínají reakce uvězněného, divokého zvířete. Za mřížemi své klece pozoroval podivný a cizí, lidský svět.

Severní uzel v Raku - jižní uzel v Kozorohu

Člověk trůní na špici ledové hory a jeho velmi stará duše zná hodně věcí a příběhů. Pohrdá lidmi, vnímá je jako nevědomé děti. V jednom z minulých životů vládnul a řídil mnoho lidí. Není podstatné, které zaměstnání provozoval (lze vyčíst z postavení domů, ve kterém se jižní uzel nachází), každopádně platil za velkou autoritu. V tomto životě je překvapen, že mu okolí neprojevuje i nadále úctu a respekt, na které byl zvyklý. Všemi silami se snaží ztracenou autoritu získat, v mládí použije všechny prostředky, aby stahoval pozornost jen na sebe. Vlastní neobyčejnou schopnost hrát roli oběti a tím přinutí okolí zabývat se právě jím. V minulých životech se vypracoval hodně vysoko a neodpustil si žádnou chybu, což se s ním táhne i nadále. Pokud se dostává do situace, kterou nezvládá, není pánem situace - předstírá nemoc.

Vystupuje velmi kriticky vůčí protějšku a sám není schopen přijmout kritiku (především pokud se nachází jižní uzel v konjunkci s Merkurem). Stahuje se do ústraní a nedovolí nikomu nahlédnout do svého úkrytu. Jeho minulé životy se točily především kolem uspokojení pocitu ctižádosti. Inklinoval k egoismu, materialismu a chladné vypočítavosti vedoucí k jeho prospěchu. Zneužíval slabiny slabších, své vlastní však mistrovsky ukrýval (Hitler a Lenin měli jižní uzel v Kozorohu).

Tato stará duše (desáté znamení je znamením stáří) se inkarnovala, aby se vymanila z omezení a chladu kozorožské podstaty. V současné inkarnaci si často volí velkou míru zodpovědnosti a náročné rodinné vztahy. Jednotlivec se má naučit rozvíjet senzibilitu vůči potřebám blízkých, toleranci vůči jejich pochybení i chybám vlastním. V momentě, kdy bude schopen říci : « přiznávám, že jsem se mýlil a prosím o odpuštění - omlouvám se », tehdy užasne - nikdo ho za jeho chyby nebude odsuzovat.

Pokud se chce dále rozvíjet, je třeba, aby pečoval o stravu a výživu blízkých (Rak je spojen se žaludkem). Jídlo a atmosféra, ve které se stoluje propůjčuje pocit tepla a bezpečí domova.

Proto možná porozumíme, proč usiloval Heinrich IV., aby všichni jeho sluhové měli v neděli slepičí polévku. Jeho severní uzel nalezneme na 21 stupni raka. Dobrý král Heinrich byl na dobré cestě k severnímu uzlu, zatímco za dob Hitlera a Lenina národy hladověly. Málo známý král Ludwig XI. (jižní uzel na 24 stupních Kozoroha) napsal ve svých pamětích ohledně diplomatických úspěchů : »Můj otec se snažil vyhnat Angličany z říše pomocí zbraní a mně se to podařilo paštikou z divočiny a dobrým vínem. »

Severní uzel ve Lvu - jižní uzel ve Vodnáři

Ve zvířetníku se nachází znamení Lva v opozici na znamení symbolizující přátelství -znamení Vodnáře. Mocní lidé v životě často prožívají pocit osamělosti a proto se u jedince se severním uzlem ve Lvu střídají dvě rozličné a dlouhé periody. Doba, kdy se stahuje do ústraní a období, kdy prochází zkouškami, které si dobrovolně zvolil už před narozením. To vše proto, aby rozvíjel a mobilizoval své vlastní síly. Již od počátku života si stěžuje, že nemá nikoho, na koho by se mohl opravdu spolehnout a ve chvíli, kdy nutně potřebuje přátelé, tehdy nejsou k nalezení. Pocit osamělosti je nutný k naplnění karmického plánu -osudu, jen tak se může stát skutečným vůdcem.

V minulých životech kultivoval vlastní nezávislost, na nikoho se nevázal a zároveň dbal, aby se nikdo nevázal na něj (tolik se bál omezení). V tomto životě bude prožívat dva extrémy - milovat osamělost a utíkat před ní. Uvěří, že druhé potřebuje, ale nebude dbát na jejich rady. Jeho slabá stránka se projeví tím, že zoufale hledá přátelé. Přijde však den, kdy pochopí, že všechno jeho úsilí je zbytečné - svůj osud musí nést sám. Následně se promění v silného člověka.

Jižní uzel ve Vodnáři je ukazatelem ignorování všech nařízení, směrnic a konvencí. Jedinec má pocit, že je silnější než zákon. Jednoho dne však pochopí nutnost koncentrace všech sil na jediný cíl. Zažije pocity štěstí, kdy svoji sílu propůjčí správné věci, ve prospěch rozvoje ostatních. Pokud se přiblíží principu severního uzlu ve Lvu, pocítí občas touhu zapomenout na zásady a zneužít své moci.

Síla a organizační schopnosti Lva by mu měly propůjčit vůli prosadit progresívní a originální nápady - myšlenky. Ty rozvinul v minulém životě, ale neuplatnil je prakticky.

Jako velkorysý člověk bez falše odpouští všem těm, kteří připustí svoji chybu a nikdy nebojuje proti poraženému nepříteli (nezasadí poslední, smrtelnou ránu). Pro lásku učiní vše a občas chybuje v doměnce, že se láska dá koupit. Touha po nezávislosti z minulých inkarnací ztěžuje manželské soužití a jedinec často sám vztah opouští. Gándhí opustil svoji ženu, aby se plně věnoval svému poslání (severní uzel ve Lvu).

Severní uzel v Panně - jižní v Rybách

Došlo snad v minulých životech k pronásledování jedince z důvodu náboženských ideí ? Každopádně hodně trpěl a to v něm rozvinulo soucítění. Možná byl černou ovcí rodiny. Vícero životů prožil ve vězení, nemocnicích nebo nucené samotě. Pocit soucítění je směs pocitů, emocí a snění (představ). To vede k rozostření rozlišovací schopnosti posouzení momentální situace - děje. Jedinec je občas natolik převálcován - nacítí se na utrpení protějšku, že není schopen podat pomocnou ruku a jeho samotného stáhne situace ke dnu. Další možností je, že utíká před utrpením druhého, protože mu příliš připomíná jeho vlastní. Při každé bolístce křičí : zemřu ! Při pohledu na kapku krve padá do bezvědomí.Neočekávejte, že přivolá lékaře, pohled na nemoc a utrpení v něm vyvolává nepřekonatelný reflex útěku.

Pokud se mu podaří osvobodit od vlastního pocitu sebelítosti, stává se neobyčejnou pomocí v lékařských a terapeutických oborech. Z minulého života, plného utrpení si přinesl nevalné - slabé sebevědomí a tendenci se nechat zastrašit. Proto potřebuje velkou míru podpory. Přirozeně sní o dokonalém světě plném něhy a krásy. Jak v nebi, tak na zemi. Inkarnoval se proto, aby dál svým snům konkrétní podobu. Všichni lidé s jižním uzlem v Rybách připomínají mořskou pannu, kterou zabolí každý dotek země. Malá mořská panna se musí zamyslet, ujasnit si, zdali se vyplatí usilovat o prince nebo je lepší naříkat, že jí nikdo nerozumí. V oblasti víry a spirituality spoléhala bytost mnohem více na cit než rozum. Je třeba rozvinout jasné představy o konkrétních věcech (znamení Panny), což je nesmírně těžké. Dále píli, pozornost pro detail, disciplínu, sebeovládání a nadále zachovat míru soucitu a schopnosti odpouštění z minulých inkarnací. O to vše by měli usilovat lidé se severním uzlem v Panně.

Marie Curie zasvětila celý svůj život vědeckému výzkumu.

Severní uzel ve Váhách - jižní uzel v Beranu

Zde máme osobnost průkopníka s nesmírně vyvinutým duchem individualismu. V současném životě se má naučit to, co v těch minulých zanedbal: soudržnost, spolupráci, respekt před poviností a hlavně písemnými smlouvami. To vše nepatří k jeho silným stránkám. Má tendenci k cholerickému, impulzivnímu, egoistickému chování a zákony jej příliš nezajímají. Tyto vlastnosti mu přinesly spoustu problémů v minulých životech a bude tomu i nadále pokud nevezme zcela vážně na vědomí existenci práva a respektu pro všechny - úctu před ostatními. Je třeba věnovat pozornost každé maličkosti přinášející disharmonii do partnerství i zaměstnání.

Příkladem je princ Philip, manžel královny Elizabethy II., který si vybral inkarnaci plnou sociálních povinností. V určitých obdobích se zdálo, že je není schopen unést, podnikal snahy o útěk pod rouškou dovolených a nebo svými výroky šokoval publikum vyznávající konzervativní tradice.Jižní uzel v Beranu propůjčuje jistou míru duchovního omezení. Důvodem je rozvíjení - výlučná koncentrace směrem k akčním inciativám v minulých životech, což v současné inkarnaci již neplatí. Je třeba pěstovat meditativní postoj a detailní znalost práva i toleranci vůči jiným vyznáním víry. Krátce řečeno je třeba dbát o rozvoj kvalit rozvíjející duchovní horizont. Pokud jedinec neprojeví snahu rozvoje a zůstane trčet v zaběhnutých vzorcích chování, velmi se odcizí svému okolí. Tak silná je jeho pýcha, egoismus, impulzivní reakce i tendence k násilí. Marsovskou energii je potřeba proměnit v sílu konstruktivní a snažit se pozitivní stav udržet - nejdřiv myslet a potom činit.

Nutkavé vášně zapřičiňují bezmyšlenkovité jednání. V tomto životě se učí respektu k protějšku, podělit se s ostatními - v minulosti jen dostával. Jedinec inklinuje k žárlivosti a další jeho lekcí je uznat, že i protějšek má právo na individualitu, nárok jít vlastní cestou - nemusí žít podle jeho představ. Svoboda jednotlivce je omezena svobodou protějšku, na tom je postaven zákon svobody a na to si bude muset zvykat. Jižní (sestupný) uzel v Beranu propůjčuje přitažlivost mísící se s dávkou narcismu. Jedinec má tendenci vysávat energii z druhých a to do takové míry, že donutí protějšek vzít nohy na ramena. Jednoho dne se však majitel sestupného uzlu v Beranu naučí dávat ze své vitální energie, což jej učiní v životě mnohem šťastnějším. Situaci jižního uzlu v Beranu velice výstižně popisuje Rudyard Kipling v knize Sloní mládě. On sám měl severní uzel ve Vahách a určitě často o tématice přemýšlel.

Severní uzel ve Štíru - jižní uzel v Býku

Co nejméně změn a propadů, příjemné plynutí bez konce - jedno z nejniternějších přání majitele jižního uzlu v Býku. Pocit jistot je nesmírně silný, visí na minulosti, na starých zvycích a představách. Neneštěstí si v současnosti zvolil něco naprosto jiného: změny, které nemají s kontinuitou nic společného. Sám si zvolil těžký, bolestný osud ztrát a proměn, aby se mohl dále rozvíjet. Prožije ztrátu všeho, co miluje, co je mu blízké. Přijde o pozemské statky, zažije symbolickou nebo reálnou smrt lidí, na kterých mu záleží. Horoskop, který vlastní je tu možná proto,aby mu připomněl rozhodnutí k vnitřní revoluci a nikoliv setrvání v jistotách a pohodlí.

V minulých životech zřejmě příliš visel na majetku, vlastní hrdosti a své rodině. Autorita mu byla velmi důležitá.Neuvažuje nad smyslem práce ani spirituálním obsahem činnosti, práce je tu od toho, aby se udělala. Vrozená smyslnost jej neustále vede k fyzickým požitkům - chce si vychutnat vše, co mu život nabízí. Věci i lidé jej naplní radostí v momentě, kdy je může vlastnit. Prožívá neustále obavy o majetek, což v reálu skutečně dramatické ztráty zapřičiňuje. Ušetří si mnoho bolestí, pokud se naučí akceptovat ztráty a nebude se věčně ohlížet za minulostí. Připomíná dobrodruha, který spálí loď ještě předtím než vyrazí objevit nový svět. Podmínkou jeho štěstí je rozvinutí odvahy, důrazu a velkorysosti.

Ze známých osobností a jižním uzlem v Býku můžeme jmenovat malíře Henriho de Toulose - Lautrecka, Richelieu, Beethovena. Všichni trpěli zdravotními problémy, díky kterým se zřekli rodinného života (dokonce ukončilo mnoho lidí s touto konstelací dobrovolně život nebo zemřeli svobodní). Podobným případem byla carova dcera Anastasia. Díky vyvraždění celé rodiny přišla o společenský status i vlastní identitu. Kupodivu na této ose najdeme i diktátora Mussoliniho. Nezdá se být člověkem fixovaným na minulé inkarnace a lpícím na jižním uzlu v Býku? Díky propadu fašistického režimu přišel o vše, dokonce i o život.

Severní uzel ve Střelci - jižní uzel v Blížencích

Po mnoha nespoutaných a zábavných životech má jedinec přání se posbírat a koncentrovat na jeden cíl. Pochopil nutnost stabilizace, naléhavost vystoupit ze své nerozhodnosti a pro něco se angažovat.Nejvíce se obává ztráty svobody, vázat se na druhého a konečně dospět.

Šikovně převléká kabát (kam vítr, tam plášť) a snaží se držet své ovečky pohromadě. Ukazuje jen půlku obličeje, aby mu vždy zůstala možnost hodit zpátečku pokud plány nevyjdou. Svádí, slibuje a rychle se za ním zapráší, když jde do tuhého. Není ochoten nést následky.

V první polovině života je ovlivněn oportunistickými postoji z minulosti. Nechá se pozvat ve stejný den na několik schůzek, aby je bezproblémově zrušil.Zásadně mívá několik želízek v ohni a to především na poli lásky. Pokud se někomu podaří dotlačit jej k oltáři, tak po čase zjistí, že se provdal - oženil jen s jeho - její polovinou. Jsou známé případy, kdy jedinec vyrazil na svatební cestu s nevěstou i milenkou.

V pracovní oblasti manifestuje panický strach vázat se v nestabilitu.Mění pracovní místa, raději střídá zaměstnání než by budoval kariéru. Ve věku mezi 35 - 40, období Jupitera (vládce Střelce) se začíná stabilizovat. Po mnoha poznáních, zkušenostech s rozličnými lidmi a technikami, pocítí vnitřní touhu věnovat se jediné záležitosti, jedinému cíli. Jeho řečnické nadání a schopnost komunikace může konečně pozitivně uplatnit. Rozlišovací schopnost a intuice z něj dělají skvělého obchodníka (pokud k tomu dává předpoklady i zbytek horoskopu).Je oceňován za schopnost se orientovat v každé situaci a humorné odlehčení napjaté atmosféry. Má tendenci se přepínat, ale pokud vykročí směrem k vzestupnému uzlu, začne rozumněji nakládat s časem, upírat pozornost na cíl,za kterým vnímá jeho podstatu a hodnotu.

Největší, karmická lekce, kterou si jedinec zvolil se skrývá v loajalitě a oddanosti protějšku, věci nebo projektu. Je nutné, aby vzal vážně spirituální cestu - hledání, které zanedbal díky praktickým zkušenostem a střádání intelektuálních vědomostí. V druhé polovině života o něm začnou známí říkat, že našel konečně svoji cestu, což tomuto žongléři, tulákovi, vagabundovi a cestujícímu zpěvákovi bude vyhovovat.

Asi nepřekvapí, že pod touto konstelací najdeme osobnost Ludvíka XIII. Z francouzské historie je známá jeho neschopnost se vázat, nestabilitu ve vztazích a odmítání manželství. Ve zralém věku byl schopen kardinál Richelieu, díky síle své osobnosti, přinutit Ludvíka XIII.upřít pozornost na jediný cíl : velikou Francii. Začal na tom (Ludvík)pracovat každodenně (vzestupný uzel ve Střelci v 6.domě) a prokazoval tak službu (6.dům) celému národu. Velmi inteligentní král Ludvík s talenty jižního uzlu v Blížencích ovládal zbraně, uměleckou výrobu a pořádal velké oslavy (Blíženci milují sociální soužití). Podobné schopnosti, uzlovou osu a chytrost najdeme například u Alfreda Hitchcocka.

Severní uzel v Kozorohu - jižní v Raku

Zrozenec s jižním uzlem v Raku prožil mnoho životů v teple rodinného kruhu. S mírou náklonnosti se zvyšovala i míra vyžadování být středem pozornosti rodiny - nelehká situace pro rodiče. Všichni, včetně sourozenců, strýčků, tetiček, přátel, kolegů i známých byli zapojeni do ochrany děcka před nástrahami života - možností dospět. V silných, statečných a nezávislých lidech hledal a nácházel ochranu i podporu. Systematicky zavíral oči před ohyzdností a nepřízní osudu. Znáte některý z reálných příběhů věčně nezralých mužů schovávajících se za sukni odvážných, pracovitých manželek nebo nezodpovědných žen ždímající své velkorysé muže až do posledního halíře? Zároveň je však nutné přiznat, že prototyp závislé, nevyspělé (infantilní) ženy byl programován nejen církví, ale i společností 19.století.Severní uzel v Kozorohu symbolizuje zralost a osobní rozhodnutí ji dosáhnout. Není to cesta jednoduchá a vyznačuje se slepými uličkami. Jedinec se raději uchýlí na lůžko - onemocní, než aby se podřídil - naplnil požadavky ze strany protějšku. Tuto zbraň (nemoc) používá často, aby opět a znovu získal pozornost a lásku svého okolí, což se mu přirozeně daří. S city umí manipulovat velice dobře. Proč se vlastně bojí člověk dospět? Je to způsobeno tím, že Rak nikdy nic nezapomíná, především vlastní city. Trauma nelze rychle vymazat, nachází se ve stejné iluzi jako v minulosti a stejně reaguje. Neinkarnoval se, aby zapoměl, ale proto, aby propustil, získal odstup (což umí Kozoroh velmi dobře). Emocionalita a senzibilita vede člověka s jižním uzlem v Raku do propasti. Zvenčí přicházející agrese v něm vyvolávají zničující emocionální stavy a psychické otřesy. Často potřebuje měsíce nebo roky, aby se z nich vzpamatoval. Tyto lekce se opakují dokola a on se opětovně snaží je zvládnout. Je nutné zmobilizovat odvahu a jasné myšlení (emocionální bouře zastírají racionální myšlení). Nutnost ovládat tendence k přecitlivělým reakcím je prioritou.

Lidé, kterým se to nedaří zastupují na politické úrovni ultrakonzervativní strany a nemohou se přirozeně otevřít pokroku. Na druhé straně ti, kteří vykročili směrem k severnímu uzlu (v Kozorohu) sehrají důležitou roli v záležitostech národa. Národ - země je totiž prodlouženou rukou rodiny, což platí pro Johna F. Kennedyho, generála MacArthura, Lva Trockije nebo egyptského prezidenta G.A.Nasser Husseina.

V paměti Raka a jeho vědomí je uchováno mnoho vzpomínek z minulých životů. Rudolf Steiner často hovořil o inkarnacích a tuto osu lunárních uzlů vlastnil i Goethe čerpající inspiraci z minulých vtělení. Vlastnil stejně jako Steiner nevysychající studnu esoterického vědění, ze které čerpal i v poslední inkarnaci.

Co lze poradit jedinci, aby se mohl odlepit od jižního znamení Raka a jít směrem k vzestupnému Kozorohu? Především převzít otcovskou roli. Vystoupí z role bezradného dítěte i postoje čekání na pomoc a podporu. Je však možné, že se již před narozením rozhodl žít bez rodinné podpory, což jej přinutí k samostatnosti (případ Ludvíka XIV.).

Severní uzel ve Vodnáři - jižní uzel ve Lvu

Jedinec s touto konstelací trpí na své naddimenzionální ego, což mu brání v hledání vlastní identity. V minulých životech se choval velmi snobsky, hledat spojení jen s významnými lidmi a ti ostatní ho nezajímali. Dnes se pokouší dostat z postoje pyšné nadřazenosti. Vyznačuje se neobyčejnou vůlí, touhou po moci, tendencí manipulovat a proto nemá téměř žádné přátelé. Bývával obklopen patolízaly a snoby, pokoušel se působit charitativně. Podporoval chudé umělce i básníky, přestože jejich umění nerozuměl - cílem bylo vylepšení vlastního image. Zajímaly ho povrchnosti života a tím přišel o vnitřní hodnoty. V současnosti se má naučit sloužit a své talenty použít pro blaho ostatních, pro spolky nebo společnosti.

Manželství je s touto konstelací těžkou záležitostí. Funkční partnerství je založeno na rovnoprávnosti a jedinec s jižním uzlem ve Lvu inklinuje k sebestřednosti. Nerad si připouští povinnosti a zodpovědnost. Partnera potřebuje k naplnění svých potřeb a jako sluhu. Jeho panovačná povaha většinou zapřičiní rozpad vztahu. Tento stav bude trvat do doby než se oprostí od manýrů jižního uzlu.

Pokud se již odrazil směrem k severnímu uzlu, může zapnout všechny síly pro dobrou věc, projekt. To činila Brigitte Bardot, když se věnovala charitě zubožených zvířat - « publiku, » které nemohlo hlasitě poděkovat. Její snaha nebyla v tehdejším, materialistickém světě příliš vítána. Společnost si přivlastnila právo zabíjet.

Další známé osobnosti s touto konstelací jsou : Einstein, papež Pavel VI., spisovatel Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes).

Severní uzel v Rybách - jižní uzel v Panně

Nepřekvapí, že pod touto konstelací najdeme spícího proroka Edgarda Cayce, religion a visionářstí. Je to náročné postavení uzlů, kdy si jedinec osvojil kritického ducha s organizačním talentem. Každopádně pro stromy nevidí les. Vypěstoval si jakousi úzkoprsost v myšlení i emocích.

V současném vtělení se rozhodl zbavit bariéry omezení, otevřít mříže, brány myšlenkového, citového i tělesného vězení. V minulé inkarnaci byl absolutně organizovaný, dokonalým ztělesnění pořádku a služby bližnímu, ale jen v určitém rámci. Disciplína pro něj neznamenala prázdné slovo. V současnosti se musí zabývat tím, čeho se nejvíce obává - nepředvídaných, neplánovaných akcí a dokonce si připustit myšlenky na zábavu. Poutal se j na vše pozemské - hmotu. Najednou jej pohání silný vítr vlastního ducha a on se jim musí nechat unášet. Neděje se to beze strachu z neznáma.Někteří byli skutečnými materialisty a dnes se učí věřit neviditelnému, nehmatatelnému.Těm, kteří se neoprostí od egoismu schovávající se za pořádek a řád, právě jim hrozí nebezpečí velkých potíží v citové a sexuální oblasti. Jako frigidní, impotentní, puritánští lidé potlačují své instinkty a v duchu proklínají odvážné, přirozeně žijící lidi. Je to skrytá závist.

Bude-li zoufale lpět na jižním (sestupného) uzlu, rozvine tendenci onemocnět. Jeho (mentální) zatuhlost se zhmotní v nefunkčnosti některého z orgánů. Projevující se blokády, ztuhlého ducha lze otevřít v terapeutické skupině a akceptováním neviditelného, duchovního světa. Tato proměna otevře radost, cestu k lásce a poznání. Oprostění se od minulosti uvolní i sexualitu a následně sexuální prožitky. Mír ducha lze najít v oddanosti víře nebo religionu. Severní uzel v Rybách vybízí ke spirituální službě a zprostředkování světla, které našel.

Autor : Dorotheé Koechlin de Bizemont

Překlad : Pavla Aligová

Nevíte, kde jsou lunární uzly ve vašem horoskopu? Ptejte se, ráda vám to zjistím.

Konzultace 2021

Pojďte nahlédnout do mé, konzultační kuchyně. Vítejte !

Co vás čeká při setkání, jak konzultace probíhá? Většinou vás požádám před konzultací o zaslání dat narození - času a místa. Pokud nemáte čas narození, je možné si požádat za malý nebo žádný poplatek v porodnici. V případě, že čas narození nemáte a nedá se dohledat, budeme pracovat bez času narození, nic se neděje.

V den konzultace vám zavolám a rozhovor probíhá většinou po telefonu. Ušetří vám to čas i výdaje za cestování, v klidu domova, v kanceláři nebo na procházce se zeptáte - budeme si povídat o záležitostech, které je třeba z vaší strany řešit a vyřešit.

Základem konzultace je konstelace, kterou během hovoru postavím bez vaší fyzické přítomnosti i přítomnosti zástupců. Výhody tohoto způsobů práce jsou pro vás velmi podstatné a hlavně konkrétní.

Nebudete vystaveni stresu, nuceni prožívat trauma. Provedu vás celým příběhem a vy budete diváky, pozorovateli. Vyslechnete si skutečný, nezkreslený a objektivní příběh o vás a záležitosti, kterou vyřešíme. Jelikož pracuji v morfogenetickém poli, mohu tedy pracovat i na ose času a nahlédnout i do budoucnosti. Nejedná se o žádné věštění, naopak, jedná se o seriόzní výpovědi založené na konstelačním výcviku absolvovaném ve Švýcarsku s mnohaletou praxí.

V mém poradenství se jedná o skutečné rozuzlení záležitostí klienta a výsledkem je jasný vhled do situace, kterou prožívá, což mu vrací životní rovnováhu. Domněnky a iluze, které si vytvořil budou nahrazeny objektivním pohledem - vhledem do dynamiky situace, tak jak je ve skutečnosti. Klient je posluchačem a tím může vypnou emocionální nálož, která ho obírá o možnost objektivního zhodnocení vnitřního nebo vnějšího sporu, který v sobě prožívá.

Emocionální vlny často rozbíjí každého z nás o útesy scénáře, který jsme si sami vytvořili. Jsme příliš polapení ve vlastním příběhu, který však často ztrácí spojení s reálným děním. Tuto situaci je možné uzdravit objektivním pohledem terapeuta, návratem z emocionálního šoku do procesu uzdravení. Je třeba objektivně pojmenovat dění, najít cestu ven do reality života, nazývat věci pravými jmény. Přijmout stávající situaci a použít ji jako odrazový můstek do nového života nebo následujících životních prožitků. Reakce na podněty se změní ve prospěch klienta, protože získá nový vhled na sebe i okolí.

Základem mého poradenství zcela jistě nejsou výhradně životní karamboly klientů, kterých jsem si v životě dostatečně nasekala i já osobně.

Lze se doptat i na záležitosti firemní, vztahové, výběr partnera jak hetero, tak homosexuálního.

Jsem zralý - zralá na zakládání rodiny ? Přeje si můj partner skutečně založit rodinu ?

Koupit pozemek nebo dům je zcela zásádním, životním rozhodnutím stejně jako investice do budoucnosti.

Tématům se opravdu meze nekladou.

Lze pracovat s jednotlivci i skupinou, s dětmi, dospělými i seniory.

Moc se těším na každého z vás, zvládneme to !

Co za moje služby zaplatíte? 1200 Kč za hodinu.

Prosím pište na: pavla.aligova@seznam.cz

Nebo volejte na číslo: 773 567 117


Emma Kunz
Emma Kunz